Trauksmes celšana

Ķekavas novada pašvaldībā ir izveidota iekšējā trauksmes cēlēja sistēma, kuras rezultātā tiek nodrošināta Ķekavas novada pašvaldības iestāžu, aģentūru un kapitālsabiedrību nodarbinātajiem iespēja droši ziņot par pārkāpumiem un garantēta viņu aizsardzība.

Ķekavas novada pašvaldībā trauksmes ziņojumu var iesniegt:

  1. Parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, izmantojot elektroniska pasta adresi trauksme@kekava.lv;
  2. Pašrocīgi parakstītu nosūtot pa pastu Ķekavas novada pašvaldības iestādei “Centrālā administrācija “Ķekavas novada pašvaldība”” uz adresi Gaismas iela 19, K-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123 (lūdzu uz aploksnes norādīt, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums);
  3. Klātienē kontaktpersonām:
  • Ķekavas novada pašvaldības iestādes “Centrālā administrācija “Ķekavas novada pašvaldība”” Personāla vadītājai Janai Malahai (par tikšanos iepriekš vienojoties, zvanot uz tālrunis 29491724),
  • Ķekavas novada pašvaldības iestādes “Centrālā administrācija “Ķekavas novada pašvaldība”” Personāla speciālistei Baibai Barkānei, (par tikšanos iepriekš vienojoties, zvanot uz tālrunis 26571378).

Aicinām trauksmes celšanai izmantot trauksmes ziņojuma veidlapu, kuru variet lejuplādēt

Papildus informācija par trauksmes celšanas būtību, ziņošanas mehānismiem, kompetento institūciju saraksti, ir pieejama mājaslapā www.trauksmescelejs.lv