NĪN maksāšanas paziņojums

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu:

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta  pirmo prim 6 daļu: Ja nodokļa maksātājs nav deklarējis dzīvesvietu likumā noteiktajā kārtībā un nav paziņojis nodokļu administrācijai adresi, kurā viņš ir sasniedzams, tad paziņojumu par administratīviem aktiem saistībā ar nekustamā īpašuma nodokli, kas izdoti pēc taksācijas gada 15. februāra, pašvaldība izvieto savā tīmekļvietnē, norādot vietu, kurā nodokļu maksātājs ar to var iepazīties.

Personas ar maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli 2022.gadam var iepazīties pie Ķekavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administratoriem, Gaismas ielā 19, K-9-1, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā vai portālos https://www.epakalpojumi.lv un https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP57/Apraksts, kur ir saite uz e-pakalpojumu “Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē”.

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 05.11.2021.

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 07.12.2022.

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 13.12.2022.

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 13.02.2023.

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 14.02.2023.

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 27.03.2023.

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 03.04.2023.

Informācija par nekustamā īpašumu nodokļa parāda piedziņu 13.04.2023.

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 26.04.2023.

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 11.05.2023.

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 11.05.2023.

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 25.05.2023.

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 26.05.2023.

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 16.06.2023.

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 22.06.2023.

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 05.07.2023.

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 28.08.2023.

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 12.09.2023.

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 06.12.2023.

Lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā 12.12.2023.

Personas, kurām nav deklarētās dzīvesvietas un maksāšanas paziņojumi nav nosūtīti 09.02.2024.

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 13.02.2024.

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 13.02.2024. (2)

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 22.03.2024.

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

9 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Dabas pieskāriens aplim

Lieldienu Jampadracis

-

Lieldienu Jampadracis

5 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

4 notikumi,

5 notikumi,

9 notikumi,

TAURIŅU MAĢIJA | Izstāde

Tauriņš Seniors

12 notikumi,

9 notikumi,

7 notikumi,

9 notikumi,

PIDŽAMA SEŠIEM

11 notikumi,

Pavasara ziedu valsis

10 notikumi,

7 notikumi,

14 notikumi,

8 notikumi,

7 notikumi,

9 notikumi,

-

Grāmatu tārpiņa nodarbība

9 notikumi,

9 notikumi,

Melnais samts

10 notikumi,

Baisule

8 notikumi,

-

AIDĀ, PIKNIKĀ!, komēdija

7 notikumi,

Marijas klusums

7 notikumi,