Partnerība “Daugavkrasts” – Zīmolvedes Lolitas Ozoliņas pētījums par iedzīvotāju kopienu veidošanu ietekmējošiem faktoriem Ķekavas novadā

Zīmolvedības un komunikācijas ekspertes Mg. sc. soc. Lolitas Ozoliņas uzdevums Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstītā biedrības “Partnerība Daugavkrasts” projektā “Partnerības Daugavkrasts kapacitātes stiprināšana jaunas funkcijas attīstīšanai” ir ieteikumu sagatavošana iedzīvotāju kopienu iesaistei NVO Kontaktpunkta veidošanā un darbībā, ieteikumi apdzīvoto vietu iedzīvotāju iesaistei kopienas piederības apziņas veidošanā, sadarbībā, un jaunu biedru iesaistīšanai Daugavkrastā.

Lolita Ozolina:

“Mani pārsteidz un reizē mulsina, cik daudzpusīgi, tai pašā laikā pretrunīgi, izpaužas iedzīvotāju kopienu izpratne par vietas piederību. Vieta, kurā dzīvojam un veidojam attiecības ar apkārtējo dabu, ar vidi un līdzcilvēkiem, nav iedomājama bez jēgpilnas sociālas mijiedarbības un vietas kultūras pārmaiņu procesiem. Tamdēļ manas zinātniskās un profesionālās intereses ir saistītas ar vietas zīmolvedību, vietas identitātes un piederības sajūtas naratīvu pētījumiem.”

Intervējot iedzīvotājus, analizējot Partnerības Daugavkrasts un apvienotā novada kopienu komunikāciju sociālajos tīklos, kā arī pētot pašvaldības komunikācijas kanālos publiskoto informāciju, eksperte kvalitatīvam lēcienam iesaka vietrades procesu. Vietrades pieeja atraisa Ķekavas iedzīvotāju individualitāti un iespēju vienojoties pašiem virzīt savas vietas attīstību. Viņa rosina atbalstīt mazāka apjoma izcilas kvalitātes vietas piederības projektu veidošanu. Eksperte saskata, ka katra novada apdzīvotā vieta ir krāšņs, unikāls puduris, ar savu vēsturi un nākotnes redzējumu. Katrai no Ķekavas apdzīvotajām vietām ir vajadzīga vitāla, dinamiska, jēgpilna vide un telpa, kas rosina kopā būšanu un pilnveidošanos. Tāda, kuras pieredzi ir iespējams pārņemt un pavairot. Kopienas iedvesmo un motivē iedzīvotājus parādīt savu varēšanu.

 

Savukārt novada pašvaldības un Daugavkrasta sadarbību vietrades procesā viņa saskata galvenokārt sadarbībā un dialoga uzturēšanā ar novada kopienām. Daugavkrastam kļūstot par novada NVO un aktīvo kopienu sadarbības centru – kontaktpunktu, kļūtu iespējams plānošanas procesā regulāri iesaistīt iedzīvotāju kopienas un sniegt pašvaldībai izsekojamu atgriezenisko saiti. Tad sadarbība ar iedzīvotājiem varētu notikt ne tikai likumā noteiktajās publiskās apspriešanas reizēs, bet arī ikdienā: viņu ideju un pakalpojumu dizainēšanā.

Kopiena vienmēr varēs savstarpēji vienoties par pašsaprotamām tēmām: mājas, daba, vide, dzīvestelpa, ko uzlabot, attīstīt, sakārtot. Šādas mazās vienošanās izvēršas katrai apdzīvotajai vietai raksturīgajā vietradē, kas gudri vadīta, atraisa novada ekonomisko potenciālu, secina eksperte Lolita Ozoliņa

Ar pilnu pētījuma tekstu un ekspertes komentāriem var iepazīties biedrības Partnerība Daugavkrasts mājas lapā www.daugavkrasts.lv

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

9 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

TAURIŅU MAĢIJA | Izstāde

-

AIDĀ, PIKNIKĀ!, komēdija

6 notikumi,

9 notikumi,

8 notikumi,

10 notikumi,

7 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

7 notikumi,

10 notikumi,

Viss būs labi

9 notikumi,

7 notikumi,

7 notikumi,

9 notikumi,

PAVASARIS | Ukuleles koncerts

Muzeju nakts 2024

6 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

8 notikumi,

9 notikumi,

6 notikumi,

8 notikumi,

Vasarssvētku meistarklase

7 notikumi,

5 notikumi,

-

PAVASARA TIRGUS BALOŽOS

5 notikumi,