Simbolikas komisija

Ķekavas novada pašvaldības Simbolikas komisija izveidota 2016. gada 1. aprīlī, lai popularizētu Ķekavas novada simboliku, veidotu vienotu koncepciju simbolikas pielietojumam un izsniegtu atļaujas simbolikas lietošanai.

Komisijai ir šādi uzdevumi:

  • veicināt vienotas simbolikas lietošanas koncepcijas īstenošanu;
  • pārraudzīt simbolikas lietošanu atbilstoši noteikumos atļautai izmantošanai, komisijas lēmumiem un normatīvajiem aktiem;
  • dot norādījumus Ķekavas novada pašvaldības institūcijām par simbolikas lietošanu;
  • izskatīt iesniegumus par simbolikas lietošanu komerciāliem un nekomerciāliem mērķiem;
  • lemt par simbolikas lietošanas atļauju izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju;
  • izvērtēt un virzīt simboliku apstiprināšanai Ķekavas novada domes sēdē;
  • veikt citus uzdevumus atbilstoši komisijas kompetencei un Ķekavas novada domes lēmumiem.

Ķekavas novada pašvaldības Simbolikas komisijas sastāvs no 2022.gada:

Sandra Zilberta – Biedrību “Ūdensmalu attīstībai”, “Baltijas-Melnās jūras alianse”, “Anemos Art”, “CLUE” valdes locekle,
Ieva Upeniece – Ķekavas novada pašvaldības iestādes “Baldones kultūras centrs” vadītāja,
Uldis Laganovskis – SIA “Klik klik” valdes loceklis un Ķekavas novada pašvaldības sabiedrības informēšanas un mārketinga nodaļas fotogrāfs,
Andis Adats –  SIA “Palladium nami” un SIA “Baložu siltums” valdes loceklis,
Ilgonis Leišavnieks – SIA “Ķekavas nami” projektu vadītāja vietnieks.

Noteikumi par Ķekavas novada simbolikas izmantošanu
Ķekavas novada pašvaldības Simbolikas komisijas nolikums