Līdzbudžetēšana

Īstenošanai nodotas sešas līdzdalības budžeta idejas

Līdzdalības budžeta ideju konkursa Komisija ir apstiprinājusi iedzīvotāju balsojuma rezultātu un atbilstoši tam finansējums piešķirts sešu konkursā iesniegto ideju īstenošanai. Šobrīd pašvaldība jau ir uzsākusi darbu pie nepieciešamās dokumentācijas izstrādes iepirkumu veikšanai, lai projekti tiktu īstenoti pēc iespējas ātrāk.

Kopumā balsošanas laikā, kas notika visu augusta mēnesi, savu balsi par projektiem katrā no trīs balsošanas grupām nodevuši  1 372 cilvēki. No tiem 1 183 cilvēki ir deklarēti Ķekavas novadā, tāpēc viņu balsis saskaņā ar konkursa nolikumu ir ieskaitītas balsojuma rezultātā.

Ar 288 novadnieku balsīm no balsošanas grupā “Pilsēta” iesniegtajām idejām realizācijai nodota rotaļu laukuma aprīkošana ar sešiem rotaļu elementiem Baložos Smilšu ielā 4A.  Balsošanas grupā “Teritorija ar vairāk nekā 500 iedzīvotājiem” lielāko iedzīvotāju atbalstu – 352 balsis, guvis rotaļu laukums “Zemgales osta”, kas tiks izbūvēts Daugmalē pie Tautas nama.

Ideju konkursa nolikums paredz, ka finansējums vispirms tiek piešķirts  vienam projektam no katras balsošanas grupas, kas saņēmis visvairāk balsis, ja grupā iesniegti vismaz trīs projekti. Pēc tam finansējums tiek piešķirts secīgi visiem nākamajiem projektiem ar vislielāko balsu sakaitu. Tā kā balsošas grupā “Teritorija ar mazāk nekā 500 iedzīvotājiem” tika iesniegti vien divi projekti, tad tālāk  komisija lēma par finansējuma piešķiršanu projektiem ar secīgi lielāko balsu skaitu līdzdalības projektu īstenošanai atvēlētā budžeta ietvaros.

1048 balsis saņēmis un tāpēc finansējums piešķirts sešu pieturvietu “Pieturi Daugmales vēsturē!” uzstādīšanai Daugmales pagastā. Ar 275 balsīm tiks īstenots arī vingrošanas un kāpelēšanas komplekss Katlakalnā pie Tautas nama, ar 249 balsīm – trīs dzeramā ūdens stacijas pie gājēju-velo ceļa posmā starp Valdlaučiem un Ķekavu, kā arī ar 215 balsīm – pludmales laukums ar labierīcībām, ģērbtuvēm un āra trenažieriem pie vidusskolas Baložos Smilšu ielā 6.

2023. gada līdzdalības budžeta ideju konkursa balsojuma rezultāts un piešķirtais finansējums

(ar domes lēmumu piešķirtais kopējais finansējums EUR 170 000 ar PVN)

Kategorijā “Pilsēta”

Balsojumā iegūtās balsis Projekta nosaukums un adrese Projekta īstenošanas izmaksas idejas autora skatījumā

EUR (ieskaitot PVN)

Projekts tiks īstenots
288 Rotaļu laukuma aprīkošana ar sešiem rotaļu elementiem Baložos (Smilšu iela 4A, Baloži) 27787,65
215 Pludmales volejbola laukuma, labierīcību, ģērbtuvju un āra trenažieru izveide Baložos (Skolas iela 6, Baloži) 35000,00
179 Baldones sēravota bradājamā baseina izveide un apkārtnes labiekārtošana (Baldones Ceriņu parks, Ķeguma prospekts 28, Baldone) 25000,00
129 Sešpadsmit automašīnu stāvvietu izbūve ar lietus dārzu Ķekavā (teritorija starp daudzdzīvokļu mājām Gaismas iela 2A, Gaismas iela 6 un Gaismas iela 8, Ķekava) 27080,00
127 Jaunu elementu uzstādīšana bērnu rotaļu laukumā Ķekavā

(Rīgas iela 32, Ķekava)

 

33145,00

101 Restorāns līdzņemšanai” – moduļu namiņš ar terasi Ķekavā

(Ķekavas grilparks, Rīgas iela 71A, Ķekava)

35000,00
79 Dzeramā ūdens brīvkrāna izbūve pie Baldones vidusskolas

(Iecavas iela 2, Baldone)

11900,00
65 Rotaļu laukuma paplašināšana ar pieciem rotaļu elementiem Baldonē

(Pārupes iela 3, Baldone)

27321,80

Kategorijā “Teritorija ar vairāk nekā 500 iedzīvotājiem

Balsojumā iegūtās balsis Projekta nosaukums un adrese Projekta īstenošanas izmaksas idejas autora skatījumā

EUR (ieskaitot PVN)

Projekts tiks īstenots
352 Bērnu rotaļu laukuma “Zemgales osta” izveide Daugmales pagastā (“Tautas nams”, Daugmale) 35000,00
275 Vingrošanas un kāpelēšanas kompleksa uzstādīšana pie Katlakalna Tautas nama (Pie Katlakalna Tautas nama, Pļavniekkalna iela 35, Katlakalns)  

28543,90

249 Trīs dzeramo ūdens staciju uzstādīšana Rāmavā, Katlakalnā un Vimbukrogā (1. Pie Katlakalna Tautas nama , Pļavniekkalna ielā 35 Katlakalnā; 2. pie sporta laukuma “Rāmaviņa”, Rāmavā; 3. pie gājēju un veloceļa Ābeļu un Rīgas ielu krustojumā Vimbukrogā)  

4787,97 *

*nav iekļauta konstrukcijas uzstādīšana, pieslēguma pie ūdensvada izbūve

164 Tenisa sienas izveide Rāmavā pie sporta laukuma

(blakus sporta laukumam “Rāmaviņa”, Rāmava)

9000,00*

 

*nav iekļauta konstrukcijas montāža un pamatu izbūve, laukuma segums un izbūve, žogs un izbūve

143 Pontona laipas uzstādīšana atpūtas vietā Ziedonī

(atpūtas vieta pie ūdens Vēju ielā, Katlakalns (bijušā DKS “Ziedonis” teritorijā)

35000,00

Kategorijā “Teritorija ar iedzīvotāju skaitu līdz 500”

Balsojumā iegūtās balsis Projekta nosaukums un adrese Projekta īstenošanas izmaksas idejas autora skatījumā

EUR (ieskaitot PVN)

Projekts tiks īstenots
1048 Sešu pieturvietu labiekārtošana ar nojumēm Daugmales pagastā (pieturvietas “Dzintari”, “Bramberģe” un “Birzīte” abos virzienos uz P85 autoceļa Daugmales pagastā) 34950,50
135 Viedā, informatīvā stenda-sola “Iepazīsti Mežinieku viedo ciemu” uzstādīšana Mellupos (pie sociālās mājas “Lilijas”, Mellupi) 14800,00

Precīzas projektu izmaksas būs zināmas pēc iepirkuma procedūras veikšanas. Iepirkuma procedūru regulē  Publiskā iepirkuma likums.

Ar iesniegto ideju projektu aprakstiem var iepazīties šeit. Projektiem pievienotās vizualizācijas ir ilustratīvas – projektu gala iznākums var mainīties atkarībā no iepirkumu rezultātiem, nepieciešamjiem būvniecības risinājumiem un izmaksām.

Tikai pēc iepirkuma procedūru noslēgšanas būs zināms precīzs katra projekta īstenošanai nepieciešamais finansējums. Saskaņā ar nolikumu vienam projektam tas nevar pārsniegt 35 000 eur (ieskaitot PVN). Gadījumā, ja kādu no projektiem nebūs iespējams īstenot pilnā ieceres apmērā noteiktās summas ietvaros, pašvaldība kopā ar idejas iesniedzēju strādās pie nepieciešamajām izmaiņām.

Pašvaldība vēlreiz izsaka lielu pateicību gan aktīvajiem novada iedzīvotājiem un organizācijām, kas virzīja savu ideju dalībai konkursā, gan tiem, kuri aktīvi iesaistījās iedzīvotāju aktivitātes veicināšanā, gan tiem, kuri nodeva savu balsi par projektiem katrā no trim balsošanas grupām. “Visas iesniegtās projektu idejas ir novada apkaimēm nepieciešamas un pelnījušas tikt realizētas. Tāpēc rosinu tos autorus, kuru idejas šogad nav iekļuvušas finālā, virzīt tās atkal nākamā gada konkursā,” tā Juris Žilko, Ķekavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs.

Uzziņai

Nolūkā veicināt vides un infrastruktūras attīstību Ķekavas novada apkaimēs, pašvaldība šogad pirmo reizi izsludināja līdzdalības budžeta projektu ideju konkursu, atvēlot iedzīvotāju rosinātu ideju īstenošanai 170 000 eur (ieskaitot PVN). Savu ideju pieteikumus novadā dzīvojoši cilvēki un novadā reģistrētas nevalstiskās organizācijas varēja iesniegt laikā no 29. marta līdz 28. maijam. Kopumā pašvaldībai tika iesniegtas 18 idejas, no kurām konkursa nolikuma kritērijiem atbilda 15. Tās tika ierindotas kādā no trīs balsošanas grupām – astoņi projekti pilsētas kategorijā (Baldone, Baloži un Ķekava), pieci projekti kategorijā “Teritorija ar vairāk nekā 500 iedzīvotājiem” (Daugmale, Katlakalns un Rāmava) un divi balsošanas kategorijā “Teritorija ar mazāk nekā 500 iedzīvotājiem” (Daugmales pagasts un Mellupi), un nodoti atklātam balsojumam, kas norisinājās visu augusta mēnesi. Balsošanā varēja piedalīties sešpadsmit gadu vecumu sasniegušie, Ķekavas novadā deklarētie iedzīvotāji, kam, nododot savu balsi, bija jāizvēlas pa vienam projektam katrā no trim balsošanas grupām.

Līdzdalības budžeta ideju konkurss norisināsies arī nākamgad. Par tam atvēlēto finansējumu novada pašvaldības dome lems, izskatot pašvaldības 2024. gada budžetu. Savukārt ar 2025. gadu saskaņā ar “Pašvaldību likumā” noteikto līdzdalības budžeta ideju konkurss ir obligāts.

Sabiedrības informēšanas un mārketinga nodaļa

Īstenošanai nodotas sešas līdzdalības budžeta idejas

Līdzdalības budžeta ideju konkursa Komisija ir apstiprinājusi iedzīvotāju balsojuma rezultātu un atbilstoši tam finansējums piešķirts sešu konkursā iesniegto ideju īstenošanai. Šobrīd pašvaldība jau ir uzsākusi darbu pie nepieciešamās dokumentācijas izstrādes iepirkumu veikšanai, lai projekti tiktu īstenoti pēc iespējas ātrāk.

Kopumā balsošanas laikā, kas notika visu augusta mēnesi, savu balsi par projektiem katrā no trīs balsošanas grupām nodevuši  1 372 cilvēki. No tiem 1 183 cilvēki ir deklarēti Ķekavas novadā, tāpēc viņu balsis saskaņā ar konkursa nolikumu ir ieskaitītas balsojuma rezultātā.

Ar 288 novadnieku balsīm no balsošanas grupā “Pilsēta” iesniegtajām idejām realizācijai nodota rotaļu laukuma aprīkošana ar sešiem rotaļu elementiem Baložos Smilšu ielā 4A.  Balsošanas grupā “Teritorija ar vairāk nekā 500 iedzīvotājiem” lielāko iedzīvotāju atbalstu – 352 balsis, guvis rotaļu laukums “Zemgales osta”, kas tiks izbūvēts Daugmalē pie Tautas nama.

Ideju konkursa nolikums paredz, ka finansējums vispirms tiek piešķirts  vienam projektam no katras balsošanas grupas, kas saņēmis visvairāk balsis, ja grupā iesniegti vismaz trīs projekti. Pēc tam finansējums tiek piešķirts secīgi visiem nākamajiem projektiem ar vislielāko balsu sakaitu. Tā kā balsošas grupā “Teritorija ar mazāk nekā 500 iedzīvotājiem” tika iesniegti vien divi projekti, tad tālāk  komisija lēma par finansējuma piešķiršanu projektiem ar secīgi lielāko balsu skaitu līdzdalības projektu īstenošanai atvēlētā budžeta ietvaros.

1048 balsis saņēmis un tāpēc finansējums piešķirts sešu pieturvietu “Pieturi Daugmales vēsturē!” uzstādīšanai Daugmales pagastā. Ar 275 balsīm tiks īstenots arī vingrošanas un kāpelēšanas komplekss Katlakalnā pie Tautas nama, ar 249 balsīm – trīs dzeramā ūdens stacijas pie gājēju-velo ceļa posmā starp Valdlaučiem un Ķekavu, kā arī ar 215 balsīm – pludmales laukums ar labierīcībām, ģērbtuvēm un āra trenažieriem pie vidusskolas Baložos Smilšu ielā 6.

2023. gada līdzdalības budžeta ideju konkursa balsojuma rezultāts un piešķirtais finansējums

(ar domes lēmumu piešķirtais kopējais finansējums EUR 170 000 ar PVN)

Kategorijā “Pilsēta”

Balsojumā iegūtās balsis Projekta nosaukums un adrese Projekta īstenošanas izmaksas idejas autora skatījumā

EUR (ieskaitot PVN)

Projekts tiks īstenots
288 Rotaļu laukuma aprīkošana ar sešiem rotaļu elementiem Baložos (Smilšu iela 4A, Baloži) 27787,65
215 Pludmales volejbola laukuma, labierīcību, ģērbtuvju un āra trenažieru izveide Baložos (Skolas iela 6, Baloži) 35000,00
179 Baldones sēravota bradājamā baseina izveide un apkārtnes labiekārtošana (Baldones Ceriņu parks, Ķeguma prospekts 28, Baldone) 25000,00
129 Sešpadsmit automašīnu stāvvietu izbūve ar lietus dārzu Ķekavā (teritorija starp daudzdzīvokļu mājām Gaismas iela 2A, Gaismas iela 6 un Gaismas iela 8, Ķekava) 27080,00
127 Jaunu elementu uzstādīšana bērnu rotaļu laukumā Ķekavā

(Rīgas iela 32, Ķekava)

 

33145,00

101 Restorāns līdzņemšanai” – moduļu namiņš ar terasi Ķekavā

(Ķekavas grilparks, Rīgas iela 71A, Ķekava)

35000,00
79 Dzeramā ūdens brīvkrāna izbūve pie Baldones vidusskolas

(Iecavas iela 2, Baldone)

11900,00
65 Rotaļu laukuma paplašināšana ar pieciem rotaļu elementiem Baldonē

(Pārupes iela 3, Baldone)

27321,80

Kategorijā “Teritorija ar vairāk nekā 500 iedzīvotājiem

Balsojumā iegūtās balsis Projekta nosaukums un adrese Projekta īstenošanas izmaksas idejas autora skatījumā

EUR (ieskaitot PVN)

Projekts tiks īstenots
352 Bērnu rotaļu laukuma “Zemgales osta” izveide Daugmales pagastā (“Tautas nams”, Daugmale) 35000,00
275 Vingrošanas un kāpelēšanas kompleksa uzstādīšana pie Katlakalna Tautas nama (Pie Katlakalna Tautas nama, Pļavniekkalna iela 35, Katlakalns)  

28543,90

249 Trīs dzeramo ūdens staciju uzstādīšana Rāmavā, Katlakalnā un Vimbukrogā (1. Pie Katlakalna Tautas nama , Pļavniekkalna ielā 35 Katlakalnā; 2. pie sporta laukuma “Rāmaviņa”, Rāmavā; 3. pie gājēju un veloceļa Ābeļu un Rīgas ielu krustojumā Vimbukrogā)  

4787,97 *

*nav iekļauta konstrukcijas uzstādīšana, pieslēguma pie ūdensvada izbūve

164 Tenisa sienas izveide Rāmavā pie sporta laukuma

(blakus sporta laukumam “Rāmaviņa”, Rāmava)

9000,00*

 

*nav iekļauta konstrukcijas montāža un pamatu izbūve, laukuma segums un izbūve, žogs un izbūve

143 Pontona laipas uzstādīšana atpūtas vietā Ziedonī

(atpūtas vieta pie ūdens Vēju ielā, Katlakalns (bijušā DKS “Ziedonis” teritorijā)

35000,00

Kategorijā “Teritorija ar iedzīvotāju skaitu līdz 500”

Balsojumā iegūtās balsis Projekta nosaukums un adrese Projekta īstenošanas izmaksas idejas autora skatījumā

EUR (ieskaitot PVN)

Projekts tiks īstenots
1048 Sešu pieturvietu labiekārtošana ar nojumēm Daugmales pagastā (pieturvietas “Dzintari”, “Bramberģe” un “Birzīte” abos virzienos uz P85 autoceļa Daugmales pagastā) 34950,50
135 Viedā, informatīvā stenda-sola “Iepazīsti Mežinieku viedo ciemu” uzstādīšana Mellupos (pie sociālās mājas “Lilijas”, Mellupi) 14800,00

Precīzas projektu izmaksas būs zināmas pēc iepirkuma procedūras veikšanas. Iepirkuma procedūru regulē  Publiskā iepirkuma likums.

Ar iesniegto ideju projektu aprakstiem var iepazīties šeit. Projektiem pievienotās vizualizācijas ir ilustratīvas – projektu gala iznākums var mainīties atkarībā no iepirkumu rezultātiem, nepieciešamjiem būvniecības risinājumiem un izmaksām.

Tikai pēc iepirkuma procedūru noslēgšanas būs zināms precīzs katra projekta īstenošanai nepieciešamais finansējums. Saskaņā ar nolikumu vienam projektam tas nevar pārsniegt 35 000 eur (ieskaitot PVN). Gadījumā, ja kādu no projektiem nebūs iespējams īstenot pilnā ieceres apmērā noteiktās summas ietvaros, pašvaldība kopā ar idejas iesniedzēju strādās pie nepieciešamajām izmaiņām.

Pašvaldība vēlreiz izsaka lielu pateicību gan aktīvajiem novada iedzīvotājiem un organizācijām, kas virzīja savu ideju dalībai konkursā, gan tiem, kuri aktīvi iesaistījās iedzīvotāju aktivitātes veicināšanā, gan tiem, kuri nodeva savu balsi par projektiem katrā no trim balsošanas grupām. “Visas iesniegtās projektu idejas ir novada apkaimēm nepieciešamas un pelnījušas tikt realizētas. Tāpēc rosinu tos autorus, kuru idejas šogad nav iekļuvušas finālā, virzīt tās atkal nākamā gada konkursā,” tā Juris Žilko, Ķekavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs.

Uzziņai

Nolūkā veicināt vides un infrastruktūras attīstību Ķekavas novada apkaimēs, pašvaldība šogad pirmo reizi izsludināja līdzdalības budžeta projektu ideju konkursu, atvēlot iedzīvotāju rosinātu ideju īstenošanai 170 000 eur (ieskaitot PVN). Savu ideju pieteikumus novadā dzīvojoši cilvēki un novadā reģistrētas nevalstiskās organizācijas varēja iesniegt laikā no 29. marta līdz 28. maijam. Kopumā pašvaldībai tika iesniegtas 18 idejas, no kurām konkursa nolikuma kritērijiem atbilda 15. Tās tika ierindotas kādā no trīs balsošanas grupām – astoņi projekti pilsētas kategorijā (Baldone, Baloži un Ķekava), pieci projekti kategorijā “Teritorija ar vairāk nekā 500 iedzīvotājiem” (Daugmale, Katlakalns un Rāmava) un divi balsošanas kategorijā “Teritorija ar mazāk nekā 500 iedzīvotājiem” (Daugmales pagasts un Mellupi), un nodoti atklātam balsojumam, kas norisinājās visu augusta mēnesi. Balsošanā varēja piedalīties sešpadsmit gadu vecumu sasniegušie, Ķekavas novadā deklarētie iedzīvotāji, kam, nododot savu balsi, bija jāizvēlas pa vienam projektam katrā no trim balsošanas grupām.

Līdzdalības budžeta ideju konkurss norisināsies arī nākamgad. Par tam atvēlēto finansējumu novada pašvaldības dome lems, izskatot pašvaldības 2024. gada budžetu. Savukārt ar 2025. gadu saskaņā ar “Pašvaldību likumā” noteikto līdzdalības budžeta ideju konkurss ir obligāts.

Sabiedrības informēšanas un mārketinga nodaļa

Vērtēšanas komisijas sastāvs
Līdzdalības budžeta projektu ideju konkursa vērtēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs:

Kristīne Danovska

Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītāja

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

Margrieta Akmens

Sabiedrības informēšanas un mārketinga nodaļas vadītāja

Komisijas locekļi:

Tatjana Tihoņenko

Īpašumu pārvaldes vadītāja vietniece

Lauma Muceniece

Īpašumu pārvaldes ainavu plānotāja

Mārtiņš Šauva

Attīstības un būvniecības pārvaldes būvinženieris

Iveta Dreimane

Finanšu pārvaldes finansists/ekonomists

 

Komisijas sekretārs:

Iveta Zālīte

Attīstības un būvniecības pārvaldes teritorijas plānotāja

Komisija darbojas saskaņā ar Nolikuma V daļā “Projektu pieteikumu izvērtēšana, balsošana, lēmumu pieņemšana un projektu realizācija” noteikto.

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

5 notikumi,

Izstāde “Dziesmu svētki Ķekavas novadpētniecības muzeja krājumā”

Laiks dziedāt

4 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

6 notikumi,

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

7 notikumi,

Savieši aicina

7 notikumi,

Jaunā sezona zvana! Pacelsi?

5 notikumi,

6 notikumi,

Koki sāk pielaikot rudeni

5 notikumi,

4 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

-

Rudens tirgus Baložos

4 notikumi,

7 notikumi,

Katlakalna VII Starptautiskais folkloras festivāls “Rudenāji- 2023”

Aptiekārs Melhiors

9 notikumi,

Zeltknābītis

Danču vakars

4 notikumi,

5 notikumi,

-

CIGUN NODARBĪBAS

6 notikumi,

6 notikumi,

4 notikumi,