Aicinām organizatorus pieteikties rīkot neformālās izglītības pasākumus Ukrainas bērniem un jauniešiem

Programmas “Neformālās izglītības pasākumi, t.sk. latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem” ietvaros viens pretendents var organizēt vairākus pasākumus Ukrainas bērniem un jauniešiem vecumā no 5 līdz 18 gadiem (ieskaitot) ar mērķi sniegt atbalstu neformālās izglītības pasākumu nodrošināšanai, t.sk. latviešu valodas apguvei. Pieteikumus var iesniegt līdz 29. septembrim.

Lai mazinātu kara notikumu izraisīto psihoemocionālo spriedzi, kā arī stiprinātu Ukrainas bērnu etnisko identitāti un kopību ar Latvijā dzīvojošo ukraiņu kopienu, ir būtiski nodrošināt atbilstīgas aktivitātes bērnu psihoemocionālās labizjūtas un piederības sekmēšanai. Savukārt, lai pilnvērtīgi un veiksmīgi integrētos un iekļautos Latvijas izglītības sistēmā un kultūrvidē, ir jāapgūst latviešu valodas prasmes.
Programmas saturu veido dažādi neformālās izglītības pasākumi, kas ietver daudzveidīgas aktivitātes:

  • ukraiņu valodas, tradīciju un kultūras vērtību saglabāšanai un praktizēšanai, lai mazinātu bērnu un jauniešu psihoemocionālo spriedzi un uzturētu kopības saites ar ukraiņu kopienu Latvijā,
  • latviešu valodas prasmju apgūšanai un nostiprināšanai gan valodas mācīšanas un mācīšanās nodarbībās, gan radošās valodas apguves integrētās nodarbībās,
  • Latvijas dabas un kultūrtelpas iepazīšanai, lai veiksmīgāk iekļautos vietējā kopienā un Latvijas sabiedrībā.

Neformālās izglītības pasākumus, t.sk. latviešu valodas apguvi, organizē Ukrainas bērniem un jauniešiem no 5 līdz 18 gadu (ieskaitot) vecumam.
Programmas īstenošanas laikā tiek atbalstītas 10 aktivitātes vienam bērnam. Vienas aktivitātes ilgums vismaz 6 stundas, un kopumā vienam bērnam iespējams saņemt 60 stundu atbalstu. Aprēķins veidots, nosakot vienas stundas izmaksas 4,95 EUR jeb 29,70 EUR par vienu aktivitāti, bet reālā katram bērnam pieejamā atbalsta summa ir 297 EUR. Paredzamais pasākumu organizēšanas laiks no 01.10.2023. līdz 30.11.2023.
Organizēšana saskaņā ar tehniskajā specifikācijā un vadlīnijās (1. pielikums) noteiktajām prasībām.
Pieteikums sastāv no aizpildītas pieteikuma veidlapas. Piedāvājumu jānosūta ieskenētā veidā vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu uz e-pasta adresi novads@kekava.lv līdz 2023. gada 29. septembrim (ieskaitot).

Pieteikuma veidlapa

1. pielikums Tehniskā specifikācija un vadlīnijas

2.pielkums Atskaite

3. pielikums Dalībnieku saraksts

Ķekavas novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Izglītības kvalitātes procesu vadītāja
Vera Kļaviņa

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

3 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

2 notikumi,

3 notikumi,

2 notikumi,

2 notikumi,

1 notikums,

2 notikumi,