Nosaukums Apstiprināšanas datums Spēkā stāšanās datums
Saistošie noteikumi Nr. 8/2022 “Par kārtību, kādā pašvaldība piedalās pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas būvniecībā”

Saite uz publikāciju Likumi.lv

13.04.2022.

precizēti 01.06.2022.

11.06.2022.
 
Nosaukums Apstiprināšanas datums Spēkā stāšanās datums
Saistošie noteikumi Nr. 7/2022 “Par kārtību, kādā pašvaldība piedalās pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas uzturēšanā”

Saite uz publikāciju Likumi.lv

13.04.2022.

precizēti 01.06.2022.

11.06.2022.

Konsolidētā versija

Nosaukums Apstiprināšanas datums Spēkā stāšanās datums
Saistošie noteikumi Nr. 1/2022 “Par pašvaldības nodevu par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās”

saite uz publikāciju Likumi.lv

19.01.2022. 04.02.2022

Konsolidētā versija

Nosaukums Apstiprināšanas datums Spēkā stāšanās datums
Saistošie noteikumi Nr. 45/2021 “Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās”

Saite uz publikāciju Likumi.lv

08.12.2021. 23.12.2021

Konsolidētā versija

Nosaukums Apstiprināšanas datums Spēkā stāšanās datums
Saistošie noteikumi Nr. 43/2021 “Par līdzfinansējumu privātām vispārējās pamatizglītības iestādēm”

Saite uz publikāciju Likumi.lv

17.11.2021. 01.01.2022.
Nosaukums Apstiprināšanas datums Spēkā stāšanās datums
Saistošie noteikumi Nr. 42/2022 “Ķekavas novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumi “

Saite uz publikāciju Likumi.lv

30.03.2022. 07.04.2022.

Konsolidētā versija

Nosaukums Apstiprināšanas datums Spēkā stāšanās datums
Saistošie noteikumi Nr. 35/2021 “Par Ķekavas novada pašvaldības kultūras un mākslas  finansiālo atbalstu un naudas balvām”

Saite uz publikāciju Likumi.lv

20.10.2021. 30.10.2021.

Konsolidētā versija

Nosaukums Apstiprināšanas datums Spēkā stāšanās datums
Saistošie noteikumi Nr. 34/2021 “Par Ķekavas novada pašvaldībai piederošu un piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu”

Saite uz publikāciju Likumi.lv

20.10.2021. 01.01..2022.

Konsolidētā versija

Nosaukums Apstiprināšanas datums Spēkā stāšanās datums
Saistošie noteikumi Nr. 33/2021 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu  tirdzniecība Ķekavas novadā”

Saite uz publikāciju Likumi.lv

20.10.2021. 25.11.2021.

Konsolidētā versija

Nosaukums Apstiprināšanas datums Spēkā stāšanās datums
Saistošie noteikumi Nr. 32/2021 “Par Ķekavas novada pašvaldības stipendiju piešķiršanu”

Saite uz publikāciju Likumi.lv

06.10.2021. 01.01.2022.

Konsolidētā versija

Nosaukums Apstiprināšanas datums Spēkā stāšanās datums
Saistošie noteikumi Nr. 31/2021 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”

Saite uz publikāciju Likumi.lv

06.10.2021. 04.11.2021.

Konsolidētā versija

Nosaukums Apstiprināšanas datums Spēkā stāšanās datums
Saistošie noteikumi Nr. 30/2021 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”

Saite uz publikāciju Likumi.lv

06.10.2021. 30.12.2021.

Konsolidētā versija

Nosaukums Apstiprināšanas datums Spēkā stāšanās datums
Saistošie noteikumi Nr. 26/2021 “Par sociālajiem pakalpojumiem Ķekavas novadā”

Saite uz publikāciju Likumi.lv

22.09.2021. 01.01.2022

Konsolidētā versija

Nosaukums Apstiprināšanas datums Spēkā stāšanās datums
Saistošie noteikumi Nr. 22/2021 “Par azartspēļu organizēšanu Ķekavas novadā”

Saite uz publikāciju Likumi.lv

09.09.2021. 09.11.2022.

Konsolidētā versija

Nosaukums Apstiprināšanas datums Spēkā stāšanās datums
Saistošie noteikumi Nr. 17/2021 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Ķekavas novadā”

Saite uz publikāciju Likumi.lv

18.08.2021. 25.08.2021.

Konsolidētā versija

Nosaukums Apstiprināšanas datums Spēkā stāšanās datums
Saistošie noteikumi Nr. 15/2021 “Noteikumi par Ķekavas novada simbolikas izmantošanu”

Saite uz publikāciju Likumi.lv

18.08.2021. 25.08.2021.

Konsolidētā versija

Nosaukums Apstiprināšanas datums Spēkā stāšanās datums
Saistošie noteikumi Nr. 1/2016 “Par Ķekavas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu” 01.07.2021. 15.07.2021.
Nosaukums Apstiprināšanas datums Spēkā stāšanās datums
Saistošie noteikumi Nr. 32/2017 “Par sabiedrisko kārtību Baldones novadā” 19.12.2017

Konsolidētā versija

 

Nosaukums Apstiprināšanas datums Spēkā stāšanās datums
Saistošie noteikumi Nr. 16/2010 “Noteikumi par ražošanas un saimniecisko notekūdeņu novadīšanu pašvaldības kanalizācijas tīklā” 27.04.2010. 11.08.2010.