Piesaki pretendentus apbalvojumam “Ķekavas novada Goda pilsonis”

Aicinām paraudzīties sev apkārt un līdz 2023. gada 25. oktobra pulksten 17.00 pieteikt pretendentus apbalvojumam “Ķekavas novada Goda pilsonis” par mūža ieguldījumu novada attīstībā, ilggadēju un panākumiem vainagotu darbu vai citiem īpašiem nopelniem. Apbalvojumu “Ķekavas novada Goda pilsonis” piešķir kopš 2014. gada. Šogad tas tiks piešķirts trim novada iedzīvotājiem. 

Uz apbalvojuma piešķiršanu var pretendēt Ķekavas novadā, Latvijas Republikā vai ārvalstīs dzīvojoša fiziska persona, kas atbilst šādiem kritērijiem:

 •  mūža ieguldījums kultūras, izglītības, sporta vai saimnieciskajās nozarēs, kā arī Ķekavas novada attīstībā kopumā;
 •  pilsoniskā un sabiedriskā aktivitāte;
 • pozitīva Ķekavas novada tēla veidošana un novada vārda popularizēšana;
 • ilggadīgs un panākumiem vainagots darbs Ķekavas novada labā;
 • nozīmīga dzīves vai darba jubileja;
 • citi īpaši nopelni.

Pretendentus apbalvojuma piešķiršanai ir tiesīgas pieteikt:

 • pašvaldības domes pastāvīgā komiteja;
 • pašvaldības domes deputāts;
 • pašvaldības komisija;
 • valsts vai pašvaldības iestāde;
 • vismaz desmit Ķekavas novadā deklarētas, pilngadīgas fiziskas personas;
 • vismaz divas Ķekavas novadā reģistrētas juridiskās personas vai organizācijas.

Pretendents nav tiesīgs pats pieteikt savu kandidatūru. Pretendentu pieteikumā uz apbalvojumu norāda:

 • apbalvojumam izvirzāmās personas vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, nodarbošanos, dzīvesvietu, kontaktinformāciju;
 • pretendenta dzīves gājuma aprakstu, norādot panākumus, sasniegumus vai ieguldījumu, kas uzskatāmi par nozīmīgu devumu Ķekavas novadam;
 • informāciju par pieteicēju (pieteicējiem).,

Pieteikumu līdz 2023. gada 25. oktobra pulksten 17.00 var iesniegt:

 • klātienē Ķekavas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centros,
 • elektroniski nosūtīt uz e-pasta adresi novads@kekava.lv;
 • pa pastu Ķekavas novada pašvaldībai uz adresi Ķekava, Gaismas iela 19, k.9-1, LV-2123, ar norādi “Apbalvojumam “Ķekavas novada Goda pilsonis””.

Goda zīme “Ķekavas novada Goda pilsonis” ir vienreizējs apbalvojums, ko vienai personai var piešķirt tikai vienu reizi. Apbalvojumu viena kalendārā gadā var piešķirt ne vairāk kā trīs personām. Apbalvojuma saņēmēji tiek godināti pašvaldības organizētā Apbalvojumu pasniegšanas ceremonijā Latvijas Republikas Valsts proklamēšanas gadadienā.

Pieteikšanos izsludina Apbalvojuma komisija. Atbilstoši Ķekavas novada domes lēmumam Apbalvošanas komisijā darbojas Aija Vitmane (tālr. 26439276), Arvīds Platpers, Iveta Fūrmane, Danuta Priede, Anna Lemeševska, Dzintra Maļinovska, Zane Ulmane.

ReadSpeaker  Veidlapa

ReadSpeaker  Ķekavas novada pašvaldības apbalvojuma “Ķekavas novada Goda pilsonis” nolikums

ReadSpeaker  Goda zīmes “Ķekavas novada Goda pilsonis” apraksts

Sabiedrības informēšanas un mārketinga nodaļa

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

6 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

8 notikumi,

Vasarssvētku meistarklase

7 notikumi,

5 notikumi,

-

PAVASARA TIRGUS BALOŽOS

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

4 notikumi,

4 notikumi,

3 notikumi,

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

5 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,