Dzimšanas reģistrācija

Par bērna piedzimšanas faktu vecākiem viena mēneša laikā jāpaziņo dzimtsarakstu nodaļai, dzimšanu var reģistrēt jebkurā Latvijas dzimtsarakstu nodaļā. Bērna dzimšanas reģistrācija ir bezmaksas. Ziņas par bērna māti ieraksta, pamatojoties uz ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegtu medicīnas apliecību, kas apliecina bērna dzimšanas faktu. Ziņas par bērna tēvu ieraksta, pamatojoties uz vienu no šādiem dokumentiem:

  1. laulības apliecību vai citu dokumentu, kas apliecina laulības noslēgšanu;
  2. paternitātes atzīšanas iesniegumu, ja bērna tēvs un māte nav noslēguši savstarpēju laulību;
  3. bērna mātes, bērna mātes vīra vai bijušā vīra (ja no laulības šķiršanas līdz bērna piedzimšanai nav pagājušas vairāk kā 306 dienas) un bērna bioloģiskā tēva kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu.

Ja bērna māte 306 dienu laikā pēc laulības izbeigšanās ir stājusies jaunā laulībā, ziņās par bērna tēvu ieraksta mātes jauno vīru. Ja bērna māte nav laulībā un līdz dzimšanas fakta reģistrācijai bērna paternitāte nav atzīta vai noteikta, dzimšanas reģistrā ieraksta ziņas tikai par viņa māti. Bērnam var dot ne vairāk kā divus vārdus.

No 2017.gada 1.jūlija visiem jaundzimušajiem tiek piešķirts individuāls personas kods, kas sastāvēs no 11 cipariem, kā līdz šim, bet tas nebūs saistīts ar personas dzimšanas datiem. Personas koda pirmie divi cipari būs 32, bet pārējie sistēmas ģenerēti nejauši cipari no 0 līdz 9. Ciparu kombināciju personas kodam izvēlēties nebūs iespējams.

Katra persona, kurai kods jau ir piešķirts līdz 2017.gada 1.jūlijam, ir tiesīga VIENU REIZI mainīt viņam piešķirto personas kodu uz jaunās sistēmas personas kodu, kurš nesaturēs informāciju par personas dzimšanas datiem. Tomēr pēc personas koda maiņas vairs nevarēs pārdomāt un atgūt iepriekšējo personas kodu.

Lai mainītu personas kodu, personīgi jāvēršas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajās nodaļās vai Latvijas Republikas pārstāvniecībās ārzemēs un jāiesniedz iesniegums par personas koda maiņu. Pēc personas koda maiņas personu apliecinošais dokuments kļūst lietošanai nederīgs un tas jānomaina 30 dienu laikā par to samaksājot noteikto valsts nodevu. Tāpat būs nepieciešams nomainīt visus dokumentus, kuros norādīts personas kods (piemēram – transportlīdzekļa vadītāja apliecība, personalizētas kartes, studenta, invalīda vai pensionāra apliecība u.c.) Ja par šo dokumentu izdošanu paredzēta maksa, tad personas koda maiņa nav iemesls, lai atbrīvotu no šīs maksas. Ja personas kodu maina nepilngadīgam bērnam, kurš ierakstīts vecāku pasē, tad arī vecākiem būs jāmaina personu apliecinošie dokumenti.

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

6 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

8 notikumi,

Vasarssvētku meistarklase

7 notikumi,

5 notikumi,

-

PAVASARA TIRGUS BALOŽOS

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

4 notikumi,

4 notikumi,

3 notikumi,

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

5 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,