“Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Ķekavas novada pašvaldībā”

Projekta nosaukums Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Ķekavas novada pašvaldībā
Projekta numurs 9.3.1.1/19/I/025
Projekta realizācija 2020. – 2022.
Finansējums ERAF 322 350.45 EUR,
Valsts budžeta dotācija 8 532.81 EUR,
pašvaldības finansējums 48 352.57 EUR;
Kopējās izmaksas: 379 235.83 EUR
Projekta mērķis Projekta mērķis  ir sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Ķekavas
novada pašvaldībā. Īstenojot projektā plānoto infrastruktūras pilnveidi, tiks radīti priekšnosacījumi sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.
Galvenās aktivitātes Projekta ietvaros Ķekavā tiks veikti ēkas Gaismas ielā 19 k. 8, 5.stāva daļas atjaunošanas darbi.  Tiks izveidots un labiekārtots:
– dienas aprūpes centrs, nodrošinot sociālās aprūpes pakalpojumus 15 personām  ar GRT;
– izveidota un aprīkota sociālo rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas vieta bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo  ģimenēs, un viņu likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm
Atbildīgais projektu vadītājs Anna Leimane, anna.leimane@kekava.lv
Publicitāte https://kekava.lv/pub/index.php?id=150&lid=15518

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

9 notikumi,

Ceļš uz Baldones kūrortu

Pieaugušo kolektīvu un pulciņu nodarbības 2022./2023.g. sezonā Baložu pilsētas kultūras namā

Bērnu kolektīvu un pulciņu nodarbības 2022./2023. sezonā Baložu pilsētas kultūras namā

Ziemassvētki Džungļos

8 notikumi,

-

Mana dabas aptieka

8 notikumi,

8 notikumi,

Gadumijas balle

4 notikumi,

5 notikumi,

-

Akordam 8

5 notikumi,

7 notikumi,

-

Zvaigznes Dienas Koncerts

6 notikumi,

-

Vētras puika

6 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

5 notikumi,

JANVĀRIS

5 notikumi,

Sniegpārslu dejā

5 notikumi,

5 notikumi,

ATBALSS

ATBALSS

6 notikumi,

Janvāris

9 notikumi,

6 notikumi,

-

JANVĀRIS, spēlfilma

5 notikumi,

7 notikumi,

-

Ķiparu piparu rīta stunda

6 notikumi,

5 notikumi,

-

REDZES PĀRBAUDE

7 notikumi,

-

Svečturu rotāšanas darbnīca

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS