Vide un atkritumu apsaimniekošana

Atkritumu apsaimniekošanas zona Līdz 31.12.2021.  01.01.2022. – 09.01.2022.  10.01.2022. – 31.12.2022. Apsaimniekotājs
Nešķiroti sadzīves atkritumi
Ķekavas pagasts, Baložu pilsēta, Daugmales pagasts 15,33
euro/m³ ar PVN
15,54
euro/m³ ar PVN
20,29
euro/m³ ar PVN
SIA “Clean R”
t.67111001
e-pasts: kc@cleanr.lv
Baldones pilsēta un pagasts 15,20
euro/m³ ar PVN
15,90
euro/m³ ar PVN
22,29
euro/m³ ar PVN
SIA “Marss”
t.65022645, 26140399,
e-pasts: ogres.sia.marss@gmail.com
Bioloģiski noārdāmi atkritumi
Ķekavas pagasts, Baložu pilsēta, Daugmales pagasts 15,84
euro/m³ ar PVN
15,84
euro/m³ ar PVN
24,82
euro/m³ ar PVN
SIA “Clean R”
t.67111001
e-pasts: kc@cleanr.lv
Baldones pilsēta un pagasts 15,84
euro/m³ ar PVN
15,84
euro/m³ ar PVN
24,82
euro/m³ ar PVN
SIA “Marss”
t.65022645, 26140399,
e-pasts: ogres.sia.marss@gmail.com
Mājsaimniecībās radušies lielgabarīta atkritumi
Ķekavas pagasts, Baložu pilsēta, Daugmales pagasts 15,33
euro/m³ ar PVN
35,11
euro/m³ ar PVN
35,11
euro/m³ ar PVN
SIA “Clean R”
t.67111001
e-pasts: kc@cleanr.lv
Baldones pilsēta un pagasts 15,69
euro/m³ ar PVN
15,69
euro/m³ ar PVN
55,00
euro/m³ ar PVN
SIA “Marss”
t.65022645, 26140399,
e-pasts: ogres.sia.marss@gmail.com

Iedzīvotāju ievērībai! Sākot no 2018. gada 1. septembra, nākamo septiņu gadu laikā sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ķekavas novadā nodrošinās  vides pakalpojumu uzņēmums “Clean R”. Spēku zaudēs tie līgumi, kuri noslēgti ar iepriekšējo atkritumu apsaimniekotāju.
Par to esošie atkritumu apsaimniekotāji katru klientu informēs rakstveidā.

OGRES SIA „MARSS” informē, ka maksa par lielgabarīta konteineru nomu un izvešanu Baldonē 2022. gadā būs šāda:

Kont. tilpums (m3) Summa (EUR, bez PVN) PVN 21% Summa, kopā (EUR, ar PVN)
8 305.79 64.21 370.00
10 330.58 69.42 400.00
15 454.55 95.45 550.00
22 628.10 131.90 760.00

Papildus informējam, ka:

  • ja lielgabarīta konteinerā tiks konstatēts azbestu saturošu atkritumu (šīferis) piejaukums, par šo atkritumu apjomu tiks piestādīta papildus maksa EUR 190.08/m3 (bez PVN);
  • ja lielgabarīta konteinerā tiks konstatētas vieglo automašīnu riepas – papildus maksa EUR 1.65/gab. (bez PVN);
  • ja lielgabarīta konteinerā tiks konstatētas kravas transportlīdzekļu, traktortehnikas riepas – papildus maksa EUR 16.53/gab. (bez PVN);
  • konteineru atļauts turēt 10 kalendārās dienas, bet, atsevišķi vienojoties, iespējams turēt ilgāk. Ja konteiners netiek atdots vai netiek veikta tā nomaiņa 30 kalendāro dienu laikā, tad papildus tiek piestādīta maksa par konteinera turēšanu bez aprites EUR 50.00/kont. (bez PVN).