Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem

Projekta nosaukums Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem
Projekta numurs Nr.9.2.2.1/15/I/002
Projekta realizācija 01.07.2015.- 31.12.2022.
Finansējums 18878169 EUR (Ķekavas novads – 22000 EUR/gadā)
Projekta mērķis Projekta mērķis ir Rīgas reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem.
Galvenās aktivitātes Projekta īstenošanā iesaistīti 34 sadarbības partneri: 30 Rīgas reģiona pašvaldības, 3 valsts sociālās aprūpes centri un bērnu aprūpes iestāde. rojekta rezultātā plānots:
·veikt individuālo vajadzību izvērtējumu 993 personām ar garīga rakstura traucējumiem, 1337 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un 722 institūcijās esošiem bērniem, izstrādāt Rīgas reģiona deinstitucionalizācijas plānu, 17 institūciju reorganizācijas plānus, patstāvīgai dzīvei sabiedrībā tiks sagatavotas 277 personas ar garīga rakstura, kas šobrīd dzīvo valsts sociālās aprūpes centros, 832 personas ar garīga rakstura traucējumiem saņems sabiedrībā balstītus pakalpojumus: aprūpi mājās, dienas aprūpes centros, specializētās darbnīcās, grupu dzīvokļos, īslaicīgu sociālo aprūpi, speciālistu konsultācijas, individuālo atbalstu, atbalsta grupas un nodarbības, 1410 bērni ar funkcionāliem traucējumiem saņems sociālās rehabilitācijas, “atelpas brīža” un sociālās aprūpes pakalpojumus, veicināt audžuģimeņu un adoptētāju skaita palielinājumu un samazināt bērnu skaitu institūcijās, speciālisti un sabiedrība kļūs zinošāka un iekļaujošāka pret personām ar invaliditāti un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem.
Atbildīgais projektu vadītājs Anna Leimane, anna.leimane@kekava.lv
Publicitāte https://arhivs.kekava.lv/pub/index.php?id=150&gid=1&lid=12069
https://arhivs.kekava.lv/pub/index.php?id=150&lid=11601
https://arhivs.kekava.lv/pub/index.php?id=150&lid=9139
http://rpr.gov.lv/project/deinstitucionalizacija-di/

Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

9 notikumi,

Ceļš uz Baldones kūrortu

Pieaugušo kolektīvu un pulciņu nodarbības 2022./2023.g. sezonā Baložu pilsētas kultūras namā

Bērnu kolektīvu un pulciņu nodarbības 2022./2023. sezonā Baložu pilsētas kultūras namā

Ziemassvētki Džungļos

8 notikumi,

-

Mana dabas aptieka

8 notikumi,

8 notikumi,

Gadumijas balle

4 notikumi,

5 notikumi,

-

Akordam 8

5 notikumi,

7 notikumi,

-

Zvaigznes Dienas Koncerts

6 notikumi,

-

Vētras puika

6 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

5 notikumi,

JANVĀRIS

5 notikumi,

Sniegpārslu dejā

5 notikumi,

5 notikumi,

ATBALSS

ATBALSS

6 notikumi,

Janvāris

9 notikumi,

6 notikumi,

-

JANVĀRIS, spēlfilma

5 notikumi,

7 notikumi,

-

Ķiparu piparu rīta stunda

6 notikumi,

5 notikumi,

-

REDZES PĀRBAUDE

7 notikumi,

-

Svečturu rotāšanas darbnīca

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS