Atalgojums

Mēnešalgas apmēru sadalījums pa amatu grupām saskaņā ar Ministru kabineta 2016.g. 12. aprīļa noteikumiem Nr. 225
Ķekavas novada pašvaldības Centrālā administrācija Atjaunots 16.05.2022.
Ķekavas novada pašvaldības iestāde „Sociālais dienests” Atjaunots 19.01.2018.
PII “Avotiņš” Atjaunots 2019.gada septembrī
PII “Ieviņa” Atjaunots 13.12.2017.
PII “Zvaigznīte” Atjaunots 13.12.2017.

Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām