Asenizācijas pakalpojumi

Ķekavas novada teritorijā komunālo pakalpojumu sniedzēji piedāvā asenizācijas pakalpojumus un izsmeļamo bedru notekūdeņu pieņemšanu, ja asenizācijas pakalpojumu veic privāti pakalpojumu sniedzēji:

  • SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” (tālr. 67937363).
  • SIA “Aironi” (tālr. 29994690)
  • SIA “Eco Baltia vide”(tel. 27894555)
  • SIA “Lona-S” (tel.26513538)
  • SIA “BioVide” (tel.24555511)
  • SIA “8008” (tel.20040810)
  • SIA “H2O” (tel. 26451825)