Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai

Projekta nosaukums Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai
Projekta numurs Est-Lat7
Projekta realizācija 2017. -2019.
Finansējums 30 000 EUR, tajā skaitā ERAF – 25500,00 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 1 500,00 EUR, pašvaldības finansējums – 3000,00 EUR
Projekta mērķis Atdzīvināt industriālo mantojumu tūrisma attīstībai; veicinot izpratni par industriālā mantojuma vērtībām un nozīmi tūrisma piedāvājuma dažādošanai projekta reģionos;
Galvenās aktivitātes Projekta ietvaros tiek turpināta Baložu kūdras muzejdzelceļa attīstība. Projekta ietvaros tiks izveidota nepieciešamā infrastruktūra ekskursijām – sagatavoti uzskates materiāli mini-ekspozīcijai, pēc vēsturiskajiem materiāliem izveidots vaļējā tipa pasažieru vagons tūristu pārvadāšanai no kūdras rūpnīcas uz kūdras purva laukiem, uzstādītas norādes un izgatavotas apkalpojošā personāla uniformas.
Atbildīgais projektu vadītājs Kristīne Danovska, kristine.danovska@kekava.lv
Publicitāte Informācija mājas lapā:
http://www.kekavasnovads.lv/pub/index.php?id=2172&gid=116&lid=10237
Publikācijas:
http://www.kekavasnovads.lv/pub/index.php?id=150&lid=12413
http://www.kekavasnovads.lv/pub/index.php?id=150&lid=12494
Publikācijas “Ķekavas novads”:
http://www.kekavasnovads.lv/uploads/filedir/Avize/kekavas_novads_nr11_2018.pdf
https://kekava.lv/uploads/filedir/vineta/ekavasavze_nr_9_2018.pdf

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

8 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Izstāde CIKLS

Izstāde CIKLS

DIVAS PASAULES

DIVAS PASAULES

8 notikumi,

9 notikumi,

Mana Brīvība

MANA BRĪVĪBA

9 notikumi,

7 notikumi,

8 notikumi,

8 notikumi,

8 notikumi,

16 notikumi,

Uldis Krauze- GLEZNAS

-

Lāčplēša diena

9 notikumi,

-

MEITEŅU KORIS Ķekavā

9 notikumi,

-

Valsts svētku koncerts

12 notikumi,

TRĪS ZVAIGZNES. ZIGFRĪDS

8 notikumi,

Sieviete ar dzeltenām brillēm

7 notikumi,

8 notikumi,

8 notikumi,

Ēriks Akmenssirds

10 notikumi,

ĒRIKS AKMENSSIRDS

DANČU VAKARS

7 notikumi,

6 notikumi,

7 notikumi,

7 notikumi,

-

Grāmatu tārpiņa tikšanās

6 notikumi,

9 notikumi,

-

PASAKU SARGI

10 notikumi,

Ziemassvētkus gaidot