• Projekta veids

  • Finansētājs

  • Teritorija

  • Noņemt filtru

PROTI un DARI

Projekta nosaukums PROTI un DARI Projekta numurs Nr. 8.3.3.0/15/I/001 Projekta realizācija 2018. Finansējums 20 334,60 ...

Jaunu ideju centra rekonstrukcija

Projekta nosaukums Jaunu ideju centra rekonstrukcija Projekta numurs Projekta realizācija 2018.-2019. Finansējums 793906 EUR Projekta ...

Tūrisms kopā

Projekta nosaukums Tūrisms kopā Projekta numurs Nr. 17-00-A019.332-000005 Projekta realizācija 2018.-2019. Finansējums 99 069 EUR ...

Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Rīgas ielā 36/k-2 Ķekavā

Nosiltināti mājas pamati un pagraba griesti, kā arī veikta apkures sistēmas, siltummezgla, ūdens un kanalizācijas cauruļvadu atjaunošana ēkā. Eenergoefektivitātes paaugstināšanas darbu ietvaros tiks veikta arī ēkas fasāžu, gala sienu un bēniņu siltināšana, jumta seguma nomaiņa, daļēja logu nomaiņa dzīvokļos, ārdurvju un logu nomaiņa kāpņu telpās,  kāpņu telpu kosmētiskais remonts, ēkas ventilācijas sistēmas sakārtošana, siltumenerģijas un ūdens patēriņa attālināta nolasīšana.