Veselības veicināšana un slimību profilakse Ķekavas novadā

Projekta nosaukums Veselības veicināšana un slimību profilakse Ķekavas novadā
Projekta numurs 9.2.4.2/16/I/094
Projekta realizācija 2017.-2020.
Finansējums 238 445.00 EUR
Projekta mērķis Projekta mērķis ir veicināt Ķekavas novada iedzīvotāju veselību un īstenot slimību profilakses pasākumus,
īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem.
Galvenās aktivitātes Projektā paredzētie galvenie darbību bloki ir saistīti ar veselības veicināšanas pasākumu organizēšanu un veselības primārās profilakses pasākumu organizēšanu Ķekavas novada iedzīvotājiem, īpaši bērniem, senioriem, bezdarbniekiem, trūcīgajiem, personām ar invaliditāti un iedzīvotājiem teritorijās ar zemu apdzīvojuma blīvumu. Darbības tiek plānotas četrās prioritārajās tematiskajās jomās: sirds un asinsvadu veselība, onkoloģija, garīgā veselība un reproduktīvā veselība. Projekta aktivitātes: vispārējie profilakses pasākumi, profilakses pasākumi
specifiski mērķa grupām, veselīga uztura veicināšanas pasākumi bērniem, fizisko aktivitāšu veicināšanas pasākumi bērniem izglītības iestādēs, fizisko aktivitāšu
veicināšanas pasākumi īpaši atbalstāmajām mērķa grupām, orientēšanās sporta pasākumi, TRX piekares sistēmu nodarbības, nūjošanas nodarbības, sirds un asinsvadu sistēmas veselību veicinošanas nodarbības.
Atbildīgais projektu vadītājs Juris Jerums juris.jerums@kekava.lv
Publicitāte https://www.kekava.lv/uploads/filedir/ekavas_novads_nr_3_2019.pdf                                     https://arhivs.kekava.lv/pub/index.php?id=150&lid=12900 https://arhivs.kekava.lv/pub/index.php?id=150&lid=10885 https://kekava.lv/uploads/filedir/Avize/kekava_marts.pdf https://kekava.lv/uploads/filedir/Avize/Kekavas_novads_nr5_2018_1.pdf

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

6 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Uldis Krauze- GLEZNAS

7 notikumi,

7 notikumi,

-

Grāmatu tārpiņa tikšanās

6 notikumi,

9 notikumi,

-

PASAKU SARGI

11 notikumi,

Ziemassvētkus gaidot

6 notikumi,

6 notikumi,

6 notikumi,

7 notikumi,

BRĪNUMIŅŠ

Vietām gaidāms stiprs lietus

7 notikumi,

8 notikumi,

Kad Ziemassvētku miers…

-

EGLES IEDEGŠANA BALOŽOS

5 notikumi,

6 notikumi,

5 notikumi,

SALŪTS. KŪKA. LĪGOOO!!!

8 notikumi,

3 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

4 notikumi,

-

Koncerts SVĒTKIEM VIJOTIES

5 notikumi,

Pasaku balle