Ķekavas novada labiekārtošanas plāna izstrāde

Projekta nosaukums Ķekavas novada labiekārtošanas plāna izstrāde
Projekta numurs
Projekta realizācija 2019.-2020.
Finansējums 21 780 EUR
Projekta mērķis Projekta mērķis ir izstrādāt vienotu novada labiekārtošanas attīstības plānu,lai turpmāk varētu plānveidīgāk nodrošināt labiekārtošanas, rotaļlaukumu, apstādījumu un aktīvās atpūtas zonu izveidi atbilstoši iedzīvotāju vecuma grupām un interesēm, kā arī ņemot vērā jau esošo izveidoto infrastruktūru.
Galvenās aktivitātes Ķekavas novadā teritorijas labiekārtošanas darbi tiks realizēti, balstoties uz izstrādātās vienotās labiekārtošanas koncepcijas pamata, lai nodrošinātu līdzsvarotu, plānveidīgu un iedzīvotājiem  pievilcīgu atpūtas zonu izveidi visā novada teritorijā. Vienotais redzējums pašvaldībai ļaus labāk un efektīvāk strādāt pie plānveidīga un  līdzsvarota visa novada labiekārtošanas jautājuma, kā arī operatīvāk ļaus startēt dažādos valsts un Eiropas Savienības projektos Ķekavas novadā atbilstoši izveidotajai labiekārtošanas attīstības koncepcijai.  Tāpat arī iedzīvotājiem būs skaidrāka izpratne par pašvaldības plānotajiem darbiem šajā jomā. Labiekārtošanas plāna ļoti būtiska sastāvdaļa būs iedzīvotāju iesaistīšana, lai apspriestu un apzinātu viņu viedokli par plānoto piedāvājumu.
Atbildīgais projektu vadītājs Kristīne Danovska, kristine.danovska@kekava.lv
Publicitāte https://arhivs.kekava.lv/pub/index.php?id=150&lid=13690

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

6 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Uldis Krauze- GLEZNAS

7 notikumi,

7 notikumi,

-

Grāmatu tārpiņa tikšanās

6 notikumi,

9 notikumi,

-

PASAKU SARGI

11 notikumi,

Ziemassvētkus gaidot

6 notikumi,

6 notikumi,

6 notikumi,

7 notikumi,

BRĪNUMIŅŠ

Vietām gaidāms stiprs lietus

7 notikumi,

8 notikumi,

Kad Ziemassvētku miers…

-

EGLES IEDEGŠANA BALOŽOS

5 notikumi,

6 notikumi,

5 notikumi,

SALŪTS. KŪKA. LĪGOOO!!!

8 notikumi,

3 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

4 notikumi,

-

Koncerts SVĒTKIEM VIJOTIES

5 notikumi,

Pasaku balle