Ķekavas vidusskolas un Baložu vidusskolas mācību vides uzlabošana

Projekta nosaukums Ķekavas vidusskolas un Baložu vidusskolas mācību vides uzlabošana
Projekta numurs 8.1.2.0/17/I/036
Projekta realizācija 2018. -2022.
Finansējums ERAF 3 178 193 EUR, valsts budžeta dotācija 84 128 EUR, pašvaldības finansējums 6 001 682 EUR
Projekta mērķis Projekta mērķis ir uzlabot mācību vidi Ķekavas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs – Ķekavas vidusskolā un Baložu vidusskolā un atrisināt problēmas saistībā ar pašreizējo nepietiekošo vispārējās izglītības iestādē izglītojamo mācību vietu skaitu Baložu pilsētā
Galvenās aktivitātes Baložu vidusskolā tiks izbūvēta piebūve divos stāvos: 12 mācību klašu telpas, tajā skaitā dabaszinību kabineti  (fizika, ķīmija), aktu zāle, ēdamzāle, tiks pārbūvēts sporta laukums, tiks ierīkotas mobilās darba vietas izglītojamajiem darbam ar datoru (5 mobilās datorklases Baložu vidusskolā un 5 mobilās datorklases Ķekavas vidusskolā)
Atbildīgais projektu vadītājs Māris Ozoliņš, maris.ozolins@kekava.lv
Publicitāte https://arhivs.kekava.lv/pub/index.php?id=2114

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

5 notikumi,

Pieaugušo kolektīvu un pulciņu nodarbības 2022./2023.g. sezonā Baložu pilsētas kultūras namā

Bērnu kolektīvu un pulciņu nodarbības 2022./2023. sezonā Baložu pilsētas kultūras namā

ATBALSS

ATBALSS

-

REDZES PĀRBAUDE

7 notikumi,

-

Svečturu rotāšanas darbnīca

5 notikumi,

6 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

6 notikumi,

Sveču liesmu sasildīti

7 notikumi,

5 notikumi,

10 notikumi,

-

Lielais Indiķis

Apsolūti sievišķīgi

6 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

MĀTES PIENS

10 notikumi,

Lielais Indriķis

-

Trušu kāposti

4 notikumi,

4 notikumi,

3 notikumi,

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS