Ķekavas novada pašvaldības nolikums un struktūra

Ķekavas novada pašvaldības pakļautībā ir šādas iestādes:

Nosaukums Reģ.nr.
Baldones bibliotēka 40900003502
Baldones kultūras centrs 40900035014
Baldones mākslas skola 40900003254
Baldones sākumskola 40900003127
Baldones Sporta komplekss 90011607287
Baldones vidusskola 40900003875
Baložu pilsētas kultūras centrs 90010199896
Baložu vidusskola 90009160240
Daugmales pagasta kultūras centrs 90010199909
Daugmales pamatskola 90001747023
Jāņa Dūmiņa Baldones mūzikas skola 40900003057
Ķekavas mākslas skola 90000049162
Ķekavas mūzikas skola 90000049105
Ķekavas novada bāriņtiesa 40900037513
Ķekavas novada centrālā administrācija 40900029817
Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Avotiņš” 90009152671
Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Ieviņa 90002064999
Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaigznīte” 90002064984
Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra 90009029994
Ķekavas novada pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte” 90009358341
Ķekavas novada pirmsskolas izglītības iestāde “Vāverīte” 40900002969
Ķekavas novada sociālais dienests 90009002699
Ķekavas novada sporta skola 90009413889
Ķekavas novada vēlēšanu komisija 40900035387
Ķekavas pagasta kultūras centrs 90010199928
Ķekavas vidusskola 90000047782
Pļavniekkalna sākumskola 90002063669
Reģionālā pašvaldības policija 90002707314
Ķekavas novada Sporta centrs 40900040373
Ķekavas novada veselības un sociālās aprūpes centrs 90001893339

Pašvaldība ir  100% kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:

 1. SIA “Baložu komunālā saimniecība”
 2. SIA “Ķekavas nami”
 3. SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs”
 4. SIA “BŪKS”

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās privātajās kapitālsabiedrībās:

 1. SIA “Balartis”
 2. SIA “Baložu siltums”

Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās un nodibinājumos:

 1. Biedrība “Daugavas savienība”
 2. Biedrība “Latvijas Pašvaldību savienība”
 3. Biedrība “Latvijas Pilsētu savienība”
 4. Biedrība “Partnerība Daugavkrasts”
 5. Biedrība “Sporta klubs Ķekavas novads”
 6. Biedrība “Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienība “RĪGAS METROPOLE”
 7. biedrība “Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija”
 8. biedrība ”Latvijas veselības tūrisma klasteris”
 9. sabiedriska organizācija “Rīgas reģiona attīstības padome”
 10. pastarpināta pārvaldes iestāde “Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde”
 11. biedrība “Zemgales tūrisma asociācija”
 12. biedrība “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”
 13. biedrība “Pierīgas tūrisma asociācija”

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

3 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

2 notikumi,

3 notikumi,

2 notikumi,

2 notikumi,

1 notikums,

2 notikumi,