Ķekavas vidusskolas un Baložu vidusskolas mācību vides uzlabošana

Projekta nosaukums Ķekavas vidusskolas un Baložu vidusskolas mācību vides uzlabošana
Projekta numurs 8.1.2.0/17/I/036
Projekta realizācija 2018. -2022.
Finansējums ERAF 3 178 193 EUR, valsts budžeta dotācija 84 128 EUR, pašvaldības finansējums 6 001 682 EUR
Projekta mērķis Projekta mērķis ir uzlabot mācību vidi Ķekavas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs – Ķekavas vidusskolā un Baložu vidusskolā un atrisināt problēmas saistībā ar pašreizējo nepietiekošo vispārējās izglītības iestādē izglītojamo mācību vietu skaitu Baložu pilsētā
Galvenās aktivitātes Baložu vidusskolā tiks izbūvēta piebūve divos stāvos: 12 mācību klašu telpas, tajā skaitā dabaszinību kabineti  (fizika, ķīmija), aktu zāle, ēdamzāle, tiks pārbūvēts sporta laukums, tiks ierīkotas mobilās darba vietas izglītojamajiem darbam ar datoru (5 mobilās datorklases Baložu vidusskolā un 5 mobilās datorklases Ķekavas vidusskolā)
Atbildīgais projektu vadītājs Māris Ozoliņš, maris.ozolins@kekava.lv
Publicitāte https://arhivs.kekava.lv/pub/index.php?id=2114

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

8 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Izstāde CIKLS

Izstāde CIKLS

DIVAS PASAULES

DIVAS PASAULES

8 notikumi,

9 notikumi,

Mana Brīvība

MANA BRĪVĪBA

9 notikumi,

7 notikumi,

8 notikumi,

8 notikumi,

8 notikumi,

16 notikumi,

Uldis Krauze- GLEZNAS

-

Lāčplēša diena

9 notikumi,

-

MEITEŅU KORIS Ķekavā

9 notikumi,

-

Valsts svētku koncerts

12 notikumi,

TRĪS ZVAIGZNES. ZIGFRĪDS

8 notikumi,

Sieviete ar dzeltenām brillēm

7 notikumi,

8 notikumi,

8 notikumi,

Ēriks Akmenssirds

10 notikumi,

ĒRIKS AKMENSSIRDS

DANČU VAKARS

7 notikumi,

6 notikumi,

7 notikumi,

7 notikumi,

-

Grāmatu tārpiņa tikšanās

6 notikumi,

9 notikumi,

-

PASAKU SARGI

9 notikumi,

Ziemassvētkus gaidot