Simbolikas komisija

Ķekavas novada pašvaldības Simbolikas komisija izveidota 2016. gada 1. aprīlī, lai popularizētu Ķekavas novada simboliku, veidotu vienotu koncepciju simbolikas pielietojumam un izsniegtu atļaujas simbolikas lietošanai.

Komisijai ir šādi uzdevumi:

  • veicināt vienotas simbolikas lietošanas koncepcijas īstenošanu;
  • pārraudzīt simbolikas lietošanu atbilstoši noteikumos atļautai izmantošanai, komisijas lēmumiem un normatīvajiem aktiem;
  • dot norādījumus Ķekavas novada pašvaldības institūcijām par simbolikas lietošanu;
  • izskatīt iesniegumus par simbolikas lietošanu komerciāliem un nekomerciāliem mērķiem;
  • lemt par simbolikas lietošanas atļauju izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju;
  • izvērtēt un virzīt simboliku apstiprināšanai Ķekavas novada domes sēdē;
  • veikt citus uzdevumus atbilstoši komisijas kompetencei un Ķekavas novada domes lēmumiem.

Ķekavas novada pašvaldības Simbolikas komisijas sastāvs:

Ineta Romanovska – Ķekavas novada Domes deputāte, Ķekavas novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja,
Ieva Upeniece – Ķekavas novada pašvaldības iestādes “Baldones kultūras centrs” vadītāja,
Zīle Ozoliņa – Šneidere
Ilgonis Leišavnieks – SIA “Ķekavas nami” projektu vadītāja vietnieks,
Velga Kūkuma – Ķekavas novada pašvaldības fotogrāfe, Ķekavas Mākslas skolas skolotāja un biedrības “Semema” vadītāja.

Ķekavas novada pašvaldības Simbolikas komisijas nolikums

Noteikumi par Ķekavas novada simbolikas izmantošanu

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

3 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

2 notikumi,

3 notikumi,

2 notikumi,

2 notikumi,

1 notikums,

2 notikumi,