Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Baldones pilsētā II kārta

Projekta nosaukums Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Baldones pilsētā II kārta
Projekta numurs Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/016
Projekta realizācija 2018. – 2022.
Finansējums Projekta kopējas izmaksas tiek vērtētas 5,5 milj. EUR.
Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 75% no projekta attiecināmajam izmaksām, kuras sastāda fonda finansējumu 1,9. milj. EUR apmēra. Pārējais Baldones novada pašvaldības aizņēmums Valsts kase uz 30 gadiem.
Projekta mērķis Projekta mērķa grupu veido Baldones pilsētas iedzīvotāji un komersanti, kuriem nav nodrošinātas iespējas saņemt centralizētus ūdens un kanalizācijas pakalpojumus. Tieša mērķa grupa ir 650 Baldones pilsētas CKS aglomerācijas teritorijas iedzīvotāji.
Galvenās aktivitātes Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baldone” II kārtas mērķis ir attīstīt sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu, uzlabot pieejamību un kvalitāti, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazināt vides pieskaņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju Baldones novada ūdenssaimniecības aglomerācijas zona un veicināt Eiropas Savienības direktīvu prasību izpildi ūdenssaimniecības joma. Projekta plānots palielināt to iedzīvotāju skaitu, kuriem ir iespēja saņemt normatīvajiem aktiem atbilstošu ūdenssaimniecības pakalpojumu, paplašinot Baldones pilsētas aglomerācijas zonas robežas ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pieejamību. Kohēzijas fonda projekta ietvaros tiks izbūvēti jauni ārējie inženierkomunikācijas kanalizācijas tikli 8,7 km garuma, izbūvētas 5 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas (KSS) un pašvaldība paredz izbūvēt 9,3 km jaunus ūdensapgādes tiklus. Projekta īstenošanas laika sasniedzamais iznākuma radītājs – papildus pieslēdzamais centralizēto kanalizācijas pakalpojumu lietotajā skaits līdz 2023.gadam ir 650 iedzīvotāji, nodrošinot pakalpojuma pieejamību 65% lietotāju. Ieguldījums pilsētas ūdenssaimniecības sistēma papildus uzlabos dzīves vidi un samazinās vides piesārņojumu.
Atbildīgais projektu vadītājs SIA “BŪKS”
Publicitāte

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

5 notikumi,

Pieaugušo kolektīvu un pulciņu nodarbības 2022./2023.g. sezonā Baložu pilsētas kultūras namā

Bērnu kolektīvu un pulciņu nodarbības 2022./2023. sezonā Baložu pilsētas kultūras namā

ATBALSS

ATBALSS

-

REDZES PĀRBAUDE

7 notikumi,

-

Svečturu rotāšanas darbnīca

5 notikumi,

6 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

6 notikumi,

Sveču liesmu sasildīti

7 notikumi,

5 notikumi,

10 notikumi,

-

Lielais Indiķis

Apsolūti sievišķīgi

6 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

MĀTES PIENS

10 notikumi,

Lielais Indriķis

-

Trušu kāposti

4 notikumi,

4 notikumi,

3 notikumi,

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS