Līdzbudžetēšana

Līdzdalības budžetam pieteikti 13 projektu pieteikumi

Ķekavas novada līdzdalības budžeta ideju konkursā iesniegti 13 projektu pieteikumi visās balsošanas grupās. Iesniegto projektu idejas, atbilstoši nolikumā noteiktajiem kritērijiem, izskata konkursa vērtēšanas komisija. Nosacījumiem atbilstošie priekšlikumi septembrī tiks nodoti iedzīvotāju balsojumam.

Lai veicinātu apkaimju attīstību, pašvaldība otro gadu izsludinājusi Ķekavas novada līdzdalības budžeta projektu ideju konkursu ar kopējo budžetu 170 000 eiro apmērā. Sabiedrības rosinātu ideju konkursam kopumā pieteiktas 13 projektu idejas trīs balsošanas grupās – 9 projekti pilsētai, divi – teritorijai ar vairāk nekā 500 iedzīvotājiem, bet divi – teritorijai ar mazāk nekā 500 iedzīvotājiem.

Projektu idejas iesniegušas gan fiziskas, gan juridiskas personas, tostarp piecas biedrības. Infrastruktūras attīstībai iesniegto ideju vidū ir priekšlikumi bērnu rotaļu un sporta laukumu ierīkošanai, jaunu atpūtas vietu izveidei, ielu apgaismojuma energoefektivitātes uzlabošanai, kā arī piemiņas vietas labiekārtošanai. Atsevišķi projekti saistīti ar transporta apkalpojošo infrastruktūru – stāvlaukumu izbūvi un transportlīdzekļa ātruma mērīšanas iekārtu uzstādīšanu, bet vēl viens priekšlikums rosina pilsētvidē uzstādīt dzeramā ūdens brīvkrānu.

Visas iesniegtās idejas ir nodotas Ķekavas novada domes priekšsēdētāja apstiprinātai komisijai, kas izvērtēs pieteikumu atbilstību konkursa nolikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem.

Prasībām atbilstošās idejas tiks ierindotas trīs balsošanas grupās – pilsēta, teritorija ar vairāk nekā 500 iedzīvotājiem un teritorija ar mazāk nekā 500 iedzīvotājiem – un augustā nodotas iedzīvotāju balsojumam. Katram balsstiesīgajam novada iedzīvotājam būs trīs balsis – pa vienai katrā balsošanas grupā. Balsojums tiks ieskaitīts, tikai nododot visas trīs balsis.

Piedalīties balsošanā varēs personas, kas sasniegušas 16 gadu vecumu un ir deklarētas Ķekavas novadā. Nobalsot varēs elektroniski balsošanas vietnē Lemejs.lv vai klātienē klientu apkalpošanas centros Ķekavā, Baložos vai Baldonē. Konkursa rezultāti tiks paziņoti oktobrī.

Sabiedrības informēšanas un mārketinga nodaļa

Konkursa rezultāti 2023. gadā
2023. gadā īstenošanai nodotas sešas līdzdalības budžeta idejas

Līdzdalības budžeta ideju konkursa Komisija ir apstiprinājusi iedzīvotāju balsojuma rezultātu un atbilstoši tam finansējums piešķirts sešu konkursā iesniegto ideju īstenošanai. Šobrīd pašvaldība jau ir uzsākusi darbu pie nepieciešamās dokumentācijas izstrādes iepirkumu veikšanai, lai projekti tiktu īstenoti pēc iespējas ātrāk.

Kopumā balsošanas laikā, kas notika visu augusta mēnesi, savu balsi par projektiem katrā no trīs balsošanas grupām nodevuši  1 372 cilvēki. No tiem 1 183 cilvēki ir deklarēti Ķekavas novadā, tāpēc viņu balsis saskaņā ar konkursa nolikumu ir ieskaitītas balsojuma rezultātā.

Ar 288 novadnieku balsīm no balsošanas grupā “Pilsēta” iesniegtajām idejām realizācijai nodota rotaļu laukuma aprīkošana ar sešiem rotaļu elementiem Baložos Smilšu ielā 4A.  Balsošanas grupā “Teritorija ar vairāk nekā 500 iedzīvotājiem” lielāko iedzīvotāju atbalstu – 352 balsis, guvis rotaļu laukums “Zemgales osta”, kas tiks izbūvēts Daugmalē pie Tautas nama.

Ideju konkursa nolikums paredz, ka finansējums vispirms tiek piešķirts  vienam projektam no katras balsošanas grupas, kas saņēmis visvairāk balsis, ja grupā iesniegti vismaz trīs projekti. Pēc tam finansējums tiek piešķirts secīgi visiem nākamajiem projektiem ar vislielāko balsu sakaitu. Tā kā balsošas grupā “Teritorija ar mazāk nekā 500 iedzīvotājiem” tika iesniegti vien divi projekti, tad tālāk  komisija lēma par finansējuma piešķiršanu projektiem ar secīgi lielāko balsu skaitu līdzdalības projektu īstenošanai atvēlētā budžeta ietvaros.

1048 balsis saņēmis un tāpēc finansējums piešķirts sešu pieturvietu “Pieturi Daugmales vēsturē!” uzstādīšanai Daugmales pagastā. Ar 275 balsīm tiks īstenots arī vingrošanas un kāpelēšanas komplekss Katlakalnā pie Tautas nama, ar 249 balsīm – trīs dzeramā ūdens stacijas pie gājēju-velo ceļa posmā starp Valdlaučiem un Ķekavu, kā arī ar 215 balsīm – pludmales laukums ar labierīcībām, ģērbtuvēm un āra trenažieriem pie vidusskolas Baložos Smilšu ielā 6.

2023. gada līdzdalības budžeta ideju konkursa balsojuma rezultāts un piešķirtais finansējums

(ar domes lēmumu piešķirtais kopējais finansējums EUR 170 000 ar PVN)

Kategorijā “Pilsēta”

Balsojumā iegūtās balsis Projekta nosaukums un adrese Projekta īstenošanas izmaksas idejas autora skatījumā

EUR (ieskaitot PVN)

Projekts tiks īstenots
288 Rotaļu laukuma aprīkošana ar sešiem rotaļu elementiem Baložos (Smilšu iela 4A, Baloži) 27787,65
215 Pludmales volejbola laukuma, labierīcību, ģērbtuvju un āra trenažieru izveide Baložos (Skolas iela 6, Baloži) 35000,00
179 Baldones sēravota bradājamā baseina izveide un apkārtnes labiekārtošana (Baldones Ceriņu parks, Ķeguma prospekts 28, Baldone) 25000,00
129 Sešpadsmit automašīnu stāvvietu izbūve ar lietus dārzu Ķekavā (teritorija starp daudzdzīvokļu mājām Gaismas iela 2A, Gaismas iela 6 un Gaismas iela 8, Ķekava) 27080,00
127 Jaunu elementu uzstādīšana bērnu rotaļu laukumā Ķekavā

(Rīgas iela 32, Ķekava)

 

33145,00

101 Restorāns līdzņemšanai” – moduļu namiņš ar terasi Ķekavā

(Ķekavas grilparks, Rīgas iela 71A, Ķekava)

35000,00
79 Dzeramā ūdens brīvkrāna izbūve pie Baldones vidusskolas

(Iecavas iela 2, Baldone)

11900,00
65 Rotaļu laukuma paplašināšana ar pieciem rotaļu elementiem Baldonē

(Pārupes iela 3, Baldone)

27321,80

Kategorijā “Teritorija ar vairāk nekā 500 iedzīvotājiem

Balsojumā iegūtās balsis Projekta nosaukums un adrese Projekta īstenošanas izmaksas idejas autora skatījumā

EUR (ieskaitot PVN)

Projekts tiks īstenots
352 Bērnu rotaļu laukuma “Zemgales osta” izveide Daugmales pagastā (“Tautas nams”, Daugmale) 35000,00
275 Vingrošanas un kāpelēšanas kompleksa uzstādīšana pie Katlakalna Tautas nama (Pie Katlakalna Tautas nama, Pļavniekkalna iela 35, Katlakalns)  

28543,90

249 Trīs dzeramo ūdens staciju uzstādīšana Rāmavā, Katlakalnā un Vimbukrogā (1. Pie Katlakalna Tautas nama , Pļavniekkalna ielā 35 Katlakalnā; 2. pie sporta laukuma “Rāmaviņa”, Rāmavā; 3. pie gājēju un veloceļa Ābeļu un Rīgas ielu krustojumā Vimbukrogā)  

4787,97 *

*nav iekļauta konstrukcijas uzstādīšana, pieslēguma pie ūdensvada izbūve

164 Tenisa sienas izveide Rāmavā pie sporta laukuma

(blakus sporta laukumam “Rāmaviņa”, Rāmava)

9000,00*

 

*nav iekļauta konstrukcijas montāža un pamatu izbūve, laukuma segums un izbūve, žogs un izbūve

143 Pontona laipas uzstādīšana atpūtas vietā Ziedonī

(atpūtas vieta pie ūdens Vēju ielā, Katlakalns (bijušā DKS “Ziedonis” teritorijā)

35000,00

Kategorijā “Teritorija ar iedzīvotāju skaitu līdz 500”

Balsojumā iegūtās balsis Projekta nosaukums un adrese Projekta īstenošanas izmaksas idejas autora skatījumā

EUR (ieskaitot PVN)

Projekts tiks īstenots
1048 Sešu pieturvietu labiekārtošana ar nojumēm Daugmales pagastā (pieturvietas “Dzintari”, “Bramberģe” un “Birzīte” abos virzienos uz P85 autoceļa Daugmales pagastā) 34950,50
135 Viedā, informatīvā stenda-sola “Iepazīsti Mežinieku viedo ciemu” uzstādīšana Mellupos (pie sociālās mājas “Lilijas”, Mellupi) 14800,00

Precīzas projektu izmaksas būs zināmas pēc iepirkuma procedūras veikšanas. Iepirkuma procedūru regulē  Publiskā iepirkuma likums.

Ar iesniegto ideju projektu aprakstiem var iepazīties šeit. Projektiem pievienotās vizualizācijas ir ilustratīvas – projektu gala iznākums var mainīties atkarībā no iepirkumu rezultātiem, nepieciešamjiem būvniecības risinājumiem un izmaksām.

Tikai pēc iepirkuma procedūru noslēgšanas būs zināms precīzs katra projekta īstenošanai nepieciešamais finansējums. Saskaņā ar nolikumu vienam projektam tas nevar pārsniegt 35 000 eur (ieskaitot PVN). Gadījumā, ja kādu no projektiem nebūs iespējams īstenot pilnā ieceres apmērā noteiktās summas ietvaros, pašvaldība kopā ar idejas iesniedzēju strādās pie nepieciešamajām izmaiņām.

Pašvaldība vēlreiz izsaka lielu pateicību gan aktīvajiem novada iedzīvotājiem un organizācijām, kas virzīja savu ideju dalībai konkursā, gan tiem, kuri aktīvi iesaistījās iedzīvotāju aktivitātes veicināšanā, gan tiem, kuri nodeva savu balsi par projektiem katrā no trim balsošanas grupām. “Visas iesniegtās projektu idejas ir novada apkaimēm nepieciešamas un pelnījušas tikt realizētas. Tāpēc rosinu tos autorus, kuru idejas šogad nav iekļuvušas finālā, virzīt tās atkal nākamā gada konkursā,” tā Juris Žilko, Ķekavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs.

Uzziņai

Nolūkā veicināt vides un infrastruktūras attīstību Ķekavas novada apkaimēs, pašvaldība šogad pirmo reizi izsludināja līdzdalības budžeta projektu ideju konkursu, atvēlot iedzīvotāju rosinātu ideju īstenošanai 170 000 eur (ieskaitot PVN). Savu ideju pieteikumus novadā dzīvojoši cilvēki un novadā reģistrētas nevalstiskās organizācijas varēja iesniegt laikā no 29. marta līdz 28. maijam. Kopumā pašvaldībai tika iesniegtas 18 idejas, no kurām konkursa nolikuma kritērijiem atbilda 15. Tās tika ierindotas kādā no trīs balsošanas grupām – astoņi projekti pilsētas kategorijā (Baldone, Baloži un Ķekava), pieci projekti kategorijā “Teritorija ar vairāk nekā 500 iedzīvotājiem” (Daugmale, Katlakalns un Rāmava) un divi balsošanas kategorijā “Teritorija ar mazāk nekā 500 iedzīvotājiem” (Daugmales pagasts un Mellupi), un nodoti atklātam balsojumam, kas norisinājās visu augusta mēnesi. Balsošanā varēja piedalīties sešpadsmit gadu vecumu sasniegušie, Ķekavas novadā deklarētie iedzīvotāji, kam, nododot savu balsi, bija jāizvēlas pa vienam projektam katrā no trim balsošanas grupām.

Līdzdalības budžeta ideju konkurss norisināsies arī nākamgad. Par tam atvēlēto finansējumu novada pašvaldības dome lems, izskatot pašvaldības 2024. gada budžetu. Savukārt ar 2025. gadu saskaņā ar “Pašvaldību likumā” noteikto līdzdalības budžeta ideju konkurss ir obligāts.

Sabiedrības informēšanas un mārketinga nodaļa

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

3 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

2 notikumi,

3 notikumi,

2 notikumi,

2 notikumi,

1 notikums,

2 notikumi,