Iesniegumu veidlapas

Iesniegums par ēdināšanas atbalsta piešķiršanu
Iesniegums līdzfinansējuma piešķiršanai dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētās ūdensapgādes sistēmai vai centralizētās kanalizācijas sistēmai
Iesniegums reģistrēt zemi zemesgrāmatā (ārzemniekam, trešo valstu pilsonim)
Iesniegums (reģistrācijas apliecinājums) par decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrāciju
AKTS iedzīvotājiem, kas sniedz izmitināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem

Akts iedzīvotājiem, kas sniedz izmitināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem PDF Word

Iesniegums pašvaldībai

Iesniegums pašvaldībai PDF Word

Īpašumi

Iesniegums par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam PDF Word
Iesniegums atteikumam no pirmpirkuma tiesībām (darījumiem, kas noslēgti līdz 31.12.2022.) PDF Word
Iesniegums reģistrēt zemi zemesgrāmatā (nepilsonim) PDF Word
Iesniegums darījumiem ar lauksaimniecības zemi (Fiziskas personas) PDF Word
Iesniegums darījumiem ar lauksaimniecības zemi (Juridiskas personas) PDF Word
Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu (Fiziskas personas) PDF Word
Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu (Juridiskas personas) PDF Word
Iesniegums par nek.īpašuma maksāšanas paziņojuma saņemšanu elektroniski PDF Word

Dzīves vietas deklarēšana/anulēšana

Iesniegums dzīves vietas deklarēšanai PDF Word
Iesniegums par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu PDF Word

Teritorijas plānošana

Iesniegums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu PDF Word
Iesniegums pieteikumam zemes ierīcības projektam PDF Word
Iesniegums izziņas saņemšanai plānoto (atļauto) izmantošanu PDF Word

Izglītība

Pieteikuma veidlapa uzņemšanai 1. klasē (atjaunots 23.09.2022.) Word
Pieteikuma veidlapa par uzņemšanu bērnudārzā (atjaunots 30.03.2022) PDF Word
Iesniegums atbalsta piešķiršanai, ja bērns apmeklē privāto pirmskolas izglītības iestādi PDF Word
Iesniegums kompensācijas piešķiršanai, ja bērns apmeklē aukli PDF Word
Iesniegums par aukles maiņu PDF Word
Iesniegums par reģistrēšanos Aukļu datu bāzē (fiziska persona PDF Word
Iesniegums par reģistrēšanos Aukļu datu bāzē (juridiska persona) PDF Word
Iesniegums par atbalstu pamatizglītības programmas apguvei privātskolā PDF Word
Interešu izglītības un pieaugušo izglitibas pieteikuma veidlapa (fiziskām personām) PDF Word
Interešu izglītības un pieaugušo izglitibas pieteikuma veidlapa (juridiskām personām) PDF Word

Tirdzniecības atļauja

Iesniegums ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanai PDF Word

Publiskie pasākumi

Iesniegums publiska izklaides un svētku pasākuma rīkošana PDF Word

Māju siltināšana

Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai (Pieteikums) PDF Word
Līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai (Anketa) PDF Word

Sociālais dienests

Iesniegums bērna piedzimšanas pabalstam Word
Iesniegums apbedīšanas pabalstam Word
Iesniegums par trūcīgas/maznodrošinātas personas/ģimenes statusa piešķiršanu Word
Iesniegums sociālās palīdzības pabalstam Word
IESNIEGUMS par pabalsta piešķiršanu saistībā ar Ukrainas civiliedzīvotāja izmitināšanu adresē Word

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

5 notikumi,

Izstāde “Dziesmu svētki Ķekavas novadpētniecības muzeja krājumā”

Laiks dziedāt

4 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

6 notikumi,

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

7 notikumi,

Savieši aicina

7 notikumi,

Jaunā sezona zvana! Pacelsi?

5 notikumi,

6 notikumi,

Koki sāk pielaikot rudeni

5 notikumi,

4 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

-

Rudens tirgus Baložos

4 notikumi,

6 notikumi,

Katlakalna VII Starptautiskais folkloras festivāls “Rudenāji- 2023”

Aptiekārs Melhiors

8 notikumi,

Zeltknābītis

Danču vakars

4 notikumi,

5 notikumi,

-

CIGUN NODARBĪBAS

6 notikumi,

6 notikumi,

4 notikumi,