Tūrisms kopā

Projekta nosaukums Tūrisms kopā
Projekta numurs Nr. 17-00-A019.332-000005
Projekta realizācija 2018.-2019.
Finansējums 99 069 EUR
Projekta mērķis Ar mērķi sadarboties un vienotās mārketinga aktivitātēs popularizēt kopēju atpūtas piedāvājumu teritoriju  iedzīvotājiem un viesiem projektā “Tūrisms kopā” apvienojušies seši Pierīgas novadi.
Galvenās aktivitātes Projektu īsteno vietējās rīcības grupas — biedrība “Pierīgas partnerība”, “Lauku partnerība “Lielupe” un “Partnerība “Daugavkrasts”” — kopā ar pārstāvēto novadu pašvaldībām — Olaines, Ozolnieku, Jelgavas, Ķekavas, Babītes un Mārupes novadiem. Projekta laikā līdz  2019. gada beigām tiks īstenotas dažādas tūrisma nozares attīstīšanai veltītas aktivitātes: tiks izstrādāta kopēja tūrisma stratēģija un rīcības plāns tālākai tūrisma piedāvājuma popularizēšanai, tiks stiprināta novadu sadarbība tūrisma jomā, tiks izstrādāti dažādi tūrisma maršruti, tiks realizētas dažādas mārketinga aktivitātes, tiks organizētas tūrisma pakalpojumu sniedzēju un gidu apmācības.
Atbildīgais projektu vadītājs Māris Ozoliņš, maris.ozolins@kekava.lv
Publicitāte https://daugavkrasts.lv/projektu-apraksti/turisms-kopa/ https://www.facebook.com/pieriga.travel/ http://www.laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/raksti/turisms-kopa-iekustinas-pierigu http://kekava.travel/en/news/140-projekta-turisms-kopa-otra-strategijas-apspriede https://www.delfi.lv/turismagids/jaunumi/sesi-pierigas-novadi-veidos-kopigus-turisma-marsrutus.d?id=49584739
https://www.apollo.lv/6411601/izstradata-pierigas-interaktiva-turisma-karte https://arhivs.kekava.lv/pub/index.php?id=150&lid=12780

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

6 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

8 notikumi,

Vasarssvētku meistarklase

7 notikumi,

5 notikumi,

-

PAVASARA TIRGUS BALOŽOS

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

4 notikumi,

4 notikumi,

3 notikumi,

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

5 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,