NĪN maksāšanas paziņojums

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu:

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta  pirmo prim 6 daļu: Ja nodokļa maksātājs nav deklarējis dzīvesvietu likumā noteiktajā kārtībā un nav paziņojis nodokļu administrācijai adresi, kurā viņš ir sasniedzams, tad paziņojumu par administratīviem aktiem saistībā ar nekustamā īpašuma nodokli, kas izdoti pēc taksācijas gada 15. februāra, pašvaldība izvieto savā tīmekļvietnē, norādot vietu, kurā nodokļu maksātājs ar to var iepazīties.

Personas ar maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli 2022.gadam var iepazīties pie Ķekavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administratoriem, Gaismas ielā 19, K-9-1, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā vai portālos https://www.epakalpojumi.lv un https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP57/Apraksts, kur ir saite uz e-pakalpojumu “Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē”.

2022.gada februāra maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli

05.11.2021. Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu