Īpašumi

Iznomātie īpašumi

Īpašuma nosaukums, adrese Kadastra numurs Termiņš Izmantošana Iznomājamais objekts
Purva iela 19 8007-003-4648 Uz 1 gadu Mazdārziņa vajadzībām daļa no zemes
Kalnu iela 7 8007-002-1626 Uz 1 gadu Mazdārziņa vajadzībām daļa no zemes
Purva iela 2/4 8007-002-1609 Līdz 01.08.2022. Ēku būvniecībai un uzturēšanai, komercdarbībai zeme
Salnas iela 1 8007-003-0047 Līdz 31.07.2022. Ēku būvniecībai un uzturēšanai zeme
Salnas iela 19 8007-003-0048 Līdz 31.07.2022. Ēku būvniecībai un uzturēšanai zeme
Salnas iela 21 8007-003-0049 Līdz 31.07.2022. Ēku būvniecībai un uzturēšanai zeme
Salnas iela 23 8007-003-0050 Līdz 31.07.2022. Ēku būvniecībai un uzturēšanai zeme
Salnas iela 25 8007-003-0051 Līdz 31.07.2022. Ēku būvniecībai un uzturēšanai zeme
Salnas iela 27 8007-003-0052 Līdz 31.07.2022. Ēku būvniecībai un uzturēšanai zeme
Salnas iela 29 8007-003-0053 Līdz 31.07.2022. Ēku būvniecībai un uzturēšanai zeme
Salnas iela 31 8007-003-0054 Līdz 31.07.2022. Ēku būvniecībai un uzturēšanai zeme
Salnas iela 33 8007-003-0055 Līdz 31.07.2022. Ēku būvniecībai un uzturēšanai zeme
Salnas iela 35 8007-003-0056 Līdz 31.07.2022. Ēku būvniecībai un uzturēšanai zeme
Salnas iela 37 8007-003-0057 Līdz 31.07.2022. Ēku būvniecībai un uzturēšanai zeme
Ezera iela 10 8007-002-0014 Līdz 10.01.2030. Ēku būvniecībai un uzturēšanai zeme
Kūdras iela 21 8007-003-0059 Līdz 31.12.2022. Ēku būvniecībai un uzturēšanai zeme
Kūdras iela 23 8007-003-0060 Līdz 31.12.2022. Ēku būvniecībai un uzturēšanai zeme
Miežu iela 1 8007-003-0061 Līdz 31.12.2022. Ēku būvniecībai un uzturēšanai zeme
Miežu iela 2 8007-003-0062 Līdz 31.12.2022. Ēku būvniecībai un uzturēšanai zeme
Miežu iela 3 8007-003-0063 Līdz 31.12.2022. Ēku būvniecībai un uzturēšanai zeme
Miežu iela 4 8007-003-0064 Līdz 31.12.2022. Ēku būvniecībai un uzturēšanai zeme
Miežu iela 5 8007-003-0065 Līdz 31.12.2022. Ēku būvniecībai un uzturēšanai zeme
Miežu iela 6 8007-003-0066 Līdz 31.12.2022. Ēku būvniecībai un uzturēšanai zeme
Miežu iela 7 8007-003-0067 Līdz 31.12.2022. Ēku būvniecībai un uzturēšanai zeme
Miežu iela 8 8007-003-0068 Līdz 31.12.2022. Ēku būvniecībai un uzturēšanai zeme
Ezeru iela 8 8007-002-0015 Līdz 31.12.2022. Ēku būvniecībai un uzturēšanai zeme
Ezeru iela 6 8007-002-0016 Līdz 31.12.2022. Ēku būvniecībai un uzturēšanai zeme
Ezeru iela 12 8007-002-0013 Līdz 31.12.2022. Ēku būvniecībai un uzturēšanai zeme
Bērzu iela 12 8007-002-2014 Līdz 30.05.2024. Ēku būvniecībai un uzturēšanai zeme
Bērzu iela 12A 8007-002-2017 Līdz 07.04.2038. Ēku būvniecībai un uzturēšanai zeme
Šķūņu iela 10 8007-002-2124 Līdz 05.01.2025. Ēku uzturēšanai zeme
Rīgas iela 28 8007-002-2306 Līdz 20.07.2024. Ēku būvniecībai un uzturēšanai zeme
Zaļumu prospekts 43 8007-002-2251 Līdz 10.01.2030. Ēku būvniecībai un uzturēšanai daļa no zemes
Rīgas iela 18B 8007-002-2018 Līdz 15.05.2038. Ēku būvniecībai un uzturēšanai zeme
Kr.Barona iela 11 8007-001-0418 Līdz 01.01.2023. Ēku uzturēšanai                        ( bijušā lietotāja zeme) zeme
Graudu iela 38 8007-002-0030 Līdz 31.12.2022. Ēku būvniecībai un uzturēšanai zeme
Graudu iela 36 8007-002-0031 Līdz 31.12.2022. Ēku būvniecībai un uzturēšanai zeme
Graudu iela 34 8007-002-0032 Līdz 31.12.2022. Ēku būvniecībai un uzturēšanai zeme
Graudu iela 32 8007-002-0033 Līdz 31.12.2022. Ēku būvniecībai un uzturēšanai zeme
Graudu iela 30 8007-002-0034 Līdz 31.12.2022. Ēku būvniecībai un uzturēšanai zeme
Graudu iela 27 8007-002-0035 Līdz 31.12.2022. Ēku būvniecībai un uzturēšanai zeme
Graudu iela 29 8007-002-0036 Līdz 31.12.2022. Ēku būvniecībai un uzturēšanai zeme
Graudu iela 31 8007-002-0037 Līdz 31.12.2022. Ēku būvniecībai un uzturēšanai zeme
Graudu iela 33 8007-002-0038 Līdz 31.12.2022. Ēku būvniecībai un uzturēšanai zeme
Rīgas iela 59 8007-002-1726 Uz 1 gadu Mazdārziņa vajadzībām daļa no zemes
Zāļu iela 7 8007-003-2540 Līdz 01.01.2023. Ēku uzturēšanai                        ( bijušā lietotāja zeme) zeme
Purva iela 8007-002-0082 Līdz 31.12.2022. Ēku būvniecībai un uzturēšanai zeme
Apiņu iela 12 8007-002-0105 Līdz 31.12.2022. Ēku būvniecībai un uzturēšanai zeme
Apiņu iela 10 8007-002-0104 Līdz 31.12.2022. Ēku būvniecībai un uzturēšanai zeme
Kāpu iela 18 8007-002-0099 Līdz 31.12.2022. Ēku būvniecībai un uzturēšanai zeme
Kāpu iela 16 8007-002-0098 Līdz 31.12.2022. Ēku būvniecībai un uzturēšanai zeme
Graudu iela 15 8007-002-0097 Līdz 31.12.2022. Ēku būvniecībai un uzturēšanai zeme
Graudu iela 17 8007-002-0096 Līdz 31.12.2022. Ēku būvniecībai un uzturēšanai zeme
Graudu iela 19 8007-002-0095 Līdz 31.12.2022. Ēku būvniecībai un uzturēšanai zeme
Graudu iela 21 8007-002-0094 Līdz 31.12.2022. Ēku būvniecībai un uzturēšanai zeme
Graudu iela 23 8007-002-0093 Līdz 31.12.2022. Ēku būvniecībai un uzturēšanai zeme
Graudu iela 25 8007-002-0092 Līdz 31.12.2022. Ēku būvniecībai un uzturēšanai zeme
Graudu iela 24 8007-002-0089 Līdz 31.12.2022. Ēku būvniecībai un uzturēšanai zeme
Graudu iela 22 8007-002-0088 Līdz 31.12.2022. Ēku būvniecībai un uzturēšanai zeme
Graudu iela 28 8007-002-0091 Līdz 31.12.2022. Ēku būvniecībai un uzturēšanai zeme
Graudu iela 26 8007-002-0090 Līdz 31.12.2022. Ēku būvniecībai un uzturēšanai zeme
Graudu iela 20 8007-002-0087 Līdz 31.12.2022. Ēku būvniecībai un uzturēšanai zeme
Kūdras iela 13 8007-002-0084 Līdz 31.12.2022. Ēku būvniecībai un uzturēšanai zeme
Kūdras iela 15 8007-002-0083 Līdz 31.12.2022. Ēku būvniecībai un uzturēšanai zeme
Mēness iela 29 8007-003-3727 Līdz 01.01.2023. Ēku uzturēšanai                        ( bijušā lietotāja zeme) zeme
Kūdras iela 17 8007-002-0108 Līdz 31.12.2022. Ēku būvniecībai un uzturēšanai zeme
Ezera iela 4 8007-002-0107 Līdz 31.12.2022. Ēku būvniecībai un uzturēšanai zeme
Apiņu iela 8 8007-002-0103 Līdz 31.12.2022. Ēku būvniecībai un uzturēšanai zeme
Apiņu iela 6 8007-002-0102 Līdz 31.12.2022. Ēku būvniecībai un uzturēšanai zeme
Apiņu iela 4 8007-002-0101 Līdz 31.12.2022. Ēku būvniecībai un uzturēšanai zeme
Apiņu iela 2 8007-002-0100 Līdz 31.12.2022. Ēku būvniecībai un uzturēšanai zeme
Graudu iela 18 8007-002-0086 Līdz 31.12.2022. Ēku būvniecībai un uzturēšanai zeme
Kūdras iela 11 8007-002-0085 Līdz 31.12.2022. Ēku būvniecībai un uzturēšanai zeme
Rīgas iela 19 8007-002-1310 Līdz 21.06.2054. Ēku būvniecībai un uzturēšanai zeme
Kūdras iela 3 8007-002-0111 Līdz 10.01.2030. Ēku būvniecībai un uzturēšanai zeme
Apiņu iela 14 8007-002-0106 Līdz 31.12.2022. Ēku būvniecībai un uzturēšanai zeme

Nomātie īpašumi

Īpašuma nosaukums, adrese Kadastra numurs Termiņš Izmantošana Nomājamais objekts
Katlakalna evanģēliski luteriskā draudze 8070-001-0032 Līdz 30.11.2033. Ēku uzturēšanai daļa no zemes
Ķekavas ūdensdzirnavas 8070-008-0636 Līdz 02.01.2023. Parka ierīkošanai, kultūras un atpūtas pasākumu organizēšanai zeme
Rīgas HES 8070-012-0283 Līdz 31.08.2021. Teritorijas labiekārtošanai, kultūras, atpūtas un sporta pasākumu organizēšanai daļa no zemes
Artēziskā aka 2 8070-003-0154 Līdz 18.04.2021. Gājēju – veloceliņa un ielas apgaismojuma uzturēšanai daļa no zemes
“Gurnicas” 8070-008-0234 Līdz 01.09.2025. Šķiroto atkritumu laukuma uzturēšanai daļa no zemes

Atsavināšanai paredzētie īpašumi Ķekavas pagastā
Atsavināšanai paredzētie īpašumi Baložu pilsētā
Atsavināšanai paredzētie īpašumi Daugmales pagastā
Atsavināšanai paredzētie īpašumi Baldones pilsētā
Atsavināšanai paredzētie īpašumi Baldones pagastā