Nodokļu parādu dzēšana

Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka  attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

2021.gads

2021.gads
2021.gada 9.novembra lēmums nr. 3-3/21/223 Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu
2021.gada 27.oktobra lēmums nr. 3-3/21/217 Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas dzēšanu
2021.gada 12.jūlija lēmums nr.1-20.1/21/11 Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu fiziskajām personām
2021.gada 3.septembra lēmums nr.1-20.1/21/14 Par nekustamā īpašuma parādu dzēšanu juridiskām personām
2021.gada 3.septembra lēmums nr.1-20.1/21/13 Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu fiziskajām personām

2020.gads

2020.gada 23.decembra lēmums nr.3-3/20/399 Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu fiziskajām personām
2020.gada 23.decembra lēmums nr.3-3/20/398 Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu dzēšanu
2020.gada 20.oktobra lēmums nr.3-3/20/366 Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu dzēšanu
2020.gada 20.oktobra lēmums nr.3-3/20/371 Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu juridiskām personām
2020.gada 20.oktobra lēmums nr.3-3/20/369 Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu juridiskām personām
2020.gada 20.oktobra lēmums nr.3-3/20/368 Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu likvidētiem uzņēmumiem
2020.gada 20.oktobra lēmums nr.3-3/20/367 Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu
2020.gada 15.jūlija lēmums Nr.3-3/20/326 Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu
2020.gada 29.maija lēmums Nr.3-3/20/293 Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
2020.gada 18.maija lēmums Nr.3-3/20/287 Par nekustamā īpašuma parādu dzēšanu juridiskām personām
2020.gada 14.maija lēmums Nr.3-3/20/286 Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu
2020.gada 28.aprīļa lēmums Nr.3-3/20/279 Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu juridiskām perosnām
2020.gada 25.februāra lēmums Nr.3-3/20/190 Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas dzēšanu
2020.gada 27.marta lēmumums Nr. Nr.3-3/20/256 Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu dzēšanu
2020.gada 1.aprīļa lēmums Nr.3-3/20/266 Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu dzēšanu
2020.gada 9.aprīļa lēmums Nr.3-3/20/269 Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu juridiskām personām