Vide un atkritumu apsaimniekošana

 

Atkritumu apsaimniekošanas zona

 

No 01.01.2022. līdz 09.01.2022.

 

No 10.01.2022. līdz 14.10.2022.

 

No 15.10.2022.

 

Apsaimniekotājs

 

Nešķiroti sadzīves atkritumi

 

Ķekavas pagasts, Baložu pilsēta, Daugmales pagasts

 

15,54

euro/m³ ar PVN

 

20,29

euro/m³ ar PVN

 

24,27

euro/m³ ar PVN

 

SIA “Clean R”

t.67111001

e-pasts

kc@cleanr.lv

 

Baldones pilsēta un pagasts

 

15,90

euro/m³ ar PVN

 

22,29

euro/m³ ar PVN

 

22,29

euro/m³ ar PVN

 

SIA “Marss”

t.65022645, 26140399,

e-pasts ogres.sia.marss@gmail.com

 

Bioloģiski noārdāmi atkritumi

 

Ķekavas pagasts, Baložu pilsēta, Daugmales pagasts

 

15,84

euro/m³ ar PVN

 

24,82

euro/m³ ar PVN

 

19,32

euro/m³ ar PVN

 

SIA “Clean R”

t.67111001

e-pasts

kc@cleanr.lv

 

Baldones pilsēta un pagasts

 

15,84

euro/m³ ar PVN

 

24,82

euro/m³ ar PVN

 

24,82

euro/m³ ar PVN

 

SIA “Marss”

t.65022645, 26140399,

e-pasts ogres.sia.marss@gmail.com

 

Mājsaimniecībās radušies lielgabarīta atkritumi

 

Ķekavas pagasts, Baložu pilsēta, Daugmales pagasts

 

35,11

euro/m³ ar PVN

 

35,11

euro/m³ ar PVN

 

36,65

euro/m³ ar PVN

 

SIA “Clean R”

t.67111001

e-pasts

kc@cleanr.lv

 

Baldones pilsēta un pagasts

 

15,69

euro/m³ ar PVN

 

55,00

euro/m³ ar PVN

 

55,00

euro/m³ ar PVN

 

 

SIA “Marss”

t.65022645, 26140399,

e-pasts ogres.sia.marss@gmail.com

Iedzīvotāju ievērībai! Sākot no 2018. gada 1. septembra, nākamo septiņu gadu laikā sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ķekavas novadā nodrošinās  vides pakalpojumu uzņēmums “Clean R”. Spēku zaudēs tie līgumi, kuri noslēgti ar iepriekšējo atkritumu apsaimniekotāju.
Par to esošie atkritumu apsaimniekotāji katru klientu informēs rakstveidā.

OGRES SIA „MARSS” informē, ka maksa par lielgabarīta konteineru nomu un izvešanu Baldonē 2022. gadā būs šāda:

Kont. tilpums (m3) Summa (EUR, bez PVN) PVN 21% Summa, kopā (EUR, ar PVN)
8 305.79 64.21 370.00
10 330.58 69.42 400.00
15 454.55 95.45 550.00
22 628.10 131.90 760.00

Papildus informējam, ka:

  • ja lielgabarīta konteinerā tiks konstatēts azbestu saturošu atkritumu (šīferis) piejaukums, par šo atkritumu apjomu tiks piestādīta papildus maksa EUR 190.08/m3 (bez PVN);
  • ja lielgabarīta konteinerā tiks konstatētas vieglo automašīnu riepas – papildus maksa EUR 1.65/gab. (bez PVN);
  • ja lielgabarīta konteinerā tiks konstatētas kravas transportlīdzekļu, traktortehnikas riepas – papildus maksa EUR 16.53/gab. (bez PVN);
  • konteineru atļauts turēt 10 kalendārās dienas, bet, atsevišķi vienojoties, iespējams turēt ilgāk. Ja konteiners netiek atdots vai netiek veikta tā nomaiņa 30 kalendāro dienu laikā, tad papildus tiek piestādīta maksa par konteinera turēšanu bez aprites EUR 50.00/kont. (bez PVN).