Nodrošināt neitrālu oglekļa emisiju reģionos līdz 2050. gadam (C -TRACK-50)

Projekta nosaukums Nodrošināt neitrālu oglekļa emisiju reģionos līdz 2050. gadam (C -TRACK-50)
Projekta numurs Nr.784974
Projekta realizācija 2018.-2021.
Finansējums 1 983 835,75 EUR, Rīgas plānošanas reģions – 146 500,00 EUR
Projekta mērķis Mobilizēt un atbalstīt valsts pārvaldes iestādes, pārskatot un izstrādājot enerģētikas politikas prioritātes oglekļa mazietilpīgai attīstībai līdz 2050. gadam, kā arī sekmēt starpnozaru sadarbību un iedrošināt pašvaldības rast finansējumu, izstrādāt un īstenot enerģijas un klimata plānus ar mērķi sasniegt neitrālas oglekļa emisijas līdz 2050. gadam.
Galvenās aktivitātes Projekta laikā Ķekavas novada pašvaldībai tiks izstrādāts lgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns vai līdzvērtīgs plānošanas dokuments 2030./2050. gadam, kas būs arī kā energoresursu pārvaldes sistēmas daļa. Projekta laikā šī plāna izstrādei tiks piesaistīti eksperti.
Atbildīgais projektu vadītājs Māris Ozoliņš, maris.ozolins@kekava.lv
Publicitāte https://arhivs.kekava.lv/pub/index.php?id=150&gid=1&lid=12626
https://www.c-track50.eu/node/35 https://www.kekava.lv/uploads/filedir/Avize/kekavas_novads_janvaris_2019.pdf

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

3 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

2 notikumi,

3 notikumi,

2 notikumi,

2 notikumi,

1 notikums,

2 notikumi,