Nodokļu parādu dzēšana

Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka  attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

2022.gads

2022.gada 17.oktobra lēmums nr.1-20.1/22/5 Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu

2021.gads

2021.gads
2021.gada 9.novembra lēmums nr. 3-3/21/223 Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu
2021.gada 27.oktobra lēmums nr. 3-3/21/217 Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas dzēšanu
2021.gada 12.jūlija lēmums nr.1-20.1/21/11 Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu fiziskajām personām
2021.gada 3.septembra lēmums nr.1-20.1/21/14 Par nekustamā īpašuma parādu dzēšanu juridiskām personām
2021.gada 3.septembra lēmums nr.1-20.1/21/13 Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu fiziskajām personām

2021.gads

2021.gads
2021.gada 9.novembra lēmums nr. 3-3/21/223 Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu
2021.gada 27.oktobra lēmums nr. 3-3/21/217 Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas dzēšanu
2021.gada 12.jūlija lēmums nr.1-20.1/21/11 Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu fiziskajām personām
2021.gada 3.septembra lēmums nr.1-20.1/21/14 Par nekustamā īpašuma parādu dzēšanu juridiskām personām
2021.gada 3.septembra lēmums nr.1-20.1/21/13 Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu fiziskajām personām