Lēmumi par ielu/ceļu statusu

LĒMUMI PAR PAŠVALDĪBAS NOZĪMES IELAS VAI CEĻA STATUSA PIEŠĶIRŠANU

KARTE “PAŠVALDĪBAS NOZĪMES IELU / CEĻU NOVIETNE”

2022. gada 19.janvāra sēdes lēmums (kartē teritorija Nr.6):

2021.gada 3. novembra sēdes lēmumi (kartē teritorija Nr.5):

2021.gada 4.februāra sēdes lēmumi (kartē teritorija Nr.4):

2020.gada 29.oktobra sēdes lēmums (kartē teritorija Nr.3):

2020.gada 6.augusta sēdes lēmums (kartē teritorija Nr.2):

2020.gada 13.februāra sēdes lēmumi (kartē teritorija Nr.1):