Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam

Ķekavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam
1.sējums
2.sējums- izstrādes materiāli
Pielikums
Domes lēmums