Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķekavā, 4. kārta

Projekta nosaukums Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķekavā, 4. kārta
Projekta numurs Nr. 5.3.1.0/16/I/008
Projekta realizācija 2018.-2019.
Finansējums 5 501 405,85 EUR
Projekta mērķis Projekta mērķis – īstenojot projektu tiks nodrošināta kanalizācijas pakalpojumu pieejamība un augstas kvalitātes dzeramā ūdens padeve centrālajā tīklā Loreķu lauka privātmāju iedzīvotājiem,  samazināts Daugavas upes piesārņojums, sekmēta ūdens resursu un energo resursu racionāla izmantošana, nodrošinātas ugunsdrošības pasākumu ievērošanai nepieciešamās ūdens caurplūdes jaudas un izbūvēti ugunsdzēsības hidranti.
Galvenās aktivitātes Projekta ietvaros Loreķu teritorijā Ķekavā, Ķekavas novadā, izbūvēti:
– ūdensvads – 11 250 m ar vairāk nekā 300 pieslēguma vietām privātmājām;
– ugunsdzēsības hidranti visa projekta teritorijā atbilstoši būvnormatīvu prasībām;
– pašteces kanalizācija un spiedkanalizācija – 9920 m ar vairāk nekā 300  pieslēguma vietām privātmājām;
– sešas kanalizācijas sūkņu stacijas notekūdeņu novadīšanai uz Ķekavas ūdenssaimniecības projekta I kārtā izbūvēto spiedvadu Ķekava–Rīga;
– iepriekšējā stāvoklī atjaunots ielu un ceļu segums Loreķu teritorijā.
Atbildīgais projektu vadītājs SIA “Ķekavas nami”
Publicitāte https://kekava.lv/uploads/filedir/Avize/kekavas_novads_nr6_2018.pdf  https://kekava.lv/uploads/filedir/Avize/kekavas_novads_nr7_2018.pdf https://kekava.lv/uploads/filedir/Avize/kekavas_novads_nr10_2018.pdf           https://kekava.lv/uploads/filedir/ekavas_novads_nr_3_2019.pdf https://kekava.lv/uploads/filedir/Avize/kekavas_novads_maijs_2019.pdf https://kekava.lv/uploads/filedir/ekava_septembris2019_avize.pdf

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

8 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Izstāde CIKLS

Izstāde CIKLS

DIVAS PASAULES

DIVAS PASAULES

8 notikumi,

9 notikumi,

Mana Brīvība

MANA BRĪVĪBA

9 notikumi,

7 notikumi,

8 notikumi,

8 notikumi,

8 notikumi,

16 notikumi,

Uldis Krauze- GLEZNAS

-

Lāčplēša diena

9 notikumi,

-

MEITEŅU KORIS Ķekavā

9 notikumi,

-

Valsts svētku koncerts

12 notikumi,

TRĪS ZVAIGZNES. ZIGFRĪDS

8 notikumi,

Sieviete ar dzeltenām brillēm

7 notikumi,

8 notikumi,

8 notikumi,

Ēriks Akmenssirds

10 notikumi,

ĒRIKS AKMENSSIRDS

DANČU VAKARS

7 notikumi,

6 notikumi,

7 notikumi,

7 notikumi,

-

Grāmatu tārpiņa tikšanās

6 notikumi,

9 notikumi,

-

PASAKU SARGI

10 notikumi,

Ziemassvētkus gaidot