Līgumi

Noslēgtie līgumi

Ķekavas novada pašvaldība ir noslēgusi šādus līgumus par pakalpojumiem:
 • 2010.gada 2.augustā juridiskās palīdzības līgumu ar individuāli praktizējošu advokāti Ilzi Kajaku uz tiesvedības termiņu; līguma cena – LVL 100;
 • 2010.gada 4.oktobra juridiskās palīdzības līguma ar individuāli praktizējošu advokāti Ilzi Kajaku uz tiesvedības termiņu; līguma cena – LVL 100;
 • 2010.gada 2.augusta uzņēmuma līguma ar Antonu Bulu par pašvaldības atsavināšanas darījumu kārtošanu u.c. jautājumiem ar termiņu līdz 2010.gada 31.decembrim; līguma cena – atbilstoši nostrādātajam stundu skaitam, vadoties no likmes LVL 4,05 stundā;
 • 2010.gada 26.jūlija uzņēmuma līgumu ar Lavrentiju Oskirko par sarkano līniju projektēšanu teritorijas plānojumā ar termiņu līdz 2010.gada 26.septembrim, līguma cena – LVL 900 mēnesī;
 • 2010.gada 25.janvāra juridiskās apkalpošanas līgumu ar zvērinātu advokātu biroju „Krasta un Grūbe” ar termiņu uz vienu gadu, līguma cena – LVL 30 stundā.
 • 2012.gada 19.jūnijā līgums par juridisko palīdzību ar zvērinātu advokātu, Dr.iur. Imantu Muižnieku ar termiņu līdz 2013.gada 18.maijam, līguma summa neņemot vērā pievienotās vērtības nodokli nepārsniedz 19 999,99.
 • 2014.gada 9.janvāra līgums par juridisko pakalpojumu sniegšanu ar Rimantu Krūmiņu ar termiņu līdz 2014.gada 31.decembrim, līguma summa nepārsniedz EUR 4000,00 (stundas likme EUR 50,00).
 • 2014.gada 23.aprīļa līgums par juridisko palīdzību ar zvērinātu advokātu, Dr.iur. Imantu Muižnieku, kas noslēgts uz laiku no 2014.gada 19.maija līdz 2015.gada 18.maijam, līguma summa neņemot vērā pievienotās vērtības nodokli ir EUR 28 200,00. (izbeigts 11.05.2015.)
 • 2015.gada 11.maija līgums par juridisko palīdzību (pakalpojumiem) ar zvērinātu advokātu, Dr.iur. Imantu Muižnieku, kas noslēgts uz laiku no 2015.gada 11.maija līdz 2017.gada 10.maijam, 1 stundas likme ir EUR 75,00 (bez PVN), kopējā samaksa par līguma izpildi nepārsniegs EUR 42 000,00 (bez PVN).
 • 2019.gada 24.aprīļa līgums par juridisko palīdzību (pakalpojumiem) ar zvērinātu advokātu, Dr.iur. Imantu Muižnieku, kas noslēgts uz laiku no 2019.gada 11.maija līdz 2021.gada 10.maijam, 1 stundas likme ir EUR 80,00 (bez PVN), kopējā samaksa par līguma izpildi nepārsniegs EUR 22 000,00 (bez PVN).
 • 2020.gada 13.jūlija līgums par juridisko palīdzību (pakalpojumiem) ar zvērinātu advokātu, Dr.iur. Imantu Muižnieku, kas noslēgts uz laiku no 2020.gada 13.jūlija līdz 2020.gada 31.decembrim, 1 stundas likme ir EUR 80,00 (bez PVN), kopējā samaksa par līguma izpildi nepārsniegs EUR 12 905,00 (bez PVN).
 • 2021.gada 21.maija līgums par juridisko palīdzību (pakalpojumiem) ar zvērinātu advokātu, Dr.iur. Imantu Muižnieku, kas noslēgts uz laiku no 2021.gada 1.jūnija līdz 2021.gada 31.decembrim, 1 stundas likme ir EUR 80,00 (bez PVN), kopējā samaksa par līguma izpildi nepārsniegs EUR 10 000,00 (bez PVN).
 • 2022.gada 9.februāra līgums par juridisko palīdzību (pakalpojumiem) ar zvērinātu advokātu, Dr.iur. Imantu Muižnieku, kas noslēgts uz laiku no 2022.gada 9.februāra līdz 2022.gada 31.decembrim, 1 stundas likme ir EUR 80,00 (bez PVN), kopējā samaksa par līguma izpildi nepārsniegs EUR 20 000,00 (bez PVN)
 • 2023.gada 18.aprīļa līgums par juridiskās palīdzības sniegšanu sarunu procedūras organizēšanai ar SIA Zvērinātu advokātu birojs “Atlācis un Partneri”, kas noslēgts uz laiku līdz uzdevuma izpildei, līguma summa EUR 2500 bez PVN
 • 2023.gada 24.aprīlī juridiskās palīdzības līgums ar zvērināto advokātu Imantu Muižnieku ar termiņu līdz 2023. gada 31.decembrim, līguma summa neņemot vērā pievienotās vērtības nodokli ir EUR 20 000,00 bez PVN
 • 2023.gada 30.jūnija Pakalpojumu līgums par personas datu aizsardzības audita veikšanu un dokumentu projektu izstrādi ar SIA “Baltic Wise”, kas noslēgts uz laiku līdz 2023.gada 18.decembrim, līguma summa EUR 9 900 bez PVN
 • 2023.gada 25.augusta līgums par juridiskās palīdzības sniegšanu sarunu procedūras organizēšanai ar SIA Zvērinātu advokātu birojs “Atlācis un Partneri”, kas noslēgts uz laiku līdz uzdevuma izpildei, līguma summa EUR 1500 bez PVN.
 • 2024.gada 10.aprīļa līgums ar SIA Zvērinātu advokātu birojs “Atlācis un Partneri” par juridiskās palīdzības sniegšanu atklāta konkursa organizēšanai līguma noslēgšanai par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Ķekavas novada administratīvajā teritorijā , kas noslēgts uz laiku līdz uzdevuma izpildei, līguma summa EUR 9900 bez PVN.

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

6 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

8 notikumi,

Vasarssvētku meistarklase

7 notikumi,

5 notikumi,

-

PAVASARA TIRGUS BALOŽOS

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

4 notikumi,

4 notikumi,

3 notikumi,

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

5 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,