Paziņojums par detālplānojuma “Lūči” izstrādes uzsākšanu Ķekavā, Ķekavas novadā

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2024.gada 29.maija lēmumu Nr. 11. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Lūči”, Ķekavā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 12.) uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā “Lūči”, kadastra numurs 8070 008 3265, Ķekavā, Ķekavas novadā.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir noliktavas un ražošanas ēkas būvniecība, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Plānošanas dokumenti”.

Detālplānojuma teritorijas atrašanās vieta:

Attīstības un būvniecības pārvalde
05.06.2024.

Paziņojums par detālplānojuma “Alvaļi”, “Dziedoņi”, “Gucīši”, “Strēlniekkalns” izstrādes uzsākšanu Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Informējam, ka saskaņā ar Ķekavas novada domes 2024.gada 15.maija lēmumu Nr. 16. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem “Alvaļi”, “Dziedoņi”, “Gucīši”, “Strēlniekkalns”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 11.) uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajos īpašumos “Alvaļi” (kadastra Nr. 8070 005 0070), “Gucīši” (kadastra Nr. 8070 005 0071), “Dziedoņi” (kadastra Nr. 8070 005 0016) un “Strēlniekkalns” (kadastra Nr. 8070 005 0072) Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir nekustamo īpašumu sadale savrupmāju un/vai dvīņu māju apbūvei, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā, un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji ir fiziskas personas.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Plānošanas dokumenti”.

Detālplānojuma teritorijas atrašanās vieta:

Attīstības un būvniecības pārvalde
05.06.2024.

Paziņojums par detālplānojuma “Bitneri“ izstrādes uzsākšanu, Ķekavā, Ķekavas novadā

Informējam, ka saskaņā ar Ķekavas novada domes 2024.gada 24.aprīļa lēmumu Nr. 20. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Bitneri”, Ķekavā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 10) uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā “Bitneri” (kadastra Nr. 8070 008 2809), Ķekavā, Ķekavas novadā.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir savrupmāju un/vai dvīņu māju būvniecība, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā, un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziska persona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Plānošanas dokumenti”.

Detālplānojuma teritorijas atrašanās vieta:

 

Attīstības un būvniecības pārvalde
02.05.2024.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Meža ielā 75, Baložos, Ķekavas novadā

Informējam, ka saskaņā ar Ķekavas novada domes 2024.gada 27.marta lēmumu Nr. 23. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Meža iela 75, Baložos, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 8.) uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā Meža ielā 75 (kadastra Nr. 8007 001 0166), Baložos, Ķekavas novadā.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir īpašuma sadale savrupmāju un/vai dvīņu māju apbūvei, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā, un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji ir fiziskas personas.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Plānošanas dokumenti”.

Detālplānojuma teritorijas atrašanās vieta:

Attīstības un būvniecības pārvalde
03.04.2024.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Cītaru ielā 5, Valdaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Informējam, ka saskaņā ar Ķekavas novada domes 2024.gada 27.marta lēmumu Nr. 22. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Cītaru iela 5, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 8.) uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā Cītaru ielā 5 (kadastra Nr. 8070 001 0115), Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir daudzdzīvokļu mājas būvniecība, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā, un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Plānošanas dokumenti”.

Detālplānojuma teritorijas atrašanās vieta:

Attīstības un būvniecības pārvalde
03.04.2024.

Paziņojums par detālplānojuma “Karūnas” izstrādes uzsākšanu, Ķekavā, Ķekavas novadā

Informējam, ka saskaņā ar Ķekavas novada domes 2024.gada 14.februāra lēmumu Nr. 18 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Karūnas”, Ķekavā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 4) uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā “Karūnas”, kadastra numurs 8070 008 3073, Ķekavā, Ķekavas novadā.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir īpašuma sadale savrupmāju un/vai dvīņu māju apbūvei, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā, un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir SIA “Desk Pro”.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Attīstības un būvniecības pārvalde
05.03.2024.

Paziņojums par detālplānojuma “Vectēraudi” izstrādes uzsākšanu, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Informējam, ka saskaņā ar Ķekavas novada domes 2024.gada 14.februāra lēmumu Nr. 16 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Vectēraudi”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 4) uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā “Vectēraudi”, kadastra numurs 8070 008 1107, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir realizēt bīstamo atkritumu pieņemšanu, īslaicīgu uzglabāšanu un apstrādi – atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005), vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā, un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir SIA “Lautus”.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Attīstības un būvniecības pārvalde
05.03.2024.

Paziņojums par detālplānojuma “Gurnicas” grozījumu izstrādes uzsākšanu, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Informējam, ka saskaņā ar Ķekavas novada domes 2024.gada 14.februāra lēmumu Nr. 15 “Par detālplānojuma “Gurnicas” grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Gurnicas”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 4) uzsākta detālplānojuma grozījumu izstrāde nekustamajā īpašumā “Gurnicas”, kadastra numurs 8070 008 0234, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

Detālplānojuma grozījumu izstrādes mērķis ir realizēt bīstamo atkritumu pieņemšanu, īslaicīgu uzglabāšanu un apstrādi – atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005), vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā, un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātājs ir SIA “Lautus”.

Detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Attīstības un būvniecības pārvalde
05.03.2024.

Paziņojums par detālplānojuma “Ūsiņi” izstrādes uzsākšanu Lapeniekos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2024.gada 31.janvāra lēmumu Nr. 31. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Ūsiņi”, Lapeniekos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 3.) uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā “Ūsiņi”, kadastra numurs 8070 007 0812, Lapeniekos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir Noliktavu apbūve (14004); Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003); papildizmantošana – Biroju ēku apbūve (12001), Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002), vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir privātpersona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Detālplānojuma teritorijas atrašanās vieta:


Attīstības un būvniecības pārvalde
02.02.2024.

Paziņojums par detālplānojuma “Purvāji” izstrādes uzsākšanu Daugmales pagastā, Ķekavas novadā

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2024.gada 31.janvāra lēmumu Nr. 30. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Purvāji”, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 3.) uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā “Purvāji”, kadastra numurs 8056 001 0235, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir derīgo izrakteņu ieguve.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Detālplānojuma teritorijas atrašanās vieta:

Attīstības un būvniecības pārvalde
02.02.2024.

Paziņojums par detālplānojuma “Vimbas” izstrādes uzsākšanu, Vimbukrogā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2024.gada 17.janvāra lēmumu Nr. 26 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Vimbas”, Vimbukrogā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 2) uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā “Vimbas”, kadastra numurs 8070 008 0655, Vimbukrogā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir savrupmāju būvniecība, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir privātpersona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Detālplānojuma teritorijas atrašanās vieta:

Attīstības un būvniecības pārvalde
25.01.2024.

Paziņojums par detālplānojuma “Jaunvidēji” izstrādes uzsākšanu, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2024.gada 17.janvāra lēmumu Nr. 25 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Jaunvidēji”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 2) uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā “Jaunvidēji”, kadastra numurs 8070 007 1209, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir rindu māju būvniecība, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Detālplānojuma teritorijas atrašanās vieta:

Attīstības un būvniecības pārvalde
25.01.2024.

Paziņojums par detālplānojuma “Jaunmuižnieki” izstrādes uzsākšanu Ķekavā, Ķekavas novadā

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2024.gada 17.janvāra lēmumu Nr. 24 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Jaunmuižnieki”, Ķekavā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 2) uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā “Jaunmuižnieki”, kadastra numurs 8070 008 2961, Ķekavā, Ķekavas novadā.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir savrupmāju un/vai dvīņu māju būvniecība, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Detālplānojuma teritorijas atrašanās vieta:

Attīstības un būvniecības pārvalde
25.01.2024.

Paziņojums par detālplānojuma “Raņķi-1” izstrādes uzsākšanu, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Informējam, ka saskaņā ar Ķekavas novada domes 2024.gada 17.janvāra lēmumu Nr. 23 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Raņķi-1”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 2) uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā “Raņķi-1”, kadastra numurs 8070 012 0051, Ķekavas novadā.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir derīgo izrakteņu ieguve, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Detālplānojuma teritorijas atrašanās vieta:


Attīstības un būvniecības pārvalde
25.01.2024.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Mežinieki -2”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Ķekavas novada dome 2023.gada 20.decembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 15 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Mežinieki-2”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir sadalīt īpašumu noliktavas, biroja un palīgēku apbūvei, saglabājot vienu zemesgabalu ar esošo viensētu, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā, un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji ir fiziskas personas.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Attīstības un būvniecības pārvalde
28.12.2023.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Saules ielā 36, Odukalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Ķekavas novada dome 2023.gada 20.decembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 13 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Saules ielā 36, Odukalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir sadalīt īpašumu savrupmāju apbūvei, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā, un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Attīstības un būvniecības pārvalde
28.12.2023.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Daugavparks”, Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2023. gada 6. decembra lēmumu Nr. 21 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Daugavparks” Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam “Daugavparks” (kadastra numurs 8056 002 1001) Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir nekustamā īpašuma sadalīšana (kopīpašuma izbeigšana) un apbūve, t.sk. atdalot sarkano līniju teritorijas, kas noteiktas kā Transporta infrastruktūras teritorijas (TR), atsevišķās zemes vienībās.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji ir privātpersonas.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotāja Gita Rengarte (tālr. 25636820).

Papildus informācija pieejama Ķekavas novada pašvaldības portālā www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Attīstības un būvniecības pārvalde
21.12.2023.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Vēja roze”, Lapeniekos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Ķekavas novada dome 2023.gada 23.novembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 31 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Vēja roze”, Lapeniekos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir daudzfunkcionālas ēkas ar birojiem un komerciāla rakstura uzņēmumiem būvniecība, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā, un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Attīstības un būvniecības pārvalde
29.11.2023.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Lazdukalni”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Ķekavas novada dome 2023.gada 23.novembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 30 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Lazdukalni”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir savrupmāju apbūve, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā, un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziskas personas.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Attīstības un būvniecības pārvalde
29.11.2023.

Paziņojums par detālplānojuma “Brīvzemnieki” grozījumu daļā izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Atmodas iela 26 un Saktas iela 3, Ķekavā, Ķekavas novadā

Ķekavas novada dome 2023.gada 23.novembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 39 “Par detālplānojuma “Brīvzemnieki” grozījumu daļā izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Atmodas ielā 26 un Saktas ielā 3, Ķekavā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma grozījumu izstrādes mērķis ir precizēt teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumus un sadalīt sīkāk nekustamo īpašumu Saktas ielā 3 un Atmodas ielā 26.

Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātājs ir fiziskas personas.

Detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Attīstības un būvniecības pārvalde
29.11.2023.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Krūkļi”, Saulgožos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Ķekavas novada dome 2023.gada 25.oktobrī pieņēmusi lēmumu Nr. 18 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Krūkļi”, Saulgožos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir īpašuma sadale vieglās rūpniecības uzņēmumu, noliktavu, tirdzniecības un pakalpojumu apbūvei, transporta apkalpojošās infrastruktūras, biroju ēku apbūvei, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā, un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Attīstības un būvniecības pārvalde
02.11.2023.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Ciedravoti”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Ķekavas novada dome 2023.gada 13.septembrī pieņēmusi lēmumu nr. 31 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Ciedravoti”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma grozījumu izstrādes mērķis ir atklātas uzglabāšanas laukuma un gatavās produkcijas uzglabāšanas angāra izveide.

Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona.

Detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Attīstības un būvniecības pārvalde
05.10.2023.

Paziņojums par detālplānojuma “Lapmeži” grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Grīzupes ielā 8, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Ķekavas novada dome 2023.gada 9.augustā pieņēmusi lēmumu nr. 14 “Par detālplānojuma “Lapmeži” grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Grīzupes ielā 8, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma grozījumu izstrādes mērķis ir veidot kopējus risinājumus ar detālplānojuma “Jaundailes un Govspēda” teritoriju un saglabājot savrupmājas vai dvīņu mājas būvniecības iespēju.

Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona.

Detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Attīstības un būvniecības pārvalde
15.08.2023.

Paziņojums par detālplānojuma “Rāmavas iela 18, Rāmavas iela 20” grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos Baložu iela 2, un Merķeļa ielā 12, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Ķekavas novada dome 2023.gada 19.jūlijā pieņēmusi lēmumu Nr. 21. “Par detālplānojuma “Rāmavas iela 18, Rāmavas iela 20” grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos Baložu iela 2, un Merķeļa ielā 12, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma grozījumu izstrādes mērķis ir zemesgabalu tālāka sadale, sagalabājot savrupmāju apbūvi un vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona.

Detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Attīstības un būvniecības pārvalde
28.07.2023.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu “Ādiņas-1” un “Ādiņas-3”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Ķekavas novada dome 2023.gada 24.maijā pieņēmusi lēmumu nr. 20 “Par detālplānojuma iztrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos “Ādiņas-1” un Ādiņas-3”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir zemesgabalu sadale, savrupmāju un/vai dvīņu māju, vietējas nozīmes pirmskolas izglītības iestādes, darījumu iestādes, tirdzniecības un pakalpojumu iestādes, viesnīcas, sporta un atpūtas objekta, ārstniecības iestādes, sociālās aprūpes iestādes būvniecība un vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Attīstības un būvniecības pārvalde
01.06.2023.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Kalnu ielā 1, Baložos, Ķekavas novadā

Ķekavas novada dome 2023. gada 24. maijā pieņēmusi lēmumu Nr. 19 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Kalnu ielā 1, Baložos, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – viesu izmitināšanas un pakalpojumu ēkas būvniecība.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir privātpersona.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotāja Gita Rengarte (tālr. 25636820).

Papildus informācija pieejama Ķekavas novada pašvaldības portālā www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Attīstības un būvniecības pārvalde
01.06.2023.

Paziņojums par detālplānojuma “Pļavas Pavāri” izstrādes uzsākšanu, Jaunsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Ķekavas novada dome 2023.gada 25.janvārī pieņēmusi lēmumu Nr. 14 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Pļavas Pavāri”, Jaunsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 2).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir savrupmāju un/vai dvīņu māju, rindu māju, tirdzniecības un pakalpojumu objektu, pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji ir Fiziskas personas.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Attīstības un būvniecības pārvalde
02.02.2023.

Paziņojums par detālplānojuma “Īgumi un Nameji” grozījumu daļā izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Rīgas ielā 28, Ķekavā, Ķekavas novadā

Ķekavas novada dome 2023.gada 11.janvārī pieņēmusi lēmumu Nr. 19 “Par detālplānojuma “Īgumi un Nameji” grozījumu daļā izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Rīgas ielā 28, Ķekavā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 1).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir mainīt esošās ēkas galvenos izmantošanas veidus, nosakot iespēju esošo ēku izmantot sekojošajiem izmantošanas veidiem – mazstāvu daudzdzīvokļu nams; savrupmāja, darījumu iestāde, tirdzniecības un pakalpojumu objekts, viesnīca, viesu māja, pansija, sporta un atpūtas objekts, pārvaldes iestāde, kultūras iestāde, ārstniecības iestāde, sociālās aprūpes iestāde, izglītības iestāde, zinātnes iestāde, pirmsskolas izglītības iestāde.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir Ķekavas novada pašvaldība.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Attīstības un būvniecības pārvalde
20.01.2023.

Paziņojums par detālplānojuma “Rimdžūni” izstrādes uzsākšanu, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Ķekavas novada dome 2022.gada 21.decembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 7 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Rimdžūni”, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 41.).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir savrupmāju un/vai dvīņu māju būvniecība, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveidei detālplānojuma teritorijā un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir Fiziska persona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Attīstības un būvniecības pārvalde
29.10.2022.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem “Rasmaņi” un “Lielozoli” Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā

Ķekavas novada dome 2022. gada 21. decembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 1 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem “Rasmaņi” un “Lielozoli” Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir nekustamo īpašumu sadalīšana un apbūve, t.sk. atdalot sarkano līniju teritorijas atsevišķās zemes vienībās.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir privātpersona.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotāja Gita Rengarte (tālr. 25636820).

Papildus informācija pieejama Ķekavas novada pašvaldības portālā www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Attīstības un būvniecības pārvalde
29.12.2022.

Paziņojums par detālplānojuma “Rāmavas iela 8 (2008) ” grozījumu daļā Griezes ielā 11 izstrādes uzsākšanu, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Ķekavas novada dome 2022.gada 7.decembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 19 “Par detālplānojuma “Rāmavas iela 8 (2008) grozījumu daļā izstrādes uzsākšanu izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Griezes ielā 11, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 39).

Detālplānojuma grozījumu izstrādes mērķis ir būvlaides samazināšana no Liepu alejas – no 6 metriem uz 4 metriem.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir Juridiska persona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Attīstības un būvniecības pārvalde
21.12.2022.

Paziņojums par detālplānojuma Dārznieku ielā 25A izstrādes uzsākšanu, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Ķekavas novada dome 2022.gada 7.decembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 18 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Dārznieku ielā 25A, Ķekavā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 39).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir biroju ēkas būvniecība, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveidei detālplānojuma teritorijā un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir Juridiska persona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Attīstības un būvniecības pārvalde
21.12.2022.

Paziņojums par detālplānojuma “Apogi” izstrādes uzsākšanu, Pulkarnē, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Ķekavas novada dome 2022.gada 7.decembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 17 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Apogi”, Pulkarnē, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 39).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir savrupmāju būvniecība, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveidei detālplānojuma teritorijā un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir Juridiska persona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Attīstības un būvniecības pārvalde
21.12.2022.

Paziņojums par detālplānojuma “Ķirši” grozījumu daļā izstrādes uzsākšanu, Rāmavā, Ķekavas novadā

Ķekavas novada dome 2022.gada 23.novembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 27 “Par detālplānojuma “Ķirši” grozījumu daļā izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Ķirši”, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 36).

Detālplānojuma grozījumu izstrādes mērķis ir savrupmāju un/vai dvīņu māju būvniecība, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveidei detālplānojuma grozījumu teritorijā un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātājs ir Fiziska persona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Attīstības un būvniecības pārvalde
02.12.2022.

Paziņojums par detālplānojuma “Jaungaņģi” izstrādes uzsākšanu, Ķekavā, Ķekavas novadā

Ķekavas novada dome 2022.gada 9.novembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 15 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Jaungaņģi”, Ķekavā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 36).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir degvielas uzpildes stacijas būvniecība, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveidei detālplānojuma teritorijā un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir Fiziska persona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Attīstības un būvniecības pārvalde
21.11.2022.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos Meža ielā 45 un 53, Baložos, Ķekavas novadā

Ķekavas novada dome 2022.gada 9.novembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 20 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem Meža ielā 45 un 53, Baložos, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – nekustamo īpašumu robežu pārkārtošana, sadalīšana un savrupmāju apbūve, kā arī vienotu ielu, ceļu un inženiertīklu kopuma izveide gan detālplānojuma teritorijā, gan ar pieguļošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji ir juridiska persona un privātpersonas.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotāja Gita Rengarte (tālr. 25636820).

Papildus informācija pieejama Ķekavas novada pašvaldības portālā www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Attīstības un būvniecības pārvalde
21.11.2022.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Rasmaņi”, Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā

Ķekavas novada dome 2022. gada 14. septembrī pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Rasmaņi” Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir nekustamā īpašuma sadalīšana un apbūve, t.sk. atdalot sarkano līniju teritorijas atsevišķās zemes vienībās.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir privātpersona.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotāja Gita Rengarte (tālr. 25636820).

Papildus informācija pieejama Ķekavas novada pašvaldības portālā www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Attīstības un būvniecības pārvalde
06.10.2022.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Romanovski”, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Ķekavas novada dome 2022.gada 10.augustā pieņēmusi lēmumu Nr. 11 “Par detālplānojuma iztrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Romanovski”, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir zemesgabala sadale savrupmāju un/vai dvīņu māju būvniecībai, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziska persona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Attīstības un būvniecības pārvalde
29.08.2022.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Lazdiņi”, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Ķekavas novada dome 2022.gada 13.jūlijā pieņēmusi lēmumu Nr. 38 “Par detālplānojuma iztrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Lazdiņi”, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir īpašuma sadale un savrupmāju un/vai dvīņu māju, rindu māju būvniecība,un vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji ir fiziskas personas.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Attīstības un būvniecības pārvalde
22.07.2022.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu “Ābranti”, Vimbukrogā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Ķekavas novada dome 2022.gada 13.jūlijā pieņēmusi lēmumu Nr. 30 “Par detālplānojuma iztrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Ābranti”, Vimbukrogā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir zemesgabala sadale un vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziska persona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Attīstības un būvniecības pārvalde
22.07.2022.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Zaļkalni”, Alejās, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Ķekavas novada dome 2022.gada 1.jūnijā pieņēmusi lēmumu nr. 23 “Par detālplānojuma iztrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Zaļkalni” Alejās, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir zemesgabala sadale un savrupmāju un/vai dvīņu māju būvniecība, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā, un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziska persona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Attīstības un būvniecības pārvalde
10.06.2022.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos “Seklumi” un “Gala Slokas”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Ķekavas novada dome 2022.gada 1.jūnijā pieņēmusi lēmumu nr. 26 “Par detālplānojuma iztrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos “Seklumi” un “Gala Slokas”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir zemesgabala sadale un savrupmāju un/vai dvīņu māju būvniecība, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā, un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziskas personas.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Attīstības un būvniecības pārvalde
10.06.2022.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Odukalna ielā 4, Odukalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Ķekavas novada dome 2022.gada 1.jūnijā pieņēmusi lēmumu nr. 22 “Par detālplānojuma iztrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Odukalna ielā 4, Odukalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir zemesgabala sadale un savrupmāju un mazstāvu daudzdzīvokļu namu būvniecība, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā, un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziska persona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Attīstības un būvniecības pārvalde
10.06.2022.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Ozolzīles” Dzintaros, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada dome 2022. gada 27. aprīlī pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Ozolzīles” Dzintaros, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā”.
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir nekustamā īpašuma sadalīšana un apbūve, t.sk. atdalot sarkano līniju teritorijas, kā arī šim nolūkam nepieciešamo ielu un inženierkomunikāciju nodrošinājuma izveide.
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziska persona.
Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotāja Gita Rengarte (tālr. 25636820).

Papildus informācija pieejama Ķekavas novada pašvaldības portālā www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Paziņojums par detālplānojuma uzsākšanu nekustamajam īpašumam Dzelzs ielā 17, Baložos, Ķekavas novadā

Ķekavas novada Dome 2010. gada 10. jūnijā pieņēmusi lēmumu Nr. 2.§ 2.7. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Dzelzs ielā 17, Baložos, Ķekavas novadā” (protokols Nr.13).

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības teritorijas plānotāja Gita Rengarte.Detālplānojuma izstrādes mērķis – savrupmāju apbūve nekustamajā īpašumā Dzelzs ielā 17 (kadastra numurs 8007 003 4206) 87,8 ha platībā, detalizējot Ķekavas novada Baložu pilsētas teritorijas plānojumā notekto teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu – Plānotās mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas, Plānotās jauktas sabiedrisko un darījumu objektu teritorijas, Apstādījumu teritorijas un Līnijbūvju izbūves teritorijas (plānotās ielas) – un paredzot arī sabiedriskos un darījumu objektus un labiekārtotas apstādījumu teritorijas, kā arī veidojot vienotu un caurbraucamu ielu tīklu un vienotus inženiertehnisko komunikāciju tīklus gan detālplānojuma teritorijā, gan ar tai pieguļošajām teritorijām (t. sk. pašvaldības ielām).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123. Neskaidrību gadījumā iespējams griezties Ķekavas novada pašvaldībā (35.kabinetā, tālr. 67847161). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00. Papildus informācija – pašvaldības interneta vietnē www.kekavasnovads.lv. Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz 2010. gada 20. augustam. Ja priekšlikuma iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, tas jānorāda iesniegumā.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ķekavas novada Domes 29.09.2009. sēdes lēmumu 2.§ 2.3. p. (protokols Nr.9) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem „Ineši-1”, kadastra numurs 8070 008 0086,  un „Ineši-2”, kadastra numurs 8070 008 2052,  Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, zemesgabalu sadalei un savrupmāju apbūvei tiek uzsākta detālplānojuma izstrāde atbilstoši Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.-2021.gadam, teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir Mazstāvu dzīvojamās teritorijas (DzM), apakšzonējums (DzM1), Mežaparka apbūves teritorijas (MDz), Atklāto telpu (zaļās) teritorijas (Z), apakšzonējums (ZA2), Satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas (TL).

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotāja Iveta Zālīte.

Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei trīs nedēļu laikā pēc publikācijas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” rakstveidā iesniegt apmeklētāju pieņemšanas laikos – pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00 vai nosūtīt pa pastu, adresējot Ķekavas novada pašvaldībai Gaismas ielā 19, k/9, Ķekavā, Ķekavas novads, LV-2123 (pasta zīmogs). Kontakttālr. 67935861.

Paziņojums par detālplānojumu grozījumu izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ķekavas novada Domes 23.09.2010. sēdes lēmumu Nr. 2.§2.5. (protokols Nr.17) „Par detālplānojumu grozījumu izstrādes uzsākšanu daļā projektētās Kūdras ielas sarkano līniju koriģēšanai un zemes robežu izmaiņām”, uzsākta detālplānojumu grozījumu izstrāde nekustamajos īpašumos Kūdras iela (kadastra numurs 8007 002 1433) zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 8007 002 1433 un 8007 003 4644, Kūdras iela 1 (kadastra numurs 8007 002 1427), Ezeru iela 10 (kadastra numurs 8007 002 1501) , Ezeru iela 14 (kadastra numurs 8007 003 4601) un Ezeru iela 22 (kadastra numurs 8007 003 4651) Baložos, Ķekavas novadā.

Atbilstoši Ķekavas novada, Baložu pilsētas teritorijas plānojumam 2008. – 2020. gadam, teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir Līnijbūvju izbūves teritorijas (L) un Plānotās jauktas sabiedrisko un darījumu objektu teritorijas (JD).

Detālplānojumu grozījumu izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas vadītājs Juris Križanovskis.

Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei trīs nedēļu laikā rakstveidā iesniegt apmeklētāju pieņemšanas laikos – pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00 vai nosūtīt pa pastu, adresējot Ķekavas novada pašvaldībai Gaismas ielā 19, k/9, Ķekavā, Ķekavas pag., Ķekavas novads LV-2123 vai Uzvaras prospekts 1a, Baloži, Ķekavas novads, LV – 2128. Kontakttālr. 67935861.

 

Saskaņā ar Ķekavas novada Domes 09.11.2010. sēdes lēmumu Nr. 2.§203 (protokols Nr.20) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Upskrasti”, kadastra numurs 8070 012 0268, Bērzmentē, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”, uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam „Upeskrasti” kadastra numurs 8070 012 0268, Bērzmentē, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

Atbilstoši Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.-2021.gadam, teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir Savrupmāju dzīvojamās teritorijas (DzS).

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotāja Ilona Vaivode.

Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei trīs nedēļu laikā rakstveidā iesniegt apmeklētāju pieņemšanas laikos – pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00 vai nosūtīt pa pastu, adresējot Ķekavas novada Domei Gaismas ielā 19, k/9, Ķekavā, Ķekavas pag., Ķekavas novads LV-2123 (pasta zīmogs). Kontakttālr. 67935861.

Paziņojums par detālplānojuma uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Ezeri” Daugmales pagastā
Ķekavas novada Dome 2011. gada 12. maijā pieņēmusi lēmumu Nr. 2.§ 10. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Ezeri” Daugmales pagastā”. Lēmuma un detālplānojuma darba uzdevuma pilnu saturu skatīt šeit>>
Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās daļas vadītājs Juris Križanovskis.
Detālplānojuma izstrādes mērķis – smilts un grants ieguves karjera izveide ~1,5 ha platībā nekustamajā īpašumā „Ezeri” (kadastra numurs 8056 002 0155), detalizējot karjeram paredzētās teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu – Mežu un purvu teritorijas.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123. Neskaidrību gadījumā iespējams griezties Ķekavas novada pašvaldībā, 35. kabinetā (tālr. 67847161). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00. Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz 2011. gada 6. septembrim. Ja priekšlikuma iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, tas jānorāda iesniegumā.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Ķekavas novada Domes 2011.gada 26.maija lēmumu Nr.2.§4. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem ”Rūķi” (kadastra numurs 8070 008 0336) un „Rūķi-1” (kadastra numurs 8070 008 1054), Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā (protokols Nr. 10) uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustajiem īpašumiem ”Rūķi” (kadastra numurs 8070 008 0336) un „Rūķi-1” (kadastra numurs 8070 008 1054).
Atbilstoši Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.-2021.gadam, teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana Jauktas dzīvojamās apbūves teritorijas (JDzD1), kur atļauta savrupmāju, dvīņu māju, tirdzniecības un pakalpojumu objekta un viesu mājas apbūve.
Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Domes Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.
Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei trīs nedēļu laikā rakstveidā iesniegt – Pašvaldības klientu apkalpošanas centros vai nosūtīt pa pastu, adresējot Ķekavas novada pašvaldībai Gaismas ielā 19, k/9, Ķekavā, Ķekavas pag., Ķekavas novads LV-2123 (pasta zīmogs). Konsultācijas pa tālr. 67935861 vai apmeklētāju pieņemšanas laikos Ķekavas novada pašvaldībā, 35. kab., pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00

Grafiskā daļa

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Ķekavas novada Domes 2011.gada 28.jūlija lēmumu Nr.2.§4. „Par detālplānojuma ”Beitiņi-2 un Priedulāji” grozījumu izstrādes uzsākšanu, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā (protokols Nr. 14) uzsākta detālplānojuma grozījumu izstrāde nekustajiem īpašumiem ”Beitiņi-2” (kadastra numurs 8070 008 1011) un „Priedulāji” (kadastra numurs 8070 008 1010).
Atbilstoši Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.-2021.gadam, teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana Mežaparka apbūves teritorijas (MDz), Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM) apakšzonējums DzM1, kur atļauta savrupmāju, dvīņu māju apbūve.
Detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Domes Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.
Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma grozījumu izstrādei trīs nedēļu laikā rakstveidā iesniegt apmeklētāju pieņemšanas laikos – pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00 vai nosūtīt pa pastu, adresējot Ķekavas novada Domei Gaismas ielā 19, k/9, Ķekavā, Ķekavas novadā, LV-2123 (pasta zīmogs). Kontakttālr. 67935861.

Grafiskā daļa

Paziņojums par grozījumiem detālplānojuma „Dzelzs iela 17” Baložos, Ķekavas novadā darba uzdevumā
Ķekavas novada Dome 2012. gada 9. februārī pieņēmusi lēmumu Nr. 2.§ 7. „Par grozījumiem detālplānojuma „Dzelzs iela 17” Baložos darba uzdevumā”.

Detālplānojums uzsākts 2010. gada 10. jūnijā ar Ķekavas novada Domes lēmumu Nr. 2.§ 2.7. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Dzelzs ielā 17, Baložos, Ķekavas novadā”, saskaņā ar darba uzdevumu Nr. D-2010-17 paredzot minētajā zemes gabalā savrupmāju būvniecību. Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības teritorijas plānotāja Gita Rengarte.

Ņemot vērā detālplānojuma teritorijas kādreizējo izmantošanu – kūdras ieguvi – un ar to saistītajām pazeminātajām zemes virsmas atzīmēm attiecībā pret apkārtējo teritoriju, detālplānojuma ieceres īstenošanai nepieciešami speciāli melioratīvie pasākumi. Detālplānojuma teritorijas attīstības iecere balstīta uz VSIA „Meliorprojekts” izstrādāto meliorācijas koncepciju, kas paredz gan grāvju sistēmas izveidi, gan arī teritorijas uzbēršanu. Tai nepieciešamo materiālu paredzēts iegūt uz vietas, zemes gabala zemākajās vietās izveidojot divas ūdenstilpes, kas vienlaikus kalpos arī ūdens novadīšanai. Liekā ūdens novadīšanas risinājums detālplānojuma teritorijā ir būtisks arī tāpēc, lai pēc teritorijas uzbēršanas liekais ūdens neapdraudētu blakus esošās apdzīvotās teritorijas.
Ūdenstilpju izveide un teritorijas uzbēršana iepriekš nav tikusi paredzēta detālplānojuma darba uzdevumā, tādēļ tajā veikti grozījumi.
2012. gada 9. februāra lēmuma (t. sk. darba uzdevuma grozītās versijas) pilnu saturu skatīt šeit…
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123. Neskaidrību gadījumā iespējams griezties Ķekavas novada pašvaldībā, 35.kabinetā (tālr. 67936019, 67936031). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00. Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz 2012. gada 20. aprīlim. Ja priekšlikuma iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, tas jānorāda iesniegumā.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ķekavas novada Domes 2012. gada 05. aprīļa lēmumu Nr.2.§1. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Džutas”, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā „Džutas” (kadastra numurs 8070 003 0060).
Atbilstoši Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.-2021.gadam, teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana Jauktas sabiedriskās un darījumu teritorijas JSD apakšzonējums JSD2, kur atļauta tirdzniecības centra būvniecība, kā arī Satiksmes infrastruktūras teritorijas (TL).
Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.
Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei trīs nedēļu laikā rakstveidā iesniegt – Pašvaldības klientu apkalpošanas centros vai nosūtīt pa pastu, adresējot Ķekavas novada pašvaldībai Gaismas ielā 19, k/9, Ķekavā, Ķekavas pag., Ķekavas novads LV-2123 (pasta zīmogs). Konsultācijas pa tālr. 67847161 vai apmeklētāju pieņemšanas laikos Ķekavas novada pašvaldībā, 35. kab., pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2011.gada 24.novembra lēmumu Nr.2.§2.1. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā ”Vidzemnieki”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr.25) uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamā īpašuma „Vidzemnieki”, kadastra numurs 8070 008 0696, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8070 008 0859.
Atbilstoši Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.-2021.gadam, teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana Jauktas dzīvojamās un darījumu apbūves teritorijas (JDzD1), kur atļauta savrupmāju būvniecība.
Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Domes Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.
Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei trīs nedēļu laikā rakstveidā iesniegt apmeklētāju pieņemšanas laikos – pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00 vai nosūtīt pa pastu, adresējot Ķekavas novada domei Gaismas ielā 19, k/9, Ķekavā, Ķekavas novadā, LV-2123 (pasta zīmogs). Kontakttālr. 67935861.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Ķekavas novada Domes 2012.gada 01. jūnija lēmumu Nr.2.§3. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Nameji” un nekustamā īpašuma „Īgumi” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8070 008 0477” (protokols Nr. 11) uzsākta detālplānojuma izstrāde īpašumos „Nameji” un „Īgumi”.
Atbilstoši Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.-2021.gadam, teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir Jauktas dzīvojamās un darījumu teritorijas (JDzD1), Jauktas sabiedrisko un darījumu teritorijas (JSD2) un Satiksmes infrastruktūras teritorijas (TL).
Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotāja Ilona Vaivode.
Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei trīs nedēļu laikā rakstveidā iesniegt apmeklētāju pieņemšanas laikos – pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00 vai nosūtīt pa pastu, adresējot Ķekavas novada pašvaldībai Gaismas ielā 19, k/9, Ķekavā, Ķekavas novadā, LV-2123 (pasta zīmogs). Kontakttālr. 67936019.
Paziņojums par detālplānojuma uzsākšanu nekustamajos īpašumos „Maklīči”, „Kaijas” un „Dziļumi” Daugmales pagastā, Ķekavas novadā
Ķekavas novada Dome 2012. gada 1. jūnijā pieņēmusi lēmumu Nr. 2.§ 4. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos „Maklīči”, „Kaijas” un „Dziļumi” Daugmales pagastā”. Lēmuma un detālplānojuma darba uzdevuma pilnu saturu skatīt šeit.
Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības teritorijas plānotāja Gita Rengarte.
Detālplānojuma izstrādes mērķis – sporta un atpūtas bāzes izveidenekustamajos īpašumos „Maklīči” (kadastra numurs 8056 003 0015), „Kaijas” (kadastra numurs 8056 003 0038) un „Dziļumi” (kadastra numurs 8056 003 0009) 21,95 ha kopplatībā, detalizējot teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu – Rekreācijas un tūrisma teritorijas, Mežu un purvu teritorijas un Dabas pamatnes teritorijas.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123. Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties Ķekavas novada pašvaldībā, 35. kabinetā (tālr. 67936019). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00. Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz 2012. gada 31. jūlijam. Ja priekšlikuma iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, tas jānorāda iesniegumā.
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Ķekavas novada Domes 2012.gada 26. aprīļa lēmumu Nr.1.§4.p. (protokols Nr.9) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Vecgaņģi-3”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā „Vecgaņģi-3”, kadastra numurs 8070 008 0977.
Atbilstoši Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.-2021.gadam, teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana Lauksaimniecības teritorijas (L), Satiksmes infrastruktūras teritorijas (TL) un Turpmākās izpētes teritorija (I).
Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.
Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei trīs nedēļu laikā rakstveidā iesniegt apmeklētāju pieņemšanas laikos – pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00 vai nosūtīt pa pastu, adresējot Ķekavas novada pašvaldībai Gaismas ielā 19, k/9, Ķekavā, Ķekavas novadā, LV-2123 (pasta zīmogs). Kontakttālr. 67847161.

Grafiskā daļa

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2012. gada 18. oktobra lēmumu Nr.2.§5. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Rāmavas ielas izveidei” uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajos īpašumos Ādiņas” ( kadastra numurs 8070 007 0155), „Ādiņas – 2” ( kadastra numurs 8070 007 0178) un Ķimeņu ielu ( kadastra numurs 8070 007 0933 ), Ķekavas novadā.

Atbilstoši Ķekavas novada, Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009. – 2021. gadam, teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana noteikta – Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM1), Satiksmes infrastruktūras teritorijas (TL) un Parku un rekreācijas  teritorijas (ZA2).

Detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotāja Ilona Vaivode.

Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma grozījumu izstrādei trīs nedēļu laikā rakstveidā iesniegt apmeklētāju pieņemšanas laikos – pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00 vai nosūtīt pa pastu, adresējot Ķekavas novada pašvaldībai Gaismas ielā 19, k/9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123 (pasta zīmogs). Kontakttālr. 67847161.

Lēmums un darba uzdevums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

Saskaņā ar Ķekavas novada Domes 2012.gada 17.maija lēmumu Nr.2.§6. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā ”Uzvaras prospekts 44”, Baložos, Ķekavas novadā” (protokols Nr.10). uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā „Uzvaras Prospekts 44” (kadastra numurs 8007 001 1011).
Atbilstoši Ķekavas novada Baložu pilsētas teritorijas plānojumam 2008.-2020.gadam, teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana noteikta – Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM), kur atļauta savrupmāju būvniecība un Līnijbūvju izbūves teritorijas (L).
Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.
Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei trīs nedēļu laikā rakstveidā iesniegt apmeklētāju pieņemšanas laikos – pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00 vai nosūtīt pa pastu, adresējot Ķekavas novada pašvaldībai Gaismas ielā 19, k/9, Ķekavā, Ķekavas novadā, LV-2123 (pasta zīmogs). Kontakttālr. 67847161.
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2012. gada 16. augusta lēmumu Nr.2.§4. „Par detālplānojuma „Baložu iela 7, Baložos detālplānojums” grozījumu izstrādes uzsākšanu daļā” (protokols Nr.16). uzsākta detālplānojuma grozījumu izstrāde nekustamajos īpašumos Baložu iela 5 (kadastra numurs 8007 001 044), Baložu iela 7 (kadastra numurs 8007 001 0401) un Uzvaras prospekts 2A (kadastra numurs 8007 001 0439) Baložos, Ķekavas novadā.
Atbilstoši Ķekavas novada Baložu pilsētas teritorijas plānojumam 2008. – 2020. gadam, teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana noteikta – Jauktas sabiedrisko un darījumu objektu teritorijas (JD).
Detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotāja Ilona Vaivode.
Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma grozījumu izstrādei trīs nedēļu laikā rakstveidā iesniegt apmeklētāju pieņemšanas laikos – pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00 vai nosūtīt pa pastu, adresējot Ķekavas novada pašvaldībai Gaismas ielā 19, k/9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123 (pasta zīmogs). Kontakttālr. 67847161.

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2012. gada 08. novembra lēmumu Nr.2.§5. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos „Karjeras” un „Stobriņi”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajos īpašumos „Karjeras”, kadastra numurs 8070 012 0288 un „Stobriņi”, kadastra numurs 8070 012 0223.

Atbilstoši Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.-2021. gadam, teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana Jauktas sabiedriskās un darījumu teritorijas JSD apakšzonējums JSD1; Satiksmes infrastruktūras teritorijas (TL); Mežsaimniecības teritorijas M un Lauku apbūves teritorijas LA, kur atļauta aktīvās atpūtas kompleksa būvniecība, kā arī Satiksmes infrastruktūras teritorijas (TL).

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.
Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei trīs nedēļu laikā rakstveidā iesniegt apmeklētāju pieņemšanas laikos – pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00 vai nosūtīt pa pastu, adresējot Ķekavas novada pašvaldībai Gaismas ielā 19, k/9, Ķekavā, Ķekavas novadā, LV-2123 (pasta zīmogs). Kontakttālr. 67847161.
Saskaņā ar Ķekavas novada Domes 2012.gada 18.oktobra lēmumu Nr.2.§4. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Jaunkļavas”, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr.21) uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā „Jaunkļavas”, kadastra numurs 8070 008 0269.
Atbilstoši Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.-2021.gadam, teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana Jauktas dzīvojamās un darījumu apbūves teritorijas (JDzD1), kur atļauta darījumu iestādes, tirdzniecības un pakalpojumu objekta būvniecība; Satiksmes infrastruktūras teritorijas (TL); Atklāto telpu (zaļās) teritorijas (Z) Parku un rekreācijas teritoriju ZA apakšzonējums ZA1.
Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.
Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei trīs nedēļu laikā rakstveidā iesniegt apmeklētāju pieņemšanas laikos – pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00 vai nosūtīt pa pastu, adresējot Ķekavas novada pašvaldībai Gaismas ielā 19, k/9, Ķekavā, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 (pasta zīmogs). Kontakttālr. 67935861.

Grafiskā daļa

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Ķekavas novada Domes 2012.gada 22.novembra lēmumu Nr.2.§2. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu D/S „Titurga” teritorijai starp Saulgriežu, Dzelzs un Ievu ielu un daļai nekustamā īpašuma Purva iela 19, Baložos, Ķekavas novadā” (protokols Nr.24) uzsākta detālplānojuma izstrāde D/S „Titurga” teritorijai starp Saulgriežu, Dzelzs un Ievu ielu un daļai nekustamā īpašuma Purva iela 19, kadastra numurs 8007 003 4648.
Atbilstoši Baložu pilsētas teritorijas plānojumam teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana ir plānotā Mazstāvu dzīvojamā apbūves teritorija ar īpašiem nosacījumiem DzM3.
Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada domes Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.
Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei trīs nedēļu laikā rakstveidā iesniegt apmeklētāju pieņemšanas laikos – pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00 vai nosūtīt pa pastu, adresējot Ķekavas novada pašvaldībai Gaismas ielā 19, k/9, Ķekavā, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 (pasta zīmogs). Kontakttālr.: 67935861.

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2012. gada 13. decembra lēmumu Nr.2.§4. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Skolas iela 6, Baložos” (protokols Nr. 25) uzsākta detālplānojuma izstrāde ar mērķi pamatot ielu izveidi nekustamajā īpašumā Skolas iela 6 (kadastra numurs 8007 002 0005) Baložos, Ķekavas novadā.

Atbilstoši Ķekavas novada Baložu pilsētas teritorijas plānojumam 2008. – 2020. gadam, teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana noteikta – Jauktas sabiedrisko un darījumu objektu teritorijas (JD) un Līnijbūvju izbūves teritorijas (L).     
Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas vadītājs Juris Križanovskis.
Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei trīs nedēļu laikā rakstveidā iesniegt apmeklētāju pieņemšanas laikos – pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00 vai nosūtīt pa pastu, adresējot Ķekavas novada pašvaldībai Gaismas ielā 19, k/9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123 (pasta zīmogs). Kontaktālrunis: 67936019 un e-pasts: novads@kekava.lv.

Lēmums par detālplānojuma uzsākšanu un darba uzdevums

Ķekavas novada Dome 2014.gada 20.februārī pieņēmusi lēmumu Nr. 2.§ 6. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Kļavi” Daugmalē, Daugmales pagastā”.

Lēmums

Detālplānojuma izstrādes mērķis – daudzdzīvokļu dzīvojamo un rindu māju būvniecība nekustamajā īpašumā „Kļavi” (kadastra numurs 8056 002 0414) 0,6027 ha platībā Daugmalē, Daugmales pagastā, detalizējot teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu – Jauktas dzīvojamās un publisko objektu apbūves teritorijas (DzJ) – un plānojot zemes vienības konfigurācijas izmaiņas un ielu struktūru, t.sk. sarkano līniju projektēšana, precizēšana un izdalīšana atsevišķās zemes vienībās.

Detālplānojuma izstrādātājs ir privātpersona.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123. Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties Ķekavas novada pašvaldībā, 35. kabinetā (tālr. 67936019). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00. Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz 2015.gada 31.martam. Ja priekšlikuma iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, tas jānorāda iesniegumā.

Informācija publicēta Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv

Ķekavas novada dome 2015.gada 23.jūlijā pieņēmusi lēmumu Nr. 2.§ 2. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Pekši” Daugmalē, Daugmales pagastā”. Lēmuma un detālplānojuma darba uzdevuma pilnu saturu skatīt šeit.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – vienas ģimenes individuālās dzīvojamās mājas būvniecība, teritorijas plānojumā noteiktās plānotās (atļautās) izmantošanas detalizēšana, zemes vienības konfigurācijas izmaiņas un ielu struktūras plānošana (t.sk. sarkano līniju projektēšana, precizēšana un izdalīšana atsevišķās zemes vienībās).

Detālplānojuma izstrādes ierosinātāja ir Agnese Čibule.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības teritorijas plānotāja Gita Rengarte (tālr. 67936019).

Informācija publicēta Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv

Informējam, ka saskaņā ar Ķekavas novada domes 2015. gada 27. augusta lēmumu Nr. 2.§ 6. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Mazā Rāmavas iela 3, Valdlauči, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” ir uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam Mazā Rāmavas iela 3 (kadastra numurs 8070 001 0095).

Detālplānojuma izstrādes mērķis – zemes gabala sadale un biroja ēkas ar veikalu un tirdzniecības platību būvniecība saskaņā ar Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumā noteikto plānoto atļauto izmantošanu – Jauktas dzīvojamās un darījumu apbūves teritorijas (JDzD1) un Satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas (TL), kā arī veidojot vienotu un caurbraucamu ceļu tīklu un vienotus inženiertehnisko komunikāciju tīklus gan detālplānojuma teritorijā, gan ar tai pieguļošajām teritorijām (t.sk. arī ar pašvaldības/valsts ceļiem).

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.

Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei trīs nedēļu laikā rakstveidā iesniegt apmeklētāju pieņemšanas laikos – pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00 vai nosūtīt pa pastu, adresējot Ķekavas novada pašvaldībai Gaismas ielā 19, k/9, Ķekavā, Ķekavas novadā, LV-2123 (pasta zīmogs). Tālrunis – 67847161.

Informācija publicēta Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv

 

Informējam, ka saskaņā ar Ķekavas novada domes 2015. gada 27. augusta lēmumu Nr. 2.§5. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem „Melnalkšņi”, ”Vairumbāze”, „Akmenskalni”, „Virskalni”, ,,Zaļaiskalns” un „Priežukalni”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” ir uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajiem īpašumiem „Melnalkšņi”, kadastra numurs 8070 001 0090, ”Vairumbāze”, kadastra numurs 8070 001 0062 „Akmenskalni”, kadastra numurs 8070 001 0055 „Virskalni”, kadastra numurs 8070 001 0112, ,,Zaļaiskalns”, kadastra numurs 8070 001 0089 un „Priežukalni”, kadastra numurs 8070 001 0118, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – zemes gabalu sadale un savrupmāju, rindu māju, mazstāvu daudzdzīvokļu namu, darījumu iestāžu, tirdzniecības un pakalpojumu objektu, sporta un atpūtas objektu, pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība saskaņā ar Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumā noteikto plānoto atļauto izmantošanu – Jauktas dzīvojamās un darījumu apbūves teritorijas (JDzD1) un Satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas (TL), kā arī veidojot vienotu un caurbraucamu ceļu tīklu un vienotus inženiertehnisko komunikāciju tīklus gan detālplānojuma teritorijā, gan ar tai pieguļošajām teritorijām (t.sk. arī ar pašvaldības/valsts ceļiem).

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.

Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei trīs nedēļu laikā rakstveidā iesniegt apmeklētāju pieņemšanas laikos – pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00 vai nosūtīt pa pastu, adresējot Ķekavas novada pašvaldībai Gaismas ielā 19, k/9, Ķekavā, Ķekavas novadā, LV-2123 (pasta zīmogs). Tālrunis 67847161

Informācija publicēta Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv

Informējam, ka saskaņā ar Ķekavas novada domes 2015. gada 27. augusta lēmumu Nr. 2.§4. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Odiņbērzi”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” ir uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam „Odiņbērzi” (kadastra numurs 8070 008 2102).

Detālplānojuma izstrādes mērķis – noliktavas, tirdzniecības un pakalpojumu objekta būvniecība saskaņā ar Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumā noteikto plānoto atļauto izmantošanu – Jauktas ražošanas un darījumu apbūves teritorijas (JRD) un Satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas (TL), kā arī veidojot vienotu un caurbraucamu ceļu tīklu un vienotus inženiertehnisko komunikāciju tīklus gan detālplānojuma teritorijā, gan ar tai pieguļošajām teritorijām (t.sk. arī ar pašvaldības/valsts ceļiem).

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.

Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei trīs nedēļu laikā rakstveidā iesniegt apmeklētāju pieņemšanas laikos – pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00 vai nosūtīt pa pastu, adresējot Ķekavas novada pašvaldībai Gaismas ielā 19, k/9, Ķekavā, Ķekavas novadā, LV-2123 (pasta zīmogs). Tālrunis – 67847161.

Informācija publicēta Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv

Informējam, ka saskaņā ar Ķekavas novada domes 2015.gada 10. septembra lēmumu Nr. 2.§3. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Degviela”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” ir uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam „Degviela” , kadastra numurs 8070 008 1074.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – degvielas uzpildes stacijas būvniecība saskaņā ar Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumā noteikto plānoto atļauto izmantošanu –Satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas (TL), kā arī veidojot vienotu un caurbraucamu ceļu tīklu un vienotus inženiertehnisko komunikāciju tīklus gan detālplānojuma teritorijā, gan ar tai pieguļošajām teritorijām (t.sk. arī ar pašvaldības/valsts ceļiem).

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.

Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei trīs nedēļu laikā rakstveidā iesniegt apmeklētāju pieņemšanas laikos – pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00 vai nosūtīt pa pastu, adresējot Ķekavas novada pašvaldībai Gaismas ielā 19, k/9, Ķekavā, Ķekavas novadā, LV-2123 (pasta zīmogs). Kontakttālr. 67847161.

Informācija publicēta Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2015. gada 10. septmbra lēmumu Nr.2.§5. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Jaunvidēji”, uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam „Jaunvidēji” , kadastra numurs 8070 007 1209.

Detālplānojuma izstrādes mērķis –zemesgabala sadale, tirdzniecības un pakalpojumu objektu būvniecība saskaņā ar Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumā noteikto plānoto atļauto izmantošanu – Jauktas dzīvojamās un darījumu apbūves teritorijas JDzD apakšzonējumu JDzd1 un Satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas (TL), kā arī veidojot vienotu un caurbraucamu ceļu tīklu un vienotus inženiertehnisko komunikāciju tīklus gan detālplānojuma teritorijā, gan ar tai pieguļošajām teritorijām (t.sk. arī ar pašvaldības/valsts ceļiem).

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas pagasta Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.

Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei trīs nedēļu laikā rakstveidā iesniegt apmeklētāju pieņemšanas laikos – pirmdienās plkst. 9.00-13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00-19.00 vai nosūtīt pa pastu, adresējot Ķekavas pagasta pašvaldībai Gaismas ielā 19, k/9, Ķekavā, Ķekavas pag., Rīgas raj., LV-2123 (pasta zīmogs). Kontakttālr. 67935861.

Informācija publicēta Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv

Saskaņā ar Ķekavas pagasta pašvaldības Pagaidu administrācija 2008.gada 10.decembra lēmumu Nr. 4. § 4.6.p. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Dardiņi”, Ķekavas pagastā, Rīgas rajonā, kadastra Nr. 8070 012 0014” (protokols Nr. 26) uzsākta detālplānojuma izstrāde.

Ar Ķekavas novada domes 2015.gada 10. septembra lēmumu nr.2.§2. „Par atļauju turpināt detālplānojuma izstrādi nekustamajā īpašumā „Jaunpriedoļi”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” atļauts turpināt detālplānojuma izstrādi, izsakot darba uzdevumu jaunā redakcijā.

Atbilstoši Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.-2021.gadam, teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana Jauktas ražošanas un darījumu teritorijas (JRD), kā arī Satiksmes infrastruktūras teritorijas (TL).

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis. Kontakttālr. 67847161.

Informācija publicēta Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv.

Ķekavas novada dome 2015.gada 24.septembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 2.§ 2. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Krišjāņa Barona ielā 9B, Baložos, Ķekavas novadā”.

Lēmums un detālplānojuma darba uzdevums.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – savrupmājas būvniecība.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātāja ir Liene Sece.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības teritorijas plānotāja Gita Rengarte (tālr. 67936019).

Informācija publicēta Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2015.gada 8.oktobra lēmumu Nr.2.§2. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Jaundruvas”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”, uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam „Jaundruvas” , kadastra numurs 8070 008 0479, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8070 008 0479.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – īpašuma sadalīšana, tehniskās apbūves teritorijas izdalīšanai atsevišķā zemesgabalā saskaņā ar Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumā noteikto plānoto atļauto izmantošanu – Jauktas ražošanas un darījumu apbūves teritorijas JRD, Tehniskās apbūves teritorijas T, Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas DzM un Satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas TL, kā arī veidojot vienotu un caurbraucamu ceļu tīklu un vienotus inženiertehnisko komunikāciju tīklus gan detālplānojuma teritorijā, gan ar tai pieguļošajām teritorijām (t.sk. arī ar pašvaldības/valsts ceļiem).

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.

Informācija publicēta Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2015.gada 8.oktobra lēmumu Nr.2.§3. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem Lauku iela 1 un Lauku iela 5, Odukalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”, uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajos īpašumos Lauku iela 1, kadastra numurs 8070 008 3252, Lauku iela 5, kadastra numurs 8070 008 3253.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – zemesgabala sadale, savrupmāju būvniecība saskaņā ar Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumā noteikto plānoto atļauto izmantošanu –Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas DzM un Satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas TL, kā arī veidojot vienotu un caurbraucamu ceļu tīklu un vienotus inženiertehnisko komunikāciju tīklus gan detālplānojuma teritorijā, gan ar tai pieguļošajām teritorijām (t.sk. arī ar pašvaldības/valsts ceļiem).

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.

Informācija publicēta Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv

Ķekavas novada dome 2015.gada 8.oktobrī pieņēmusi lēmumu Nr. 2.§ 4. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Titurgas ielā 40, Baložos”.

Lēmums un detālplānojuma darba uzdevums

Detālplānojuma izstrādes mērķis – zemes gabala sadalīšana un savrupmāju būvniecība.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji ir Ivans Dvoreckis, Alīna Dvorecka un Tatjana Avgustina.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības teritorijas plānotāja Gita Rengarte (tālr. 67936019).

Informācija publicēta Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2015.gada 22.oktobra lēmumu Nr.2.§1. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Indrāni”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”, uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam „Indrāni” , kadastra numurs 8070 012 0013.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – Tirdzniecības un pakalpojumu objekta, noliktavas būvniecība saskaņā ar Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumā noteikto plānoto atļauto izmantošanu – Jauktas ražošanas un darījumu apbūves teritorijas JRD un Satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas TL, kā arī veidojot vienotu un caurbraucamu ceļu tīklu un vienotus inženiertehnisko komunikāciju tīklus gan detālplānojuma teritorijā, gan ar tai pieguļošajām teritorijām (t.sk. arī ar pašvaldības/valsts ceļiem).

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.

Informācija publicēta Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv

 

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2015.gada 12.novembra lēmumu Nr.2.§1. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Stabules”, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”, uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam „Stabules” , kadastra numurs 8070 008 1946.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – zemesgabala sadale un savrupmāju būvniecība saskaņā ar Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumā noteikto plānoto atļauto izmantošanu – Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas DzM apakšzonējumu DzM1 un Satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas TL, kā arī veidojot vienotu un caurbraucamu ielu tīklu un vienotus inženiertehnisko komunikāciju tīklus gan detālplānojuma teritorijā, gan ar tai pieguļošajām teritorijām (t.sk. arī ar pašvaldības/valsts ceļiem).

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas pagasta Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.

Informācija publicēta Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv

Paziņojums par detālplānojuma uzsākšanas grozījumiem īpašumā Krišjāņa Barona ielā 9B, Baložos

Ķekavas novada dome 2015.gada 24.septembrī pieņēma lēmumu Nr. 2.§ 2. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Krišjāņa Barona ielā 9B, Baložos, Ķekavas novadā”.

Lēmums un detālplānojuma darba uzdevums

Detālplānojuma izstrādes mērķis – savrupmājas būvniecība.

Atbilstoši Ķekavas novada domes 2015.gada 12.novembra lēmumam Nr. 2.§ 2.  “Par grozījumu Ķekavas novada domes 2015.gada 24.septembra lēmumā Nr. 2.§ 2. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Krišjāņa Barona ielā 9B, Baložos” detālplānojuma izstrādes ierosinātājas Lienes Seces ieceres pārņēmējs ir Ivo Boruks. Lēmuma pilnu saturu skatīt šeit.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības teritorijas plānotāja Gita Rengarte (tālr. 67936019).

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016.gada 10.marta lēmumu Nr. 2.§1. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ”Adamsi”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā (protokols Nr. 12) uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā „Adamsi”, kadastra numurs 8070 008 2806.

 Detālplānojuma izstrādes mērķis – zemesgabala sadale, savrupmāju un dvīņu māju būvniecība saskaņā ar Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumā noteikto plānoto atļauto izmantošanu –Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas DzM, kā arī Satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas TL, Atklāto telpu (zaļās) teritorijas Z apakšzonējumu Parku un rekreācijas teritorijas ZA2, veidojot vienotu un caurbraucamu ceļu tīklu un vienotus inženiertehnisko komunikāciju tīklus gan detālplānojuma teritorijā, gan ar tai pieguļošajām teritorijām (t.sk. arī ar pašvaldības/valsts ceļiem).

Informācija publicēta Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.

 

Ķekavas novada dome 2016. gada 10. martā pieņēmusi lēmumu Nr. 2.§ 2. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos Titurgas ielā 34 un 40, Baložos”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – zemes gabalu sadalīšana un savrupmāju būvniecība.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji ir fiziskas personas.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības teritorijas plānotāja Gita Rengarte (tālr. 67936019).

Papildus informācija pieejama pašvaldības interneta vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv .

 

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016. gada 24. marta lēmumu Nr. 2.§1. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ”Dārziņi”, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 13) uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā „Dārziņi”, kadastra numurs 8070 008 0600.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – zemesgabala sadale, savrupmāju un dvīņu māju būvniecība saskaņā ar Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumā noteikto plānoto atļauto izmantošanu –Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas DzM, kā arī Satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas TL, veidojot vienotu un caurbraucamu ceļu tīklu un vienotus inženiertehnisko komunikāciju tīklus gan detālplānojuma teritorijā, gan ar tai pieguļošajām teritorijām (t.sk. arī ar pašvaldības/valsts ceļiem).

Informācija publicēta Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumu Nr. 2.§3. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ”Ainas”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā (protokols Nr. 16.) uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā „Ainas”, kadastra numurs 8070 008 1488.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – zemesgabala sadale, savrupmāju būvniecība saskaņā ar Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumā noteikto plānoto atļauto izmantošanu – Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas DzM, kā arī Satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas TL, veidojot vienotu un caurbraucamu ceļu tīklu un vienotus inženiertehnisko komunikāciju tīklus gan detālplānojuma teritorijā, gan ar tai pieguļošajām teritorijām (t.sk. arī ar pašvaldības/valsts ceļiem).

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.

Papildus informācija – pašvaldības interneta vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv .

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016.gada 18.maija lēmumu Nr. 2.§2. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Upeņu iela 5, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā (protokols Nr. 17) uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā Upeņu iela 5, kadastra numurs 8070 007 0917.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – zemesgabala sadale, savrupmāju būvniecība saskaņā ar Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumā noteikto plānoto atļauto izmantošanu – Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas DzM, kā arī Satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas TL, veidojot vienotu un caurbraucamu ceļu tīklu un vienotus inženiertehnisko komunikāciju tīklus gan detālplānojuma teritorijā, gan ar tai pieguļošajām teritorijām (t.sk. arī ar pašvaldības/valsts ceļiem).

Informācija publicēta Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv .

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.

 

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016.gada 2.jūnija lēmumu Nr. 2.§2. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ”Rudzāji”, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā (protokols Nr. 18) uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā “Rudzāji”, kadastra numurs 8070 007 0292.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – zemesgabala sadale, savrupmāju būvniecība saskaņā ar Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumā noteikto plānoto (atļauto) izmantošanu – Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas DzM, Jauktas dzīvojamās un darījumu teritorijas JDzD1, Atklāto telpu (zaļās) teritorijas Parku un rekreācijas teritorijas ZA2, kā arī Satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas TL, veidojot vienotu un caurbraucamu ceļu tīklu un vienotus inženiertehnisko komunikāciju tīklus gan detālplānojuma teritorijā, gan ar tai pieguļošajām teritorijām (t.sk. arī ar pašvaldības/valsts ceļiem).

Informācija publicēta Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv .

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016.gada 11.augusta lēmumu Nr. 2.§4. „Par detālplānojuma “Lejas Strautiņi” grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Mēness iela 4, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā (protokols Nr. 23) uzsākta detālplānojuma grozījumu izstrāde nekustamajā īpašumā Mēness  iela 4,  kadastra numurs 8070 011 0368.

Detālplānojuma grozījumu izstrādes mērķis – nekustamajā īpašumā Mēness iela 4, kadastra numurs 8070 011 0368, samazināt detālplānojumā “Lejas Strautiņi” noteikto būvlaidi.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.

Papildus informācija – pašvaldības interneta vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv .

 

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016.gada 15.septembra lēmumu Nr. 2.§2. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ”Alksnāji”, Pulkarnē, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā (protokols Nr. 25) uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā „Alksnāji”, kadastra numurs 8070 011 0172.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – zemesgabala sadale, noliktavas, vieglās ražošanas ēkas būvniecība saskaņā ar Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumā noteikto plānoto atļauto izmantošanu – Jauktas ražošanas un darījumu apbūves teritorijas JRD, Jauktas dzīvojamās un darījumu apbūves teritorijas JDzD apakšzonējums JDzD1, Mežsaimniecības teritorijas M, kā arī Satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas TL, veidojot vienotu un caurbraucamu ceļu tīklu un vienotus inženiertehnisko komunikāciju tīklus gan detālplānojuma teritorijā, gan ar tai pieguļošajām teritorijām (t.sk. arī ar pašvaldības/valsts ceļiem).

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016.gada 17.oktobra lēmumu Nr. 8.§ „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Mazā Rāmavas iela 5, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 28.) uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā Mazā Rāmavas iela 5, kadastra numurs 8070 001 0022.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – tirdzniecības objekta būvniecība saskaņā ar Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumā noteikto plānoto atļauto izmantošanu – Jauktas dzīvojamās un darījumu apbūves teritorijas JDzD apakšzonējums JDzD1, kā arī Satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas TL, veidojot vienotu un caurbraucamu ielu tīklu un vienotus inženiertehnisko komunikāciju tīklus gan detālplānojuma teritorijā, gan ar tai pieguļošajām teritorijām (t.sk. arī ar pašvaldības/valsts ceļiem).

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016.gada 10.novembra lēmumu Nr. 2.§3 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Mežmalas iela 2, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 30) uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā Mežmalas iela 2 , kadastra numurs 8070 003 0538.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – tirdzniecības objekta būvniecība saskaņā ar Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumā noteikto plānoto atļauto izmantošanu – Jauktas sabiedriskās un darījumu apbūves teritorijas JSD apakšzonējums JSD1, kā arī Satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas TL, Atklāto telpu (zaļās) teritorijas Parku un rekreācijas teritorijas apakšzonējums ZA1, veidojot vienotu un caurbraucamu ielu tīklu un vienotus inženiertehnisko komunikāciju tīklus gan detālplānojuma teritorijā, gan ar tai pieguļošajām teritorijām (t.sk. arī ar pašvaldības/valsts ceļiem).

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2016.gada 10.novembra lēmumu Nr. 2.§4 „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem Meteņu ielā 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13 un Vēsmas ielā 2,4,6,8,10, Lapeniekos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 30) uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajos īpašumos Meteņu iela 1, kadastra numurs 8070 007 1190, Meteņu iela 2, kadastra numurs 8070 007 1191, Meteņu iela 3, kadastra numurs 8070 007 1189, Meteņu iela 4, kadastra numurs 8070 007 1192, Meteņu iela 5, kadastra numurs 8070 007 1188, Meteņu iela 6, kadastra numurs 8070 007 1193, Meteņu iela 7, kadastra numurs 8070 007 1187, Meteņu iela 8, kadastra numurs 8070 007 1194, Meteņu iela 9, kadastra numurs 8070 007 1186, Meteņu iela 10, kadastra numurs 8070 007 1195, Meteņu iela 11, kadastra numurs 8070 007 1185, Meteņu iela 13, kadastra numurs 8070 007 0596, Vēsmas iela 2, kadastra numurs 8070 007 0590, Vēsmas iela 4, kadastra numurs 8070 007 0924, Vēsmas iela 6, kadastra numurs 8070 007 0925, Vēsmas iela 8, kadastra numurs 8070 007 0926, Vēsmas iela 10, kadastra numurs 8070 007 0927, Lapeniekos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – savrupmāju un dvīņu māju būvniecība saskaņā ar Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumā noteikto plānoto atļauto izmantošanu-Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas DzM apakšzonējumu DzM1, kā arī Satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas TL, veidojot vienotu un caurbraucamu ielu tīklu un vienotus inženiertehnisko komunikāciju tīklus gan detālplānojuma teritorijā, gan ar tai pieguļošajām teritorijām (t.sk. arī ar pašvaldības/valsts ceļiem).

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2016.gada 22.decembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 2.§ 4. “Par detālplānojuma “Titurgas iela 26” grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Titurgas ielā 26, Baložos, Ķekavas novadā”.

 Detālplānojuma izstrādes mērķis – zemes gabala sadalīšana un savrupmāju būvniecība.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji ir privātpersonas.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības teritorijas plānotāja Gita Rengarte (tālr. 67936019).

Papildus informācija – pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017.gada 19.janvāra lēmumu Nr.2.§5.p. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem „Vecsvilpji” un ,,Sakšas” Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajos īpašumos „Vecsvilpji”, kadastra numurs 8070 011 0054 un „Sakšas”, kadastra numurs 8070 011 0050.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – noliktavas-loģistikas centra apbūve saskaņā ar Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumā noteikto plānoto atļauto izmantošanu – Jauktas ražošanas un darījumu teritorijas (JRD), kā arī Satiksmes infrastruktūras teritorijas (TL) un Turpmākās izpētes teritorija (I), veidojot vienotu un caurbraucamu ielu tīklu un vienotus inženiertehnisko komunikāciju tīklus gan detālplānojuma teritorijā, gan ar tai pieguļošajām teritorijām (t.sk. arī ar pašvaldības/valsts ceļiem).

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017.gada 9.februāra lēmumu Nr.2.§2.p. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Kumelītes”, Pulkarnē, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā „Kumelītes”, kadastra numurs 8070 012 0580.

Atbilstoši Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.-2021.gadam, teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana Jauktas ražošanas un darījumu teritorijas (JRD), kā arī Satiksmes infrastruktūras teritorijas (TL) veidojot vienotu un caurbraucamu ceļu tīklu un vienotus inženiertehnisko komunikāciju tīklus gan detālplānojuma teritorijā, gan ar tai pieguļošajām teritorijām (t.sk. arī ar pašvaldības/valsts ceļiem).

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017.gada 23.februāra lēmumu Nr.2.§2.p. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Mežadīķi”, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā „Mežadīķi”, kadastra numurs 8070 007 0614.

Atbilstoši Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.-2021.gadam, teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM) apakšzonējums DzM1, kā arī Satiksmes infrastruktūras teritorijas (TL) veidojot vienotu un caurbraucamu ielu tīklu un vienotus inženiertehnisko komunikāciju tīklus gan detālplānojuma teritorijā, gan ar tai pieguļošajām teritorijām (t.sk. arī ar pašvaldības/valsts ceļiem).

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017.gada 23.februāra lēmumu Nr.2.§3.p. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Rīgas iela 51, Vimbukrogā,  Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā Rīgas iela 51, kadastra numurs 8070 008 0683.

Detālplānojumu izstrādā, lai izveidotu pieslēgumu valsts autoceļam A7.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017.gada 9.marta lēmumu Nr.2.§3.p. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Ķiršogas”, Rāmavā,  Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā „Ķiršogas”, kadastra numurs 8070 007 1204 .

Atbilstoši Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.-2021.gadam, teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas DzM apakšzonējums DzM1, kā arī Satiksmes infrastruktūras teritorijas (TL) veidojot vienotu un caurbraucamu ielu tīklu un vienotus inženiertehnisko komunikāciju tīklus gan detālplānojuma teritorijā, gan ar tai pieguļošajām teritorijām (t.sk. arī ar pašvaldības/valsts ceļiem).

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

 

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017.gada 9.marta lēmumu Nr.2.§2.p. „Par detālplānojuma “Krikumiņi” grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Rīgas iela 22, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta detālplānojuma grozījumu izstrāde nekustamajā īpašumā Rīgas iela 22, kadastra numurs 8070 008 0045.

Atbilstoši Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.-2021.gadam, teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana Jauktas dzīvojamās un darījumu teritorijas JDzD apakšzonējums JDzD1, kā arī Satiksmes infrastruktūras teritorijas (TL), veidojot pieslēgumu valsts autoceļam A7, vienotus inženiertehnisko komunikāciju tīklus gan detālplānojuma teritorijā, gan ar tai pieguļošajām teritorijām (t.sk. arī ar pašvaldības/valsts ceļiem).

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017.gada 30.marta lēmumu Nr.2.§5.p. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Godeļi”, Alejās, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā “Godeļi”, kadastra numurs 8070 008 0396.

Atbilstoši Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.-2021.gadam, teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas DzM apakšzonējums DzM1, Atklāto telpu (zaļās) teritorijas Z Parku un rekreācijas teritorijas ZA2 un Satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas TL ,veidojot vienotu un caurbraucamu ielu tīklu un vienotus inženiertehnisko komunikāciju tīklus gan detālplānojuma teritorijā, gan ar tai pieguļošajām teritorijām (t.sk. arī ar pašvaldības/valsts ceļiem).

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017.gada 30.marta lēmumu Nr.2.§4.p. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Mētras” un “Bimmeri”, Alejās,  Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajos īpašumos “Mētras”, kadastra numurs 8070 008 0179 un “Bimmeri”, kadastra numurs 8070 008 1842.

Atbilstoši Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.-2021.gadam, teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas DzM apakšzonējums DzM1, kā arī Satiksmes infrastruktūras teritorijas (TL) veidojot vienotu un caurbraucamu ielu tīklu un vienotus inženiertehnisko komunikāciju tīklus gan detālplānojuma teritorijā, gan ar tai pieguļošajām teritorijām (t.sk. arī ar pašvaldības/valsts ceļiem).

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2017.gada 30.martā pieņēmusi lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Titurgas ielā 13A, Baložos, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – zemes gabala sadalīšana un savrupmāju būvniecība.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziska persona.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības teritorijas plānotāja Gita Rengarte (tālr. 67936019).

Papildus informācija – pašvaldības interneta vietnēwww.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

 

 

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017. gada 25. maija lēmumu Nr.2.§2.p. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos „Ineši-1” un “Ineši-2”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajos īpašumos “Ineši-1”, kadastra numurs 8070 008 0086 un “Ineši-2”, kadastra numurs 8070 008 2052.

Atbilstoši Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.-2021.gadam, teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas DzM apakšzonējums DzM1, Atklāto telpu (zaļās) teritorijas Z Parku un rekreācijas teritorijas ZA2, Mežaparka apbūves teritorijas un Satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas TL. Paredzēta zemesgabalu sadale un savrupmāju apbūve, veidojot vienotu un caurbraucamu ielu tīklu un vienotus inženiertehnisko komunikāciju tīklus gan detālplānojuma teritorijā, gan ar tai pieguļošajām teritorijām (t.sk. arī ar pašvaldības/valsts ceļiem).

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2017.gada 8.jūnijā pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Norupes”, Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir zemes gabala sadalīšana un savrupmāju būvniecība.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji ir fiziska persona un juridiska persona.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības teritorijas plānotāja Gita Rengarte (tālrunis 67936019).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017.gada 8.jūnija lēmumu Nr.2.§3.p. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Vilgertiņi”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā „Vilgertiņi”, kadastra numurs 8070 005 0504.

Atbilstoši Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.-2021.gadam, teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas DzM apakšzonējums DzM1, kā arī Satiksmes infrastruktūras teritorijas (TL), paredzot zemesgabala sadali, savrupmāju būvniecību veidojot vienotu un caurbraucamu ielu tīklu un vienotus inženiertehnisko komunikāciju tīklus gan detālplānojuma teritorijā, gan ar tai pieguļošajām teritorijām (t.sk. arī ar pašvaldības/valsts ceļiem).

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017.gada 21.septembra lēmumu Nr.2.§3.p. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Speļģi”, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā “Speļģi”, kadastra numurs 8070 003 0141.

Atbilstoši Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.-2021.gadam, teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas DzM apakšzonējums DzM1, kā arī Satiksmes infrastruktūras teritorijas (TL), veidojot vienotu un caurbraucamu ielu tīklu un vienotus inženiertehnisko komunikāciju tīklus gan detālplānojuma teritorijā, gan ar tai pieguļošajām teritorijām (t.sk. arī ar pašvaldības/valsts ceļiem).

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis.

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017.gada 12.oktobra lēmumu Nr.2.§2.p. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Ādiņas-2”, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā “Ādiņas-2”, kadastra numurs 8070 007 0178.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir nekustamā īpašuma sadale, paredzot savrupmāju un dvīņu māju būvniecību nekustamajā īpašumā un vienotu ielu, ceļu un inženiertīklu kopuma izveidi gan detālplānojuma teritorijā, gan pieguļošajām teritorijām. Detālplānojuma izstrādes uzdevums ir detalizēt nekustamā īpašuma plānoto (atļauto) izmantošanu – Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM) apakšzonējumu (DzM1) un Satiksmes infrastruktūras objektu teritoriju (TL), lai īstenotu konkrēto attīstības priekšlikumu.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziska persona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 67847161).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

 

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017.gada 12.oktobra lēmumu Nr.2.§3.p. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Rāmavas iela 52, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā Rāmavas iela 52, kadastra numurs 8070 007 0155.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir zemesgabala sadale, paredzot savrupmāju un dvīņu māju būvniecību, veidojot vienotu un caurbraucamu ielu/ceļu tīklu un vienotus inženiertehnisko komunikāciju tīklus gan detālplānojuma teritorijā, gan ar tai pieguļošajām teritorijām (t. sk. arī ar pašvaldības ielām/ceļiem). Atbilstoši Ķekavas pagasta teritorijas plānojumam 2009.-2021.gadam, teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana – Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas DzM apakšzonējums DzM1 un Satiksmes infrastruktūras objektu teritorijas TL.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziska persona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 67847161).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017.gada 12.oktobra lēmumu Nr.2.§1.p. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Usnes”, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā “Usnes”, kadastra numurs 8070 003 0132.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir nekustamā īpašuma sadale, paredzot noliktavu un loģistikas ēku būvniecību nekustamajā īpašumā un vienotu ielu, ceļu un inženiertīklu kopuma izveidi gan detālplānojuma teritorijā, gan pieguļošajām teritorijām. Detālplānojuma izstrādes uzdevums ir detalizēt nekustamā īpašuma plānoto (atļauto) izmantošanu – Jauktas ražošanas un darījumu teritorijas (JRD) un Satiksmes infrastruktūras objektu teritoriju (TL), lai īstenotu konkrēto attīstības priekšlikumu.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziska persona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 67847161).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2017.gada 26.oktobrī pieņēmusi lēmumu Nr.2.§3.p. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Saules Ligzda”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir zemes gabala sadalīšana un savrupmāju būvniecība.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 67847161).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2017.gada 30.novembrī pieņēmusi lēmumu Nr.2.§3.p. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Lejas Birznieki”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir kartinga trases būvniecība.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 67847161).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2017.gada 30.novembrī pieņēmusi lēmumu Nr.2.§4.p. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Tēraudlejas”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir vispārīgās ražošanas ēkas būvniecība.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 67847161).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2017.gada 30.novembrī pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma “Titurgas iela 31” grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Titurgas ielā 33, Baložos, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – daudzdzīvokļu dzīvojamo māju būvniecība.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir privātpersona.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības teritorijas plānotāja Gita Rengarte (tālr. 67936019).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2017.gada 21.decembrī pieņēmusi lēmumu Nr.2.§2.p. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Jaundoliņi”, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir rindu māju un dvīņu māju būvniecība.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 67847161).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2017.gada 21.decembrī pieņēmusi lēmumu Nr.2.§3.p. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Jūlijas”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir dvīņu māju būvniecība.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziska persona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 67847161).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2017.gada 21.decembrī pieņēmusi lēmumu Nr.2.§4.p. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Ores”, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir biroja ēku un tirdzniecības un/vai pakalpojumu objekta būvniecība.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 67847161).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2018.gada 18.janvārī pieņēmusi lēmumu Nr.19. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem „Degviela” un „Vidusklaņģi”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir degvielas uzpildes stacijas būvniecība.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziska un juridiska persona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 67847161).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Ķekavas novada dome 2018.gada 18.janvārī pieņēmusi lēmumu Nr.18. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Ķirši”, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir savrupmāju un dvīņu māju būvniecība.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziska persona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 67847161).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2018.gada 18.janvārī pieņēmusi lēmumu Nr.17. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Zvirbuļi”, Lapeniekos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir rindu māju būvniecība.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziska persona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 67847161).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2018.gada 15.februārī pieņēmusi lēmumu Nr.20. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Zvaniņi”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir savrupmāju būvniecība.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziska persona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 67847161).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2018.gada 15.februārī pieņēmusi lēmumu Nr.19. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Kursīši”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir degvielas uzpildes stacijas, autostāvlaukuma, tirdzniecības un/vai pakalpojumu objekta būvniecība.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 67847161).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Ķekavas novada dome 2018.gada 8.martā pieņēmusi lēmumu Nr.18. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Stabules”, Krogsilā, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir savrupmāju būvniecība.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziskas personas.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 67847161).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2018.gada 8.martā pieņēmusi lēmumu Nr.17. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Beitiņi-4”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir savrupmāju, dvīņu māju, mazstāvu daudzdzīvokļu namu, noliktavas, tirdzniecības un/vai pakalpojumu objekta būvniecība.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 67847161).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2018.gada 26.aprīlī pieņēmusi lēmumu Nr.19. „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Degviela” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8070 008 1074, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir degvielas uzpildes stacijas būvniecība.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona un privātpersona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 67847161).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2018.gada 26.aprīlī pieņēmusi lēmumu Nr.20. „ Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Rīgas ielā 79, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir savrupmāju būvniecība.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir privātpersona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 67847161).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2018.gada 17.maijā pieņēmusi lēmumu Nr.20. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ”Vecvidēji”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir zemesgabala sadale, noliktavu un vispārīgās ražošanas uzņēmuma būvniecība.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiskas personas un privātpersonas.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 67847161).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2018.gada 14.jūnijā pieņēmusi lēmumu Nr.16. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Virsotne”, Vimbukrogā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir savrupmāju būvniecība.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 67847161).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2018.gada 28.jūnijā pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Rīgas ielā 36, Baložos, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – šķiroto atkritumu savākšanas laukuma un biznesa parka izveide.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir Ķekavas novada pašvaldība.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības teritorijas plānotāja Gita Rengarte (tālr. 27888793).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Ķekavas novada dome 2018.gada 28.jūnijā pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Rīgas ielā 59, Baložos, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – biznesa dārza izveide.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir Ķekavas novada pašvaldība.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības teritorijas plānotāja Gita Rengarte (tālr. 27888793).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2018.gada 26.jūlijā pieņēmusi lēmumu Nr.4. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ”Dārta”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 67847161).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2018.gada 26.jūlijā pieņēmusi lēmumu Nr.5. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Ābolkrasti”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir mazstāvu daudzdzīvokļu namu būvniecība.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziska persona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 67847161).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2018.gada 9.augustā pieņēmusi lēmumu Nr. 2 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Uzvaras prospektā 33, Baložos, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – mobilo sakaru bāzes stacijas “Titurga T” izveide nekustamajā īpašumā ar kadastra numuru 8007 003 4207, Uzvaras prospektā 33, Baložos, Ķekavas novadā, 0,5557 ha platībā.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziska persona.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības teritorijas plānotāja Gita Rengarte (tālr. 27888793).

Papildus informācija – pašvaldības interneta vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Ķekavas novada dome 2018.gada 23.augustā pieņēmusi lēmumu Nr.2. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Pilbārži”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir īpašuma sadale un savrupmāju būvniecība.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziska persona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 67847161).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2018.gada 13.septembrī pieņēmusi lēmumu Nr.16. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ”Muižnieki-1”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir ielu izdalīšana sarkanajās līnijās.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir privātpersona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 67847161).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2018.gada 13.septembrī pieņēmusi lēmumu Nr.17 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Imantas”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir īpašuma sadale un savrupmāju, dvīņu māju un rindu māju būvniecība.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir privātpersona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 67847161).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2018.gada 13.septembrī pieņēmusi lēmumu Nr.18. “Par detālplānojuma “Kroņi, Kronīši, Jumtiņi, Efejas” grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem ”Kroņi” un “Kroņu ceļš”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma grozījumu izstrādes mērķis ir papildināt apbūves nosacījumus ar vispārējās ražošanas uzņēmuma būvniecības iespēju.

Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona.

Detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 67847161).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2018.gada 13.septembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 19. “Par detālplānojuma “Plūmes” Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā grozījumu izstrādes uzsākšanu”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – izmaiņas detālplānojuma nosacījumos par ūdensapgādi un sadzīves notekūdeņu novadīšanu nekustamajā īpašumā “Norieši”.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir privātpersona.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības teritorijas plānotāja Gita Rengarte (tālr. 27888793).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2018.gada 27.septembrī pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Lācēni”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir īpašuma sadale un savrupmāju un dvīņu māju būvniecība.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir privātpersona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 67847161).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2018.gada 18.oktobrī pieņēmusi lēmumu Nr.25. “Par detālplānojuma “Dārznieki” grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Dārznieki”, Odukalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma grozījumu izstrādes mērķis ir apbūvēt detālplānojuma teritorijas zemesgabalus ar lokālo kanalizācijas risinājumu un lokālo ūdensapgādes risinājumu.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir privātpersona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 67847161).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2018.gada 18.oktobrī pieņēmusi lēmumu Nr.24. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Mašēni”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir nekustamā īpašuma sadale, savrupmāju, dvīņu māju, rindu māju, mazstāvu daudzdzīvokļu namu, tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu vai noliktavas, publisko teritoriju būvniecība, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā, un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir privātpersona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 67847161).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2018.gada 8.novembrī pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Siļķes”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir īpašuma sadale un noliktavu, vispārīgās ražošanas uzņēmumu, darījumu objektu būvniecība.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji ir privātpersonas.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Telpiskās plānošanas daļas teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 6784716

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Ķekavas novada dome 2018.gada 22.novembrī pieņēmusi lēmumu Nr.13 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Vecabras”, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir nekustamā īpašuma sadale, loģistikas centra, noliktavu, darījumu objektu – tehnikas eksponēšanas, tirdzniecības laukuma un auto rezerves daļu loģistikas noliktavas ar veikala un biroja telpām būvniecība.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir privātpersona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 67847161).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2018.gada 13.decembrī pieņēmusi lēmumu Nr.26 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Šļūkas”, Ķekavā Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir īpašuma sadale un savrupmāju, tehnisko objektu būvniecība.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir privātpersona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 67847161).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2018.gada 13.decembrī pieņēmusi lēmumu Nr.27 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Lielķepaiņi”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir īpašuma sadale un savrupmāju būvniecība.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir privātpersona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 67847161).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2018.gada 13.decembrī pieņēmusi lēmumu Nr.28 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Zvirbuļi” un “Zvirbuļi-1”, Lapeniekos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir īpašuma sadale un savrupmāju, rindu māju būvniecība.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir privātpersona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 67847161).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2019.gada 17.janvārī pieņēmusi lēmumu Nr.11 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ”Bergi”, Alejās, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir īpašuma sadale un savrupmāju būvniecība.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir privātpersona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 67847161).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2019.gada 17.janvārī pieņēmusi lēmumu Nr.12 “Par detālplānojuma”Ķiršziedi” grozījumu izstrādes uzsākšanu Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma grozījumu izstrādes mērķis ir ielu sarkano līniju un zemesgabalu robežu pārkārtošana.

Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātāji ir privātpersonas un juridiska persona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 67847161).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2019.gada 31.janvārī pieņēmusi lēmumu Nr.5 Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos “Ineši-1” un “Ineši-2”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir īpašuma sadale un savrupmāju būvniecība.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji ir privātpersonas.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 67847161).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2019.gada 14.februārī pieņēmusi lēmumu Nr.8 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ”Rakarīši”, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir nekustamā īpašuma sadale un savrupmāju būvniecība.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 67847161).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2019.gada 28.februārī pieņēmusi lēmumu Nr.7 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Dzelzkaļi”, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir nekustamā īpašuma sadale un savrupmāju būvniecība.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir privātpersona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 67847161).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Ķekavas novada dome 2019.gada 14.martā pieņēmusi lēmumu Nr.6 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Ceplīši”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma grozījumu izstrādes mērķis ir īpašuma sadale, noliktavu un ražošanas objektu būvniecība.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir privātpersonas.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 67847161).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Ķekavas novada dome 2019.gada 14.martā pieņēmusi lēmumu Nr.5 “Par detālplānojuma “Vecsvilpji un Sakšas” grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem “Vecsvilpji” un “Sakšas”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma grozījumu izstrādes mērķis ir pārkārtot iekšējās apkalpes ceļu izvietojumu un grozīt plānotās zemes vienību robežas, precizējot teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumus.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir privātpersona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 67847161).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2019.gada 28.martā pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Tego”, Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir zemes gabala sadalīšana un ražošanas objektu un noliktavu būvniecība.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātāja ir privātpersona.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotāja Gita Rengarte (tālr. 27888793).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2019.gada 14.martā pieņēmusi lēmumu Nr.7 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Dižcelmiņi”, Katlakalns, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir īpašuma sadale, savrupmāju un/vai dvīņu māju būvniecība.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir privātpersona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 67847161).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2019.gada 11.aprīlī pieņēmusi lēmumu Nr.8 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Sarma”, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir nekustamā īpašuma sadale un noliktavu, mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekta, biroja būvniecība.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 67847161).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Ķekavas novada dome 2019.gada 11.aprīlī pieņēmusi lēmumu Nr. 9 “Par detālplānojuma “Titurgas iela 31” grozījumu izstrādes uzsākšanu 7 nekustamajiem īpašumiem Strazdu ielā, Baložos, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – detālplānojuma “Titurgas iela 31” īstenošanas nosacījumu izmaiņas 7 nekustamajiem īpašumiem Strazdu ielā un administratīvā līguma par detālplānojuma grozījumu īstenošanu noslēgšana.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji ir fiziskas personas un juridiska persona.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotāja Gita Rengarte (tālr. 27888793).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2019.gada 1.augustā pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ”Jaunpļaviņas”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir nekustamā īpašuma sadale un savrupmāju, dvīņu māju un rindu māju būvniecība.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziska persona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 67847161).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2019.gada 1.augustā pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Akmeņkaļu ielā 13, Alejās, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir nekustamā īpašuma sadale un ielas izdalīšana sarkanajās līnijās atsevišķā zemesgabalā.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir Ķekavas novada pašvaldība.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 67847161).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2019.gada 1.augustā pieņēmusi lēmumu  “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam ”Rudzāji”, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir nekustamā īpašuma sadale un savrupmāju, dvīņu māju, rindu māju, tirdzniecības un pakalpojumu objekta, biroja būvniecība.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziskas personas un juridiska persona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 67847161).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2019.gada 1.augustā pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma “Avarsti” grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Avarsti”, Dzintaros, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir zemes gabala sadalīšana un savrupmāju būvniecība.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji ir fiziskas personas.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotāja Gita Rengarte (tālr. 27888793).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Ķekavas novada dome 2019.gada 12.septembrī pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma “Brīvzemnieki” grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Brīvzemnieki”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma grozījumu izstrādes mērķis ir nekustamā īpašuma zemes vienības sadale un savrupmājas būvniecība.

Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātāji ir fiziskas personas.

Detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 67847161).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2019.gada 12.septembrī pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Rīgas iela 73, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir nekustamā īpašuma sadale un savrupmāju būvniecība.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziska persona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 67847161).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Ķekavas novada dome 2019.gada 17.oktobrī pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Lūri”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir ielas daļas izdalīšana atsevišķā zemesgabalā.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir Ķekavas novada pašvaldība.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 67847161).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2019.gada 17.oktobrī pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Lūri 1”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir ielas daļas izdalīšana atsevišķā zemesgabalā.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir Ķekavas novada pašvaldība.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 67847161).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2019.gada 14.novembrī pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Lūri”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8070 009 0007, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir ielas daļas izdalīšana atsevišķā zemesgabalā.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir Ķekavas novada pašvaldība.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 67847161).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2019.gada 14.novembrī pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Sproģi-1”, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir īpašuma sadalīšana un savrupmāju būvniecība.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir privātpersona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 67847161).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2020.gada 16.janvārī pieņēmusi lēmumu Nr.18 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Vecabras”, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir nekustamā īpašuma sadale, noliktavu un vispārīgās ražošanas objektu būvniecība, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiskas personas.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 67847161).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2020.gada 12.martā pieņēmusi lēmumu Nr.11 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Ķirši”, Saulgožos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir nekustamā īpašuma sadale, savrupmāju un/vai dvīņu māju būvniecība.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir privātpersona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 67847161).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2020.gada 23.aprīlī pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma “Titurgas iela 31” grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Titurgas ielā 33, Baložos, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma grozījumu izstrādes mērķis – paredzēt izmantošanas veidus “Veselības aizsardzības iestāžu apbūve” (12008), “Biroju ēku apbūve” (12001), “Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve” (12002) un “Labiekārtota publiskā ārtelpa” (24001).

Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātājs ir privātpersona.

Detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotāja Gita Rengarte (tālr. 27888793).

Papildus informācija – pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2020.gada 14.maijā pieņēmusi lēmumu Nr.12 “Par detālplānojuma “Magones” grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Margrietiņu ielā 4 un Margrietiņu ielā, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma grozījumu izstrādes mērķis ir likvidēt Margrietiņu ielas atzaru un pievienot to nekustamajam īpašumam Margrietiņu ielā 4.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir privātpersona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Ķekavas novada dome 2020.gada 6.augustā pieņēmusi lēmumu Nr. 8. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Valči”, Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 22.).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir nekustamā īpašuma sadalīšana un apbūve, t.sk. atdalot sarkano līniju teritorijas.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir privātpersona.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotāja Gita Rengarte (tālrunis 25636820).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2020.gada 6.augustā pieņēmusi lēmumu Nr. 9. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Dižkačas”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 22.).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir vispārīgās ražošanas objekta būvniecība, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā, un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir privātpersonas.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2020.gada 6.augustā pieņēmusi lēmumu Nr. 10. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Ranči”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 22.).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir nekustamā īpašuma sadale savrupmāju un/vai dvīņu māju būvniecībai, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveidei detālplānojuma teritorijā un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir privātpersona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2020.gada 6.augustā pieņēmusi lēmumu Nr. 11. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Drūņi”, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 22.).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir nekustamā īpašuma sadale savrupmāju un/vai dvīņu māju būvniecībai, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveidei detālplānojuma teritorijā un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir privātpersonas.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2020.gada 17.septembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 29. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Krišjāņa Barona ielā 9B, Baložos, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – savrupmājas būvniecība.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir privātpersona.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotāja Gita Rengarte (tālr. 25636820).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2020.gada 17.septembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 25. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Mākslinieki”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 25.).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir sporta būves būvniecība, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā, un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir privātpersona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2020.gada 17.septembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 26. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Namiķi”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 25.).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir savrupmāju un/vai dvīņu māju būvniecība, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā, un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir privātpersona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2020.gada 17.septembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 27. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Vecbunkas-4”, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 25.).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir savrupmāju būvniecība, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā, un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji ir privātpersonas.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2020.gada 17.septembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 28. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Letiņi”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 25.).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir savrupmāju būvniecība, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā, un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir privātpersona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2020.gada 1.oktobrī pieņēmusi lēmumu Nr. 10. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Pumpuri”, Dzintaros, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir nekustamā īpašuma sadalīšana un apbūve, t.sk. atdalot sarkano līniju teritorijas.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir privātpersona.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotāja Gita Rengarte (tālr. 25636820).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2020.gada 1.oktobrī pieņēmusi lēmumu Nr. 13. “Par detālplānojuma “Lapmeži” grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Grīzupes ielā 8, Grīzupes ielā 10 un Grīzupes ielā 12, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 27.).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir paredzēt jaunu ielu sarkanajās līnijās.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2020.gada 1.oktobrī pieņēmusi lēmumu Nr. 17. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Rīgas ielā 59, Baložos, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – biznesa dārza izveide.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir Ķekavas novada pašvaldība.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotāja Gita Rengarte (tālr. 25636820).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2020.gada 1.oktobrī pieņēmusi lēmumu Nr. 18. “Par detālplānojuma “Titurgas iela 26” grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Titurgas ielā 26, Baložos, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – zemes gabala sadalīšana un savrupmāju būvniecība.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji ir privātpersonas.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotāja Gita Rengarte (tālr. 25636820).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2020.gada 15.oktobrī pieņēmusi lēmumu Nr. 17. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Olektes”, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 29).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir savrupmāju un/vai dvīņu māju, rindu māju būvniecība, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā, un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir privātpersona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2020.gada 15.oktobrī pieņēmusi lēmumu Nr. 9. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Lielkurši” Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir nekustamā īpašuma sadalīšana un apbūve, t.sk. atdalot sarkano līniju teritoriju.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātāja ir lauksaimniecības kooperatīvā sabiedrība, firma “TEHNIKAS”.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotāja Gita Rengarte (tālr. 25636820).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Ķekavas novada dome 2020.gada 29.oktobrī pieņēmusi lēmumu Nr. 9. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Andrīši” Dzintaros, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir nekustamā īpašuma sadalīšana un savrupmāju apbūve, kā arī šim nolūkam nepieciešamo ielu un inženierkomunikāciju nodrošinājuma izveide, t.sk. atdalot sarkano līniju teritorijas atsevišķās zemes vienībās.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir privātpersona.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotāja Gita Rengarte (tālr. 25636820).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2020.gada 29.oktobrī pieņēmusi lēmumu Nr. 15. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Asteru ielā 30, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 30.).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir zemesgabala sadale un dvīņu māju, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā, un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir privātpersona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2020.gada 29.oktobrī pieņēmusi lēmumu Nr. 11. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Jenču ciems”, Jeņčos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 30.).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir zemesgabala sadale un savrupmāju būvniecība, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā, un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir privātpersona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2020.gada 3.decembrī pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Svētkalni” Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir nekustamā īpašuma sadalīšana un savrupmāju apbūve, kā arī šim nolūkam nepieciešamo ielu un inženierkomunikāciju nodrošinājuma izveide, t.sk. atdalot sarkano līniju teritorijas atsevišķās zemes vienībās.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji ir privātpersonas.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotāja Gita Rengarte (tālr. 25636820).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2020.gada 3.decembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 10. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Puķkalni”, Jaunsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 32.).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir savrupmāju būvniecība, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā, un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir privātpersona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

 

Ķekavas novada dome 2020.gada 3.decembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 11. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Mežnoriņas”, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 32.).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir savrupmāju būvniecība, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā, un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir privātpersona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2020.gada 3.decembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 12. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Taciņas”, Lapeniekos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 32.).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir savrupmāju būvniecība, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā, un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir privātpersona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2020.gada 17.decembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 18. “Par detālplānojuma “Rūķi-1” grozījumu izstrādes uzsākšanu Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 33.).

Detālplānojuma grozījumu izstrādes mērķis ir savrupmāju un/vai dvīņu māju, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā, un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir privātpersonas un juridiska persona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2020.gada 17.decembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 19. “Par detālplānojuma “Lejas Birznieki” grozījumu izstrādes uzsākšanu Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 33.).

Detālplānojuma grozījumu izstrādes mērķis ir degvielas uzpildes stacijas būvniecība, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma grozījumu teritorijā, un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona.

Detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2021.gada 4.februārī pieņēmusi lēmumu Nr. 6 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Tīči-1” Dzintaros, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir nekustamā īpašuma sadalīšana un apbūve, t.sk. atdalot sarkano līniju teritoriju.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir privātpersona.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotāja Gita Rengarte (tālr. 25636820).

Papildus informācija pieejama Ķekavas novada pašvaldības portālā www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2021.gada 4.februārī pieņēmusi lēmumu Nr. 5. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Kraujas ielā 5, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8070 012 0007, Bērzmentē, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 3).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir zemesgabala sadale un savrupmāju, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā, un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir privātpersona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2021.gada 18.februārī pieņēmusi lēmumu Nr. 3 “Par detālplānojuma “Titurgas iela 31” grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Titurgas ielā 33, Baložos, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma grozījumu izstrādes mērķis – paredzēt izmantošanas veidus: Savrupmāju apbūve (11001), Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002) un Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātājs ir privātpersona.

Detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotāja Gita Rengarte (tālr. 25636820).

Papildus informācija pieejama Ķekavas novada pašvaldības portālā www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2021.gada 18.februārī pieņēmusi lēmumu Nr. 4. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Klucīši”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 5).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir zemesgabala sadale un savrupmāju un/vai dvīņu māju būvniecība, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā, un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir privātpersona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2021.gada 18.februārī pieņēmusi lēmumu Nr. 2. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Silmētras”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 5).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir zemesgabala sadale un savrupmāju un/vai dvīņu māju būvniecība, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā, un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2021.gada 1.aprīlī pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Taciņas”, Lapeniekos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir savrupmāju būvniecība, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā, un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir privātpersona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2021.gada 1.aprīlī pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Titurgas ielā 13A, Baložos, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – zemes gabala sadalīšana un savrupmāju būvniecība, kā arī vienotu ielu, ceļu un inženiertīklu kopuma izveide gan detālplānojuma teritorijā, gan pieguļošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziska persona.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotāja Gita Rengarte (tālr. 25636820).

Papildus informācija pieejama Ķekavas novada pašvaldības portālā www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2021.gada 22.aprīlī pieņēmusi lēmumu Nr. 10 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Meža ielā 45, Baložos, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – zemes gabala sadalīšana un savrupmāju apbūve, kā arī vienotu ielu, ceļu un inženiertīklu kopuma izveide gan detālplānojuma teritorijā, gan ar pieguļošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotāja Gita Rengarte (tālr. 25636820).

Papildus informācija pieejama Ķekavas novada pašvaldības portālā www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2021.gada 22.aprīlī pieņēmusi lēmumu Nr. 11 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Olektīte”, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 10).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir savrupmājas un zobārstniecības prakses būvniecība, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā, un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziska persona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2021.gada 22.aprīlī pieņēmusi lēmumu Nr. 12 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Īsteni”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 10).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir zemesgabala sadale un savrupmāju būvniecība, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā, un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziskas personas.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2021.gada 22.aprīlī pieņēmusi lēmumu Nr. 13 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Vižņi”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 10).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir zemesgabala sadale un savrupmāju būvniecība, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā, un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziskas personas.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2021.gada 22.aprīlī pieņēmusi lēmumu Nr. 14 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Niedrupes”, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 10).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir zemesgabala sadale un savrupmāju un/vai dvīņu māju būvniecība, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā, un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2021.gada 22.aprīlī pieņēmusi lēmumu Nr. 15 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Teikmaņi”, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 10).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir zemesgabala sadale un savrupmāju būvniecība, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā, un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziska persona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2021.gada 22.aprīlī pieņēmusi lēmumu Nr. 16 “Par detālplānojuma “Dārziņi” grozījumu izstrādes uzsākšanu daļā – nekustamajam īpašumam Dālderu ielā 1, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 10).

Detālplānojuma grozījumu izstrādes mērķis ir mazstāvu daudzdzīvokļu nama būvniecība, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā, un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātājs ir fiziskas persona.

Detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2021.gada 22.aprīlī pieņēmusi lēmumu Nr. 17 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Teiksmas”, Odukalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 10).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir būvēt degvielas uzpildes staciju, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā, un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2021.gada 22.aprīlī pieņēmusi lēmumu Nr. 18 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Rozītes” Daugmalē, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir ražošanas un noliktavu teritorijas izveide, t.sk. paredzot:

  • Ražošanas un komunālās saimniecības objektu apbūves teritorijās – esošās fermas ēku pārbūvi un/vai nojaukšanu, metālapstrādes ražošanas cehu (vieglās vai vispārīgās ražošanas uzņēmumu), noliktavas (katru savā zemes vienībā), automazgātuvi (publiskai izmantošanai paredzama atsevišķā zemes vienībā), tehniskās apkopes staciju (publiskai izmantošanai paredzama atsevišķā zemes vienībā), vairumtirdzniecības iestādes (katru savā zemes vienībā), atklātu uzglabāšanu, atļauto palīgizmantošanu – mazumtirdzniecības un/vai pakalpojumu iestādi (mazumtirdzniecības veikals novietojams zemes vienības galvenajā ēkā), atļauto papildizmantošanu (atsevišķā zemes vienībā; ne vairāk kā 45% no Detālplānojuma teritorijas) – pārvaldes iestādi, biroju (tikai pamatfunkcijas nodrošināšanai; katru savā zemes vienībā);
  • Lauksaimniecības teritorijās – viensētas (katru savā zemes vienībā), noliktavas (katru savā zemes vienībā);
  • vienotu ielu, ceļu un inženiertīklu kopuma izveidi gan Detālplānojuma teritorijā, gan ar pieguļošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotāja Gita Rengarte (tālr. 25636820).

Papildus informācija pieejama Ķekavas novada pašvaldības portālā www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2021.gada 21.maijā pieņēmusi lēmumu Nr. 22 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Svēteļi-2” un “Vilgertiņi”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 13).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir zemesgabala sadale un savrupmāju un/vai dvīņu māju būvniecība, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā, un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejma pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2021.gada 21.maijā pieņēmusi lēmumu Nr. 23 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Koraļļi”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 13).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir zemesgabala sadale un savrupmāju un/vai dvīņu māju būvniecība, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā, un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2021.gada 21.maijā pieņēmusi lēmumu Nr. 24 “Par detālplānojuma “Lapmeži” grozījumu izstrādes uzsākšanu daļā – nekustamajā īpašumā “Lapmežu ielā 16”, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.” (protokols Nr. 13).

Detālplānojuma grozījumu izstrādes mērķis ir izveidot jaunu ielu sarkanajās līnijās detālplānojuma “Lapmeži” teritorijā, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā, un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2021.gada 21.maijā pieņēmusi lēmumu Nr. 25 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Jaunkrūmiņi”, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 13).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir zemesgabala sadale un savrupmāju un/vai dvīņu māju būvniecība, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā, un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2021.gada 4.augustā pieņēmusi lēmumu Nr.25. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Smildziņas-1”, Bērzmentē, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 7/2021.).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir zemesgabala sadale un savrupmāju būvniecība, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji ir fiziskas personas.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2021.gada 4.augustā pieņēmusi lēmumu Nr.23. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos “Govspēda” un “Jaundailes”, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 7/2021.).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir zemesgabalu sadale un savrupmāju un/vai dvīņu māju būvniecība, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā, un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona un fiziskas personas.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2021.gada 18.augustā pieņēmusi lēmumu Nr. 16. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos “Eltes” un “Dzērvēni”, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 9/2021.).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir savrupmāju un/vai dvīņu māju būvniecība, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā, un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziska persona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2021.gada 8.septembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 13. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Sniedziņi”, Krogsilā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 11/2021).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir savrupmāju būvniecība, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā, un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziska persona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Ķekavas novada dome 2021.gada 22.septembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 40. “Par detālplānojuma “Meža iela 35” grozījumu izstrādes atkārtotu uzsākšanu nekustamajiem īpašumiemm Meža ielā 35 un Čamaņu ielā 1, Baložos, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma grozījumu izstrādes mērķis – mainīt (samazināt) detālplānojumā “Meža iela 35” noteikto sarkano līniju platumu Meža ielai no 18 m uz 12 m (pa abu zemes gabalu robežu).

Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātājs ir privātpersona.

Detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotāja Gita Rengarte (tālr. 25636820).

Papildus informācija pieejama Ķekavas novada pašvaldības portālā www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2021.gada 20.oktobrī pieņēmusi lēmumu Nr. 16. “Par detālplānojuma “Rāmavas iela 52” grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Rāmavas ielā 52, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 14/2021.).

Detālplānojuma grozījumu izstrādes mērķis ir būvēt savrupmājas, dvīņu mājas un rindu mājas, atstājot vēsturiski apbūvētajai īpašuma daļai esošo izmantošanu, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā, un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātājs ir fiziska persona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2021.gada 3.novembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 21. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Usnes”, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 17/2021.).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir vieglās ražošanas objekta ar biroju būvniecība vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā, un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir privātpersona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Ķekavas novada dome 2021.gada 3.novembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 22. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Kalna Birzuļi”, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 17/2021).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir noliktavu, savrupmāju būvniecība, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā, un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2021.gada 17.novembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 22. “Par detālplānojuma  izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Mālu ielā 46, Odukalnā,  Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 19/2021.).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir  savrupmāju būvniecība,  vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir Fiziska persona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2021.gada 17.novembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 24. “Par detālplānojuma  izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Āraiši”, Katlakalnā,  Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 19/2021.).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir  savrupmāju un/vai dvīņu māju būvniecība,  vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir Fiziska persona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

Ķekavas novada dome 2021.gada 17.novembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 25. “Par detālplānojuma “Stirpas” grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos Akas iela 1, Akas iela 3, Kartupeļu iela 6, Kartupeļu iela 8, Kartupeļu iela 10, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 19/2021.).

Detālplānojuma grozījumu izstrādes mērķis ir būvēt savrupmājas un/vai dvīņu mājas, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā, un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona.

Detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2021.gada 17.novembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 26. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos “Rasiņi”, “Mailītes”, “Rūsas”, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 19/2021.).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir savrupmāju un/vai dvīņu māju būvniecība, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2021.gada 17.novembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 27. “Par detālplānojuma  izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Barši”, Krustkalnos,  Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 19/2021.).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir  mazstāvu daudzdzīvokļu nama būvniecība,  vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir Juridiska persona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2021.gada 8.decembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 44. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Dainas”, Alejās, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 21/2021.).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir savrupmāju būvniecība, vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir Fiziska persona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Paziņojums par detālplānojuma “Emmas, Regijas, Regijas-1 Jaunorvaldi, Gaiļbikši, a/d Starts 4/1-22, a/d Starts 4/1-24 ” grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Jaunlazdu iela 2, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Ķekavas novada dome 2021.gada 8.decembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 45.  “Par detālplānojuma “Emmas, Regijas, Regijas-1 Jaunorvaldi, Gaiļbikši, a/d Starts 4/1-22, a/d Starts 4/1-24” grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Jaunlazdu iela 2, Krustkalnos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 21/2021.).

Detālplānojuma grozījumu izstrādes mērķis ir stāvlaukuma izbūve, inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma grozījumu teritorijā un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātājs ir Juridiska persona.

Detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Rāmavas ielā 33, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Ķekavas novada dome 2021.gada 22.decembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 29. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Rāmavas ielā 33, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 24/2021.).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir savrupmāju un/vai dvīņu māju  būvniecība,  vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā, un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2021.gada 22.decembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 27. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Kārkliņu lauks”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 24/2021.).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir īpašuma sadale, savrupmāju un/vai dvīņu māju būvniecība,  vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā, un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir privātpersona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ķekavas novada dome 2021.gada 22.decembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 28. “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā “Laivas”, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 24/2021.).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir viesu nama būvniecība,  vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma teritorijā, un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

 

 

Paziņojums par detālplānojuma “Ķiršziedi” grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Ķiršziedu ielā 7, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Ķekavas novada dome 2021.gada 22.decembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 31. “Par detālplānojuma “Ķiršziedi” grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Ķiršziedu  ielā 7, Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā” (protokols Nr. 24/2021.).

Detālplānojuma grozījumu izstrādes mērķis ir zemesgabala pārplānošana, savrupmājas un/vai dvīņu mājas  būvniecība,  vienota ceļu un inženiertīklu kopuma izveide detālplānojuma grozījumu teritorijā, un tai piegulošajām teritorijām.

Detālplānojuma grozījumu izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona.

Detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītājs – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotājs Andris Lācis (tālrunis 29822574).

Papildus informācija pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Bikšas-1”, Dzintaros, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā

Ķekavas novada dome 2022.gada 19.janvārī pieņēmusi lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Bikšas-1” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8056 001 0219 Dzintaros, Daugmales pagastā, Ķekavas novadā”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir nekustamā īpašuma sadalīšana un apbūve, t.sk. atdalot sarkano līniju teritorijas.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir privātpersona.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotāja Gita Rengarte (tālr. 25636820).

Papildus informācija pieejama Ķekavas novada pašvaldības portālā www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Biksas1Attēla pamatne: https://kartes.lgia.gov.lv/publiskie/vdb_pbl/vdb.html?xValue=202018&mValue=2000&yValue=665086

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

6 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

8 notikumi,

Vasarssvētku meistarklase

7 notikumi,

5 notikumi,

-

PAVASARA TIRGUS BALOŽOS

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

4 notikumi,

4 notikumi,

3 notikumi,

3 notikumi,