“VECBUNKAS-4”

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa:

1. lapa – Zemes vienību sadalījuma plāns
2. lapa – Inženiertīkli
3. lapa – Plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana

Paskaidrojuma raksts

Atzinums par zālāju un meža biotopiem

Lēmums par apstiprināšanu (15.06.2022.), pielikums
Publikācija oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (30.06.2022., Oficiālās publikācijas Nr.: 2022/124.10)

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

 

“PILBĀRŽI”

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Grafiskā daļa:
1.lapa –  Esošā izmantošana
2.lapa – Plānotā (atļautā) izmantošana
3.lapa – Apgrūtinājumu plāns
4.lapa – Inženierkomunikāciju izvietojums
5.lapa – Zemes ierīcības projekts
Topogrāfiskais plāns

Paskaidrojuma raksts

Lēmums par apstiprināšanu (08.12.2021.)

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Grafiskā daļa:

1.lapa – Teritorijas pašreizējā izmantošana

2.lapa – Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

3.lapa – Savietotais inženiertīklu plāns un vertikālais plānojums

4.lapa – Ielas šķērsprofoli

Paskaidrojuma raksts

 

Lēmums par apstiprināšanu (03.12.2020.)

 

 

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

Paskaidrojuma raksts

Grafiskā daļa

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Lēmums par detālplānojuma apstiprināšanu (25.05.2017.)

 

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

 

Grafiskā daļa:

1.lapa – Zemes vienību sadalījuma plāns

2.lapa – Apgrūtinājumi

3.lapa – Inženiertīkli

4.lapa – Transporta risinājumi

5.lapa – Detālplānojuma realizācijas kārtas

6.lapa – Plānotā (atļautā) izmantošana

 

Paskaidrojuma raksts

 

Lēmums par detālplānojuma apstiprināšanu (14.05.2020.)

 

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

EMMAS 2. zemes vienībai, GAIĻBIKŠI, JAUNNORVALDI, a/d STARTS 4/1 Nr. 22, a/d STARTS 4/1 Nr. 24, REGIJAS-1, REGIJAS

 

Detālplānojums

 

Lēmums par detālplānojuma apstiprināšanu (25.06.2009.)

Lēmums par detālplānojuma apstiprināšanu ar novada domes saistošajiem noteikumiem (24.11.2009.)

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Grafiskā daļa:

1.lapa – Esošā detālplānojuma teritorijas izmantošana

2.lapa – Detālplānojuma teritorijas atļautā izmantošana

3.lapa – Inženierkomunikāciju plāns

4.lapa – Zemes ierīcības darbu plāns

5.lapa – Topogrāfiskais plāns

Paskaidrojuma raksts

 

Lēmums par detālplānojuma apstiprināšanu (27.09.2018.)

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Grafiskā daļa:

1.lapa – Topogrāfiskais plāns

2.lapa – Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

3.lapa – Inženierkomunikāciju plāns

4.lapa – Zemes ierīcības darbu plāns

Paskaidrojuma raksts

 

Lēmums par apstiprināšanu (17.10.2019.)

 

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Grafiskā daļa

Paskaidrojuma raksts

 

Lēmums par apstiprināšanu (17.10.2019.)

 

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

Paskaidrojuma raksts

 

Grafiskā daļa

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

 

Lēmums par detālplānojuma apstiprināšanu (17.05.2018.)

 

 

 

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

Paskaidrojuma raksts

Grafiskā daļa

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

 

Lēmums par detālplānojuma apstiprināšanu (22.03.2018.)

 

 

 

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

Paskaidrojuma raksts

 

Grafiskā daļa

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

 

Lēmums par detālplānojuma apstiprināšanu (21.12.2017.)

 

 

 

ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

Paskaidrojuma raksts

 

Grafiskā daļa

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

 

Lēmums par detālplānojuma apstiprināšanu (21.12.2017.)

 

 

 

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

Paskaidrojuma raksts

 

Grafiskā daļa

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

 

Lēmums par detālplānojuma apstiprināšanu (27.07.2017.)

 

 

 

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

MAGONES

Detālplānojums
Lēmums par detālplānojuma apstiprināšanu (17.12.2004.)
Lēmums par detālplānojuma apstiprināšanu ar domes saistošajiem noteikumiem (27.10.2009.)

Detālplānojuma “Magones” grozījumi nekustamajā īpašumā Margrietiņu iela 4 un Margrietiņu iela

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi
Grafiskā daļa:
1.lapa – Topogrāfiskais plāns
2.lapa – Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana. Sarkano līniju grozījumi. Apgrūtinātās teritorijas un objekti.
3.lapa – Zemes ierīcības darbu plāns
Paskaidrojuma raksts
Lēmums par apstiprināšanu (02.02.2022.)

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Grafiskā daļa:

1.lapa – Esoša detālplānojuma teritorijas izmantošana

2.lapa – Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

3.lapa – Inženierkomunikāciju plāns

4.lapa – Zemes ierīcības darbu plāns

5.lapa – Topogrāfiskais plāns

Paskaidrojuma raksts

 

Lēmums par detālplānojuma apstiprināšanu (27.09.2018.)

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Grafiskā daļa

Paskaidrojuma raksts

 

Lēmums par apstiprināšanu (22.11.2018.)

 

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Grafiskā daļa

Paskaidrojuma raksts

 

Lēmums par apstiprināšanu (22.11.2018.)

 

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

“KROŅI”, “KRONĪŠI”, “JUMTIŅI”, “EFEJAS”

 

Detālplānojums

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā.

 

Lēmums par detālplānojuma apstiprināšanu (23.07.2015.)

 

 

Detālplānojuma ““KROŅI”, “KRONĪŠI”, “JUMTIŅI”, “EFEJAS”” grozījumi nekustamajos īpašumos “KROŅI” un “KROŅU CEĻŠ”

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi (ar grozījumiem)

Paskaidrojuma raksts

 

Lēmums_2 par detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu (11.04.2019.)

 

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

 

Paskaidrojuma raksts

Grafiskā daļa

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Lēmums par detālplānojuma apstiprināšanu (13.07.2017.)

 

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

1.lapa – Zemes vienību sadalījums

2.lapa – Apgrūtinājumi

3.lapa – Inženiertīkli

4.lapa – Plānotā (atļautā) izmantošana

5.lapa – Realizācijas kārtība

Paskaidrojuma raksts

 

Lēmums par apstiprināšanu (03.12.2020.)

 

 

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Grafiskā daļa:

1.lapa – Teritorijas pašreizējā izmantošana

2.lapa – Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

3.lapa – Teritorijas inženierkomunikāciju shēma

4.lapa – Zemes ierīcības projekts

5.lapa – Topogrāfiskais plāns

Paskaidrojuma raksts

 

Lēmums par apstiprināšanu (12.12.2019.)

 

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Grafiskā daļa

Paskaidrojuma raksts

 

Lēmums par apstiprināšanu (02.05.2019.)

 

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Grafiskā daļa

Paskaidrojuma raksts

 

Lēmums par detālplānojuma apstiprināšanu (25.05.2017.)

 

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

 

 

 

DETĀLPLĀNOJUMA “DĀRZNIEKI” GROZĪJUMI

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Grafiskā daļa – Zemes vienību sadalījuma, funkcionālais zonējums un inženierkomunikāciju plāns

Paskaidrojuma raksts

 

Lēmums par apstiprināšanu (18.08.2021.)

 

 

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

Detālplānojums

 

Lēmums par detālplānojuma apstiprināšanu.

Detālplānojums

 

Lēmums par detālplānojuma apstiprināšanu (09.07.2015.)

 

 

 

Detālplānojuma “BRĪVZEMNIEKI” grozījumi nekustamajā īpašumā “BRĪVZEMNIEKI”

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Grafiskā daļa:

1.lapa – Zemes vienību sadalījums un apgrūtinājumi

2.lapa – Plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana

Paskaidrojuma raksts

 

Lēmums par apstiprināšanu (21.01.2021.)

 

 

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

BEITIŅI-2, PRIEDULĀJI

 

Lēmums par detālplānojuma apstiprināšanu (10.02.2011.)

Detālplānojums

 

 

 

BEITIŅI-2, PRIEDULĀJI, 2012. GADA GROZĪJUMI

 

Lēmums par detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu (03.04.2012.)

Detālplānojums

Detālplānojums

 

Lēmums par detālplānojuma apstiprināšanu ar Ķekavas novada Domes saistošajiem noteikumiem

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

Detālplānojums

 

Lēmums par detālplānojuma apstiprināšanu ar Ķekavas novada Domes saistošajiem noteikumiem

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Grafiskā daļa:

1.lapa – Esošās situācijas plāns

2.lapa – Funkcionālā zonējuma plāns

3.lapa – Inženierkomunikāciju plāns

4.lapa – Transporta shēma

5.lapa – Zemes ierīcības darbu plāns

6.lapa – Topogrāfiskais plāns

Paskaidrojuma raksts

 

Lēmums par apstiprināšanu (17.06.2021.)

 

 

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Grafiskā daļa:

1.lapa – Teritorijas pašreizējā izmantošana

2.lapa – Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

3.lapa – Zemes ierīcības projekts

4.lapa – Apbūves un labiekārtojuma shēma

Paskaidrojuma raksts (pielikums – vizualizācijas)

 

Lēmums par apstiprināšanu (17.10.2019.)

 

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Grafiskā daļa

Paskaidrojuma raksts

 

Lēmums par apstiprināšanu (28.03.2019.)

 

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Grafiskā daļa

Paskaidrojuma raksts

 

Lēmums par apstiprināšanu (22.11.2018.)

 

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

 

Paskaidrojuma raksts

Grafiskā daļa

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Lēmums par detālplānojuma apstiprināšanu (26.10.2017.)

 

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā