Nojumes sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un uzņēmējdarbības veicināšanai Ķekavas novadā

Projekta nosaukums Nojumes sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un uzņēmējdarbības veicināšanai Ķekavas novadā
Projekta numurs Nr. 18-04-AL09-A019.2202-000008
Projekta realizācija 2019
Finansējums 4995 EUR, tajā skaitā 4246 EUR ELFLA finansējums
Projekta mērķis Projekta mērķis – veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējā dabas, fiziskā, sociālā un cilvēku kapitāla stiprināšanas un kultūras kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvās, tā palielinot lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī vietas potenciālu un pievilcību, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājumam, veicināt pēc iespējas plašāku iedzīvotāju iesaistīšanos sabiedriskajās aktivitātēs.
Galvenās aktivitātes Projekta rezultātā iegādātas 9 nojumes, kuras novada iedzīvotāji varēs izmantot sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un veicināšanai, amatnieki, mājražotāji un mazie uzņēmēji varēs demonstrēt un pārdot savu preci izstādēs, tirdziņos un gadatirgos, izmantojot projektā iegādātās nojumes. Nojumes varēs izmantot kultūras pasākumu organizēšanai, nodrošinot pēc iespējas plašāku iedzīvotāju iesaistīšanos sabiedriskajās aktivitātēs (tirdziņi, izstādes), brīvdabas koncertos, gadskārtu uzvedumos un sporta aktivitāšu pasākumos.
Atbildīgais projektu vadītājs Māris Ozoliņš, maris.ozolins@kekava.lv
Publicitāte https://arhivs.kekava.lv/pub/index.php?id=150&lid=12807

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

6 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Uldis Krauze- GLEZNAS

7 notikumi,

7 notikumi,

-

Grāmatu tārpiņa tikšanās

6 notikumi,

9 notikumi,

-

PASAKU SARGI

11 notikumi,

Ziemassvētkus gaidot

6 notikumi,

6 notikumi,

6 notikumi,

7 notikumi,

BRĪNUMIŅŠ

Vietām gaidāms stiprs lietus

7 notikumi,

8 notikumi,

Kad Ziemassvētku miers…

-

EGLES IEDEGŠANA BALOŽOS

5 notikumi,

6 notikumi,

5 notikumi,

SALŪTS. KŪKA. LĪGOOO!!!

8 notikumi,

3 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

4 notikumi,

-

Koncerts SVĒTKIEM VIJOTIES

5 notikumi,

Pasaku balle