“Cities4CSR” (Pilsētas par korporatīvo sociālo atbildību)

Projekta nosaukums “Cities4CSR” (Pilsētas par korporatīvo sociālo atbildību) – Visaptverošas pašvaldību stratēģijas korporatīvās atbildības veicināšanai un stiprināšanai pilsētu teritorijās
Projekta nosaukums angļu valodā: Comprehensive municipal strategies to foster and stimulate corporate responsibility in urban areas
Projekta numurs
Projekta realizācija Fāze 1: 02.09.2019. – 02.03.2020.
Fāze 2: 07.05.2020-07.08.2022.
Finansējums Fāze 1: 8382,32 EUR, tajā skaitā 7124,97 EUR ERAF finansējums, 419 EUR valsts budžeta finansējums, 838 EUR pašvaldības finansējums
Fāze 2: 48 623,50 EUR, tajā skaitā 41 329,98 EUR ERAF finansējums, 2 431,18 EUR valsts budžeta finansējums, 4 862,34 pašvaldības finansējums
Projekta mērķis Izstrādāt integrētu rīcības plānu un palielināt uzņēmumu korporatīvās sociālās atbildības aktivitāšu lomu un pievienoto vērtību vietējā līmenī, īpašu uzmanību pievēršot izglītošanai, lai labāk izprastu un uzrunātu vietējos problēmjautājumus.
Vadošais partneris Milānas pašvaldība
Projekta partneri Sofijas pašvaldība (Bulgārija), Vratsas pilsēta (Bulgārija), Ķekavas novada pašvaldība (Latvija), Rijekas pilsēta (Horvātija), Guimarāes pilsēta (Portugāle), Molina de Segura (Spānija), Budaors (Ungārija), Bratislava (Slovākija), Nantes Metropole (Francija)
Finanšu avots  ERAF (URBACT programma) – URBACT projekta princips ir izveidot vietējo rīcības grupu, kura sastāv no dažādu sabiedrības grupu pārstāvjiem, uzņēmējiem un pašvaldības pārstāvjiem, lai caur jaunizveidoto tīklu palielinātu sadarbību starp pašvaldībām, biznesa pārstāvjiem un pilsonisko sabiedrību un veicinātu ilgtspējīgas, iekļaujošas un inovatīvas novada pārmaiņas.
Galvenās aktivitātes Projekts ilgst divus gadus, kuru laikā ar pieredzes apmaiņu, ekspertu piesaistes un Vietējās rīcības grupas palīdzību tiks risināti zaļās mobilitātes un vides jautājumi, veidojot zaļāku apkārtni un attīstot atpūtas iespējas vietējās kopienās, kā arī pievērsīsies ieinteresēto pušu un sabiedrības iesaistes veicināšanai, lai palielinātu vietējās identitātes sajūtu.
Atbildīgais projektu vadītājs Kristīne Danovska kristine.danovska@kekava.lv
Māris Ozoliņš maris.ozolins@kekava.lv (Inga Biļko, inga.bilko@kekava.lv – prombūtnē)
Publicitāte https://urbact.eu/23-action-planning-networks-approved
https://www.interreg.lv/lv/aktualitates/aktualitates-un-pasakumi/apstiprinati-23-jauni-urbact-programmas-projekti/
https://urbact.eu/cities4csr
https://arhivs.kekava.lv/pub/index.php?id=150&lid=13828
https://arhivs.kekava.lv/pub/index.php?id=150&lid=14040
https://arhivs.kekava.lv/pub/index.php?id=150&lid=14150
https://arhivs.kekava.lv/pub/index.php?id=150&lid=14799
https://arhivs.kekava.lv/pub/index.php?id=150&lid=15120
https://arhivs.kekava.lv/pub/index.php?id=150&lid=15472

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

5 notikumi,

Pieaugušo kolektīvu un pulciņu nodarbības 2022./2023.g. sezonā Baložu pilsētas kultūras namā

Bērnu kolektīvu un pulciņu nodarbības 2022./2023. sezonā Baložu pilsētas kultūras namā

ATBALSS

ATBALSS

-

REDZES PĀRBAUDE

7 notikumi,

-

Svečturu rotāšanas darbnīca

5 notikumi,

6 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

6 notikumi,

6 notikumi,

Sveču liesmu sasildīti

7 notikumi,

6 notikumi,

-

Valentīna dienas darbnīca

10 notikumi,

-

Lielais Indiķis

Apsolūti sievišķīgi

6 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

MĀTES PIENS

10 notikumi,

Lielais Indriķis

-

Trušu kāposti

4 notikumi,

5 notikumi,

Marmadjūks

3 notikumi,

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS