Klientu apkalpošanas centra pakalpojumi

Klientu apkalpošanas centri Darba laiks Pakalpojumi
Ķekavā
Tālr. 67935803, 66954825, 8488
Adrese: Gaismas iela 19 k-9,
Ķekava, Ķekavas pagasts,
Ķekavas novads, LV-2123
e-pasts: novads@kekava.lv,
kekava@pakalpojumucentri.lv
 

Pirmdienās: 8.00 -18.00
Otrdienās: 8.00 – 17.00
Trešdienās: 8.00 – 17.00
Ceturtdienās: 9.00 – 19.00
Piektdienās: 8.00 – 14.00

(bez pārtraukuma)

 

 

·         iesniegumu pieņemšana (pašvaldības un atsevišķiem valsts pakalpojumiem)

·         visu veidu izziņu saņemšana

·         dzīvesvietas deklarēšana

·         kopēšanu, interneta izmantošana

·         maksājumu veikšana (tikai bezskaidras naudas norēķini)

·         konsultācijas par e-pakalpojumiem portālā latvija.lv

·           valsts un pašvaldības vienotā centra pakalpojumi

Baložos
Tālr. 25667152, 66954825, 8488
Adrese: Uzvaras prospekts 1a,
Baloži, Ķekavas novads, LV – 2128
e-pasts: novads@kekava.lv
kekava@pakalpojumucentri.lv
 

Pirmdienās:  8.00 -18.00
Otrdienās:  8.00 – 17.00
Trešdienās:  8.00 – 17.00
Ceturtdienās: 9.00 – 19.00
Piektdienās: 8.00 – 14.00

Pārtraukums
katru darba dienu:
13.00 -14.00
(izņemot piektdienas)

 

·         iesniegumu pieņemšana (pašvaldības un atsevišķiem valsts pakalpojumiem)

·         izziņu saņemšana

·         dzīvesvietas deklarēšana

·         maksājumu veikšana (tikai bezskaidras naudas norēķini)

·         kopēšanu, interneta izmantošanu

·         konsultācijas par e-pakalpojumiem portālā latvija.lv

·           valsts un pašvaldības vienotā centra pakalpojumi

Baldonē
Tālr. 67932750, 66954863, 8488
Adrese: Pārupes iela 3, Baldone, Ķekavas novads, LV-2125
e-pasts: novads@kekava.lv
baldone@pakalpojumucentri.lv
Pirmdienās:  8.00 -18.00
Otrdienās:  8.00 – 17.00
Trešdienās:  8.00 – 17.00
Ceturtdienās: 9.00 – 19.00
Piektdienās: 8.00 – 14.00Pārtraukums
katru darba dienu:
13.00 -14.00
(izņemot piektdienas)
·         iesniegumu pieņemšana (pašvaldības un atsevišķiem valsts pakalpojumiem)

·         visu veidu izziņu saņemšana

·         dzīvesvietas deklarēšana

·         kopēšanu, interneta izmantošana

·         maksājumu veikšana (tikai bezskaidras naudas norēķini)

·         konsultācijas par e-pakalpojumiem portālā latvija.lv

·          valsts un pašvaldības vienotā centra pakalpojumi

Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru pakalpojumi

Kontakti

Katrā VPVKAC klients saņem informāciju par Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts darba inspekcijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Lauku atbalsta dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Valsts zemes dienesta e-pakalpojumiem un palīdzību e-pakalpojumu lietošanā, kā arī informāciju par valsts iestāžu tuvāko reģionālo struktūrvienību, tās darba laikiem un pieteikšanās kārtību.

Detalizēta informācija par VPVKAC ir pieejama konkrētā pašvaldībā vai valsts un pašvaldību pakalpojumu vienotajā portālā www.latvija.lv/pakalpojumucentri.

Pieņem iesniegumu šādu VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS AĢENTŪRAS pakalpojumu saņemšanai:

 • Apbedīšanas pabalsts;
 • Apdrošināšanas atlīdzība;
 • Apgādnieka zaudējumu pensija;
 • Atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi;
 • Atlīdzība par aizbilņa pienākumu pildīšanu;
 • Atlīdzība par bērna adopciju;
 • Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu;
 • Bērna adopcijas pabalsts;
 • Bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts;
 • Bērna kopšanas pabalsta;
 • Bērna piedzimšanas pabalsts;
 • Bezdarbnieka pabalsts;
 • Bezdarbnieka pabalsta saņemšanai, pārvietojoties Eiropas Savienībā (Dokumenti U1/U2);
 • Brīvprātīga pievienošanās valsts sociālajai apdrošināšanai;
 • Ģimenes valsts pabalsts;
 • Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes maiņa personām, kuras saņem VSAA pakalpojumus;
 • Invaliditātes pensijas piešķiršana vai pārrēķins;
 • Kaitējuma atlīdzība Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas gadījumā;
 • Maternitātes pabalsts;
 • Nesaņemtā maksājuma izmaksa VSAA pakalpojuma saņēmēja nāves gadījumā;
 • Pabalsts aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai;
 • Pabalsts bēglim vai personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss;
 • Pabalsts mirušā pensijas saņēmēja laulātajam;
 • Pabalsts personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama kopšana;
 • Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai personai ar invaliditāti;
 • Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas;
 • Paternitātes pabalsts;
 • Pabalsts par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti;
 • Pensiju 2.līmeņa brīvprātīgā dalībnieka reģistrācija;
 • Pensiju 2.līmeņa dalībnieka izvēle par uzkrātā kapitāla mantošanu;
 • Pensiju 2.līmeņa ieguldījumu plāna izvēle vai maiņa;
 • Slimības pabalsts;
 • Speciālā valsts penisja;
 • Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts;
 • Vecāku pabalsts;
 • Vecuma pensijas pārrēķināšana sakarā ar uzkrāto pensijas kapitālu;
 • Vecuma pensijas piešķiršana;
 • Iesniegums  Personas datu vai izmaksas adrese maiņa;
 • Sertifikāts vai dokuments sociāli apdrošinātās personas statusa saglabāšanai Latvijā;
 • E-Iesniegums iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes maiņai personām, kuras saņem VSAA pakalpojumus;
 • E-Iesniegums U1 dokumenta “Periodi, kas jāņem vērā, lai izmaksātu bezdarbnieka pabalstu” saņemšanai;
 • E-Iesniegums U2 dokumenta “Bezdarbnieka pabalsta tiesību saglabāšana” saņemšanai;
 • E-Iesniegums U2 dokumenta “Bezdarbnieka pabalsta tiesību saglabāšana” saņemšanai – tiesību uz bezdarbnieka pabalstu pagarināšanai.

VSAA izziņas

 • Informācija par dalību pensiju 2.līmenī;
 • Informācija par ieturētajiem VSAA veiktajiem maksājumiem;
 • Informācija par ieturēto ienākuma nodokli no pensijas vai pabalsta;
 • Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju, pabalstu, atlīdzību;
 • Informācija par pensiju 1.līmeņa kapitālu;
 • Informācija par VSAA pakalpojumiem;
 • Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru;
 • Informācija par reģistrēto darba stāžu līdz 1996.g.;
 • Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem;
 • Informācija par veiktajiem VSAA maksājumiem un no tiem ieturēto ienākuma nodokli;
 • Pensiju 2.līmeņa dalībnieka konta izraksts.

Pieņem iesniegumu šādu VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTA pakalpojumu saņemšanai:

 • Izmaiņas elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā
 • Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšana vai anulēšana
 • Lietotājvārda un paroles saņemšana elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) lietošanai
 • Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana (bez konsultācijas par deklarācijas aizpildīšanu).

Pieņem iesniegumu šādu LAUKSAIMNIECĪBAS DATU CENTRA pakalpojumu saņemšanai:

 • Mani reģistrētie mājas (istabas) dzīvnieki;
 • Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka īpašumtiesību maiņas reģitrācija;
 • Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka nāves vai etanāzijas reģistrēšana;
 • Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka pazušanas vai atrašanas reģistrācija;
 • Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka turēšanas adreses maiņas reģistrācija;
 • Reģistrēta mājas (istabas) dzīvnieka turētāja maiņas reģistrācija.

Sniedz konsultācijas par PILSONĪBAS UN MIGRĀCIJAS LIETU PĀRVALDES e-pakalpojumiem

Sniedz konsultācijas par NODARBINĀTĪBAS VALSTS AĢENTŪRAS e-pakalpojumiem:

 • iesniegums bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa piešķiršanai (CV un vakanču portāls, karjeras pakalpojumi, informatīvās dienas e-versija, elektroniskās bezdarbnieku klasifikācijas un profilēšanas metode, apmācību monitorings, darba tirgus prognozes)

Sniedz konsultācijas par LAUKU ATBALSTA DIENESTA pakalpojumiem

Sniedz konsultācijas par VALSTS ZEMES DIENESTA pakalpojumiem

Sniedz konsultācijas par VALSTS DARBA INSPEKCIJAS e-pakalpojumiem

Sniedz konsultācijas par NACIONĀLĀ VESELĪBAS DIENESTA pakalpojumiem

Sniedz konsultācijas par SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS VALSTS AĢENTŪRAS e-pakalpojumiem

Sniedz konsultācijas par UZŅĒMUMU REĢISTRA e-pakalpojumiem:

 • „Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros”
 • „Izziņu pieprasīšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem”

Sniedz konsultācijas par VALSTS ZEMES DIENESTA e-pakalpojumiem:

Par šiem visiem pakalpojumiem sniedzam atbalstu/ konsultācijas, ja klients vēlas patstāvīgi  pieteikties kādam no šiem piedāvātajiem iesniegumiem  – elektroniski (klātienē pie klienta datora vai pa telefonu).

Ievērībai!

Ārstniecības čeki, kas saistīti ar arodslimību un nelaimes gadījumu darbā, kā arī iesniegums valsts atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem piešķiršanu netiek pieņemts. Čekus un minēto iesniegumu jānosūta pa pastu VSAA vai personīgi jānogādā tuvākajā VSAA nodaļā.

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

6 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

8 notikumi,

Vasarssvētku meistarklase

7 notikumi,

5 notikumi,

-

PAVASARA TIRGUS BALOŽOS

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

4 notikumi,

4 notikumi,

3 notikumi,

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

5 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,