Dienas centra izveide pakalpojuma pieejamībai

Projekta nosaukums Dienas centra izveide pakalpojuma pieejamībai
Projekta numurs Nr. 17-04-AL02-A019.2201-000004
Projekta realizācija 2018.
Finansējums Kopējās izmaksas EUR 27639,39
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums 70% EUR  19347,56
Baldones novada pašvaldības finansējums 30%  EUR 8291,83
Projekta mērķis Nodrošināt pakalpojuma pieejamību novada senioru, invalīdu, sociāli maznodrošinātu un/vai mazaizsargātu personu, bezdarbnieku un pieaugušo personu ar funkcionālajiem traucējumiem piedalīšanos Baldones novada sabiedriskajā dzīvē, uzlabojot dzīves kvalitāti, kā arī zināšanu un prasmju apguvi, kas nodrošina katram iespēju labāk integrēties sabiedrībā, bagātināt sociālo dzīvi un palielināt savas pašapkalpošanās spējas.
Galvenās aktivitātes Projekta ietvaros plānots izremontēt un labiekārtot dienas centra izveidei paredzētās telpas – nodarbību telpu, noliktavu, tualeti, gaiteni un koridoru, veidojot kompleksu dienas centra telpu vidi, sociālā aprūpes centra “Baldone” pirmā stāva telpās, Iecavas ielā 4, Baldonē, Baldones novadā, nodrošinot ērtu piekļuvi arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Dienas centru paredzēts aprīkot arī ar nelielu virtuvi un nepieciešamo sadzīves tehniku (plīts, cepeškrāsns, tvaiku nosūcējs un mazs ledusskapis), lai varētu mācīties elementārās pašapkalpošanās prasmes.
Atbildīgais projektu vadītājs Inese Done, inese.done@baldone.lv
Publicitāte

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

6 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Uldis Krauze- GLEZNAS

7 notikumi,

7 notikumi,

-

Grāmatu tārpiņa tikšanās

6 notikumi,

9 notikumi,

-

PASAKU SARGI

11 notikumi,

Ziemassvētkus gaidot

6 notikumi,

6 notikumi,

6 notikumi,

7 notikumi,

BRĪNUMIŅŠ

Vietām gaidāms stiprs lietus

7 notikumi,

8 notikumi,

Kad Ziemassvētku miers…

-

EGLES IEDEGŠANA BALOŽOS

5 notikumi,

6 notikumi,

5 notikumi,

SALŪTS. KŪKA. LĪGOOO!!!

8 notikumi,

3 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

4 notikumi,

-

Koncerts SVĒTKIEM VIJOTIES

5 notikumi,

Pasaku balle