Līdzbudžetēšana

Līdzdalības budžets ir jauns instruments Ķekavas novada pašvaldībā un ar šī finansējuma palīdzību novada iedzīvotāji var īstenot kādu vēlamu un nepieciešamu ideju. Kopīgi atbalstot savai apkaimei nozīmīgu ideju, iedzīvotāji var nodrošināt tās īstenošanu. Līdzdalības budžeta projektu konkurss tiek izziņots 29. martā un tas norisināsies trīs posmos. Konkursa rezultāti tiks paziņoti šī gada septembrī.

Ķekavas novada pašvaldība organizē līdzdalības budžeta projektu ideju konkursu un piešķir finansējumu novada līdzdalības budžeta projektu ideju īstenošanai, lai veicinātu novada iedzīvotāju iniciatīvu, iesaisti un līdzdalību novada attīstībā un piešķirto finanšu līdzekļu izlietošanā.

11.maijā plkst. 18.30 norisināsies vebinārs, kur iedzīvotāji varēs uzdot sev interesējošus jautājums par konkursa norisi un pieteikumu iesniegšanu. Vebinārs norisināsies attālināti platformā Zoom: https://bit.ly/3nSDX3i.

Vienas projekta idejas realizācijai piešķir ne mazāk kā 10 000 eur (ieskaitot PVN) un ne vairāk kā 35 000 EUR (ieskaitot PVN). Kopējais piešķirto finanšu līdzekļu apjoms projektu ideju realizācijai ir 170 00 EUR.

Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem un iesniegt idejas līdzdalības budžeta projektu konkursā, jo turpmāk katru gadu pašvaldības budžetā tiks rezervēta konkrēta summa, kuras izmantošana paredzēta tikai un vienīgi iedzīvotāju rosinātiem priekšlikumiem un idejām.

Iesniedzamie dokumenti
Pieteikuma veidlapa

Projekta skice

Vizualizācija

Apliecinājums no zemes īpašnieka, ja ideju plānots īstenot uz citai publiskai personai piederoša īpašuma, par gatavību slēgt zemes nomas līgumu uz laiku, kas sakrīt ar infrastruktūras amortizācijas periodu

Apliecinājums, ka projekta ideju nav plānots realizēt citos projektos, tās īstenošanai nav paredzēts piešķirt finansējumu no kāda cita ārējā finanšu avota

Atbalsts pieteikuma iesniegšanai
27.aprīlī norisinājās informatīvs vebinārs par konkursa norisi. Video ieraksts pieejams: https://bit.ly/3VdBBIn

Plašākai informācijai aicinām sazināties ar Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotāju Ivetu Zālīti

(tālr. 29150072, e-pasts: iveta.zalite@kekava.lv).

Ķekavas novada pašvaldībai piederošo īpašumu karte
Ķekavas novada pašvaldībai piederošo īpašumu karte

Lietotne paredzēta novada iedzīvotājiem, lai iegūtu informāciju par Ķekavas novada pašvaldībai piederošo īpašumu (zemes vienību, būvju un inženierbūvju) izvietojumu.

Īpašumi ir sagrupēti pēc to iedalījuma veida:

  • Ceļi un ielas
  • Pašvaldības īpašumi, kas iznomāti īstermiņā
  • Pašvaldības īpašumi, kas iznomāti ilgtermiņā vai ar apbūves tiesībām
  • Nekustamie īpašumi, kas nodoti lietošanā, valdījumā un pārvaldīšanā
  • Pārējie nekustamie īpašumi
  • Vairāki iedalījumi

Pilnekrāna karti skatīt šeit. 

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

1 notikums,

2 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

1 notikums,

-

Dziesmas Svētki

3 notikumi,

-

Brīvības svētki Daugmalē

Vai Tu zini, kas ir Latvija?

0 notikumi,

1 notikums,

2 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

1 notikums,

6 notikumi,

Muzeju nakts laikā Ķekavas novadpētniecības muzejs piedāvās plašu aktivitāšu klāstu

Ķekavas novadpētniecības muzejā būs apskatāma izstāde “Mana kāzu kleita”

Iebrist ceriņos baltos

VALTERIEM PA PĒDĀM

5 notikumi,

2 notikumi,

3 notikumi,

-

Danču vakars

5 notikumi,

-

Veloparāde “4 vēji”

3 notikumi,

2 notikumi,

3 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,

3 notikumi,

Saule mani mīl

3 notikumi,

-

Ķiparu piparu rīta stunda

3 notikumi,

3 notikumi,