Partnerība “Daugavkrasts“ – Nevalstiskā sektora lietu eksperta Dmitrija Zvereva veiktais Daugavkrasta līdzšinējās darbības audits

Dmitrijs Zverevs Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstītā projektā “Partnerības Daugavkrasts kapacitātes stiprināšana jaunas funkcijas attīstīšanai” vadīja biedrības līdzšinējās darbības iekļaujošā audita procesu. Eksperts intervēja biedrības biedrus, analizēja iepriekšējo gadu pārskatus, statūtus un iedziļinājās biedru iecerētā pārmaiņu procesa vajadzībās.

Dmitrijs Zverevs:

“Partnerība Daugavkrasts gadu gaitā ir iemantojusi iedzīvotāju uzticību kā kompetents sabiedrotais novada attīstības veicināšanā un iedzīvotāju ieceru realizēšanā. Šobrīd Partnerībai ir iespēja spert nākamo soli – kļūt par platformu novada kopienu līderu apvienošanai un pilsoniskas sabiedrības attīstībai. Lai tas izdotos, ir nepieciešams, lai iedzīvotāji, kuriem nav vienalga, kuri nekautrējas publiski izteikt savas idejas, jau šobrīd iesaistītos Partnerības piedāvātajās aktivitātēs. Tāpat neiztiksim bez sistēmiska dialoga ar Ķekavas novada pašvaldību un kopīgām iniciatīvām iedzīvotāju līdzdalības veicināšanai.”

Dmitrijs Zverevs Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstītā projektā “Partnerības Daugavkrasts kapacitātes stiprināšana jaunas funkcijas attīstīšanai” vadīja biedrības līdzšinējās darbības iekļaujošā audita procesu. Eksperts intervēja biedrības biedrus, analizēja iepriekšējo gadu pārskatus, statūtus un iedziļinājās biedru iecerētā pārmaiņu procesa vajadzībās.

Auditors atzinis, ka ar to Ķekavas novada pašvaldība ir uzskatāma par vienu no ieinteresētajām pusēm topošajam NVO kontaktpunktam, jo tas, stājoties spēkā jaunajam pašvaldību likumam, varētu efektīvāk veikt pašvaldības pienākumus NVO atbalsta jomā. Līdz ar to, lai sabalansētu pušu intereses, eksperts iesaka iesaistīt pašvaldību jau uzsākot kontaktpunkta izveides plānošanu.

Ieteikumi

  • Izstrādāt visaptverošu biedrības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, tajā definējot:
  • biedrības darbības jomas, sniegtos pakalpojumus, mērķauditorijas un sadarbības partnerus;
  • finanšu piesaistes un vadības modeli un principus;
  • iekļaujošo biedrības vadības modeli, nosakot procedūru pienākumu deleģēšanai biedriem un viņiem nodrošināmajām atbalsta (mācīšanās) aktivitātēm jaunu pienākumu īstenošanai;
  • komunikācijas ar dažādām mērķa grupām principus un modeļus (pēc iespējas plašāk izmantojot mūsdienīgas un empātiju rosinošas komunikācijas formas).
  • Turpināt darbu pie stratēģiskās sadarbības veidošanas ar Ķekavas novada pašvaldību (ne tikai LEADER programmas ietvaros), lai nodrošinātu sistēmiskus risinājumus pilsoniskas sabiedrības veicināšanai. Veidot dialogu ar lēmumu pieņēmējiem un viedokļu līderiem, skaidrojot nevalstisko organizāciju nozīmīgumu un to veiksmīgai darbībai nepieciešamos priekšnoteikumus.
  • Mērķtiecīgi strādāt pie jaunu biedru piesaistes, nodrošinot platformu iedzīvotāju interešu pārstāvniecībai pašvaldībā un stiprinot biedrības kapacitāti.
  • Turpināt veicināt novada (un blakus novadu) nevalstisko organizāciju savstarpējo tīklošanos un mijiedarbību (t.sk. nodrošinot kopīgas darba telpas), tādējādi gan palīdzot lietderīgāk izmantot esošos resursus, gan veicinot jaunu, ambiciozu projektu rašanos.

Ar pilnu audita tekstu un eksperta komentāriem var iepazīties Partnerības Daugavkrasts mājas lapā www.daugavkrasts.lv

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

3 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

2 notikumi,

3 notikumi,

2 notikumi,

2 notikumi,

1 notikums,

2 notikumi,