Iepirkumu arhīvs

Iepirkumu saraksts 2018.gadā
Ķekavas novada pašvaldības publiskie iepirkumi 2018

Jautājumus sūtīt uz e-pastu: iepirkumi@kekava.lv

Iepirkuma identifikācijas numurs Iepirkuma priekšmets Dokumenti Paziņojums/ Ziņojums
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš Informācija par pieņemto lēmumu Līgums Iepirkuma metode
ĶNP 2018/61 Baložu vidusskolas piebūves jaunbūve un sporta laukuma pārbūve Iepirkuma dokumentācija un piedāvājumu iesniegšana elektroniski sistēmā www.eis.gov.lv
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/
1.pielikums
Paziņojums par līgumu 08.12.2018.
Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju 05.01.2019.
21.01.2019. plkst. 10:00 Slēgts konkurss PIL 8.panta pirmās daļas 2.punkta kārtībā
ĶNP 2018/60 Ķekavas novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Ķekavas Novads” izdošana Nolikums Paziņojums par plānoto līgumu 12.12.2018.
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 21.02.2019.
07.01.2019. plkst. 10:30 Lēmums 14.01.2019. Līgums
Vienošanās
Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
ĶNP 2018/59 Mobilo un fiksēto sakaru pakalpojumi Nolikums
Paziņojums par plānoto līgumu 11.12.2018.
Iepirkums pārtraukts 21.12.2018.
27.12.2018. plkst. 11:00 Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu 21.12.2018.  Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
ĶNP 2018/58 Būvprojekta “Atpūtas vieta” atdresē: adresē DKS “Ziedonis”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, realizācija Nolikums
2.pielikums
Darbu apjomi
Paziņojums par plānoto līgumu 05.12.2018.
Iepirkums pārtraukts 17.12.2018.
17.12.2018. plkst. 10:30 Lēmums par iepirkuma izbeigšanu bez rezultāta 17.12.2018. Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
ĶNP 2018/57 Par moduļu tipa būves projektēšanu un būvniecību pie Ķekavas vidusskolas Gaismas ielā 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā Iepirkuma dokumentācija un piedāvājumu iesniegšana elektroniski sistēmā www.eis.gov.lv
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/
Iepriekšējais informatīvais paziņojums 14.08.2018.
Paziņojums par līgumu 04.12.2018.
21.12.2018. plkst. 11:00 Atklāts konkurss
ĶNP 2018/56 Baložu vidusskolas piebūves jaunbūve un sporta laukuma pārbūve – I posms (kandidātu atlase) Iepirkuma dokumentācija un piedāvājumu iesniegšana elektroniski sistēmā www.eis.gov.lv
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/
Paziņojums par līgumu 22.11.2018.
Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju 30.11.2018.
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 08.12.2018.
Iepirkuma procedūra pārtraukta 03.12.2018. Slēgts konkurss PIL 8.panta pirmās daļas 2.punkta kārtībā
ĶNP 2018/55 Videonovērošanas sistēmas modernizācija Nolikums
Informācija
Jautājumi un atbildes 21.11.2018.
Jautājums un atbilde 23.11.2018.
Paziņojums par plānoto līgumu 15.11.2018.
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 12.12.2018.
27.11.2018. plkst. 10:30 Lēmums 03.12.2018.  Līgums Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
ĶNP 2018/54 Gājēju ceļa un veloceliņa izbūves gar autoceļu A7 Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Iepirkuma dokumentācija un piedāvājumu iesniegšana elektroniski sistēmā www.eis.gov.lv
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/
Paziņojums par līgumu 17.10.2018.
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 08.02.2019.
05.11.2018. plkst. 10:00 Līgums un vienošanās
Vienošanās
Līgums par autoruzraudzību
Līgums par autoruzraudzību
Atklāts konkurss
ĶNP 2018/53 Par moduļu tipa būves projektēšanu un būvniecību pie Ķekavas vidusskolas Gaismas ielā 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā Iepirkuma dokumentācija un piedāvājumu iesniegšana elektroniski sistēmā www.eis.gov.lv
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/
Iepriekšējais informatīvais paziņojums 14.08.2018.
Paziņojums par līgumu 10.10.2018.
Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju 17.10.2018.
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 24.10.2018.
Iepirkuma procedūra pārtraukta 24.10.2018. Atklāts konkurss
ĶNP 2018/52 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Baložu pilsētā, Ķekavas novadā Iepirkuma dokumentācija un piedāvājumu iesniegšana elektroniski sistēmā www.eis.gov.lv
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/
Paziņojums par līgumu 04.10.2018.
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 21.01.2019.
22.10.2018. plkst. 10:00 Iepirkuma procedūra pārtraukta 14.01.2019. Atklāts konkurss
ĶNP 2018/51 Videonovērošanas sistēmas piegāde un uzstādīšana Nolikums Paziņojums par plānoto līgumu 24.09.2018. 
Iepirkums pārtraukts 12.11.2018.
08.10.2018. plkst. 10:00 Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu 12.11.2018. Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
ĶNP 2018/50 Asfaltbetona seguma remonts pie mājas Vārpas Daugmalē, Daugmales pagastā,  Ķekavas novadā Nolikums
Tāme
Informācija
Paziņojums par plānoto līgumu 21.09.2018. 
Informatīvs paziņojums par noslēgtu līgumu 04.12.2018.
08.10.2018. plkst. 10:00 Lēmums 12.11.2018. Līgums Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
ĶNP 2018/49 Būvuzraudzība auto stāvlaukuma pārbūvei pie Ķekavas novada pašvaldības administrācijas ēkas Gaismas ielā 19, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā Nolikums Paziņojums par plānoto līgumu 11.09.2018. 
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 19.10.2018.
 25.09.2018. plkst. 10:00 Lēmums 25.09.2018. Līgums Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
ĶNP 2018/48 Par tiesībām veikt būvprojekta “Gājēju ceļa izbūve gar autoceļu V6 Ķekava – putnu fabrika (Ziemeļu iela) posmā no Sporta nama līdz Ziemeļu ielai” izstrādi Nolikums
Papildus informācija
Paziņojums par plānoto līgumu 06.09.2018. 
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 17.12.2018.
17.09.2018. plkst. 10:00 Lēmums 12.11.2018. Līgums
Vienošanās
Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
ĶNP 2018/46 Mežmalas ielas daļas remonts Krustkalnos, Ķekavas pagastā,  Ķekavas novadā Nolikums
Tāme
Tehniskā informācija
Informācija
10.09.2018. plkst.10:00 Lēmums 17.09.2018. Līgums  Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
ĶNP 2018/45  Neregulārie transporta pakalpojumi Ķekavas novada pašvaldības un to iestāžu rīkotajiem pasākumiem Latvijas Republikas teritorijā  Iepirkuma dokumentācija un piedāvājumu iesniegšana elektroniski sistēmā www.eis.gov.lv

Paziņojums par līgumu 05.09.2018
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 29.12.2018.
 08.10.2018 plkst.10:00  Atklāts konkurss
ĶNP 2018/44 Pārtikas produktu piegāde P/A „Ķekavas sociālās aprūpes centrs” Nolikums
Pielikums Nr.2
Paziņojums par plānoto līgumu 27.08.2018.
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 14.02.2019.
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 02.04.2019.
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 04.04.2019.
10.09.2018. plkst.10:00 Lēmums 03.12.2018.
Lēmums 04.03.2019.
Līgums – 1.daļa
Līgums un vienošanās 7.daļa 
Līgums 2. un 6.daļa
Līgums un vienošanās 3.daļa
Līgums 5.daļa
 Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
ĶNP 2018/43 Būvprojekta “Mežmalas ielas (daļas) rekonstrukcija ar gājēju ietvi, veloceliņu, ielu apgaismojumu un lietus ūdens kanalizāciju A/C A7 – Zālītes (Mežmalas iela), Krustkalni, Ķekavas pag., Ķekavas nov.” 2., 3. kārtas realizēšana Nolikums
Tehniskā dokumentācija
Tāmes
Paziņojums par plānoto līgumu 23.08.2018. 05.09.2018. plkst. 9:00 Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu 13.09.2019. Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
ĶNP 2018/42 Transporta pakalpojumi Ķekavas pašvaldības pasākumiem Eiropas savienības un (ES) un Neatkarīgo valstu sadraudzības (NVS) valstu teritorijās Ziņojums
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 20.03.2019.
vienosanas_saSarunu procedūra PIL 8.panta pirmās daļas 6.punkta un septītās daļas 1.punkta kārtībā
ĶNP 2018/41 Teritorijas labiekārtošana bērnu rotaļu laukumam Valdlaučos,  Ķekavas novadā Nolikums
Projekta dokumentācija
Tāmes
Informācija
Paziņojums par plānoto līgumu 15.08.2018.
Iepirkums izbeigts bez rezultāta 05.09.2018.
27.08.2018. plkst. 10:00 Lēmums par iepirkuma izbeigšanu bez rezultāta 05.09.2018.  Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
ĶNP 2018/40 Pārtikas produktu piegāde P/A „Ķekavas sociālās aprūpes centrs” Nolikums
Pielikums Nr.3
Paziņojums par plānoto līgumu 06.08.2018.
Iepirkums pārtraukts 27.08.2018.
20.08.2018. plkst.10:00 Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu 27.08.2018. Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
ĶNP 2018/39 Automašīnu iegāde Ķekavas novada pašvaldības vajadzībām ar ieskaitu Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 02.11.2018.
Ziņojums 28.09.2018.
Sarunu procedūra PIL 8.panta septītās daļas 1.punkta kārtībā
ĶNP 2018/38 Par tiesībām veikt būvprojekta “Dalītā gājēju ceļa un veloceliņa izbūve gar autoceļu A7 Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, 4.posms” izstrādi Nolikums Paziņojums par plānoto līgumu 25.07.2018.
Iepirkums pārtraukts 08.10.2018.
06.08.2018. plkst. 10:00 Lēmums 08.10.2018. Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
ĶNP 2018/37 Pasažieru furgona iegāde Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras vajadzībām Nolikums
Jautājums un atbilde 13.07.2018.
Paziņojums par plānoto līgumu 12.07.2018.
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 11.10.2018.
23.07.2018. plkst. 10:00 Lēmums 27.08.2018.
Lēmums 28.09.2018.
Līgums Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
ĶNP 2018/36 Gājēju ceļa izbūve gar Rīgas ielu (valsts autoceļu A7) no Rīgas ielas 85 līdz Rīgas ielai 105e, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā 20.08.2018. plkst.10:00 Lēmums_27.08.2018.
Lēmums_06.09.2018.
Līgums Iepirkums PIL 9.panta divdesmit pirmās daļas 3.punkta kārtībā
ĶNP 2018/33 Auto stāvlaukuma pārbūve pie Ķekavas novada pašvaldības administrācijas ēkas Gaismas ielā 19, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Paziņojums par līgumu 23.07.2018.
Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju 08.08.2018.
Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju 14.08.2018.
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 26.10.2018.
27.08.2018. plkst. 10:00 Atklāts konkurss
ĶNP 2018/32 Gājēju ceļa izbūve gar Rīgas ielu (valsts autoeļu A7) no Rīgas ielas 85 līdz Rīgas ielai 105e, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā Nolikums
Projekta dokumentācija
Tāme – 1.daļai
Tāme – 2.daļai
Paziņojums par plānoto līgumu 29.06.2018.
Iepirkums pārtraukts 09.08.2018.
11.07.2018. plkst. 10:00 Lēmums par iepirkuma izbeigšanu bez rezultāta 06.08.2018. Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
ĶNP 2018/31 Transporta pakalpojumi izglītojamo pārvadāšanai un neregulāro pārvadājumu nodrošināšana
Paziņojums par līgumu 04.07.2018

06.08.2018. plkst. 10:00  Lēmums 13.08.2018.(1.daļa)
Lēmums 13.08.2018. (2.daļa)
Lēmums 13.08.2018 (3.daļa)
Atklāts konkurss
ĶNP 2018/30 Pārvietojamo telpu (moduļu) noma Pļavniekkalna sākumskolas telpu nodrošināšanai Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 26.09.2018.
Ziņojums
Sarunu procedūra PIL 8.panta pirmās daļas 6.punkta un septītās daļas 1.punkta kārtībā
ĶNP 2018/29 Par tiesībām veikt būvprojekta “Gājēju ceļa izbūve gar autoceļu V6 Ķekava – putnu fabrika (Ziemeļu iela) posmā no Sporta nama līdz Ziemeļu ielai” izstrādi Nolikums
Papildus informācija
Paziņojums par plānoto līgumu 13.06.2018. 26.06.2018. plkst. 10:00 Lēmums 09.08.2018. Līgums un Vienošanās Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
ĶNP 2018/28 Sporta laukuma izveide Rāmavā, Ķekavas novadā Nolikums
Projekta dokumentācija
Tāmes
Paziņojums par plānoto līgumu 07.06.2018.
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 16.07.2018.
18.06.2018. plkst. 11:00 Lēmums 02.07.2018. Līgums Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
ĶNP 2018/27 Ziemeļu ielas esošā asfaltbetona seguma atjaunošana, Ķekavā, Ķekavas novadā Nolikums
Tāme
Projekts
Jautājums un atbilde 14.06.2018.
Paziņojums par plānoto līgumu 07.06.2018.
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 07.08.2018.
18.06.2018. plkst. 11:00 Lēmums 10.07.2018. Līgums Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
ĶNP 2018/26 Par tiesībām veikt būvprojektu “Dalītā gājēju ceļa un veloceliņa izbūve gar autoceļu A7 Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā 1.posms, 2.posms, 3.posms” izstrādi Nolikums Paziņojums par plānoto līgumu 07.06.2018.
Iepirkums pārtraukts 08.10.2018.
18.06.2018. plkst. 11:00 Lēmums 08.10.2018.  – Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
ĶNP 2018/25 Par tiesībām veikt būvprojekta “Uzvaras prospekta pārbūve no Baložu ielas līdz Lakstīgalu ielai Baložos, Ķekavas novadā” izstrādi Nolikums
Paskaidrojoša informācija
Paziņojums par plānoto līgumu 04.06.2018
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 12.10.2018.
18.06.2018. plkst. 11:00 Lēmums 16.07.2018. Līgums
Vienošanās_1
Vienošanās_2
Vienošanās_3
 Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
ĶNP 2018/24 Par tiesībām veikt būvprojekta “Saules ielas pārbūve Odukalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” izstrādi Nolikums Paziņojums par plānoto līgumu 04.06.2018
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 30.07.2018.
18.06.2018. plkst. 11:00 Lēmums 10.07.2018.  Līgums
Vienošanās
Līgums
 Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
ĶNP 2018/23  Telpu uzkopšanas pakalpojumi Ķekavas vidusskolas Sporta kompleksā  Iepirkuma dokumentācija un piedāvājumu iesniegšana elektroniski sistēmā www.eis.gov.lv
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/
 Paziņojums par līgumu 09.06.2018

 10.07.2018 plkst.11:00  Lēmums 23.07.2018  Atklāts konkurss
ĶNP 2018/22 Par tiesībām veikt būvprojekta “Apvienotā gājēju ceļa un veloceliņa izbūve gar autoceļu V2 Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” izstrādi  Nolikums
Precizēta informācija
Paziņojums par plānoto līgumu 28.05.2018
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 30.08.2018.
11.06.2018. plkst. 11:00  Lēmums 30.07.2018 Līgums
Līgums
 Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
ĶNP 2018/21 Zālītes ielas daļas remonts Krustkalnos, Ķekavas pagastā,  Ķekavas novadā  Nolikums
Tāme
Karte
Paziņojums par plānoto līgumu 28.05.2018
Paziņojums par pārtraukšanu 18.06.2018
11.06.2018. plkst. 11:00  Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu 18.06.2018  Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
ĶNP 2018/20 Rudens ielas remonts Baložos, Ķekavas novadā  Nolikums
Tāme
Karte
Topogrāfija
Paziņojums par plānoto līgumu 28.05.2018 11.06.2018. plkst. 11:00 Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu 13.09.2019.  Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
ĶNP 2018/19 Mežmalas ielas daļas remonts Krustkalnos, Ķekavas pagastā,  Ķekavas novadā Nolikums
Tāme
Karte
Paziņojums par plānoto līgumu 28.05.2018
Paziņojums par pārtraukšanu 18.06.2018
11.06.2018. plkst. 11:00   Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu 18.06.2018  Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
ĶNP 2018/18 Cālīšpurva ielas remonts Baložos, Ķekavas novadā Nolikums
Tāme
Karte
Topogrāfija
Paziņojums par plānoto līgumu 28.05.2018.
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 30.08.2018.
11.06.2018. plkst. 11:00  Lēmums 30.07.2018 Līgums  Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
ĶNP 2018/17 Automašīnu iegāde Ķekavas novada pašvaldības vajadzībām ar ieskaitu Iepirkuma dokumentācija un piedāvājumu iesniegšana elektroniski sistēmā www.eis.gov.lv
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/
Paziņojums par līgumu 05.07.2018.
Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju 17.07.2018.
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu (atklāts konkurss izbeigts) 02.11.2018.
30.07.2018. plkst. 10:00 Atklāts konkurss
ĶNP 2018/16 Pārvietojamo telpu (moduļu) noma Pļavniekkalna sākumskolas telpu nodrošināšanai Iepirkuma dokumentācija un piedāvājumu iesniegšana elektroniski sistēmā www.eis.gov.lv
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/
Paziņojums par līgumu 25.05.2018.
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 04.07.2018.
11.06.2018. plkst. 11:00 Atklāts konkurss
ĶNP 2018/15 Apgaismojuma un gājēju ceļa izbūve Ķekavas novadā, Ķekavas pagastā, Ķekavā, Rīgas iela, Skolas iela, Skolas iela 2 Nolikums
Projekts
Tāmes
Precizēta informācija par paredzēto solu
Paziņojums par plānoto līgumu 17.05.2018.
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 16.07.2018.
04.06.2018. plkst.11:00 Lēmums 11.06.2018. Līgums 
Vienošanās
Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
ĶNP 2018/14 Ķekavas novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojuma nodrošināšana Iepirkuma dokumentācija un piedāvājumu iesniegšana elektroniski sistēmā www.eis.gov.lv
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/
Paziņojums par līgumu 12.05.2018.
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 02.08.2018.
11.06.2018. plkst. 11:00 Līgums Atklāts konkurss
ĶNP 2018/13 Mežmalas ielas daļas un Zālītes ielas daļas remonts Krustkalnos, Ķekavas pagastā,  Ķekavas novadā Nolikums
Tāme (Mežmalas iela)
Tāme (Zālītes iela)
Karte
Shēma
Paziņojums par plānoto līgumu 03.05.2018. 16.05.2018. plkst.11:00  Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu 21.05.2018 Iepirkuma procedūra PIL 9.panta kārtībā
ĶNP 2018/12
Rudens ielas un Cālīšpurva ielas remotnts Baložos, Ķekavas novadā
Nolikums
Tāme (Cālīšpurva iela)
Tāme (Rudens iela)
Karte
Topogrāfija
Paziņojums par plānoto līgumu 03.05.2018. 16.05.2018. plkst.11:00  Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu 21.05.2018 Iepirkuma procedūra PIL 9.panta kārtībā
ĶNP 2018/11 Daugmales pamatskolas fasāžu siltināšana, “Skola”, Daugmales pagasts, Ķekavas novads Nolikums
Tāme
Dokumentācija
Siltinajuma mezgli
Precizēta informācija par nodrošinājuma summu
Paziņojums par plānoto līgumu 03.05.2018.
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 05.06.2018.
16.05.2018. plkst.11:00  Lēmums 21.05.2018.  Līgums Iepirkuma procedūra PIL 9.panta kārtībā
ĶNP 2018/10
Sporta laukuma izveide Rāmavā,  Ķekavas novadā
Nolikums
Projekts
Tāmes
 Paziņojums par plānoto līgumu 09.04.2018.
Paziņojums par pārtraukšanu 15.05.2018
 07.05.2018. plkst.11:00  Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu 14.05.2018  Iepirkuma procedūra PIL 9.panta kārtībā
 ĶNP 2018/9  Bērnu rotaļu laukuma elementu piegāde un uzstādīšana Ķekavas novadā Nolikums
Pielikumi
 Paziņojums par plānoto līgumu 11.04.2018.
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 28.06.2018.
 23.04.2018. plkst.11:00  Lēmums 21.05.2018  Līgums  Iepirkuma procedūra PIL 9.panta kārtībā
ĶNP 2018/8 Degvielas piegāde Ķekavas novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām Iepirkuma dokumentācija un piedāvājumu iesniegšana elektroniski sistēmā www.eis.gov.lv
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/
Paziņojums par līgumu 11.04.2018.
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 21.07.2018.
14.05.2018. plkst.11:00 Līgums 
Vienošanās
Vienošanās
Atklāts konkurss
ĶNP 2018/7 Apgaismojuma un gājēju ceļa izbūve Ķekavas novadā, Ķekavas pagastā, Ķekavā, Rīgas iela, Skolas iela, Skolas iela 2 Nolikums
Projekts
Tāmes
Precizēta informācija par paredzēto solu
Paziņojums par plānoto līgumu 03.04.2018. 16.04.2018. plkst. 11:00 Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu 14.05.2018. Iepirkuma procedūra PIL 9.panta kārtībā
 ĶNP 2018/6 PII “Zvaigznīte” energoefektivitātes uzlabošana. Telpu grupas vienkāršota atjaunošana bez lietošanas veida maiņas Nolikums
1.pielikums
2.-13.pielikumi
14.pielikums
Projekts
Tāmes
Jautājumi un atbildes
Paziņojums par plānoto līgumu 29.03.2018.
Ziņojums 09.05.2018.
26.04.2018. plkst.11:00 Atklāts konkurss
ĶNP 2018/5 Nākotnes ielas daļas pārbūve Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā (No Dienvidu ielas līdz Mūzikas skolas stāvlaukumam) Nolikums
Projekts
Tāme
Paziņojums par plānoto līgumu 01.03.2018.
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 21.05.2018.
19.03.2018. plkst. 11:00 Lēmums 26.03.2018. Līgums  Iepirkuma procedūra PIL 9.panta kārtībā
ĶNP 2018/4 Gājēju ceļa izbūve Nākotnes ielā, Ķekavā, Ķekavas novadā Nolikums
Projekts
Tāme
Paziņojums par plānoto līgumu 28.02.2018.
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 21.05.2018.
19.03.2018. plkst. 11:00 Lēmums 26.03.2018. Līgums Iepirkuma procedūra PIL 9.panta kārtībā
ĶNP 2018/3 Apgaismojuma un gājēju ceļa izbūve Ķekavas novadā, Ķekavas pagastā, Ķekavā, Rīgas iela, Skolas iela, Skolas iela 2 Nolikums
Projekts
Tāmes
Precizēta informācija par paredzēto solu
Jautājums un atbilde
Paziņojums par plānoto līgumu 21.02.2018. 12.03.2018. plkst. 11:00 Lēmums par iepirkuma izbeigšanu bez rezultāta 26.03.2018. Iepirkuma procedūra PIL 9.panta kārtībā
ĶNP 2018/2 Elektroenerģijas iegāde Ķekavas novada pašvaldībai un tās iestādēm Iepirkuma dokumentācija un piedāvājumu iesniegšana elektroniski sistēmā www.eis.gov.lv
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/
Paziņojums par līgumu 23.02.2018.
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 15.04.2019.
26.03.2018. plkst. 11:00 Atklāts konkurss
ĶNP 2018/1 Ķekavas novada Jaunu ideju centra pārbūves būvuzraudzība Nolikums Paziņojums par plānoto līgumu 07.02.2018.
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 27.03.2018.
19.02.2018. plkst. 11:00 Lēmums 19.02.2018. Līgums
Vienošanās
Iepirkuma procedūra PIL 9.panta kārtībā
ĶNP 2017/27 Sadzīves atkritumu apsaimniekotāja izvēle Ķekavas novadā Iepirkuma dokumentācija un piedāvājumu iesniegšana elektroniski sistēmā www.eis.gov.lv
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/
Paziņojums par līgumu 21.12.2017.
Paziņojums par izmaiņām vai papildu informācija 21.01.2018.
Paziņojums par izmaiņām vai papildu informācija 04.02.2018.
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 01.07.2018.
26.02.2018. plkst. 11:00 Līgums Atklāts konkurss

Iepirkumu saraksts 2017.gadā
Ķekavas novada pašvaldības publiskie iepirkumi 2017

Jautājumus sūtīt uz e-pastu: iepirkumi@kekava.lv

Iepirkuma identifikācijas numurs Iepirkuma priekšmets Dokumenti Paziņojums/ Ziņojums Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš Informācija par pieņemto lēmumu Līgums Iepirkuma metode
ĶNP 2017/27 Sadzīves atkritumu apsaimniekotāja izvēle Ķekavas novadā Iepirkuma dokumentācija un piedāvājumu iesniegšana elektroniski sistēmā www.eis.gov.lv
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/
Paziņojums par līgumu 21.12.2017.
Paziņojums par izmaiņām vai papildu informācija 21.01.2018.
Paziņojums par izmaiņām vai papildu informācija 04.02.2018.
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 01.07.2018.
26.02.2018. plkst. 11:00 Līgums Atklāts konkurss
ĶNP 2017/26 Mūzikas instrumenta iegāde Nolikums  Paziņojums par plānoto līgumu 11.12.2017

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 19.01.2017.

22.12.2017. plkst.11:00  Lēmums 29.12.2017 Līgums Iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu
ĶNP 2017/25 Revidenta pakalpojumi Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 09.11.2017. Lēmums 30.10.2017. Līgums

Vienošanās

Iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta divdesmit pirmās daļas 4.punktu
ĶNP 2017/24 Ķekavas novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Ķekavas Novads” izdošana Nolikums Paziņojums par plānoto līgumu 11.10.2017.

Informatīvs paziņojums par līgumu 06.11.2017

23.10.2017. plkst. 10:00  Lēmums 30.10.2017  Līgums Iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu
ĶNP 2017/22 Pārvietojamo telpu (moduļu) noma Pļavniekkalna sākumskolas telpu nodrošināšanai Nolikums Paziņojums par līgumu 19.07.2017.

Ziņojums 24.08.2017.

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 11.09.2017.

14.08.2017. plkst. 11:00 Līgums Atklāts konkurss
ĶNP 2017/21 Ķekavas novada Jaunu ideju centra pārbūve Nolikums_07.08.2017.

Pielikumi

Tāmes

Tehniskais projekts

Jautājumi un atbildes 08.08.2017.

Jautājums un atbilde 17.08.2017.

Jautājumi un atbildes 23.08.2017.

Paziņojums par līgumu 20.07.2017.

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju 09.08.2017.

Ziņojums 06.02.2018.

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 20.03.2018.

28.08.2017. plkst.11:00 Atklāts konkurss
ĶNP 2017/20 Pārtikas produktu piegāde P/A „Ķekavas sociālās aprūpes centrs” Nolikums

3.pielikums

Jautājumi un atbildes 13.07.2017

Paziņojums par plānoto līgumu 9.panta kārtībā 10.07.2017

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 11.09.2017

 

24.07.2017 plkst.11:00  Lēmums 14.08.2017  Līgums Nr.1.

Līgums Nr.2.,3.,6.

Līgums Nr.4.

Līgums Nr.5.

Līgums Nr.7.

Iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu
ĶNP 2017/19
Reģionālās pašvaldības policijas darbinieku veselības apdrošināšana
Nolikums

Pielikumi

Paziņojums par plānoto līgumu 9.panta kārtībā 05.07.2017

17.07.2017 plkst.11:00 Lēmums 17.07.2017.  Līgums Iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu
ĶNP 2017/18 Šaursliežu pasažieru vagona projektēšana un būvniecība Nolikums

 

Paziņojums par plānoto līgumu 9.panta kārtībā 16.05.2017.

29.05.2017. plkst.11:00  Lēmums 19.06.2017  Līgums Iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu
ĶNP 2017/17 „PII “Zvaigznīte” energoefektivitātes uzlabošana. Pagraba siltināšana un drenāžas tīklu izbūve Nolikums

Pielikums Nr.1

Pielikumi Nr.2-14

Tāmes

Tehniskie dokumenti

Paziņojums par plānoto līgumu 9.panta kārtībā 17.05.2017.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 08.08.2017

29.05.2017. plkst.11:00  Lēmums 12.06.2017  Līgums Iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu
ĶNP 2017/16 Par tiesībām veikt ēkas Gaismas ielā 4A, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, pārbūves būvprojekta izstrādi Nolikums

Pielikumi

Paziņojums par plānoto līgumu 9.panta kārtībā 11.05.2017.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 26.06.2017.

23.05.2017. plkst.11:00  

Lēmums 29.05.2017

Līgums  Iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu
ĶNP 2017/15 Ekspozīcijas zāles stendu un vitrīnu izgatavošana Nolikums

2_pielikums_tehniskā specifikācija

6_pielikums

Paziņojums par plānoto līgumu 9.panta kārtībā 28.04.2017.

Iepirkums pārtraukts 17.05.2017.

15.05.2017. plkst. 11:00 Lēmums

Lēmums

 – Iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu
ĶNP 2017/14 Baložu vidusskolas piebūves jaunbūves un sporta laukuma pārbūves būvprojekta minimālā sastāva un būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Brīvprātīgs paziņojums par iepirkuma rezultātiem 04.05.2017.

Ziņojums 27.06.2017.

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 04.07.2017.

Līgums Sarunu procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas 2.punkta c) apakšpunktu
ĶNP 2017/13
Mazlietotās RIB tipa laivas un piekabes iegāde Reģionālās pašvaldības policijas vajadzībām
Nolikums Paziņojums par plānoto līgumu 10.04.2017.

24.04.2017. plkst. 11:00  Lēmums 09.05.2017  Līgums Iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu
ĶNP 2017/12 Ekspozīcijas zāles stendu un vitrīnu izgatavošana Nolikums

2_pielikums_tehniskā specifikācija

6_pielikums

Paziņojums par plānoto līgumu 9.panta kārtībā 07.04.2017.

Iepirkums pārtraukts 24.04.2017.

24.04.2017. plkst. 11:00 Lēmums 24.04.2017.  – Iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu
ĶNP 2017/11 Par tiesībām veikt ēkas Gaismas ielā 4A, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, pārbūves būvprojekta izstrādi Nolikums

Pielikumi

Paziņojums par plānoto līgumu 9.panta kārtībā 30.03.2017.

Iepirkums pārtraukts 09.05.2017.

10.04.2017. plkst. 11:00 Lēmums 09.05.2017.

Lēmums 09.05.2017.

 – Iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu
ĶNP 2017/10
Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „Avotiņš”, nododot pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās telpas un inventāru bezatlīdzības lietošanā
Nolikums

Pielikumi

Pielikums Nr.13

Jautājumi un atbildes 21.03.2017.

Jautājums un atbilde 23.03.2017.

Paziņojums par līgumu 10.03.2017.

 

27.03.2017. plkst.11:00  Lēmums 23.05.2017  Līgums Iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 10.panta pirmo daļu
ĶNP 2017/9 Ielu un ceļu būvdarbu veikšana Ķekavas novadā Nolikums

Pielikumi

Paziņojums par līgumu 13.03.2017.

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 18.07.2017.

10.04.2017. plkst. 11:00 Vienošanās Atklāts konkurss
ĶNP 2017/8 Ķekavas novada pašvaldības ielu, ceļu uzskaite un reģistrācija Nolikums

Pielikums (Darbu apjomi)

Atbildes 28.02.2017

Paziņojums par plānoto līgumu 23.02.2017

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 04.04.2017.

 

06.03.2017 plkst.11:00 Lēmums Līgums Iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2pantu
ĶNP 2017/7 Ķekavas novada applūstošo teritoriju noteikšana, ēku fasāžu un žogu uzmērīšana Nolikums

6.pielikums

Jautājumi un atbildes 02.03.2017

Paziņojums par plānoto līgumu 21.02.2017

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 26.04.2017.

06.03.2017 plkst.11:00 Lēmums Līgums Iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu
ĶNP 2017/6 Ķekavas novada Jaunu ideju centra pārbūve Nolikums_09.05.2017.

Pielikumi

Tāmes_09.05.2017.

Tehniskais projekts

Jautājumi un atbildes 27.04.2017.

Jautājumi un atbildes 28.04.2017.

Jautājumi un atbildes 10.05.2017.

Paziņojums par līgumu 10.04.2017.

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju 18.04.2017.

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju 27.04.2017.

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju 12.05.2017.

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 14.07.2017.

29.05.2017. plkst. 11:00 Atklāts konkurss
ĶNP 2017/5 Telpu uzkopšana Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „Avotiņš” Nolikums

Jautajumi un atbildes 02.03.2017

Paziņojums par plānoto līgumu 20.02.2017

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 04.04.2017.

06.03.2017 plkst.11:00 Lēmums  Līgums Iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu
ĶNP 2017/4 Ķekavas novada pašvaldības ielu, ceļu uzskaite un reģistrācija Nolikums

Pielikums (Darbu apjoms)

Paziņojums par plānoto līgumu 13.02.2017

Iepirkuma procedūra pārtraukta 23.02.2017

27.02.2017 plkst.11:00  — Iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu
ĶNP 2017/3 Pļavniekkalna sākumskolas pārbūve Nolikums ar grozījumiem uz 20.02.2017.

Pielikumi ar grozījumiem uz 20.02.2017.

Jautājumi un atbildes 21.02.2017.

Jautājumi un atbildes 28.02.2017.

Paziņojums par līgumu 02.02.2017.

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu 21.02.2017.

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 21.04.2017.

07.03.2017.

plkst. 11:00

Slēgts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. panta pirmās daļas otro punktu
ĶNP 2017/2 Rāmavas ielas rekonstrukcija (no Mazās Rāmavas ielas līdz Pļavniekkalna ielai) Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, I kārta Nolikums

Tāmes

Pielikums Nr.1, Pielikums Nr.2, Pielikums Nr.3, Pielikums Nr.4, Pielikums Nr.5, Pielikums Nr.6,

Pielikums Nr.7,

Pielikums Nr.8,

Pielikums Nr.9

Jautājumi un atbildes 22.02.2017.

Paziņojums par līgumu 01.02.2017.

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 16.05.2017.

27.02.2017. plkst. 11:00  Lēmums Atklāts konkurss
ĶNP 2017/1 Ķekavas novada teritorijas plānojuma 2018.-2030. gadam izstrāde Nolikums ar grozījumiem no 06.02.2017

Sarunu procedūras izvēles pamatojums

Atbilde 07.02.2017

Paziņojums par līgumu 27.01.2017.

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu 07.02.2017.

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 07.07.2017.

27.02.2017. plkst. 11:00  Lēmums Sarunu procedūra (Publisko iepirkumu likuma 62.panta pirmās daļas 2.punkts)

Iepirkumu saraksts 2016.gadā
Ķekavas novada pašvaldības publiskie iepirkumi 2016

Jautājumus sūtīt uz e-pastu: iepirkumi@kekava.lv

Iepirkuma identifikācijas numurs Iepirkuma priekšmets Dokumenti Paziņojums Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš Informācija par pieņemto lēmumu Līgums Iepirkuma metode
ĶNP 2016/46 Ķekavas upes kreisā krasta stiprināšana un ceļa seguma remonts Nolikums_ar grozījumiem_18.01.2017.

Tames_precizētas

Informācija_1

Informācija_2

Informācija_3

Informācija_4

Informācija_5

Informācija_6

Informācija_7

Jautājums un atbilde 10.01.2017.

Jautājumi un atbildes 18.01.2017.

Jautājumi un atbildes 24.01.2017.

Jautājums un atbilde 30.01.2017.

Paziņojums par līgumu 28.12.2016.

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu 18.01.2017.

06.02.2017. plkst. 11:00  Lēmums Atklāts konkurss
ĶNP 2016/45 Autoservisa pakalpojumi Reģionālās pašvaldības policijas vajadzībām Nolikums

Jautājumi un atbildes 15.12.2016

Paziņojums par plānoto līgumu 8.2panta kārtībā

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 05.01.2017.

19.12.2016 plkst.11:00 Lēmums Līgums Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā
ĶNP 2016/44 Būvprojekta “Ķekavas novada Jaunu ideju centrs, Skolas iela 2, Ķekavā” papildināšana, aktualizēšana un autoruzraudzība Iepirkuma procedūras pamatojums Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums  Līgums Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.² panta sešpadsmitās daļas otrā punkta kārtībā
ĶNP 2016/43 Titurgas ezera Mežaparka topogrāfiskā uzmērīšana un topogrāfisko plānu izgatavošana Nolikums Paziņojums par plānoto līgumu 8.2panta kārtībā

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 06.01.2017.

28.11.2016. plkst. 11:00 Lēmums Līgums Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā
ĶNP 2016/42 Titurgas ezera Mežaparka topogrāfiskā uzmērīšana un topogrāfisko plānu izgatavošana Nolikums

 

Paziņojums par plānoto līgumu 8.2panta kārtībā

Iepirkuma procedūra pārtraukta 11.11.2016.

21.11.2016. plkst. 11:00 Lēmums Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā
ĶNP 2016/41 Karšu izdevniecības Jāņa sēta autorprodukta “Telpiskās plānošanas platforma” Ķekavas novada versijas papildināšana Iepirkuma procedūras pamatojums Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu Lēmums Līgums Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.² panta sešpadsmitās daļas otrā punkta kārtībā
ĶNP 2016/40 Par tiesībām veikt Baložu pilsētas meliorācijas sistēmas pārbūves būvprojekta izstrādi Nolikums

Informācija

 

Paziņojums par plānoto līgumu 8.2panta kārtībā

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 21.02.2017

28.11.2016. plkst. 11:00 Lēmums  Līgums

Paziņojums par līguma darbības izbeigšanu

Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā
ĶNP 2016/39 Būvuzraudzības darbi objekta “Ķekavas sākumskolas jaunbūve Nākotnes ielā 1C, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, kadastra numurs 8070 008 1569” 3.kārtas būvdarbu pabeigšana Iepirkuma procedūras pamatojums Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu  Lēmums Līgums Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.² panta sešpadsmitās daļas pirmā punkta kārtībā
ĶNP 2016/38  Ventilācijas izveide Baložu pilsētas kultūras centram Nolikums

Pielikumi pie nolikuma

Projekts

Tāme

 Paziņojums par plānoto līgumu 8.2panta kārtībā

Iepirkuma procedūra pārtraukta 01.11.2016.

 

 07.11.2016 plkst.11:00 Lēmums  Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā
ĶNP 2016/37 Pirmsskolas izglītības iestādes “Avotiņš” pārbūves, nojaukšanas autoruzraudzība Iepirkuma procedūras pamatojums Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 22.09.2019. Lēmums Līgums Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā
ĶNP 2016/36 Lietus ūdens kanalizācijas tīkls Vidus iela, Avotu iela, Kārklu iela, Lejas iela, Odukalns, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā Nolikums

Tāme

Projekts (ELT)

Projekts (LKT)

Paziņojums par plānoto līgumu 8.2 panta kārtībā

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 19.10.2016.

03.10.2016. plkst. 11:00 Lēmums Līgums

Vienosanās

Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā
ĶNP 2016/35 Pļavniekkalna sākumskolas pārbūves būvprojekta izstrāde Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem Sarunu procedūra Publisko iepirkumu likuma 63.panta trešās daļas noteiktajā kārtībā
ĶNP 2016/34 Automašīnu noma (operatīvais līzings) Reģionālās pašvaldības policijas vajadzībām Nolikums Paziņojums par līgumu 07.09.2016.

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 17.10.2016.

03.10.2016. plkst. 11:00 Atklāts konkurss
ĶNP 2016/33 Ķekavas novada administratīvajā teritorijā klaiņojošu suņu, kaķu un citu dzīvnieku izķeršana, noķerto klaiņojošu suņu, kaķu n citu dzīvnieku īslaicīga uzturēšana dzīvnieku patversmē Nolikums Paziņojums par plānoto līgumu 8.2panta kārtībā

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 27.10.2016

22.08.2016 plkst.11:00 Lēmums  Līgums Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā
ĶNP 2016/32 Aprūpes pakalpojuma nodrošināšana Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Līgums

Vienošanās

Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.² panta sešpadsmitās daļas pirmā punkta kārtībā

(PIL 2.pielikuma B daļā minētais pakalpojums)

ĶNP 2016/31 Lietus ūdens kanalizācijas tīkls Vidus iela, Avotu iela, Kārklu iela, Lejas iela, Odukalns, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā Nolikums

Tāme

Projekts (ELT)

Projekts (LKT)

Paziņojums par plānoto līgumu 8.2panta kārtībā

Iepirkuma procedūra pārtraukta 19.09.2016.

 08.08.2016 plkst.11:00 Lēmums  Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā
ĶNP 2016/30 Ielu un ceļu būvdarbu veikšana Ķekavas novadā Nolikums

Pielikums_1_3_4_5_6

Pielikums_2

Paziņojums par līgumu

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 06.09.2016.

22.08.2016. plkst. 11:00 Atklāts konkurss
ĶNP 2016/29 Lietus ūdens kanalizācijas tīkls Vidus iela, Avotu iela, Kārklu iela, Lejas iela, Odukalns, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā Nolikums

Tāme

Projekts

Paziņojums par plānoto līgumu 8.2 panta kārtībā

Iepirkuma procedūra pārtraukta 27.07.2016

01.08.2016 plkst.11:00 Lēmums 

 

Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā
ĶNP 2016/28 Par Reģionālās pašvaldības policijas uzstādīto video novērošanas sistēmu iekārtu apkopi, pārbaudi, profilaktiskajiem un remonta darbiem Nolikums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

Paziņojums par plānoto līgumu 8.2panta kārtībā

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

25.07.2016. plkst. 11:00 Lēmums Līgums  Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā
ĶNP 2016/27 Skolas ielas pārbūve no Rīgas ielas līdz Dārzu ielai Baložos, Ķekavas novadā Nolikums_ar grozījumiem_uz_23.08.2016.

Tāmes-precizētas_ uz 29.07.2016.

Pielikums_1

Pielikums_2

Pielikums_3

Pielikums_4

Pielikums_5

Pielikums_6

Pielikums_7

Jautājums un atbilde 02.08.2016.

Jautājums un atbilde 09.08.2016.

Jautājumi un atbildes 12.08.2016.

Paziņojums par līgumu 19.07.2016.

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu 29.07.2016.

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu 12.08.2016.

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu 24.08.2016.

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 26.09.2016.

12.09.2016. plkst. 11:00 Atklāts konkurss
ĶNP 2016/26 Ķekavas novada administratīvajā teritorijā klaiņojošu suņu, kaķu un citu dzīvnieku izķeršana, noķerto klaiņojošu suņu, kaķu n citu dzīvnieku īslaicīga uzturēšana dzīvnieku patversmē Nolikums Paziņojums par plānoto līgumu 8.2panta kārtībā

Iepirkuma procedūra pārtraukta 08.08.2016.

25.07.2016 plkst.11:00 Lēmums Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā
ĶNP 2016/25 Meistaru ielas seguma atjaunošana Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā Nolikums

Tāme

Shēma

 

Paziņojums par plānoto līgumu 8.2panta kārtībā

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

11.07.2016 plkst.11:00  Lēmums  Līgums Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā
ĶNP 2016/24 Pārtikas produktu piegāde P/A „Ķekavas sociālās aprūpes centrs” Nolikums

Specifikācija

Atbilde un jautājums 20.06.2016

Paziņojums par plānoto līgumu 8.2panta kārtībā

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

27.06.2016 plkst.11:00  Lēmums  Līgums 2., 5. un 6.daļai

Līgums 1. un 4.daļai

Līgums 3 daļai.

Līgums 7.daļai

Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā
ĶNP 2016/23 Mēbeļu iegāde, piegāde un uzstādīšana Ķekavas vidusskolā Nolikums

Tāme

Specifikācija

Paziņojums par plānoto līgumu 8.2panta kārtībā

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

20.06.2016 plkst.11:00  Lēmums  Līgums Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā
ĶNP 2016/22 Telpu grupas vienkāršotā atjaunošana ar lietošanas veida maiņu Nolikums

1.pielikums

2.-14.pielikumi

Tāmes

Projekts

Jautājums un atbilde 08.06.2016

Paziņojums par plānoto līgumu 8.2panta kārtībā

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

10.06.2016. plkst. 11:00 Lēmums_1

Lēmums_2

Līgums Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā
ĶNP 2016/21 Telpu grupas vienkāršotā atjaunošana ar lietošanas veida maiņu Nolikums

1.pielikums

2.-14.pielikumi

Tāme

Projekts

Paziņojums par plānoto līgumu 8.2panta kārtībā

Iepirkuma procedūra pārtraukta 30.05.2016.

06.06.2016 plkst.11:00 Lēmums  –  Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā
ĶNP 2016/20 Skeitparka konstrukciju elementu izgatavošana un uzstādīšana Gaismas ielā 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā Nolikums

Pielikums

Jautājumi un atbildes

Paziņojums par plānoto līgumu 8.2panta kārtībā

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

31.05.2016. plkst. 11:00  Lēmums  Līgums  Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā
ĶNP 2016/19 Autoservisa pakalpojumi pašvaldības autobusiem pēc nepieciešamības Nolikums Paziņojums par plānoto līgumu 8.2panta kārtībā

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

30.05.2016 plkst.11:00  Lēmums  Līgums  Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā
ĶNP 2016/18 Autoservisa pakalpojumi pašvaldības un to iestāžu autotransportam Nolikums

Atbilde 16.05.2016

Jautājumi un atbildes 23.05.2016

Paziņojums par plānoto līgumu 8.2panta kārtībā

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

30.05.2016 plkst.11:00  Lēmums  Līgums  Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā
ĶNP 2016/17
Pārvietojamo telpu (moduļu) noma Pļavniekkalna sākumskolas telpu nodrošināšanai
Nolikums  Paziņojums par līgumu 09.05.2016

 06.06.2016 plkst.11:00  Lēmums  Līgums  Atklāts konkurss
ĶNP 2016/16  Pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaigznīte” energoefektivitātes uzlabošanas būvprojekta izstrāde Jaunatnes ielā 2, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā Nolikums

Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums

Energoaudits

Informācija

Jautājums un atbilde 29.04.2016.

 

Paziņojums par plānoto līgumu 8.2 panta kārtībā

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

09.05.2016. plkst. 11:00 Lēmums Līgums

Vienošanās

Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā
ĶNP 2016/15 Ielu segumu atjaunošana, Baložu pilsētā un Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā Nolikums

Tāmes

Paziņojums par plānoto līgumu 8.2panta kārtībā

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

16.05.2016 plkst.11:00  Lēmums  Līgums Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā
ĶNP 2016/14 Skeitparka konstrukciju elementu izgatavošana un uzstādīšana Gaismas ielā 9, Ķekavā, Ķekavas novadā Nolikums

Pielikums 

Paziņojums par plānoto līgumu 8.2panta kārtībā

Iepirkuma procedūra pārtraukta 16.05.2016

16.05.2016 plkst.11:00  Lēmums  – Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā
ĶNP 2016/13 Pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaigznīte” energoefektivitātes uzlabošanas būvprojekta izstrāde Jaunatnes ielā 2, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā Nolikums Paziņojums par plānoto līgumu 8.2panta kārtībā

Iepirkuma procedūra pārtraukta 25.04.2016.

09.05.2016. plkst. 11:00 Lēmums Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā
ĶNP 2016/12 Autoservisa pakalpojumi pašvaldības un to iestāžu autotransportam Nolikums Paziņojums par plānoto līgumu 8.2panta kārtībā

Iepirkuma procedūra pārtraukta 25.04.2016

02.05.2016 plkst.11:00  Lēmums  – Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā
ĶNP 2016/11 Ķekavas novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Ķekavas Novads” izdošana Nolikums

Jautājumi un atbildes 20.04.2016

Paziņojums par plānoto līgumu 8.2panta kārtībā

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

25.04.2016 plkst.11:00  Lēmums Līgums Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā
ĶNP 2016/10 Ķekavas parka 1. kārtas izbūve Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā Nolikums ar grozījumiem 06.06.2016.

Tāmes (precizēta tāme 1.3.) 10.06.2016.

Pielikumi_1

Pielikumi_2

Pielikumi_3

Pielikumi_4

Pielikumi_5

Pielikumi_6

Pielikumi_7

Pielikumi_8_25042016

Jautajums un atbilde 28.04.2016.

Jautājumi un atbildes 13.06.2016.

Paziņojums par līgumu 12.04.2016.

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu 26.04.2016.

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu 10.05.2016.

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu 23.05.2016.

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu 07.06.2016.

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu 10.06.2016.

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 08.07.2016.

27.06.2016. plkst. 11:00 Atklāts konkurss
ĶNP 2016/9 Bērnu rotaļu laukuma elementu piegāde un uzstādīšana Ķekavas novadā Nolikums

2.pielikums

Paziņojums par plānoto līgumu 8.2 panta kārtībā

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

11.04.2016 plkst.11:00  Lēmums  Līgums Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā
ĶNP 2016/8 Kompleksa ceļa Daugmalē, Ķekavas novadā pārbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi Nolikums ar grozījumiem 02.06.2016

Pielikumi

Tehniskie noteikumi

Jautājumi un atbildes 20.04.2016

Jautājums un atbilde 2 20.04.2016

Jautājumi un atbildes 22.04.2016

Jautājumi un atbildes 29.04.2016.

Jautājumi un atbildes 03.05.2016

Jautājumi un atbildes nr.2_03.05.2016

Jautājums un atbilde 10.05.2016.

Jautājumi un atbildes 25.05.2016.

Jautājumi un atbildes 27.05.2016.

Jautājumi un atbildes 02.06.2016.

Jautājums un atbilde 03.06.2016.

Jautājumi un atbildes 10.06.2016.

Jautājumi un atbildes 13.06.2016.

Jautājumi un atbildes 16.06.2016.

Paziņojums par līgumu 05.04.2016.

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu 03.05.2016.

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu 17.05.2016.

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu 31.05.2016.

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu 03.06.2016.

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 09.08.2016.

20.06.2016. plkst.11:00 Atklāts konkurss
ĶNP 2016/7 Autoservisa pakalpojumi pašvaldības un to iestāžu autotransportam Nolikums

Atbilde 24.03.2016

Paziņojums par plānoto līgumu 8.2panta kārtībā

Iepirkuma procedūra pārtraukta 18.04.2016

11.04.2016 plkst.11:00  Lēmums  – Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā
ĶNP 2016/6 Bērnu rotaļu laukuma elementu piegāde un uzstādīšana Ķekavas novadā Nolikums

2.pielikums

Paziņojums par plānoto līgumu 8.2 panta kārtībā

Iepirkuma procedūra pārtraukta 24.03.2016

04.04.2016. plkst. 11:00 Lēmums  – Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā
ĶNP 2016/5 Moduļu ēkas piegāde un uzstādīšana Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Avotiņš” telpu nodrošināšanai Nolikums

Pielikumi

Jautājums un atbilde 30.03.2016.

Paziņojums par līgumu

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

04.04.2016. plkst. 11:15 Atklāts konkurss
ĶNP 2016/4 Autobusa noma Nolikums Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

07.03.2016. plkst. 11:00 Lēmums Līgums Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā
ĶNP 2016/3 Par lietotu apvidus tipa automašīnu iegādi Reģionālās pašvaldības policijas vajadzībām Nolikums Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

08.03.2016. plkst. 11:00 Lēmums Līgums Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā
ĶNP 2016/2 Pliederu ielas ietves izbūve Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā Nolikums

Tāme

Pielikumi

Jautājumi un atbildes 24.03.2016.

Jautājumi un atbildes 24.03.2016._2

Jautājumi un atbildes 24.03.2016._3

 

Paziņojums par līgumu

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

04.04.2016. plkst. 11:00 Atklāts konkurss

Iepirkumu saraksts 2015.gadā
Ķekavas novada pašvaldības publiskie iepirkumi 2015

Jautājumus sūtīt uz e-pastu: iepirkumi@kekava.lv

ID Nr.
Iesniegšanas
termiņš
Iepirkuma priekšmets Iepirkuma dokumentācija Lēmums
ĶNP 2015/48 22.12.2015. plkst. 11:00 Daudzfunkcionālas lāzerdrukas iekārtas liela apjoma drukāšanai iegāde Nolikums

Līgums

Lēmums 22.12.2015.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 21.01.2016.

ĶNP 2015/47 18.01.2016. plkst.11:00 Jauna pasažieru autobusa iegāde

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu 29.12.2015.

Nolikums ar grozījumiem 29.12.2015. Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 23.02.2016.
ĶNP 2015/46 ZZ Dats vienotās pašvaldību sistēmas programmatūras uzturēšanas un datu izmitināšanas pakalpojumu sniegšana Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums

Līgums

Lēmums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 26.01.2016.

ĶNP 2015/45 Jauna automomiļa (aprūpei mājās) iegāde Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 17.12.2015.
ĶNP 2015/44 04.01.2016. plkst. 11:00 Pasažieru autopārvadājumi Nolikums Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 29.02.2016.
ĶNP 2015/43 30.11.2015. plkst. 11:00 Par tiesībām veikt auto stāvlaukuma pārbūves tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību Gaismas iela 19, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā Nolikums

Pielikumi

Līgums – 1.daļa

Līgums – 2.daļa

Lēmums 07.12.2015.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 25.04.2016.

ĶNP 2015/42 09.11.2015. plkst.11:00 Ziemassvētku paciņu iegāde Nolikums

Līgums – 1.daļa

Līgums – 2.daļa

Lēmums 17.11.2015.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 26.11.2015.

ĶNP 2015/41 16.11.2015. plkst. 11:00 Jauna automobiļa (aprūpei mājās) iegāde

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu 30.10.2015.

Nolikums

Pielikums_1_ar_precizējumiem_uz 30102015

Jautājumi un atbildes 03.11.2015.

Jautājums un atbilde 05.11.2015.

Iepirkuma procedūra izbeigta 23.11.2015.
ĶNP 2015/40 01.12.2015. plkst. 10:30 Nolikums

Pielikums_1

Pielikumi_2

Pielikumi_3

Jautājumi un atbildes 13.10.2015.

Jautājums un atbilde 09.11.2015.

Jautājums un atbilde 19.11.2015.

Papildus informācija par liepu

Teritorijas plāns ap Pļavniekkalna sākumskolu*

Topogrāfija*

Sporta zāles un gaiteņa plāni, griezumi un fasādes

*ja programmas darba virsma ir balta, tad tā ir jānomaina uz pelēku vai citu krāsu

Paziņojums par metu konkursa rezultātiem 05.01.2016.
ĶNP 2015/39 Darbinieku un izglītojamo fiziskā aizsardzība, kursmatās mantas un nekustamā īpašuma apsardze Iepirkuma procedūra pārtraukta 05.10.2015.
ĶNP 2015/38 Pavadošā teksta izveide Ķekavas novada video rullītim Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums

Līgums

Lēmums 28.09.2015.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

ĶNP 2015/37 05.10.2015. plkst. 11:00 Reģionālās pašvaldības policijas patruļgrupu un dežūrdaļas darbinieku dienesta formas tērpu komplektu iegāde Nolikums

Pielikumi 

Līgums

Lēmums 27.10.2015.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

ĶNP 2015/36 05.10.2015. plkst. 11:00 Par tiesībām veikt upes krasta stiprināšanas un ceļa seguma remonta tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību Nolikums

Līgums

Vienošanās

Līgums_autoruzraudzība

Lēmums 27.10.2015.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 25.11.2015.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 22.03.2017.

ĶNP 2015/35 14.09.2015. plkst.10:00 Planšetdatoru iegāde Instrukcija
Jautājums un tabilde 11.09.2015.
Lēmums 21.09.2015.

Iepirkuma procedūra pārtraukta 03.09.2015.

ĶNP 2015/33 21.09.2015. plkst. 10:00 Ķekavas kultūras nama virtuves aprīkojuma un iebūvējamo mēbeļu piegāde un uzstādīšana Nolikums

1.pielikums_1

1.pielikums_2

1.pielikums_3

2.pielikums

3.pielikums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 12.10.2015.

Lemums 29.09.2015.

ĶNP 2015/32 14.09.2015. plkst. 10:00 Planšetdatoru iegāde un piegāde Iepirkuma procedūra pārtraukta 03.09.2015.
ĶNP 2015/31 Autoruzraudzības darbi būvprojektam “Ķekavas sākumskolas ēkas jaunas būvniecības 3. kārtas darbi” Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums Paziņojums par iepirkuma procedīras rezultātiem 07.09.2015.
ĶNP 2015/30 31.08.2015 plkst.10:00 Jumta seguma maiņa un remonts Meistaru 43, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads Nolikums

Tāme

Atbildes 26.08.2015

Līgums

Lēmums 07.09.2015.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 06.10.2015.

ĶNP 2015/29 24.08.2015. plkst.10:00 Ceļa zīmju un ielu norāžu piegāde Ķekavas  novada pašvaldībai Nolikums

Paraugs_1

Paraugs_2

Līgums

Lēmums 31.08.2015.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 26.10.2015.

ĶNP 2015/28 Autoruzraudzības veikšana objektā “Gājēju ietves izbūve Pļavniekkalna ielā, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā. III kārta” Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 20.07.2015.

Lēmums

ĶNP 2015/27 Autoruzraudzības veikšana objektā “Rīgas ielas (daļas) rekonstrukcija ar gājēju ietvi, veloceliņu, ielas apgaismojumu un lietus ūdens kanalizāciju Rīgas ielā (no Rīgas ielas 20 līdz robežai ar Olaines novadu), Baložos” Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 20.07.2015.

Lēmums

ĶNP 2015/26 Ēdināšanas pakalpojumi XI Latvijas skolu jaunatnes dziesnu un deju svētku dalībniekiem Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 20.07.2015.

Lēmums

ĶNP 2015/25 Ķekavas novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojuma nodrošināšana Sarunu procedūras izvēles pamatojums Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 01.07.2015.
ĶNP 2015/24-9 08.07.2015. plkst. 10:00 Garderobes skapju un aktu zāles krēslu iegāde, piegāde un uzstādīšana Ķekavas vidusskolā Nolikums

Pielikumi

Jautājums un atbilde 02.07.2015.

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 17.07.2015.
ĶNP 2015/23 25.06.2015. plkst. 10:00 Pasažieru autopārvadājumi Nolikums

Vienošanās

Vienosanās_1 , Vienošanās_2

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 10.09.2015.

Lēmums 30.06.2015.

ĶNP 2015/22 ZZ Dats vienotās pašvaldību sistēmas programmatūras uzturēšanas un datu izmitināšanas pakalpojumu sniegšana Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums

Līgums

Lēmums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

 ĶNP 2015/21  01.06.2015 plkst.10:00  Daugmales pamatskolas sporta zāles apgaismojuma rekonstrukcija  Nolikums

Tāme

Specifikācija

Jautājums un atbilde 29.05.2015.

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 20.07.2015.

Lēmums 15.07.2015.

ĶNP 2015/ 20-8  27.07.2015 plkst.10:00  Ķekavas sākumskolas ēkas jaunas būvniecības 3. kārtas darbi

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu 10.06.2015.

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu 29.06.2015.

Nolikums_ar_grozījumiem_26.06.2015.

Nolikuma pielikumi ar grozījumiem 26.06.2015.

Projekta dokumentācija ar grozījumiem uz 26.06.2015.

Tehniskā projekta papildinājums 26.06.2015.

Ģeotehniskās izpētes pārskats 26.06.2015.

 

 

Atbilde 04.06.2015

Jautājumi un atbildes_10.06.2015.

Jautājumi un atbildes 29.06.2015.

Jautājumi un atbildes 20.07.2015.

Jautājumi un atbildes 21.07.2015.

Vienošanās

 Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 11.08.2015
ĶNP 2015/19/1 Pārtikas produktu piegāde Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums

Līgums (1.,2.,3.,5.,7.daļa)

Informatīvs paziņojuma par noslēgto līgumu 21.07.2015.

Lēmums 15.06.2015.

ĶNP 2015/19 26.05.2015 plkst.10:00 Nolikums

Atbildes 21.05.2015

Līgums (1.,2.,3.,5.,7.daļa)

Līgums (6.daļa)

Līgums (4.daļa)

Informatīvs paziņojums par noslēgtajiem līgumiem 21.07.2015.

Lēmums 01.06.2015.

ĶNP 2015/18 26.05.2015 plkst.10:00 Ķekavas novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Ķekavas Novads” izdošana Nolikums

Līgums

Lēmums 26.05.2015.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 02.06.2015

ĶNP 2015/17 18.05.2015 plkst.10:00 Misas upes posma tīrīšana no sakritušiem kokiem un atkritumiem  Nolikums

Tāme

Plāns

Foto 1

Foto 2

Kopējā informācija 1

Kopējā informācija 2

Līgums

 Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 03.06.2015

Lēmums 21.05.2015

ĶNP 2015/16 18.05.2015. plkst. 10:00 Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Avotiņš” virtuves palīgtelpu kosmētiskais remonts un teritorijas apgaismojuma ierīkošana Nolikums

Pielikums

Līgums – 1.daļa

Līgums – 2.daļa

Lēmums 01.06.2015.

Lēmums 04.06.2015.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 11.06.2015.

ĶNP 2015/15 08.06.2015. plkst. 10:00 Rāmavas ielas rekonstrukcija (no Mazās Rāmavas ielas līdz Pļavniekkalna ielai), Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā II kārta

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu 22.05.2015.

Nolikums ar grozījumiem uz 21.05.2015.

Tāme_precizēta_21.05.2015.

Pielikums Nr.1, Pielikums Nr.2, Pielikums Nr.3, Pielikums Nr.4, Pielikums Nr.5, Pielikums Nr.6, Pielikums Nr.7

Atbildes un jautājumi 07.05.2015

Atbildes un jautājumi 12.05.2015

Atbildes un jautājumi 18.05.2015

Jautājumi un atbildes 26.05.2015.

Jautājumi un atbildes 28.05.2015.

Jautājumi un atbildes 29.05.2015.

Jautājums un atbilde 01.06.2015.

Jautājumi un atbildes 03.06.2015.

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 28.08.2015.
ĶNP 2015/14 18.05.2015 plkst.10:00 Ķekavas vidusskolas garderobes un kāpņu remonts Instrukcija

Pielikumi

Līgums

Pazinojums par līguma laušanu

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 20.07.2015.

Lēmums

ĶNP 2015/13 11.05.2015 plkst.10:00 Ķekavas kultūras nama viesību zāles vienkāršota atjaunošana (renovācija) Nolikums

Tāme

Projekts

Atbildes 07.05.2015

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 20.07.2015.

Lēmums

ĶNP 2015/12 11.05.2015 plkst.10:00 Ķekavas mūzikas skolas fasādes vienkāršota renovācija (atjaunošana) Nolikums

Tehniskā specifikācija un tāme

Atbilde 05.05.2015.

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 17.07.2015.

Lēmums 18.05.2015

ĶNP 2015/11-6 18.05.2015 plkst.10:00 Nolikums  Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 26.05.2015

Lēmums 18.05.2015

ĶNP 2015/10 Konsultatīvie pakalpojumi par juridiskajiem jautājumiem Līgums Lēmums 11.05.2015.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 12.05.2015.

ĶNP 2015/9 Ķekavas novada sporta stadiona skiču projekta, tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana  Pamatojums: Publisko iepirkumu likuma 63.panta trešā daļa

Līgums

Lēmums 22.04.2015 

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 26.05.2015

ĶNP 2015/8-5 27.04.2015. plkst. 10:00 Degvielas piegāde Nolikums

Jautājums un atbilde_30.03.2015.

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 15.05.2015.
ĶNP 2015/7-4 17.08.2015. plkst. 10:00 Sadzīves atkritumu apsaimniekotāja izvēle Ķekavas novadā

Paziņojums par grozījumiem 18.03.2015.

Paziņojums par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu 13.04.2015.

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu 16.04.2015. 

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu 27.04.2015.

Iepirkumu komisijas lēmums par pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu 21.05.2015.

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu 22.05.2015.

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu 10.06.2015.

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu 10.07.2015.

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu 16.07.2015.

Paziņojums par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu 12.08.2015.

Paziņojums par piedāvājumu atvēršanas sanāksmi 31.08.2015.

Nolikums_ar_grozījumiem_10.07.2015.

Pielikumi_1_2_3_4_5_6_7_8_ar_grozījumiem_10.07.2015.

Ieinteresēto piegādātāju sanāksme 08.04.2015.

Jautājumi un atbildes 20.04.2015.

Jautājumi un atbildes 24.04.2015.

Jautājums un atbilde 21.05.2015.

Jautājumi un atbildes 14.07.2015.

Jautājumi un atbildes 12.08.2015.

Jautājums un atbilde 13.08.2015.

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 05.01.2016.

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu 11.02.2016.

 ĶNP 2015/6 16.03.2015. plkst.10:00 Autoservisa pakalpojumi pašvaldības un to iestāžu autotransportam Nolikums

Atbilde 05.03.2015

Atbilde 09.03.2015

Līgums

 Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 22.04.2015

Lēmums 13.04.2015

ĶNP 2015/5 16.03.2015. plkst.10:00 Projekta „Gājēju celiņa izveide Ķekavas parka teritorijā” realizācija
 
Nolikums

Pielikums_1

Pielikums_2

Pielikums_3

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 16.07.2015.

Lēmums

ĶNP 2015/4-3 20.04.2015. plkst. 10:00 Pasažieru autopārvadājumi Nolikums Paziņojums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu 09.06.2015.
ĶNP 2015/3 16.02.2015 plkst.10:00 Autoservisa pakalpojumi pašvaldības un to iestāžu autotransportam Nolikums

 

Iepirkums pārtraukts

Lēmums 23.02.2015.

 ĶNP 2015/2-2 02.03.2015. plkst. 10:00 Gājēju ietves izbūve Pļavniekkalna ielā, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā. III kārta

Paziņojums par grozījumiem 12.02.2015.

 

Nolikums ar grozījumiem 12.02.2015.

Tāmes ar grozījumiem 12.02.2015.

Projekts VST

Projekts ELT

Projekts LKT

REĢISTRĀCIJAS LAPA

Jautājumi un atbildes 05.02.2015.

Jautājumi un atbildes 05.02.2015._1

Jautājumi un atbildes 17.02.2015. Pielikums Pielikums

Jautājumi un atbildes 18.02.2015.

Jautājumi un atbildes 19.02.2015.

Jautājumi un atbildes 24.02.2015.

Jautājumi un atbildes 25.02.2015.

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 11.04.2015.
ĶNP 2015/1-1 02.03.2015. plkst. 10:00 Rīgas ielas (daļas) rekonstrukcija ar gājēju ietvi, veloceliņu, ielas apgaismojumu un lietus ūdens kanalizāciju Rīgas ielā (no Rīgas ielas 20 līdz robežai ar Olaines novadu), Baložos

Paziņojums par grozījumiem 12.02.2015.

 

Nolikums ar grozījumiem 12.02.2015.

Tāme_1 (precizēta)

Tāme_2

Tāme_3

Tāme_4

Rasējumi_1 (precizēti)

Rasējumi_2

REĢISTRĀCIJAS LAPA

Jautājumi un atbildes 02.02.2015.

Jautājumi un atbildes 05.02.2015.

Jautājumi un atbildes 16.02.2015.

Jautājumi un atbildes 18.02.2015.

Jautājumi un atbildes 19.02.2015.

Jautājumi un atbildes 20.02.2015.

Jautājumi un atbildes 24.02.2015.

 

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 13.04.2015.

Iepirkumu saraksts 2014.gadā
Ķekavas novada pašvaldības publiskie iepirkumi 2014

Jautājumus sūtīt uz e-pastu: iepirkumi@kekava.lv

ID Nr.
Iesniegšanas
termiņš
Iepirkuma priekšmets Iepirkuma dokumentācija Lēmums
ĶND/2014/1 20.01.2014 plkst.10:00 Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Ķekavas kultūras namā Gaismas iela 17, Ķekava, Ķekavas novads Nolikums

Projekts

 

 

Projekta pielikumiTāmes

Atbildes 14.01.2014

Atbildes 16.01.2014

Pārtraukts
 ĶND/2014/2  10.02.2014  Darbinieku un izglītojamo fiziskā aizsardzība, kustamās mantas un nekustamā īpašuma apsardze  Noteikumi

Lēmums 17.02.2014

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu
ĶND/2014/3 17.03.2014 plkst.10:00 Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Ķekavas kultūras namā Gaismas iela 17, Ķekava, Ķekavas novads Nolikums

Projekts

Projekta precizējumi

Projekts-Nojumei

Tāmes

Precizētā tāme no 03.03.2014

Atbildes 03.03.2014

Pārtraukts
ĶND/2014/4 24.03.2014 plkst.10:00 Lietus ūdens kanalizācijas ārējie tīkli KDS „Ziedonis”, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov.  Nolikums

Tāmes

Shēma

Projekts

Paskaidrojuma raksts

REĢISTRĀCIJAS LAPA

Jautājumi un atbildes 19.03.2014.

 Pārtaukts
 ĶND/2014/5  28.04.2014 plkst.10:00  Gājēju ietves izbūve Pļavniekkalna ielā, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā. III kārta

Paziņojums par grozījumiem, 04.04.2014.

Nolikums ar grozījumiem uz 02.04.2014.

Tāmes

Projekts VST

Projekts ELT

Projekts LKT

REĢISTRĀCIJAS LAPA

Atbilde 14.03.2014

Jautājumi un atbildes 02.04.2014.

 Pārtraukts
 ĶND/2014/6  23.04.2014 plkst.10:00  Lietus ūdens kanalizācijas ārējie tīkli KDS „Ziedonis”, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov.  Nolikums

Tāme

Shēma

Projekts

Paskaidrojuma raksts

Reģistrācijas lapa

Jautājumi un atbildes

 Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 06.05.2014
 ĶND/2014/7  14.04.2014. plkst. 10:00 Ķekavas upes krasta nostiprināšana, bērnu drošības barjera un lietusūdens kanalizācijas novadīšana bērnudārzam „Ieviņa” piegulošajā posmā, Ķekavā, Ķekavas novadā Nolikums

Tāme

Darba uzdevums

Projekts 1

Projekts 2

Projekts 3

Paskaidrojuma raksts

Līgums

Vienošanās pie līguma

 

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 10.06.2014.
ĶND/2014/8 31.03.2014. plkst. 10:00 Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ķekavas pagasta administratīvajā teritorijā, Ķekavas novadā, laika periodā no 2014.gada 3.aprīļa līdz iepirkuma procedūras „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ķekavas novadā” rezultātu paziņošanai un iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne ilgāk kā līdz 2014.gada 31.decembrim ieskaitot Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 08.04.2014.
ĶND/2014/9 21.05.2014. plkst. 10:00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojuma nodrošināšana Nolikums

Jautājumi un atbildes 10.05.2014. 

IUB paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 06.06.2014.
ĶND/2014/10 Konsultatīvie pakalpojumi par juridiskajiem jautājumiem Lēmums 17.04.2014.

Līgums

Vienošanās

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 25.04.2014.
ĶND/2014/11 28.04.2014. plkst. 10:00 Telpu uzkopšana Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „Avotiņš” Nolikums

Lēmums 06.05.2014.

Līgums

 Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 13.05.2014
ĶND/2014/12 06.05.2014. plkst. 10:00 Tilta Nr.1 pār Ķekavas upi rekonstrukcija Nolikums

Tāme (preciz.)

Tehniskais projekts 

RasejumsBK07 28.04.2014

Reģistrācijas lapa

Atbildes 25.04.2014

Atbilde 28.04.2014

Lēmums 12.05.2014.

Līgums

Vienošanās

IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 16.06.2014.
ĶND/2014/13 06.05.2014. plkst. 10:00 Ievu ielas rekonstrukcija Nolikums

Tāme

Tehniskais projekts

Reģistrācijas lapa

Lēmums 12.05.2014.

Līgums

IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 16.06.2014.
ĶND/2014/14 06.05.2014. plkst. 10:00 Ķekavas novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Ķekavas Novads” izdošana Nolikums

Lēmums 12.05.2014.

Līgums

IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 16.06.2014.
ĶND/2014/15 02.06.2014 plkst.10:00 Ķekavas novada pašvaldības Ķekavas sākumskolas saimniecības ēkas rekonstrukcija par Jauniešu centru Nolikums

Tāmes

Tehniskais projekts – TP:

TP1.daļa

TP2.daļa

TP3.daļa

TP4.daļa

Atbildes_28.05.2014

 Pārtraukts
ĶND/2014/16 19.05.2014 plkst.10:00 Meža meliorācijas sistēmas „Ezeri” un „Kraukļu purvs” rekonstrukcija Daugmales pagastā, Ķekavas novadā Nolikums

Projekts

Līgums

 Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu
ĶND/2014/17 19.05.2014 plkst.10:00 Rotaļu laukuma elementu piegāde un uzstādīšana Pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaigznīte”, Jaunatnes ielā 2, Valdlaučos Nolikums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 07.08.2014.
ĶND/2014/18 19.05.2014 plkst.10:00 Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Avotiņš” remontdarbi grupā „Pērlītes” un renovācijas darbi nojumēm Nolikums

Tāmes

Atbildes 15.05.2014

Līgums

 Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 11.06.2014
ĶND/2014/19 26.05.2014 plkst.10:00 Ķekavas novada administratīvajā teritorijā klaiņojošu suņu, kaķu un citu dzīvnieku izķeršana, noķerto klaiņojošu suņu, kaķu n citu dzīvnieku īslaicīga uzturēšana dzīvnieku patversmē Nolikums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 07.08.2014.
ĶND/2014/20 16.06.2014 plkst.10:00 Ķekavas mūzikas skolas vienkāršota inženiertīklu renovācija Nolikums

Tāme

Projekts

Plāni

Precizejums

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 16.07.2014.
ĶND/2014/21 11.08.2014. plkst. 10:00 Divu jaunu rūpnieciski ražotu (M1 kategorija)
elektromobiļu iegāde
Nolikums Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 04.09.2014.
ĶND/2014/22  06.08.2014 plkst.10:00  

 Nolikums

Plāns 1.stāvs

Plāns 2.stāvs

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 20.08.2014.
ĶND/2014/23 21.07.2014 plkst.10:00 Autoservisa pakalpojumi pašvaldības autobusiem pēc nepieciešamības Nolikums

Līgums

 Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 10.08.2015
 ĶND/2014/24 11.08.2014 plkst.10:00  Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Ķekavas novada izglītības iestādēs Nolikums ar precizējumiem 28.07.2014.

Pielikumi

Jautājumi un atbildes 29.07.2014.

Jautājumi un atbildes 31.07.2014.

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 04.09.2014.
 ĶND/2014/25  08.09.2014 plkst.10:00  Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Ķekavas sākumskolas mācību korpusam 2A UN 5B, Nākotnes ielā 1C, Ķekavā  Nolikums

Plāni

Tehniskā specifikācija

 

 Paziņojums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu 18.09.2014
ĶND/2014/26 11.08.2014. plkst. 10:00 Ielu vingrošanas elementu piegāde un uzstādīšana Nolikums

Pielikums_5_1

Pielikums_5_2

Tāme

Lemums 11.08.2014.

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 12.09.2014.
ĶND/2014/27 25.08.2014. plkst. 10:00 Mēbeļu iegāde pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaigznīte” vajadzībām Nolikums

Lemums 08.09.2014.

Līgums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 18.09.2014.
ĶND/2014/28 25.08.2014. plkst. 10:00 Ķekavas novada skolēnu pārvadāšana 2014./2015. mācību gadā Nolikums

Lēmums 27.08.2014.

Lēmums 22.09.2014.

Lēmums 08.10.2014.

Līgums (1.daļa)

Līgums (2.daļa)

Līgums (3.daļa)

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu (1. un 3.daļa)

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu (2.daļa)

ĶND/2014/29 01.09.2014. plkst. 10:00 Ķekavas parka Tehniskā projekta izstrāde Nolikums

Pielikums

Jautājumi un atbildes 28.08.2014.

Lēmums 15.09.2014.

Līgums

Vienosanās

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 23.09.2014.
ĶND/2014/30 15.09.2014. plkst. 10:00 Multifunkcionālu hokeja bortu iegāde Nolikums

Lemums 22.09.2014.

Līgums 31.03.2015.

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 02.04.2015.
ĶND/2014/31 15.09.2014. plkst. 10:00 Mēbeļu iegāde Daugmales pamatskolas vajadzībām Nolikums

Līgums

 Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu
ĶND/2014/32 „Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Ķekavas sākumskolas mācību korpusam 2A UN 5B, Nākotnes ielā 1C, Ķekavā” Lēmums 29.09.2014 Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 23.10.2014.
ĶND/2014/33 10.11.2014 plkst.10:00 Ziemassvētku paciņu iegāde Nolikums Iepirkums pārtraukts 19.11.2014.
ĶND/2014/34  24.11.2014 plkst.10:00  Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Ķekavas novada Pirmsskolas izglītības iestādēs „Zvaigznīte”un „Ieviņa”, nododot pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās telpas un inventāru bezatlīdzības lietošanā Nolikums ar grozījumiem 19.11.2014.

Līgums (PII Ieviņa)

Līgums (PII Zvaigznite)

 Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 04.03.2015
ĶND/2014/35  01.12.2014 plkst.10:00  Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība Ķekavas sākumskolas ēkas pārbūvei par Mākslas skolu Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā  Nolikums

Projektēšanas uzdevums (precizētais)

Mets

Atbildes 27.11.2014.

Līgums

Vienošanās

Vienošanās

Vienošanās

 Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 04.03.2015
ĶND/2014/36-SA 22.12.2014 plkst.10:00 Ķekavas novada sporta stadiona būvniecības priekšlikumu izstrāde Nolikums meta konkursam (Sporta aģentūra)  Paziņojums par metu konkursa rezultātiem 15.01.2015
ĶND/2014/37 01.12.2014. plkst. 10:00 Ziemassvētku paciņu iegāde Nolikums  Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 12.01.2015.

Iepirkumu saraksts 2013.gadā
Ķekavas novada pašvaldības publiskie iepirkumi 2013

Jautājumus sūtīt uz e-pastu: iepirkumi@kekava.lv

 

 
ID Nr.
Iesniegšanas
termiņš
 Iepirkuma priekšmets
Iepirkuma dokumentācija
Lēmums
ĶND/2013/1-1 04.03.2013. plkst.10:00 Degvielas un ikdienas auto apkopes materiālu iegāde Ķekavas novada pašvaldības un tās iestāžu autotransporta vajadzībām Nolikums IUB paziņojums par iepirkumu procedūras rezultātiem 19.03.2013.
ĶND/2013/2 18.02.2013 plkst.10:00 Katlu mājas rekonstrukcija Nākotnes ielā 3, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā Nolikums

Tehniskais projekts

 Pārtraukts
ĶND/2013/3-2 05.03.2013. plkst. 10:00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojuma nodrošināšana Nolikums

Jautājumi un atbildes 25.02.2013.

IUB paziņojums par iepirkumu procedūras rezultātiem 19.03.2013.
ĶND/2013/4 25.02.2013. plkst. 10:00

 

Katlu mājas rekonstrukcija Nākotnes ielā 3, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 04.04.2013.
ĶND/2013/5-3 26.03.2013.   plkst.10:00 Daugmales pamatskolas ēkas renovācija siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Nolikums

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3

Pielikums Nr.4

Jautājumi un atbildes 11.03.2013.

Jautājumi un atbildes 13.05.2013.

IUB paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 11.07.2013.
ĶND/2013/6-4 26.03.2013.   plkst.10:00 Jaunu vai mazlietotu vieglo automašīnu iegāde Nolikums IUB paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 05.04.2013.
ĶND/2013/7 Konsultatīvie pakalpojumi par juridiskajiem pakalpojumiem IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 10.05.2013. 
ĶND/2013/8 15.04.2013.    plkst.10:00 Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana PA „Ķekavas ambulance” telpās Gaismas ielā 15, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā Nolikums

Pielikums

 Pārtraukts
ĶND/2013/9 29.04.2013.    plkst.10:00 Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana PA „Ķekavas ambulance” telpās Gaismas ielā 15, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā Nolikums

Tāmes

 IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu
ĶND/2013/10-5 01.07.2013.   plkst. 10:00 Ķekavas sākumskolas 2.kārtas būvniecība

IUB Paziņojums par grozījumiem 24.04.2013.

IUB Paziņojums par grozījumiem 30.05.2013.

Nolikums ar precizējumiem no 29.05.2013.

Tāmes 29.05.2013.

Reģistrācijas lapa

Pielikumi 29.05.2013.

Jautājumi un atbildes 29.04.2013.

Jautājumi un atbildes 13.05.2013.

Jautājumi un atbildes 20.05.2013

Jautājumi un atbildes 23.05.2013

Paziņojums piegādātājiem 29.05.2013.

Paziņojums piegādātājiem 03.06.2013.

Jautājumi un atbildes 07.06.2013.

Jautājumi un atbildes 10.06.2013. – 1.daļa

Jautājumi un atbildes 10.06.2013. – 2.daļa

Jautājumi un atbildes 12.06.2013.

Jautājumi un atbildes 17.06.2013.

Jautājumi un atbildes 18.06.2013.

Jautājumi un atbildes 19.06.2013. – 1.daļa

Jautājumi un atbildes 19.06.2013. – 2.daļa

Jautājumi un atbildes 26.06.2013.

Būvdarbu līgums

Vienošanās Nr. 21-21/13/7-3

IUB paziņojums par iepirkuma procedūras rezultatiem 19.07.2013.
ĶND/2013/11 07.05.2013.   plkst. 10:00 Ķekavas novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Ķekavas Novads” izdošana Nolikums  IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu
ĶND/2013/12-6 27.05.2013.   plkst. 10:00 Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Ķekavas sākumskolas mācību korpusam 3B, Nākotnes ielā 1C, Ķekavā Nolikums

Tehniskā specifikācija

1.stāva plāns

2.stāva plāns

Jautājumi un atbildes 07.05.2013

IUB paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 04.06.2013. 
ĶND/2013/13 Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Daugmales pagasta administratīvajā teritorijā, Ķekavas novadā IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 19.06.2013.
ĶND/2013/13 27.05.2013.   plkst. 10:00 Ķekavas novada ģeodēziskā tīkla punktu apsekošana Nolikums

Pielikums 3A

Punktu shēma

 IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu
ĶND/2013/14 10.06.2013 plkst.10.00 Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Avotiņš” teritorijas žoga elementu iegāde un uzstādīšana Nolikums

Tāme un projekts

Informācija 05.06.2013

 Pārtraukts
ĶND/2013/15 10.06.2013 plkst.10.00 Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Avotiņš” telpu remonts Nolikums

Tāmes

 Pārtraukts
ĶND/2013/16 10.06.2013 plkst.10.00 Rotaļu laukuma elementu piegāde un uzstādīšana Pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaigznīte”, Jaunatnes ielā 2, Valdlaučos Nolikums  Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumumu
ĶND/2013/17-B Pārtikas produktu iegādes pakalpojuma nodrošināšana par taloniem pārtikas produktu tirdzniecības vietā Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu
ĶND/2013/18 Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas Gaismas ielā 19 k-8, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, 3.stāva renovācija, lifta šahtas un lifta izbūve IUB paziņojums par noslēgto līgumu 30.07.2013.
ĶND/2013/19-7 09.07.2013. plkst. 10:00

„Skolas nami”, Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Telpu plāns – 1.stāvs

Telpu plāns – 2.stāvs

IUB paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 17.07.2013.
ĶND/2013/20 01.07.2013. plkst. 10:00 Rekonstrukcijas darbi Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „Avotiņš” Nolikums

Projekts

Tāme remonts

Tāme žogs

Iepirkumu komisijas lēmums 01.07.2013.

IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 11.07.2013. 
ĶND/2013/21 15.07.2013.  plkst.10:00 Sporta inventāra iegāde Ķekavas vidusskolai mācību priekšmeta „Sports” realizēšanai Nolikums

Tehniskā specifikācija

Iepirkums pārtraukts 15.07.2013.
ĶND/2013/22-B Juridisko pakalpojumu sniegšana Ķekavas novada kultūras aģentūrai  Līgums Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 05.08.2013
ĶND/2013/23 Par papildus darbu veikšanu būvobjektā Katlakalna tautas namā, Katlakalnā, Ķekavas novadā  Līgums  Informatīvas paziņojums par noslēgto līgumu 09.10.2013
ĶND/2013/24 Papildus mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Ķekavas sākumskolas mācību korpusam 3B, Nākotnes ielā 1C, Ķekavā  Līgums Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 05.08.2013
ĶND/2013/25 29.07.2013. plkst.10:00 Ķekavas novada skolēnu pārvadāšana 2013./2014. mācību gadā Nolikums

Lēmums 01.08.2013.

Līgums

IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 30.08.2013.
ĶND/2013/26 29.07.2013. plkst. 10:00 Sporta inventāra iegāde Ķekavas vidusskolai mācību priekšmeta „Sports” realizēšanai  Nolikums

Tehniskā specifikācija

Lēmums 01.08.2013.

Preces pirkuma līgums

IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 27.08.2013.
ĶND/2013/27 26.08.2013. plkst. 10:00 Autoservisa pakalpojumi pašvaldības autotransportam pēc nepieciešamības Nolikums  Pārtraukts
ĶND/2013/28 26.08.2013. plkst. 10:00 Labiekārtojuma aprīkojuma izgatavošanai un uzstādīšana  Nolikums

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2 un Nr.3

Līgums

 Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu
ĶND/2013/29 Autoruzraudzības darbi būvprojektam „Ķekavas sākumskolas 2.kārtas būvniecība” Sarunu procedūras izvēles pamatojums

Pakalpojuma līgums

IUB paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 03.09.2013.
ĶND/2013/30 21.10.2013 plkst.10:00 Par tiesībām veikt meža meliorācijas sistēmu „Ezeri” un „Kraukļu purvs” rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādi Ķekavas novadā, Daugmales pagastā Nolikums

Projektēšanas  uzdevums

 

 Pārtraukts
ĶND/2013/31 21.10.2013 plkst.10:00 Ķekavas novada skolēnu pārvadāšana 2013./2014. mācību gadā maršrutā Ķekava – Dzērumi – Ķekava Nolikums

Lēmums 28.10.2013.

Līgums

IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 10.12.2013.
ĶND/2013/32 28.10.2013 plkst.10:00 Ziemassvētku paciņu iegāde Nolikums

Līgums

 Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu
ĶND/2013/33 28.10.2013 plkst.10:00 Par tiesībām veikt Rāmavas ielas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā Nolikums

Projektēšānas  uzdevums

Jautājumi un atbildes 17.10.2013.

Jautājumi un atbildes 18.10.2013.

Jautājumi un atbildes 18.10.2013.

Jautājumi un atbildes 23.10.2013.

 Līgums

 Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu
ĶND/2013/34 28.10.2013 plkst.10:00 Zvērināta revidenta pakalpojumu sniegšana Ķekavas novada pašvaldībai Nolikums Iepirkums pārtraukts
ĶND/2013/35 28.10.2013 plkst.10:00 Autoservisa pakalpojumi pašvaldības autotransportam Nolikums Iepirkums pārtraukts
ĶND/2013/35/1 28.10.2013 plkst.10:00 Autoservisa pakalpojumi pašvaldības autotransportam Nolikums Iepirkums pārtraukts
ĶND/2013/36 28.10.2013 plkst.10:00 Zvērināta revidenta pakalpojumu sniegšana Ķekavas novada pašvaldībai Nolikums

Līgums

 Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu
ĶND/2013/37 11.11.2013. plkst. 10:00 Par tiesībām veikt meža meliorācijas sistēmu „Ezeri” un „Kraukļu purvs” rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādi Ķekavas novadā, Daugmales pagastā Nolikums

Projektēšanas  uzdevums

Pielikums_1

Pielikums_2

Pielikums_3

Pielikums_4

Lēmums 19.11.2013.

Uzņēmuma līgums

IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 10.12.2013.
ĶND/2013/38 19.11.2013. plkst.10:00 Tehniskā projekta „Mežmalas ielas (daļas) rekonstrukcija ar gājēju ietvi, veloceliņu, ielu apgaismojumu un lietus ūdens kanalizāciju A/C A7 – Zālītes (Mežmalas iela), Krustkalni, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” 1.kārtas realizācija Nolikums

Tāme

Pielikums (zip)

Lēmums 02.12.2013.

Līgums

Vienošanās

Vienošanās

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 26.10.2015.
ĶND/2013/39 19.11.2013. plkst.10:00 Autoservisa pakalpojumi pašvaldības autotransportam Nolikums

Līgums

Lēmums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 21.12.2013
ĶND/2013/40  25.11.2013. plkst.10:00 Daugmales pamatskolas sporta zāles apkures sistēmas rekonstrukcija Nolikums

Tehniskā dokumentācija

Līgums

Lēmums

 Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu
ĶND/2013/41  25.11.2013. plkst.10:00 Par tiesībām veikt Jauniešu centra rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā Nolikums

PAU

Projektēšanas uzdevums

Būves meta sastāvs

Jautājumi no objekta apsekošanas 19.11.2013

Lēmums

 Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu
ĶND/2013/42-8  16.12.2013 plkst.10:00 Autobusa ar šoferi noma Nolikums

Lēmums

 IUB pasiņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 21.12.2013.
ĶND/2013/43 02.12.2013 plkst.10:00 Ķekavas novada apgaismojuma infrastruktūras energoefektivitātes paaugstināšana autoceļā V6 – putnu fabrika „Ķekava” Nolikums

Tāme

Tehniskā specifikācija

Shēmas

Lēmums

Pārtraukts
ĶND/2013/44 13.01.2014. plkst.10:00  Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Ķekavas kultūras namā Gaismas iela 17, Ķekava, Ķekavas novads Nolikums

Projekts

Tāmes

 Pārtraukts

Iepirkumu saraksts 2011. un 2012.gadā
Ķekavas novada pašvaldības publiskie iepirkumi 2011, 2012

Jautājumus sūtīt uz e-pastu: iepirkumi@kekava.lv

 

ID Nr.
Iesniegšanas
termiņš
 Iepirkuma priekšmets
Iepirkuma dokumentācija
 Lēmums
ĶND/2012/48 07.01.2013 pl.10:00  Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Katlakalna bibliotēkā pēc rekonstrukcijas Katlakalna tautas namā Ķekavas novadā  Nolikums

Tāme

Tehniskā specifikācija

Vizualizācijas

 Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu
ĶND/2012/47 07.01.2013 pl.10:00  Katlakalna bibliotēkas rekonstrukcija Katlakalna tautas namā, Ķekavas novadā, Ķekavas novadā Nolikums

Tāme

Tehniskā specifikācija

Tehn.spec.Nr.2

Atbildes uz jaut.12.12.12.

 Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu
ĶND/2012/46 03.12.2012. plkst. 10:00 Jauna vai mazlietota vieglā automobiļa iegāde Nolikums

Lēmums

IUB Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 07.01.2013. 
ĶND/2012/45 03.12.2012 pl.10:00  Informatīvo āra stendu un papildus ceļa zīmju uzstādīšana un ūdenstūrisma kartes izdošana Ķekavas novadā  Nolikums

Tehniskā specifikācija

Bruģa kvalitātes novērtējums

Stendu atrašanās kartē

Stendu uzstādīšanas vietas: (pieprasīt e-pastā)

Ceļa zīmju uzstādīšanas vietas:(pieprasīt e-pastā)

 Pārtraukts
ĶND/2012/44 20.11.2012 pl.10:00 Autobusa iegāde
Nolikums   Paziņojums par plānoto līgumu (PĀRTRAUKTS)
ĶND/2012/43 05.11.2012 pl.10:00 Ziemassvētku paciņu iegāde Nolikums

Atbildes 22.10.2012

LĒMUMS

 Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 20.11.2012.
ĶND/2012/42 05.11.2012 pl.10:00 Autobusa ar šoferi noma Nolikums

Atbildes 22.10.2012

LĒMUMS

 IUB Paziņojums par noslēgto līgumu
ĶND/2012/41/s
Sarunu procedūra „Gājēju ietves un luksofora izbūve Pļavniekkalna ielā, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā. I un II kārta”
IUB paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 26.11.2012.
ĶND/2012/41 05.11.2012 pl.10:00 Nākotnes ielas 36/14 rekonstrukcija Ķekava, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā Nolikums

Tāme

Pielikums – 1.daļa

Pielikums – 2.daļa

Pielikums – 3.daļa

Pielikums – 4.daļa

Atbildes 22.10.2012

Atbilde 29.10.2012

Atbilde 30.10.2012

LĒMUMS

 IUB paziņojums par noslēgto līgumu
ĶND/2012/40 Sarunu procedūra par automašīnu operatīvā līzinga (nomas) līgumu pagarināšanu Sarunu procedūras izvēles pamatojums Lēmums
ĶND/2012/38 Sarunu procedūra “Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas Gaismas ielā 19 k-8, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, 3.stāva vienkāršotās renovācijas darbi” IUB paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 04.12.2012.
ĶND/2012/39 Sarunu procedūra “Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas Gaismas ielā 19 k-8, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, lifta šahtas un lifta izbūve” IUB paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 04.12.2012.
ĶND/2012/37 Sarunu procedūra “Autoruzraudzības darbi būvprojektam „Ķekavas sākumskolas mācību korpusa 3B būvniecība”” Sarunu procedūras izvēles pamatojums IUB paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 17.07.2013.
ĶND/2012/36 15.10.2012. plkst. 10:00 Daugmales pirmsskolas izglītības iestādes būvniecības pabeigšana Nolikums

Tāmes

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Jautājumi un atbildes 26.09.2012., 03.10.2012.

Jautājumi un atbildes 09.10.2012.

IUB paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 30.11.2012.
ĶND/2012/35 01.10.2012. plkst.10:00 Gājēju ietves un luksofora izbūve Pļavniekkalna ielā, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā. I un II kārta Nolikums

Tāme

Pielikums – 1.daļa

Pielikums – 2.daļa

Pielikums – 3.daļa

IUB paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 02.10.2012.
ĶND/2012/34 10.09.2012. plkst. 10:00 Sporta laukuma rekonstrukcija Nolikums

Paskaidrojuma raksts

Tāme

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Jautājumi un atbildes 03.09.2012.

Jautājums un atbilde 04.09.2012.

Lēmums

IUB Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 08.01.2013. 
ĶND/2012/33 27.08.2012. plkst. 10:00 Ķekavas novada skolēnu pārvadāšana 2012./2013. mācību gadā Nolikums IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 20.09.2012.
ĶND/2012/32 28.08.2012. plkst. 10:30 Sporta laukuma rekonstrukcija Nolikums

Paskaidrojuma raksts

Tāme

Pielikums

Pielikums

Iepirkums pārtraukts
ĶND/2012/31 Papildus darbi būvobjektam “Daugmales Multifunkcionālais centrs” IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 31.07.2012.
ĶND/2012/30 28.08.2012.  plkst.10:00 Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas Gaismas ielā 19 k-8, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, 3.stāva renovācija, lifta šahtas un lifta izbūve Nolikums

Pielikumi

IUB paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 25.09.2012. 
ĶND/2012/29 13.08.2012.  plkst.10:00 Sporta laukuma rekonstrukcija Nolikums

Paskaidrojuma raksts

Tāme

Pielikumi

Iepirkums pārtraukts
ĶND/2012/28 13.08.2012.  plkst.10:00 Ķekavas Mūzikas skolas fasādes vienkāršotā renovācija Nolikums

Paskaidrojuma raksts

Pielikumi

Tāme

jautajums-atbilde Muzikas skolas fasades renovacija 01.08.2012

jautajums-atbilde Muzikas skolas fasades renovacija 06.08.2012

jautajums-atbilde Muzikas skolas fasades renovacija 10.08.2012

 Iepirkums pārtraukts
ĶND/2012/27 30.07.2012. plkst. 10:00 Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas Gaismas ielā 19 k-8, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, 3.stāva renovācija, lifta šahtas un lifta izbūve Nolikums

Pielikums (ZIP arhīvs)

jautajumi-atbildes 3 stava renovacija 23.07.2012

jautajumi-atbildes 3 stava renovacija 26.07.2012

Iepirkums pārtraukts
ĶND/2012/26 30.07.2012. plkst. 10:30 Autoservisa pakalpojumi pašvaldības autotransportam pēc nepieciešamības Nolikums IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 25.09.2012. 
ĶND/2012/25 20.08.2012.   plkst. 10:00 Daugmales pirmsskolas izglītības iestādes būvniecības pabeigšana Nolikums

Tāmes

Tehniskais projekts 1

Tehniskais projekts 2

jautajums-atbilde Daugmales PII pabeigsana 18.07.2012

jautajums-atbilde Daugmales PII pabeigsana 26.07.2012

Iepirkums pārtraukts
 ĶND/2012/24 09.07.2012
plkst. 10:30
Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas Gaismas ielā 19 k-8, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, 3.stāva renovācija un lifta izbūve Nolikums

Pielikums (ZIP arhīvs)

Iepirkums pārtraukts
ĶND/2012/23 Konsultatīvie pakalpojumi par juridiskajiem jautājumiem IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 25.06.2012.
ĶND/2012/22 09.07.2012
plkst. 10:30
Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas Gaismas ielā 19 k-8, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, 3.stāva renovācija un lifta izbūve Nolikums       Pielikums (ZIP arhīvs) Iepirkums pārtraukts
ĶND/2012/21 09.07.2012
plkst. 11:30
Iekšējā audita pakalpojumi Ķekavas novada pašvaldības aģentūrās  Nolikums IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 27.08.2012.
ĶND/2012/20 18.06.2012.  plkst. 10:00 Lietusūdens kanalizācijas un meliorācijas sistēmas būvniecība Roņu ielā, Katlakalnā Nolikums     Pielikums (ZIP arhīvs) IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 17.07.2012.
ĶND/2012/19 09.07.2012
plkst. 10:00
Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamo māju „Lillijas” un „Misas kantora ēka” Mellupos rekonstrukcija Nolikums
Tehniskais projekts:
1 daļa
2 daļa
3 daļa
4 daļa
5 daļa
6 daļa
Tāmes
Teh.aps. atzinums_meznieciba
Teh.aps.atziinums_dz.maja
 
IUB paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 17.07.2012. 
ĶND/2012/18 09.07.2012
plkst. 11:00
Ķekavas sākumskolas mācību korpusa 3B būvniecība

IUB paziņojums par grozījumiem 19.06.2012.

IUB paziņojums par grozījumiem 22.06.2012.

Nolikums ar precizējumiem no 22.06.2012.

Tāmes
Reģistrācijas lapa

Sapulces protokols 18.06.2012.    

Jautājumi un atbildes 21.06.2012.   

Jautājumi un atbildes 03.07.2012.

 

 IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 15.08.2012.
ĶND/2012/17 04.06.2012. plkst. 10:00 Būvdarbu veikšana PII „Zvaigznīte”, Ķekavas novadā Nolikums      1.pielikums IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 02.07.2012.
ĶND/2012/16 04.06.2012. plkst. 10:00 Būvdarbu veikšana Ķekavas vidusskolā, Ķekavas novadā Nolikums     1.pielikums IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 02.07.2012.
ĶND/2012/15 04.06.2012. plkst. 10:00 Būvdarbu veikšana PII „Ieviņa”, Ķekavas novadā Nolikums     1.pielikums     Jautājumi un atbildes 24.05.2012. IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 11.07.2012.
ĶND/2012/14 04.06.2012. plkst. 10:00 Rotaļu laukuma elementu piegāde un uzstādīšana Pirmsskolas izglītības iestādē “Avotiņš”, Jaunatnes ielā 3, Baložos Nolikums 
Jautājumi un atbildes 29.05.2012.
IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 20.06.2012.
ĶND/2012/13 28.05.2012. plkst. 10:00 Lietusūdens kanalizācijas un meliorācijas sistēmas būvniecība Roņu ielā, Katlakalnā Nolikums   Pielikums (ZIP arhīvs) Iepirkums pārtraukts
ĶND/2012/12 09.05.2012. plkst. 10:00 Ķekavas novada pašvaldības iestāžu īpašuma un vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana Nolikums IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 17.05.2012.
ĶND/2012/11 07.05.2012. plkst. 10:00 Ķekavas novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Ķekavas Novads”izdošana Nolikums IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 28.06.2012.
ĶND/2012/8 17.04.2012. plkst. 9:00 Telpu uzkopšana Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „Avotiņš” Nolikums

Jautājumi un atbildes 10.04.2012.

IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 02.05.2012.
ĶND/2012/7-3 07.05.2012. plkst. 10:00 Biroja preču iegāde Ķekavas novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām  Nolikums

Jautājumi un atbildes 10.04.2012.

IUB paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 14.05.2012.
ĶND/2012/5 27.03.2012. plkst. 10:00 Saules kolektora sistēmas uzstādīšana „Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras” ēkai siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Nolikums   Pielikums     Pielikums   Tehniskais projekts IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 12.04.2012. 
ĶND/2012/4 02.04.2012. plkst. 9:00 Autoservisa pakalpojumi pašvaldības autotransportam pēc nepieciešamības Nolikums    Pielikums IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 20.06.2012.
ĶND/2012/3 06.02.2012. plkst. 9:00 Telpu uzkopšana Ķekavas novada pašvaldības Baložu vidusskolā Nolikums Iepirkums pārtraukts
ĶND/2012/2-2 20.02.2012. plkst. 9:00
Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „Avotiņš” ar telpu nomas tiesību piešķiršanu
Nolikums     Jautājumi un atbildes IUB paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 12.03.2012.
ĶND/2012/1-1 13.02.2012. plkst. 9:00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšanas pakalpojuma nodrošināšana Nolikums IUB paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 06.03.2012
ĶND/2011/43 23.12.2011. plkst. 9:00 Sporta inventāra un aprīkojuma izgatavošana un piegāde Baložu pilsētas vidusskolas sporta zālē Nolikums   Pielikums   Pielikums   Pielikums   Pielikums IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 30.01.2012. 
ĶND/2011/42 12.12.2011. plkst. 9:00 Darbinieku un izglītojamo fiziskā aizsardzība, kustamās mantas un nekustamā īpašuma apsardze Baložu vidusskolā un pirmsskolas izglītības iestādē „Avotiņš” Nolikums     1.pielikums 2.pielikums 3.pielikums Iepirkums pārtraukts
ĶND/2011/41 05.12.2011. plkst. 10:00 Zvērināta revidenta pakalpojumu sniegšana Ķekavas novada pašvaldībai  Nolikums IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 12.12.2011.
ĶND/2011/40 21.11.2011. plkst. 10:00 Krēslu izgatavošana un piegāde Daugmales multifunkcionālajā centrā Nolikums IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 01.12.2011.
ĶND/2011/39 14.11.2011. plkst. 10:00 Ziemassvētku paciņu iegāde Nolikums IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 23.11.2011.
ĶND/2011/38 07.11.2011. plkst. 10:00 Telpu uzkopšana Ķekavas novada pašvaldības Baložu vidusskolā Nolikums    Pielikums    Jautājumi un atbildes 27.10.2011. IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 25.11.2011.
ĶND/2011/37 24.10.2011. plkst. 10:00 Sporta inventāra un aprīkojuma izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Baložu pilsētas vidusskolas sporta zālē Nolikums   Pielikums   Pielikums   Pielikums IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 01.12.2011.
ĶND/2011/36 24.10.2011. plkst. 10:00 Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana Ķekavas PII “Ieviņa”, Ķekavas novadā Nolikums    Jautājumi un atbildes 20.10.2011. IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu par iepirkuma pirmo daļu 14.11.2011.

IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu par iepirkuma pirmo daļu 03.04.2012.

ĶND/2011/35 17.10.2011. plkst. 10:00 Teleskopiskās tribīnes izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Baložu pilsētas vidusskolas sporta zālē Nolikums   Pielikums   Pielikums   Pielikums   Pielikums   Pielikums IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 14.11.2011.
ĶND/2011/34-5 05.12.2011. plkst. 10:00 Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Baložu pilsētas administratīvajā teritorijā, Ķekavas novadā

IUB paziņojums par grozījumiem 18.10.2011.

IUB paziņojums par grozījumiem 07.11.2011.

Nolikums ar precizējumiem no 04.11.2011.    Jautājumi un atbildes 19.10.2011. IUB paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 27.01.2012.
ĶND/2011/33 19.09.2011. plkst. 10:00 Doles Tautas nama stāvlaukuma rekonstrukcija pie Nākotnes ielas Ķekavā Nolikums       Pielikums    Pielikums   Pielikums   Pielikums   Pielikums   Pielikums   Jautājumi un atbildes IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 24.01.2012.
ĶND/2011/32 19.09.2011. plkst. 10:00 Autobusa ar šoferi noma Nolikums IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 25.10.2011.
ĶND/2011/31 19.09.2011. plkst. 10:00 Finanšu un ekonomiskā pētījuma izstrāde par energoefektīvu Ķekavas novada pašvaldības ielu un sabiedrisko vietu apgaismojumu Nolikums IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 12.10.2011.
ĶND/2011/30 19.09.2011. plkst. 10:00 Pašvaldības autoceļa V6 (Ķekava) – Putnu fabrika, seguma rekosntrukcija, posmā no Gaismas ielas līdz Sporta klubam Nolikums

Pielikums Nr.3  Darbu apjomi  Tehniskais projekts     Rasējumi  Jautājumi un atbildes

IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 04.10.2011.
ĶND/2011/29 29.08.2011. plkst. 9:00 Brauktuves atjaunošana un nogāzes nostiprināšana Gaismas ielā 19, Ķekavā Nolikums

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3

 

IUB paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu 01.09.2011.
ĶND/2011/28 29.08.2011. plkst. 9:00 Ķekavas novada skolēnu pārvadāšana 2011./2012. mācību gadā  Nolikums IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 27.09.2011.
ĶND/2011/27 29.08.2011. plkst. 9:00 Apkures sistēmas un siltummezgla renovācija Baložu pilsētas pārvaldes ēkā Nolikums    Pielikumi IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 21.09.2011.
ĶND/2011/26  18.08.2011. IUB paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 01.09.2011.
ĶND/2011/25 Sarunu procedūra par papildus darbiem būvobjektam “Pirmsskolas izglītības iestādes “Avotiņš” renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 10.08.2011.
ĶND/2011/24 01.08.2011. plkst. 10:00 Atpūtas ielas rekonstrukcija Valdlaučos, Ķekavas novadā Nolikums

Pielikums Nr.6

Pielikumi

IUB paziņojums par iepirkuma pārtraukšanu 24.08.2011.
ĶND/2011/23 Autoruzraudzība būvdarbiem „Apvienotā gājēju-veloceliņa un ielas apgaismojuma izbūve Baložos no Uzvaras prospekta līdz Smilšu ielai IUB paziņojums par noslēgto līgumu 26.07.2011.
ĶND/2011/22 Logu nomaiņa Gaismas ielā 19 k-8, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā IUB paziņojums par noslēgto līgumu 26.07.2011.
ĶND/2011/21  19.07.2011. plkst. 10:00 Atpūtas ielas rekonstrukcija, apgaismojuma izbūve Valdlaučos, Ķekavas novadā Nolikums

Pielikums Nr.6

Pielikumi

Jautājumi un atbildes 13.07.11.

IUB paziņojums par noslēgto līgumu 26.08.2011.
ĶND/2011/20  08.08.2011. plkst. 10:00 Krēslu iegāde Ķekavas novada pašvaldības kultūras aģentūras vajadzībām Nolikums ar precizējumiem no 21.07.2011. 

Pielikumi

IUB paziņojums par rezultātiem 15.08.2011.
ĶND/2011/19 18.07.2011. plkst. 10:00 Autoservisa pakalpojumi pašvaldības autotransportam pēc nepieciešamības  Noteikumi pretendentiem IUB publikācija par iepirkuma pārtraukšanu 29.07.2011
ĶND/2011/18 18.07.2011. plkst. 10:00 Atpūtas ielas rekonstrukcija, apgaismojuma izbūve Valdlaučos, Ķekavas novadā Nolikums

Pielikums Nr.6

Pielikumi

Jautājumi un atbildes 13.07.11.

IUB publikācija par iepirkuma pārtraukšanu 08.07.2011

(Skat. ĶND/2011/21)

ĶND/2011/17-4 01.08.2011. plkst. 10:00 Nolikums ar precizējumiem no 30.06.2011.

Pielikums Nr.3

Pielikums Nr.4

Pielikumi – 1.stāva plāns

Pielikumi – 2 stāva plāns

Pielikumi – 1., 2. stāva plāni

Jautājumi un atbildes, pielikums

Jautājumi un atbildes II

IUB paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem 09.08.2011.
ĶND/2011/16 27.06.2011. plkst. 9:00 Nolikums  IUB publikācija par iepirkuma pārtraukšanu 27.06.2011
ĶND/2011/15 27.06.2011. plkst. 9:00 Pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaigznīte” vienkāršotā renovācija Noteikumi pretendentiem

1.sejums

2.sejums

Tāmes

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 29.07.2011
ĶND/2011/14 13.06.2011 plkst.9.00 Sporta laukuma rekonstrukcija pie Ķekavas vidusskolas Noteikumi

Pielikumi

Jautājumi un atbildes

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 14.07.2011.
ĶND/2011/13 13.06.2011 pl.9.00 Nolikums

Specifikācija logiem

Specifikācija apkures renovācijai

Projekts apkures renovācijai

Jautājumi un atbildes

IUB publikācija par noslēgto līgumu 08.07.2011.
ĶND/2011/12 Medicīnas iekārtas-ultrasonogrāfa HD3 ar trim zondēm (Pholips Healthcare) nomaiņa uz HD7 XE ar trim zondēm (Pholips HeakthCare) nomaiņa IUB publikācija par rezultātiem 19.05.2011
ĶND/2011/11 30.05.2011 pl.09.00 Noteikumi pretendentiem

1.sejums

2.sejums

Tāmes

IUB publikācija par iepirkuma pārtraukšanu 16.05.2011
ĶND/2011/10  30.05.2011 pl.09.00 Autoservisa pakalpojumi pašvaldības autotransportam pēc nepieciešamības   Noteikumi pretendentiem

Atbildes uz 23.05.2011

IUB paziņojums par noslēgto līgumu 26.08.2011.
ĶND/2011/9-3  18.07.2011 pl.10.00  Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Baložu pilsētas administratīvajā teritorijā, Ķekavas novadā  Nolikums

Jautājumi un atbildes

 IUB paziņojums par rezultātiem 21.06.2011.
ĶND/2011/8-2 Pirmskolas izglītības iestādes „Avotiņš” renovācija atbilstoši augstāmenergoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus Nolikums

Tāmes

Tehniskais projekts

IUB paziņojums par rezultātiem 03.06.2011.
ĶND/2011/7 Telpu remontdarbu veikšana Ķekavas mūzikas skolā Noteikumi IUB publikācija par noslēgto līgumu 13.06.2011
ĶND/2011/6 Noteikumi pretendentiem

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3

Pielikums Nr.4

 IUB publikācija par rezultātiem 25.05.2011
ĶND/2011/5 Apgaismojuma izbūve Vimbukrogā, Ķekavas novadā   IUB publikācija par rezultātiem 06.04.2011
ĶND/2011/4 Kancelejas preču piegāde Noteikumi 

Pielikums Nr.1

  IUB publikācija par rezultātiem 03.05.2011
ĶND/2011/3 Būvuzraudzība būvdarbiem “Apvienotā gājēju – veloceliņa un ielas apgaismojuma izbūve Baložos no Uzvaras prospekta līdz Smilšu ielai” Nolikums  IUB publikācija par rezultātiem 18.05.2011
ĶND/2011/2-1 ERAF Apvienotā gājēju-veloceliņa un ielas apgaismojuma izbūve Baložos no Uzvaras prospekta līdz Smilšu ielai20.04.2011 pl.11.00 (termiņa pagarinājums) Nolikums (ar groz. no 23.03.2011)

Tehniskais projekts tiek izsniegts CD formātā (iepriekš piesakoties)

IUB publikācija par rezultātiem 18.05.2011
 ĶND/2011/1-ELFLA  Jaunaudžu kopšana Ķekavas novada Daugmales pagastā  Instrukcija  IUB publikācija par rezultātiem 09.02.2011

Iepirkumu saraksts 2010.gadā
Ķekavas novada pašvaldības publiskie iepirkumi 2010

Jautājumus sūtīt uz e-pastu: iepirkumi@kekava.lv

 

ID Nr.
Publicēšanas
datums
Iesniegšanas
termiņš
 Iepirkuma priekšmets
Papildus informācija
Līguma summa
LVL
bez PVN
 Piegādātājs
ĶND
2010/
1-1
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.p. (7) punktu(2.pielikuma B daļas pakalpojums)
 110436,64 LVL
SIA IRG
(40102019738)
ĶND 2010/2
…………………..
Atbildes uz jautajumiem(22.02.2010, 23.02.2010)
…………………….
…………………….
Papildus atbildes uz jautajumiem(03.03.2010)
Tehniskie noteikumi:
Rasējumi:
 17124,31 LVL
 SIA CĒSU SPECCELTNIEKS
(49503003553)
ĶND 2010/3
Funkcionālo un tehnoloģisko prasību detalizēšana dokumentu vadības sistēmas „NAMEJS” papildinājumiem. Dokumentu vadības sistēmas papildinājumu un e-pakalpojumu izstrāde un ieviešana

.

Atbilde uz jautājumu (24.03.2010)

.

Paātrināts slēgts konkurss
54 240,00
LVL
 AS RIX TECHNOLLOGIES (40003548427)
 ĶND 2010/4
………………
………………
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu

 

 2 956,74 LVL
  SIA OFFICEDAY LATVIJA
(40003249449)
ĶND 2010/5 15.03.2010  
IUB publikācija par rezultātiem 28.04.2010
Ķekavas novada pašvaldības iestāžu ēku un kustamās mantas apdrošināšanas pakalpojums. Ķekavas novada pašvaldības kā ēku īpašnieka un apsaimniekotāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojums

PIELIKUMS NR.1

PIELIKUMS NR.2

PIELIKUMS NR.3

PIELIKUMS NR.4

 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu

……………
Atbilde uz jautajumu (18.03.2010)

.

Atbildes uz jautajumiem ar pielikumiem Nr.1-6 (22.03.2010 1.nr.)

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3

Pielikums Nr.4

Pielikums Nr.5

Pielikums Nr.6

.

Atbilde uz jautājumiem (22.03.2010_2.nr.)

.

Atbilde uz jautājumiem (25.03.2010)

.

Atbilde uz jautājumu (24.03.2010)

.

 A daļa:

5861,04 LVL

.

B daļa:

969,00  LVL

 AAS BALTA (40003049409)
ĶND 2010/6 10.03.2010 IUB publikācija par rezultātiem 06.04.2010 Par projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Ķekavas vidusskolā” vadības nodrošināšanu Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu  620,45* LVL

930,67* LVL

620,45*  LVL

1116,81* LVL

(*summas ar darba devēja sociālo nodokli)

Aija Ozola

.

Sandra Pugovka

.

Ilga Viegliņa

.

Māris Ozoliņš

 ĶND 2010/7  06.04.2010 IUB publikācija par rezultātiem 28.04.2010  Ķekavas novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Ķekavas Novads” izdošana  Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu  557,88 LVL (par 1 izdevuma 11000 eksemplāru tirāžu)  SIA RĪGAS APRIŅĶA AVĪZE (40103037514)
 ĶND 2010/8  06.04.2010 IUB publikācija par rezultātiem 31.05.2010  Par projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Ķekavas vidusskolā” vadības nodrošināšanu  Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu  510,00 LVL

(* ar darba devēja sociālo nodokli)

 SIA AC Konsultācijas (40003586611) (Voldemārs Ēvele)
ĶND 2010/9-2 21.04.2010 IUB publikācija par rezultātiem. 19.06.2010 Degvielas un auto apkopes materiālu iegāde Ķekavas novada pašvaldības un Ķekavas novada pašvaldības policijas vajadzībām


Dalīts 2 lotēs:

1.lote – Degvielas un auto apkopes materiālu iegāde Ķekavas novada pašvaldības vajadzībām

2.lote – Degvielas un auto apkopes materiālu iegāde  Ķekavas novada pašvaldības policijas vajadzībām

Atklāts konkurss

Līguma termiņš 24 mēneši

 1.lote 132520,00 LVL

.

2.lote 39430,00 LVL

 SIA LUKoil Baltija R (40003134777)
ĶND 2010/10 19.04.2010  

IUB publikācija par rezultātiem 17.06.2010

Logu un durvju bloku nomaiņa 1.un 2.stāvā Gaismas ielā 19, korpuss 9, Ķekavā (PRECIZĒTS)

PIELIKUMS Nr.1

PIELIKUMS Nr.2

PIELIKUMS Nr.3

 PRECIZĒTA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA:

Pielikums Nr.1_PRECIZĒTS

 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu  10383,52 LVL      SIA EIRO LOGI (41203024816)
ĶND 2010/11 31.05.2010 IUB publikācija par rezultātiem 19.07.2010 Ķekavas vidusskolas ieejas mezgla rekonstrukcija un celiņu bruģēšana

 

TĀME

 

PROJEKTS

 

 Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu  31652,89  LVL  SIA PRO DEV (40003776456)
ĶND 2010/12 17.05.2010 IUB publikācija par rezultātiem 

17.09.2010

 

Finanšu un ekonomiskā pamatojuma izstrāde PPP projektam vai alternatīvu finansējumu “Ķekavas sākumskolas būvniecība”

.

ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu 16700,00 LVL   VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” (40003132437)
ĶND 2010/13  17.05.2010 IUB publikācija par rezultātiem 19.07.2010  Klientu apkalpošanas centru izbūve

Plāni – Ķekava

Plāni – Baloži

Plāni – Daugmale

Paskaidrojuma raksts – Ķekava

Paskaidrojuma raksts – Baloži

Paskaidrojuma raksts – Daugmale

 

 

 Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ķekava- 8534,66   LVL

.

Baloži-7344,86  LVL

.

Daugmale-10876,40  LVL

 SIA PRO DEV, (40003776456)

.

SIA PRO DEV, (40003776456)

.

SIA INOVA, (40103233035)

ĶND 2010/14 31.05.2010 IUB publikācija par rezultātiem 07.07.2010  Ķekavas vidusskolas dabaszinātņu kabinetu remontdarbi  Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu  12 484,30 LVL  Personu apvienība – SIA Deco un SIA Pro Dev
ĶND 2010/15 IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 19.07.2010 Apkures sistēmas montāžas darbi Saskaņā ar Publisko iepirkumu 8.1 pantu un 63.panta pirmās daļas 3.punktu 12308,49   LVL SIA TRIOL (40003650348)
 ĶND 2010/16 ERAF 28.06.2010  IUB publikācija par rezultātiem 26.07.2010 Mēbeļu skices

  

.

 PRECIZEJUMI

 Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu  1993,45 

 LVL

 UAB GRIAUNA, (147062223)
 ĶND 2010/17  28.06.2010  IUB publikācija par rezultātiem 16.08.2010  Tehniskā projekta izstrāde Ķekavas sporta kluba renovācijai-siltināšanai

Ēkas energoaudita pārskats

 Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu  1 585,00

 LVL

SIA PEAF (40003298105)
ĶND 2010/18 IUB informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu 19.07.2010 Ķekavas sākumskolas remonta darbi Saskaņā ar Publisko iepirkumu 8.1 pantu un 63.panta pirmās daļas 3.punktu 20018,47    LVL SIA BALSTS-R (40003229160)
 ĶND 2010/19 30.07.2010  IUB publikācija par rezultātiem  17.09.2010 Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, plāna izgatavošana un to reģistrācija Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā  Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu  5888,88

LVL

 SIA Geopols  (40003702141)
ĶND 2010/20 04.08.2010 IUB publikācija par rezultātiem

 07.09.2010

Aprīkojuma iegāde

 

Pielikums Nr.2

 

Pielikums Nr.3

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu  7222,71

 LVL 

 

 

7233,44

LVL

 SIA SensusLab (40103262104)

 

 

SIA Solavi(40003985319)

ĶND 2010/21- ERAF 27.08.2010

20.09.2010

IUB publikācija par rezultātiem 19.10.2010 Daugmales ciema ūdenssaimniecības projektēšana un būvniecība  

  NOLIKUMS AR PAPILDINĀJUMIEM NO 16.09.2010

 

Tāmes (C8 pielikums)

 

Atbildes no 01.09.2010

Atbildes no 06.09.2010

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. pantu  179337,98 LVL  SIA Modus Būve (0103178848)
 ĶND 2010/22  16.09.2010  IUB publikācija par rezultātiem 07.10.2010  Rotaļu laukuma elementu piegāde un uzstādīšana Pirmsskolas izglītības iestādē „Ieviņa”, Gaismas ielā 25, Ķekavā  Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu  8994.40 LVL  SIA Jūrmalas Mežaparki (40003483845)
ĶND 2010/23 08.10.2010 IUB publikācija par rezultātiem 16.11.2010 Ceļa zīmju izgatavošana un piegāde Ķekavas novada pašvaldības vajadzībām Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu  līdz 20000 LVL SIA Troja (40003093873)
ĶND 2010/24 13.10.2010 IUB publikācija par rezultātiem 16.11.2010

 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu 467 LVL  SIA Revidents un grāmatvedis(40003402878) 
ĶND 2010/25-4 20.10.2010 IUB publikācija par rezultātiem 09.12.2010 Baložu vidusskolas piebūves un sporta kompleksa pirmās kārtas būvdarbu pabeigšana

TĀMES

 

Līguma projekts

Atbilde 05.11.2010

Atbildes 08.11.2010 un 10.11.2010

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. pantu 3291733,98 EUR SIA Abora(40003215743)
ĶND 2010/26-5 ELFLA 20.10.2010  IUB publikācija par rezultātiem 25.01.2011  

Multifunkcionāla centra izveide Daugmalē, Daugmales pagastā (ar 02.11.2010 grozījumiem)

Atbilde_27.10.2010

Atbilde 02.11.2010

Atbilde 04.11.2010

Atbilde 05.11.2010

Atbilde 15.11.2010

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. pantu  456499,82 LVL SIA “Abora”  (40003215743)
 ĶND 2010/27  02.11.2010  IUB publikācija par rezultātiem 29.11.2010  Ziemassvētku paciņu piegāde  Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu  9513,00 LVL SIA Ažiņa komercfirma Markets (49502001606) 
ĶND 2010/28-6 09.11.2010 IUB paziņojums par rezultātiem 21.01.2011 Daugmales pirmsskolas izglītības iestādes būvniecības pabeigšana (Precizets 26.11.2010)

Līguma projekts

 TĀMETehniskais projekts – Inženiertīkli

Tehniskais projekts – GP_AR_BK2

ATBILDES(objekta apskate) 01.12.2010

ATBILDES no 08.12.2010

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. pantu PĀRTRAUKTS 
ĶND 2010/29 15.11.2010  IUB publikācija par rezultātiem 06.01.2011 Zvērināta revidenta pakalpojumu sniegšana Ķekavas novada pašvaldībai Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu 3290,00 LVL 
SIA Revidentu serviss
 (48503004390)

 

ĶND 2010/30 13.12.2010  IUB publikācija par rezultātiem 06.01.2011 Darbinieku un izglītojamo fiziskā aizsardzība, kustamās mantas un nekustamā īpašuma apsardze Baložu vidusskolā, Baložu kultūras namā un pirmsskolas izglītības iestādē „Avotiņš”

 

 

Pielikums Nr.1

 

 

Pielikums Nr.2

 

 

Pielikums Nr.3

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu 10048,65 LVL  SIA Strēlnieks B (40103146895)
ĶND 2010/31 13.12.2010 IUB publikācija par rezultātiem 06.01.2011 Video novērošanas kameru iegāde un uzstādīšana

 

 

Pielikums Nr.1-Tehniskā specifikācija

 

 

SHĒMA

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu 4990,40 LVL  SIA Enkoder(40103225080)

Iepirkumu saraksts 2009.gads no 01.jūlija
Iepirkumu saraksts 2009.gads līdz 01.jūlijam
Iepirkumu saraksts 2008.gads

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

5 notikumi,

Pieaugušo kolektīvu un pulciņu nodarbības 2022./2023.g. sezonā Baložu pilsētas kultūras namā

Bērnu kolektīvu un pulciņu nodarbības 2022./2023. sezonā Baložu pilsētas kultūras namā

ATBALSS

ATBALSS

-

REDZES PĀRBAUDE

7 notikumi,

-

Svečturu rotāšanas darbnīca

5 notikumi,

6 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

6 notikumi,

6 notikumi,

Sveču liesmu sasildīti

7 notikumi,

6 notikumi,

-

Valentīna dienas darbnīca

10 notikumi,

-

Lielais Indiķis

Apsolūti sievišķīgi

6 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

MĀTES PIENS

10 notikumi,

Lielais Indriķis

-

Trušu kāposti

4 notikumi,

5 notikumi,

Marmadjūks