“Multidisciplināru sociālo pakalpojumu pieejamība Carnikavas un Ķekavas novadā”

Projekta nosaukums Multidisciplināru sociālo pakalpojumu pieejamība Carnikavas un Ķekavas novadā
Projekta numurs 9.2.2.3/18/A/002
Projekta realizācija 03.2019. – 02.2020.
Finansējums 56784 EUR
Projekta mērķis Projekta mērķa grupa ir bērni ar redzes traucējumiem, dzirdes traucējumiem, kustību traucējumiem, psihiskas uzvedības traucējumiem, un pārējiem traucējumiem, t.i., kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenē, turpmāk – bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī šo bērnu likumiskie pārstāvji. Kopējais bērnu skaits – 43 kopā pa diviem novadiem (Carnikavas un Ķekavas novadiem).
Galvenās aktivitātes Atbilstoši 22.05.2018. MK noteikumu Nr.291 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.3. pasākuma “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana” īstenošanas noteikumi” 24.3. punktam – bērnam ar funkcionāliem traucējumiem plānots sniegt ne vairāk kā 40 pakalpojumu sniegšanas reizes visā projekta īstenošanas laikā, un šī bērna vecākam, aizbildnim vai audžuvecākam – ne vairāk kā 20 pakalpojumu sniegšanas reizes visā projekta īstenošanas laikā. Ķekavas novadā – 30 bērni, kuri ir potenciālie dalībnieki. Projekta realizācijas laikā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenē, un viņu likumiskajiem pārstāvjiem tiks sniegta multidisciplināri sociālie pakalpojumi – fizioterapija, uztura terapija, psihologa un masiera pakalpojumi, un pēc nepieciešamības – ergoterapija, logopēda pakalpojumi.
Atbildīgais projektu vadītājs Sandra Balode, Sandra.Balode@kekava.lv
Publicitāte https://arhivs.kekava.lv/pub/index.php?id=150&gid=1&lid=13644 https://www.kekava.lv/uploads/filedir/Avize/kekavas_novads_aprilis_2019.pdf https://www.kekava.lv/uploads/filedir/ekavas_novads_nr_3_2019.pdf

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

6 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

8 notikumi,

Vasarssvētku meistarklase

7 notikumi,

5 notikumi,

-

PAVASARA TIRGUS BALOŽOS

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

4 notikumi,

4 notikumi,

3 notikumi,

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

5 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,