Vizuālās informācijas materiālu izvietošana uz pašvaldībai piederošiem reklāmas nesējiem

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

CIK UN KĀDI REKLĀMAS STENDI IR ĶEKAVAS NOVADĀ?
Ķekavas Tūrisma koordinācijas centra apsaimniekošanā ir 28 reklāmas stendi Ķekavas novadā, no tiem 8 ir slēgtie stendi un 20 vaļējie stendi:

6 –  Baložos un Titurgā,
5 –  Ķekavā,
4 –  Katlakalnā,
3 –  Baldonē;
3 –  Valdlaučos,
2 –  Rāmavā,
2 –  Daugmalē,
1  –  Alejās,
1  – Mellupi,
1  – Dzērumos.

VAI IR VĒRTS IZVIETOT REKLĀMU ĶEKAVAS NOVADĀ?
Ķekavas novadā dzīvo vairāk kā 30 tūkstoši iedzīvotāju, tas ir viens no visblīvāk apdzīvotajiem Pierīgas reģioniem, un pieredze rāda, ka šo reklāmas stendu saturu ik dienas aplūko daudzi Ķekavas novada iedzīvotāji un viesi. Reklāmas stendi atrodas brīvi pieejamās vietās, tādās kā sabiedriskā transporta pieturvietas, pie kultūras un tautas namiem, autostāvvietu tuvumā un pie pasta.
KĀ IZVIETOT REKLĀMU?
Sazinies ar Ķekavas novada pašvaldību (reklāmas izvietošana jāpiesaka 15 dienas pirms vēlamā reklāmas materiālu izvietošanas datuma), noslēdz līgumu, apmaksā rēķinu, atved afišas vai sludinājumu, uz 20 no tām mūsu darbinieks uzliks saskaņojuma zīmogu un tās vaļējos stendos jāizvieto jums pašam, bet uz 9 slēgtajiem stendiem izvietosim mēs. Lai noslēgtu līgumu, jāatsūta rekvizīti uz e-pasta adresi turisms@kekava.lv (uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, bankas konts un personas, kura parakstīs līgumu vārds, uzvārds, amats). Jānorāda arī, uz kādu laikposmu vēlaties sludinājumu vai afišu izvietot un kādā formātā tas būs.
KĀ VAR SAMAKSĀT PAR REKLĀMAS IZVIETOŠANU?
Apmaksu var veikt ar bankas pārskaitījumu saskaņā ar izrakstīto rēķinu pēc līguma noslēgšanas.
CIK MAKSĀ REKLĀMAS IZVIETOŠANA?
Reklāmas cena atkarīga no afišas vai sludinājuma formāta un laikposma, uz kādu vēlaties to izvietot. Cena norādīta par reklāmas izvietošanu uz vienu nedēļu uz visiem stendiem.

CENRĀDIS

VAI PASTĀV IESPĒJA ARĪ IZVIETOT REKLĀMU TIKAI UZ DAŽIEM STENDIEM VIENĀ KONKRĒTĀ CIEMĀ, PIEMĒRAM, ĶEKAVĀ?
Jā, jūs drīkstat izmantot tikai konkrētus stendus konkrētā vietā. Tomēr jums jārēķinās  ar to, ka reklāmas cenu aprēķina par reklāmas izvietošanu uz visiem stendiem, un cena neatkarīgi no izvietojamo afišu vai sludinājumu daudzuma nemainās.
KUR JĀIESNIEDZ REKLĀMAS PLAKĀTI?
Reklāmas plakāti jāatved uz Ķekavas novada TIC/muzeju (Rīgas iela 26, Ķekava) vai Ķekavas novada pašvaldību (Gaismas iela 19/9, Ķekava), iepriekš sazinoties pa tālr. 27017333 vai e-pastu turisms@kekava.lv.
CIK ĀTRI VAR IZVIETOT MANU REKLĀMU?
Reklāmas izvietošana jāpiesaka 15 dienas pirms vēlamā reklāmas materiālu izvietošanas datuma.
Reklāmas izvietošana un stendu apsekošana notiek divas reizes mēnesī – katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā.
VAI TAD, KAD BEIDZIES SLUDINĀJUMA IZVIETOŠANAS TERMIŅŠ, MUMS TIE JĀNOŅEM?
Nē, sludinājumus noņemam mēs paši.
VAI IESPĒJAMS UZ REKLĀMAS STENDIEM IZVIETOT POLITISKA RAKSTURA REKLĀMU?
Uz šiem stendiem politisko reklāmu izvietot nebūs atļauts!

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

6 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

8 notikumi,

Vasarssvētku meistarklase

7 notikumi,

5 notikumi,

-

PAVASARA TIRGUS BALOŽOS

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

4 notikumi,

4 notikumi,

3 notikumi,

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

5 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,