SEKLUMI un GALA SLOKAS

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Grafiskā daļa:

1.lapa – Esošās izmantošanas plāns
2.lapa – Plānotā (atļautā) izmantošana
3.lapa – Komunikācijas
4.lapa – Zemes ierīcības projekts
5.lapa – Topogrāfiskais plāns (1.lapa)
6.lapa – Topogrāfiskais plāns (2.lapa)

Paskaidrojuma raksts

Lēmums par apstiprināšanu (27.09.2023.), pielikums
Publikācija oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (09.10.2023., Oficiālās publikācijas Nr.: 2023/195.22)

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

MEŽNORIŅAS

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Grafiskā daļa:

1.lapa – Teritorijas pašreizējā izmantošana
2.lapa – Inženiertehniskās apgādes tīkli
3.lapa – Zemes ierīcības projekts
4.lapa – Plānotā (atļautā) izmantošana
5.lapa – Šķērsprofili

Paskaidrojuma raksts

Lēmums par apstiprināšanu (09.08.2023.), pielikums
Publikācija oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (16.08.2023., Oficiālās publikācijas Nr.: 2023/157.18)

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

ODUKALNA IELA 4

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Grafiskā daļa:

1.lapa – Teritorijas pašreizējā izmantošana
2.lapa – Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
3.lapa – Transporta kustības shēma
4.lapa – Zemes ierīcības projekts (pielikums detālplānojumam)

Paskaidrojuma raksts

Lēmums par apstiprināšanu (19.07.2023.), pielikums
Publikācija oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (31.07.2023., Oficiālās publikācijas Nr.: 2023/145.11)

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

JAUNGAŅĢI

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Grafiskā daļa:

1.lapa – Esošā detālplānojuma teritorijas izmantošana
2.lapa – Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
3.lapa – Inženierkomunikāciju plāns
4.lapa – Zemes ierīcības darbu plāns
5.lapa – Topogrāfiskais plāns

Paskaidrojuma raksts

Lēmums par apstiprināšanu (21.06.2023.), pielikums
Publikācija oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (28.06.2023., Oficiālās publikācijas Nr.: 2023/123.47)

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

LAIVAS

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Grafiskā daļa:

1.lapa – Funkcionālā zonējuma, zemes vienības sadalījuma un aizsargjoslu plāns
2.lapa – Transporta organizācijas shēma
3.lapa – Galveno inženiertīklu shēma, sarkanās līnijas

Paskaidrojuma raksts

Lēmums par apstiprināšanu (07.06.2023.), pielikums
Publikācija oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (21.06.2023., Oficiālās publikācijas Nr.: 2023/119.43)

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

SILVESTRI

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Grafiskā daļa:

1.lapa – Teritorijas pašreizējā izmantošana
2.lapa – Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
3.lapa – Inženierkomunikāciju izvietojuma shēma
4.lapa – Zemes ierīcības projekts
5.lapa – Topogrāfiskais plāns

Paskaidrojuma raksts

Lēmums par apstiprināšanu (07.06.2023.), pielikums
Publikācija oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (21.06.2023., Oficiālās publikācijas Nr.: 2023/119.42)

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

ZVIRBUĻI un ZVIRBUĻI-1

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Grafiskā daļa:

1.lapa – Teritorijas pašreizējā izmantošana
2.lapa – Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
3.lapa – Inženierkomunikkāciju izvietojuma shēma
4.lapa – Zemes ierīcības projekts
5.lapa – Īstenošanas shēma pa kārtām
6.lapa – Topogrāfiskais plāns

Paskaidrojuma raksts

Lēmums par apstiprināšanu (21.12.2022.), pielikums
Publikācija oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (30.12.2022., Oficiālās publikācijas Nr.: 2022/253.20)

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

ĀRAIŠI

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Grafiskā daļa:

1.lapa – Esošā teritorijas izmantošana
2.lapa – Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
3.lapa – Inženierkomunikāciju plāns
4.lapa – Zemes ierīcības darbu plāns
5.lapa – Topogrāfiskais plāns

Paskaidrojuma raksts

Lēmums par apstiprināšanu (21.12.2022.), pielikums
Publikācija oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (30.12.2022., Oficiālās publikācijas Nr.: 2022/253.19)

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

KORAĻĻI

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Grafiskā daļa:

1.lapa – Teritorijas pašreizējā izmantošana
2.lapa – Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
3.lapa – Inženierkomunikāciju izvietojuma shēma
4.lapa – Zemes ierīcības projekts

Paskaidrojuma raksts

Lēmums par apstiprināšanu (23.11.2022.), pielikums
Publikācija oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (02.12.2022., Oficiālās publikācijas Nr.: 2022/234.29)

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

SVĒTEĻI-2 un VILGERTIŅI

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Grafiskā daļa:

1.lapa – Teritorijas pašreizējā izmantošana
2.lapa – Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
3.lapa – Inženierkomunikāciju izvietojuma shēma
4.lapa – Zemes ierīcības projekts

Paskaidrojuma raksts

Lēmums par apstiprināšanu (23.11.2022.), pielikums
Publikācija oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (02.12.2022., Oficiālās publikācijas Nr.: 2022/234.28)

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

DIŽKAČAS

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Grafiskā daļa:

1.lapa – Esošā teritorijas izmantošana
2.lapa – Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
3.lapa – Inženierkomunikāciju plāns
4.lapa – Zemes ierīcības darbu plāns
5.lapa – Topogrāfiskais plāns

Paskaidrojuma raksts

Lēmums par apstiprināšanu (26.10.2022.), pielikums
Publikācija oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (08.11.2022., Oficiālās publikācijas Nr.: 2022/217.17)

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

ĪSTENI

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Grafiskā daļa:

1.lapa – Esošās situācijas plāns
2.lapa – Funkcionālā zonējuma plāns
3.lapa – Inženierkomunikaciju plāns
4.lapa – Zemes ierīcības darbu plāns
5.lapa – Adresācijas priekšlikuma plāns

Paskaidrojuma raksts

Lēmums par apstiprināšanu (12.10.2022.), pielikums
Publikācija oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (28.10.2022., Oficiālās publikācijas Nr.: 2022/210.27)

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

DAINAS

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Grafiskā daļa:

1.lapa – Esošās situācijas plāns
2.lapa – Teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas plāns
3.lapa – Plānoto inženierkomunikāciju plāns

Paskaidrojuma raksts

Lēmums par apstiprināšanu (12.10.2022.), pielikums
Publikācija oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (26.10.2022., Oficiālās publikācijas Nr.: 2022/208.18)

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

LŪRI 1

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Grafiskā daļa:

1.lapa – Esošā detālplānojuma teritorijas izmantošana
2.lapa – Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
3.lapa – Inženierkomunikāciju plāns
4.lapa – Zemes ierīcības darbu plāns
5.lapa – Topogrāfiskais plāns (1)
6.lapa – Topogrāfiskais plāns (2)

Paskaidrojuma raksts

Lēmums par apstiprināšanu (10.08.2022.)
Publikācija oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (31.08.2022., Oficiālās publikācijas Nr.: 2022/168.27)

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

LŪRI

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Grafiskā daļa:

1.lapa – Esošā detālplānojuma teritorijas izmantošana
2.lapa – Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
3.lapa – Inženierkomunikāciju plāns
4.lapa – Zemes ierīcības darbu plāns
5.lapa – Topogrāfiskais plāns

Paskaidrojuma raksts

Lēmums par apstiprināšanu (10.08.2022.)
Publikācija oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (31.08.2022., Oficiālās publikācijas Nr.: 2022/168.26)

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

“VECBUNKAS-4”

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa:

1. lapa – Zemes vienību sadalījuma plāns
2. lapa – Inženiertīkli
3. lapa – Plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana

Paskaidrojuma raksts

Atzinums par zālāju un meža biotopiem

Lēmums par apstiprināšanu (15.06.2022.), pielikums
Publikācija oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (30.06.2022., Oficiālās publikācijas Nr.: 2022/124.10)

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

 

“PILBĀRŽI”

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Grafiskā daļa:
1.lapa –  Esošā izmantošana
2.lapa – Plānotā (atļautā) izmantošana
3.lapa – Apgrūtinājumu plāns
4.lapa – Inženierkomunikāciju izvietojums
5.lapa – Zemes ierīcības projekts
Topogrāfiskais plāns

Paskaidrojuma raksts

Lēmums par apstiprināšanu (08.12.2021.)

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Grafiskā daļa:

1.lapa – Teritorijas pašreizējā izmantošana

2.lapa – Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

3.lapa – Savietotais inženiertīklu plāns un vertikālais plānojums

4.lapa – Ielas šķērsprofoli

Paskaidrojuma raksts

 

Lēmums par apstiprināšanu (03.12.2020.)

 

 

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

Paskaidrojuma raksts

Grafiskā daļa

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Lēmums par detālplānojuma apstiprināšanu (25.05.2017.)

 

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

 

Grafiskā daļa:

1.lapa – Zemes vienību sadalījuma plāns

2.lapa – Apgrūtinājumi

3.lapa – Inženiertīkli

4.lapa – Transporta risinājumi

5.lapa – Detālplānojuma realizācijas kārtas

6.lapa – Plānotā (atļautā) izmantošana

 

Paskaidrojuma raksts

 

Lēmums par detālplānojuma apstiprināšanu (14.05.2020.)

 

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

RĀMAVAS IELA 52

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Grafiskā daļa:

1.lapa – Esošās izmantošanas plāns

2.lapa – Plānotās (atļautās) izmantošanas plāns

3.lapa – Plānoto sarkano līniju plāns

4.lapa – Zemes vienību sadales un apgrūtinājumu plāns

5.lapa – Plānoto inženierkomunikāciju plāns

6.lapa – Adresāciju priekšlikuma plāns

7.lapa – Transporta kustības shēma

8.lapa – Īstenošanas shēma pa kārtām

Paskaidrojuma raksts

 

Lēmums par apstiprināšanu, administratīvā līguma projekts (16.05.2019.)

 

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

 

 

GROZĪJUMI NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ RĀMAVAS IELA 52

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Grafiskā daļa:

1.lapa – Esošās izmantošanas plāns
2.lapa – Plānotās (atļautās) izmantošanas plāns
3.lapa – Plānoto sarkano līniju plāns
4.lapa – Plānoto zemes vienību sadales un apgrūtinājumu plāns
5.lapa – Plānoto inženierkomunikāciju plāns
6.lapa – Adresācijas priekšlikumu plāns
7.lapa – Transporta kustības shēma

Paskaidrojuma raksts

Lēmums par apstiprināšanu (13.07.2022.), pielikums
Publikācija oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (22.07.2022., Oficiālās publikācijas Nr.: 2022/140.9)

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

EMMAS 2. zemes vienībai, GAIĻBIKŠI, JAUNNORVALDI, a/d STARTS 4/1 Nr. 22, a/d STARTS 4/1 Nr. 24, REGIJAS-1, REGIJAS

Detālplānojums

Lēmums par detālplānojuma apstiprināšanu (25.06.2009.)

Lēmums par detālplānojuma apstiprināšanu ar novada domes saistošajiem noteikumiem (24.11.2009.)

 

 

Detālplānojuma “Emmas, Regijas, Regijas-1 Jaunorvaldi, Gaiļbikši, a/d Starts 4/1-22, a/d Starts 4/1-24” grozījumi JAUNLAZDU IELĀ 2

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Grafiskā daļa:

1.lapa – Teritorijas pašreizējā izmantošana
2.lapa – Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Paskaidrojuma raksts

Lēmums par apstiprināšanu (07.06.2023.), pielikums
Publikācija oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (21.06.2023., Oficiālās publikācijas Nr.: 2023/119.44)

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Grafiskā daļa:

1.lapa – Esošā detālplānojuma teritorijas izmantošana

2.lapa – Detālplānojuma teritorijas atļautā izmantošana

3.lapa – Inženierkomunikāciju plāns

4.lapa – Zemes ierīcības darbu plāns

5.lapa – Topogrāfiskais plāns

Paskaidrojuma raksts

 

Lēmums par detālplānojuma apstiprināšanu (27.09.2018.)

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Grafiskā daļa:

1.lapa – Topogrāfiskais plāns

2.lapa – Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

3.lapa – Inženierkomunikāciju plāns

4.lapa – Zemes ierīcības darbu plāns

Paskaidrojuma raksts

 

Lēmums par apstiprināšanu (17.10.2019.)

 

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Grafiskā daļa

Paskaidrojuma raksts

 

Lēmums par apstiprināšanu (17.10.2019.)

 

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

Paskaidrojuma raksts

 

Grafiskā daļa

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

 

Lēmums par detālplānojuma apstiprināšanu (17.05.2018.)

 

 

 

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

Paskaidrojuma raksts

Grafiskā daļa

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

 

Lēmums par detālplānojuma apstiprināšanu (22.03.2018.)

 

 

 

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

Paskaidrojuma raksts

 

Grafiskā daļa

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

 

Lēmums par detālplānojuma apstiprināšanu (21.12.2017.)

 

 

 

ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

Paskaidrojuma raksts

 

Grafiskā daļa

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

 

Lēmums par detālplānojuma apstiprināšanu (21.12.2017.)

 

 

 

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

Paskaidrojuma raksts

 

Grafiskā daļa

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

 

Lēmums par detālplānojuma apstiprināšanu (27.07.2017.)

 

 

 

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

MAGONES

Detālplānojums
Lēmums par detālplānojuma apstiprināšanu (17.12.2004.)
Lēmums par detālplānojuma apstiprināšanu ar domes saistošajiem noteikumiem (27.10.2009.)

Detālplānojuma “Magones” grozījumi nekustamajā īpašumā Margrietiņu iela 4 un Margrietiņu iela

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi
Grafiskā daļa:
1.lapa – Topogrāfiskais plāns
2.lapa – Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana. Sarkano līniju grozījumi. Apgrūtinātās teritorijas un objekti.
3.lapa – Zemes ierīcības darbu plāns
Paskaidrojuma raksts
Lēmums par apstiprināšanu (02.02.2022.)

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

 

LEJAS BIRZNIEKI (ZAUDĒJIS SPĒKU!)

Lēmums par detālplānojuma atcelšanu (15.05.2024.)

Lēmums par detālplānojuma apstiprināšanu (27.09.2018.)

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Grafiskā daļa:

1.lapa – Esoša detālplānojuma teritorijas izmantošana

2.lapa – Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

3.lapa – Inženierkomunikāciju plāns

4.lapa – Zemes ierīcības darbu plāns

5.lapa – Topogrāfiskais plāns

Paskaidrojuma raksts

LAPMEŽI

Detālplānojums

Lēmums par detālplānojuma apstiprināšanu (16.07.2004.)

Lēmums par detālplānojuma apstiprināšanu ar Ķekavas novada Domes saistošajiem noteikumiem (24.11.2009.)

 

GROZĪJUMI NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ GRĪZUPES IELĀ 8, GRĪZUPES IELĀ 10 UN GRĪZUPES IELĀ 12

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Grafiskā daļa:

1.lapa – Esošās izmantošanas plāns
2.lapa – Plānotās (atļautās) izmantošanas plāns
3.lapa – Plānoto sarkano līniju plāns
4.lapa – Plānoto zemes vienību sadales un apgrūtinājumu plāns
5.lapa – Plānoto inženierkomunikāciju plāns
6.lapa – Adresācijas priekšlikuma plāns
7.lapa – Transporta kustības shēma

Paskaidrojuma raksts

Lēmums par apstiprināšanu (13.07.2022.), pielikums
Publikācija oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (21.07.2022., Oficiālās publikācijas Nr.: 2022/139.19)

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

 

GROZĪJUMI NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ LAPMEŽU IELĀ 16

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa:

1.lapa – Esošās izmantošanas plāns
2.lapa – Plānotās (atļautās) izmantošanas plāns
3.lapa – Plānoto sarkano līniju plāns
4.lapa – Plānoto zemes vienību sadales un apgrūtinājumu plāns
5.lapa – Plānoto inženierkomunikāciju plāns
6.lapa – Adresācijas priekšlikuma plāns
7.lapa – Transporta kustības shēma

Paskaidrojuma raksts

Lēmums par apstiprināšanu (28.09.2022.), pielikums
Publikācija oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (10.10.2022., Oficiālās publikācijas Nr.: 2022/196.13)

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Grafiskā daļa

Paskaidrojuma raksts

 

Lēmums par apstiprināšanu (22.11.2018.)

 

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Grafiskā daļa

Paskaidrojuma raksts

 

Lēmums par apstiprināšanu (22.11.2018.)

 

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

“KROŅI”, “KRONĪŠI”, “JUMTIŅI”, “EFEJAS”

 

Detālplānojums

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā.

 

Lēmums par detālplānojuma apstiprināšanu (23.07.2015.)

 

 

Detālplānojuma ““KROŅI”, “KRONĪŠI”, “JUMTIŅI”, “EFEJAS”” grozījumi nekustamajos īpašumos “KROŅI” un “KROŅU CEĻŠ”

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi (ar grozījumiem)

Paskaidrojuma raksts

 

Lēmums_2 par detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu (11.04.2019.)

 

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

 

ĶIRŠZIEDI

Detālplānojums

Lēmums par detālplānojuma apstiprināšanu (17.03.2006.)

Lēmums par detālplānojuma apstiprināšanu ar Ķekavas novada Domes saistošajiem noteikumiem (24.11.2009.)

 

 

DETĀLPLĀNOJUMA “ĶIRŠZIEDI” GROZĪJUMI (2021.gads)

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Grafiskā daļa:

1.lapa – Esošās izmantošanas plāns

2.lapa – Plānotās (atļautās) izmantošanas plāns

3.lapa – Plānoto sarkano līniju plāns

4.lapa – Vertikālais plānojums

5.lapa – Plānoto inženierkomunikāciju plāns

6.lapa – Adresāciju plāns

7.lapa – Transporta kustības shēma

Paskaidrojuma raksts

Lēmums par apstiprināšanu (17.06.2021.)

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

 

 

GROZĪJUMI NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ MANTOJUMU IELĀ 2 (nek.īp. iepriekšējais nosaukums – Ķiršziedu iela 7)

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Grafiskā daļa:

1.lapa – Esošās izmantošanas plāns
2.lapa – Plānotās (atļautās) izmantošanas plāns
3.lapa – Plānoto sarkano līniju plāns
4.lapa – Plānoto zemes vienību sadales un apgrūtinājumu plāns
5.lapa – Plānoto inženierkomunikāciju plāns
6.lapa – Adresācijas priekšlikumu plāns
7.lapa – Transporta kustības shēma
8.lapa – Vertikālais plānojums
9.lapa – Plānotās meliorācijas sistēmas izvietojuma plāns

Paskaidrojuma raksts

Lēmums par apstiprināšanu (09.11.2022.), pielikums
Publikācija oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (22.11.2022., Oficiālās publikācijas Nr.: 2022/226.19)

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

Paskaidrojuma raksts

Grafiskā daļa

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Lēmums par detālplānojuma apstiprināšanu (13.07.2017.)

 

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

1.lapa – Zemes vienību sadalījums

2.lapa – Apgrūtinājumi

3.lapa – Inženiertīkli

4.lapa – Plānotā (atļautā) izmantošana

5.lapa – Realizācijas kārtība

Paskaidrojuma raksts

 

Lēmums par apstiprināšanu (03.12.2020.)

 

 

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Grafiskā daļa:

1.lapa – Teritorijas pašreizējā izmantošana

2.lapa – Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

3.lapa – Teritorijas inženierkomunikāciju shēma

4.lapa – Zemes ierīcības projekts

5.lapa – Topogrāfiskais plāns

Paskaidrojuma raksts

 

Lēmums par apstiprināšanu (12.12.2019.)

 

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Grafiskā daļa

Paskaidrojuma raksts

 

Lēmums par apstiprināšanu (02.05.2019.)

 

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Grafiskā daļa

Paskaidrojuma raksts

 

Lēmums par detālplānojuma apstiprināšanu (25.05.2017.)

 

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

 

 

 

DETĀLPLĀNOJUMA “DĀRZNIEKI” GROZĪJUMI

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Grafiskā daļa – Zemes vienību sadalījuma, funkcionālais zonējums un inženierkomunikāciju plāns

Paskaidrojuma raksts

 

Lēmums par apstiprināšanu (18.08.2021.)

 

 

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

Detālplānojums

 

Lēmums par detālplānojuma apstiprināšanu.

Detālplānojums

 

Lēmums par detālplānojuma apstiprināšanu (09.07.2015.)

 

 

 

Detālplānojuma “BRĪVZEMNIEKI” grozījumi nekustamajā īpašumā “BRĪVZEMNIEKI”

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Grafiskā daļa:

1.lapa – Zemes vienību sadalījums un apgrūtinājumi

2.lapa – Plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana

Paskaidrojuma raksts

 

Lēmums par apstiprināšanu (21.01.2021.)

 

 

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

BEITIŅI-2, PRIEDULĀJI

 

Lēmums par detālplānojuma apstiprināšanu (10.02.2011.)

Detālplānojums

 

 

 

BEITIŅI-2, PRIEDULĀJI, 2012. GADA GROZĪJUMI

 

Lēmums par detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu (03.04.2012.)

Detālplānojums

Detālplānojums

 

Lēmums par detālplānojuma apstiprināšanu ar Ķekavas novada Domes saistošajiem noteikumiem

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

Detālplānojums

 

Lēmums par detālplānojuma apstiprināšanu ar Ķekavas novada Domes saistošajiem noteikumiem

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Grafiskā daļa:

1.lapa – Esošās situācijas plāns

2.lapa – Funkcionālā zonējuma plāns

3.lapa – Inženierkomunikāciju plāns

4.lapa – Transporta shēma

5.lapa – Zemes ierīcības darbu plāns

6.lapa – Topogrāfiskais plāns

Paskaidrojuma raksts

 

Lēmums par apstiprināšanu (17.06.2021.)

 

 

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Grafiskā daļa:

1.lapa – Teritorijas pašreizējā izmantošana

2.lapa – Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

3.lapa – Zemes ierīcības projekts

4.lapa – Apbūves un labiekārtojuma shēma

Paskaidrojuma raksts (pielikums – vizualizācijas)

 

Lēmums par apstiprināšanu (17.10.2019.)

 

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Grafiskā daļa

Paskaidrojuma raksts

 

Lēmums par apstiprināšanu (28.03.2019.)

 

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Grafiskā daļa

Paskaidrojuma raksts

 

Lēmums par apstiprināšanu (22.11.2018.)

 

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

 

Paskaidrojuma raksts

Grafiskā daļa

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Lēmums par detālplānojuma apstiprināšanu (26.10.2017.)

 

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

ĀBRANTI (2.kārta)

Detālplānojums

Lēmums par detālplānojuma apstiprināšanu ar Ķekavas novada Domes saistošajiem noteikumiem (24.11.2009.)

Ķekavas pagasta padomes lēmums par detālplānojuma apstiprināšanu (20.02.2004.)

 

 

Detālplānojuma “Ābranti (2.kārta)” grozījumi nekustamajā īpašumā “ĀBRANTI”

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Grafiskā daļa:

1.lapa – Esošā teritorijas izmantošana
2.lapa – Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
3.lapa – Inženierkomunikāciju plāns
4.lapa – Zemes ierīcības darbu plāns
5.lapa – Topogrāfiskais plāns

Paskaidrojuma raksts

Lēmums par apstiprināšanu (21.06.2023.), pielikums
Publikācija oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (28.06.2023., Oficiālās publikācijas Nr.: 2023/123.46)

* ar detālplānojuma pilnu eksemplāru var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

3 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

2 notikumi,

3 notikumi,

2 notikumi,

2 notikumi,

1 notikums,

2 notikumi,