Pašvaldības aģentūras “Ķekavas sociālās aprūpes centrs” (reģ. nr. 90001893339), Sociālās aprūpes centra “Baldone” nodaļa aicina darbā Sociālo rehabilitētāju (profesijas kods 3412 02)

Pašvaldības aģentūras “Ķekavas sociālās aprūpes centrs” (reģ. nr. 90001893339), Sociālās aprūpes centra “Baldone” nodaļa aicina darbā Sociālo rehabilitētāju (profesijas kods 3412 02)

Galvenie amata pienākumi:

 • Veikt klientu sociālās funkcionēšanas novērtēšanu;
 • Piedalīties klientu individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrādē, realizācijā un pilnveidē;
 • Veikt klientu sociālo prasmju uzlabošanu un jaunu prasmju veicināšanu sociālā darbinieka…
Pašvaldības aģentūra “Ķekavas sociālās aprūpes centrs” Alternatīvo sociālo pakalpojumu nodaļas Dienas centrs “ Gaismas iela” (reģ. nr. 90001893339), aicina darbā Sociālo rehabilitētāju (profesijas kods 3412 02)

Pašvaldības aģentūra “Ķekavas sociālās aprūpes centrs” Alternatīvo sociālo pakalpojumu nodaļas Dienas centrs “ Gaismas iela” (reģ. nr. 90001893339), aicina darbā Sociālo rehabilitētāju (profesijas kods 3412 02)

Galvenie amata pienākumi:

 • Veikt klientu sociālās funkcionēšanas novērtēšanu;
 • Piedalīties klientu individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrādē, realizācijā un pilnveidē;
 • Veikt klientu sociālo prasmju uzlabošanu un jaunu prasmju veicināšanu sociālā darbinieka…
Ķekavas vidusskola aicina darbā IZGLĪTĪBAS PSIHOLOGU

Ķekavas vidusskola aicina darbā IZGLĪTĪBAS PSIHOLOGU

Nepieciešama MK noteikumu “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” prasībām atbilstoša pedagoģiskā izglītība.

Paredzamais atalgojums: 1250-1265 eur par vienu likmi (30 tarificētas stundas), iespējamas…

Ķekavas vidusskola aicina darbā MATEMĀTIKAS SKOLOTĀJU

Ķekavas vidusskola aicina darbā MATEMĀTIKAS SKOLOTĀJU

Pamatskolas klasēs – 28 kontaktstundas ( papildus 12 stundas citiem pienākumiem).

Nepieciešama MK noteikumu “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” prasībām atbilstoša pedagoģiskā…

Ķekavas novada PII “Vāverīte” aicina darbā MŪZIKAS SKOLOTĀJAS

Ķekavas novada PII “Vāverīte” aicina darbā MŪZIKAS SKOLOTĀJAS

Darba līgums uz 0,9 slodzi.

Darba līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku.

Pienākumi:

Plānot un īstenot kvalitatīvu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteiktu izglītojamā vecumam atbilstošu, jēgpilnu izglītības procesu.

Prasības pretendentiem:

Izglītība atbilstoši Ministru kabineta…

Ķekavas vidusskola aicina darbā izglītojamo asistentus

Ķekavas vidusskola aicina darbā izglītojamo asistentus

 • Ķekavas vidusskola meklē draudzīgu, sirsnīgu un dzīvespriecīgu asistentu 3. klases meitenei, kura pārvietojas ratiņkrēslā.

Galvenā palīdzība un atbalsts nepieciešams pašaprūpē un pārvietojoties pa skolu, ar mācībām meitene galā tiks…

Ķekavas vidusskola aicina darbā pedagogus

Ķekavas vidusskola aicina darbā pedagogus

Sakarā ar skolēnu skaita palielinājumu, Ķekavas vidusskola aicina darbā pedagogus:

 • angļu valodas skolotāju;
 • sporta skolotāju;
 • datorikas skolotāju;
 • fizikas skolotāju (12 kontaktstundas) , papildus inženierzinības 7.klasēs (6 kontaktstundas)
 • ģeogrāfijas skolotāju…