Pašvaldības aģentūra “Ķekavas novada veselības un sociālās aprūpes centrs” (reģ. nr. 90001893339) steidzami aicina darbā Sociālo darbinieku (profesijas kods 2635 08) Grupu dzīvokļos pilngadīgiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem

Pašvaldības aģentūra “Ķekavas novada veselības un sociālās aprūpes centrs” (reģ. nr. 90001893339) steidzami aicina darbā Sociālo darbinieku (profesijas kods 2635 08) Grupu dzīvokļos pilngadīgiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem

Galvenie amata pienākumi:

 • Veikt Grupu dzīvokļa klienta (turpmāk-klients) sociālās funkcionēšanas spēju un prasmju izvērtēšanu;
 • Palīdzēt klientam apgūt sociālās prasmes;
 • Plānot klientu ikdienu, lietderīgi pavadīt brīvo laiku;
 • Veikt klientu sociālo…
Ķekavas novada pašvaldības iestādes “Ķekavas pagasta kultūras centrs” Ķekavas novadpētniecības muzejs izsludina atklātu konkursu uz vakanto IZGLĪTOJOŠĀ DARBA UN DARBA AR APMEKLĒTĀJIEM VADĪTĀJA amatu (kods pēc Profesiju klasifikatora 2621 11)

Ķekavas novada pašvaldības iestādes “Ķekavas pagasta kultūras centrs” Ķekavas novadpētniecības muzejs izsludina atklātu konkursu uz vakanto IZGLĪTOJOŠĀ DARBA UN DARBA AR APMEKLĒTĀJIEM VADĪTĀJA amatu (kods pēc Profesiju klasifikatora 2621 11)

Galvenie amata pienākumi:

 • izstrādāt scenārijus un citus darba materiālus muzeja izglītojošam darbam dažāda vecuma grupām atbilstoši kompetenču izglītībai;
 • organizēt un vadīt izglītojošus pasākumus, atbilstoši Ķekavas novadpētniecības muzeja izglītības un…
Pašvaldības aģentūra “Ķekavas novada veselības un sociālās aprūpes centrs” Ilgstošo sociālo pakalpojumu nodaļa (reģ. nr. 90001893339), aicina darbā Aprūpētāju (profesijas kods 5322 02)

Pašvaldības aģentūra “Ķekavas novada veselības un sociālās aprūpes centrs” Ilgstošo sociālo pakalpojumu nodaļa (reģ. nr. 90001893339), aicina darbā Aprūpētāju (profesijas kods 5322 02)

Galvenie amata pienākumi:

 • Veikt klientu sociālo aprūpi;
 • Nodrošināt klientiem personīgo higiēnu, mazgāšanos, ģērbšanos, ēdināšanu, pārvietošanos izmantojot tehniskos palīglīdzekļus;
 • Dokumentēt sniegtos pakalpojumus un veiktās darbības.

Darba apraksts:

 • Darbs uz pastāvīgu laiku;
Pašvaldības aģentūra “Ķekavas novada veselības un sociālās aprūpes centrs” (reģ. nr. 90001893339), aicina darbā Aprūpētāju (profesijas kods 5322 02) Grupu dzīvokļos pilngadīgiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem

Pašvaldības aģentūra “Ķekavas novada veselības un sociālās aprūpes centrs” (reģ. nr. 90001893339), aicina darbā Aprūpētāju (profesijas kods 5322 02) Grupu dzīvokļos pilngadīgiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem

Galvenie amata pienākumi:

 • Palīdzēt Grupu dzīvokļu klientiem (turpmāk-klienti) veikt pašaprūpi;
 • Pēc nepieciešamības nodrošināt klientiem palīdzību personīgajā higiēnā, ēdiena gatavošanā, telpu un teritorijas sakopšanā u.c. pašaprūpes prasmju korekcijā;
 • Veikt klientu…
Pašvaldības aģentūras “Ķekavas novada veselības un sociālās aprūpes centrs” (reģ. nr. 90001893339), Sociālās aprūpes centra “Baldone” nodaļa aicina darbā Sociālo rehabilitētāju (profesijas kods 3412 02)

Pašvaldības aģentūras “Ķekavas novada veselības un sociālās aprūpes centrs” (reģ. nr. 90001893339), Sociālās aprūpes centra “Baldone” nodaļa aicina darbā Sociālo rehabilitētāju (profesijas kods 3412 02)

Galvenie amata pienākumi:

 • Veikt klientu sociālās funkcionēšanas novērtēšanu;
 • Piedalīties klientu individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrādē, realizācijā un pilnveidē;
 • Veikt klientu sociālo prasmju uzlabošanu un jaunu prasmju veicināšanu sociālā darbinieka…
Daugmales pamatskola aicina darbā remontstrādnieku

Daugmales pamatskola aicina darbā remontstrādnieku

Galvenie pienākumi:

skolas ēkas, komunikāciju un inventāra uzturēšana lietošanas kārtībā;

atbalsts sētniekam rudens un ziemas periodā;

ārpakalpojuma uzņēmumu darba un tā rezultātu kontrole.

Darbiniekam nepieciešams:

izpratne par dažādu sistēmu (ūdensapgāde, kanalizācija, elektriskie tīkli) darbības…

Pašvaldības aģentūras “Ķekavas sociālās aprūpes centrs” (reģ. nr. 90001893339), Sociālās aprūpes centra “Baldone” nodaļa aicina darbā Sociālo rehabilitētāju (profesijas kods 3412 02)

Pašvaldības aģentūras “Ķekavas sociālās aprūpes centrs” (reģ. nr. 90001893339), Sociālās aprūpes centra “Baldone” nodaļa aicina darbā Sociālo rehabilitētāju (profesijas kods 3412 02)

Galvenie amata pienākumi:

 • Veikt klientu sociālās funkcionēšanas novērtēšanu;
 • Piedalīties klientu individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrādē, realizācijā un pilnveidē;
 • Veikt klientu sociālo prasmju uzlabošanu un jaunu prasmju veicināšanu sociālā darbinieka…

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

9 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Dabas pieskāriens aplim

Lieldienu Jampadracis

-

Lieldienu Jampadracis

5 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

4 notikumi,

5 notikumi,

9 notikumi,

TAURIŅU MAĢIJA | Izstāde

Tauriņš Seniors

12 notikumi,

9 notikumi,

7 notikumi,

9 notikumi,

PIDŽAMA SEŠIEM

11 notikumi,

Pavasara ziedu valsis

10 notikumi,

7 notikumi,

14 notikumi,

8 notikumi,

7 notikumi,

9 notikumi,

-

Grāmatu tārpiņa nodarbība

9 notikumi,

9 notikumi,

Melnais samts

10 notikumi,

Baisule

8 notikumi,

-

AIDĀ, PIKNIKĀ!, komēdija

7 notikumi,

Marijas klusums

7 notikumi,