Maksas pakalpojumi un nodevas

Veicot maksājumu, maksājuma uzdevums jānosūta uz buvvalde@kekava.lv

Pakalpojums Cena Saistošie noteikumi
Nodeva par reklāmas saskaņošanu 3 mēnešiem – 15 euro, līdz 6 mēnešiem – 25 euro, līdz gadam – 50
euro, līdz 5 gadiem – 100 euro
Saistošie noteikumi Nr. 92022 “Par vizuālās informācijas izvietošanu publiskās vietās un pašvaldības nodevu Ķekavas novadā”
Atzīme PR 25 eur  

 

 

 

 

 

53/2021 Par Ķekavas novada pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē

Nodeva par būvatļaujas izdošanu N = L x K1 x K2
N – nodeva
L – likme euro, kas atkarīga no būvapjoma – kopējās platības (ēkām) vai garuma (līnijbūvēm) (1.tabula -saistošie noteikumi)
K1 – koeficients, kas atkarīgs no būves grupas vai klases atbilstoši būvju klasifikācijai (2.tabula -saistošie noteikumi)
K2 – koeficients, kas atkarīgs no būvniecības veida (3.tabula saistošie noteikumi).
Būvvaldes arhīva maksas pakalpojumi
pakalpojuma veids mērvienība cena
Iepazīšanās ar dažādiem dokumentiem, izmantojot būvvaldes arhīva materiālus (t.sk., arhīva lietu atlase) 1 arhīva lieta 12.10 Eur
Kopiju izgataošana no arhīva materiāliem (melnbaltas):

A4 formāts

A3 formāts

1 lappuse 0.36 Eur (A4)

0.60 Eur (A3)

Lielformāta kopiju izgatavošana izmantojot ārpakalpojumu 1 pakalpojums 12.10 EUR (pieskaitot izpildītāja izcenojumu)
Būvprojekta kopijas sagatavošana un noformēšana (ietver kopiju izgatavošanu, lapu numurēšanu un cauršūšanu (caurauklošanu)

Izgatavot iespējams A4 un A3 formātos

 

 

1 sējums līdz 50 lpp.

1 sējums līdz 51-100 lpp.

1 sējums no 101 lpp.

 

 

18.15 Eur

30.25 Eur

36.30 Eur

Arhīva materiālu kopiju apliecināšana 1 dokuments 2.42 Eur
Dublikāta sagatvošana 1 dokuments 12.10 Eur
Elektroniska dokumenta apliecināta kopija 1 dokuments 3.63 Eur
A4 formāta izdruka

A3 formāta izdruka

1 lapa 0.12 Eur

0.36 Eur

A4 formāta skenēšana

A3 formāta skenēšana

1 lappuse 0.24 Eur

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

3 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

2 notikumi,

3 notikumi,

2 notikumi,

2 notikumi,

1 notikums,

2 notikumi,