Miršanas reģistrācija

Par miršanas faktu dzimtsarakstu nodaļai jāpaziņo 6 darbdienu laikā no brīža, kad iestājusies personas nāve. Miršanas faktu var reģistrēt jebkurā Latvijas dzimtsarakstu nodaļā.

Personai, kura paziņo par miršanas faktu, līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam un dzimtsarakstu nodaļā jāiesniedz šādi dokumenti:

  • Ārstniecības iestādes izsniegta apliecība par nāves iestāšanos,
  • Mirušās personas personu apliecinošie dokumenti (pase un/vai identifikācijas karte).

Miršanas reģistrācija ir bezmaksas.