Izsludina konkursu par līdzfinansējumu sabiedrības integrācijas, izglītošanas, aktīva dzīvesveida un kultūras iniciatīvu projektiem

Aicinām biedrības, nodibinājumus un reliģiskās organizācijas pieteikt projektus līdzfinansējuma saņemšanai darbības atbalstam.

Aicinām biedrības, nodibinājumus un reliģiskās organizācijas pieteikt projektus līdzfinansējuma saņemšanai darbības atbalstam. Projektu pieteikumi 2023.gada budžetam tiek pieņemti laika periodā no 01.10.2022. līdz 01.11.2022.

Aicinām biedrības, nodibinājumus un reliģiskās organizācijas  pieteikt projektus līdzfinansējuma saņemšanai darbības atbalstam. Līdzfinansējums projektiem tiks piešķirts konkursa kārtībā šādiem mērķiem:

  • sabiedrības integrācijas pasākumu īstenošanai;
  • sabiedrības izglītošanas pasākumu īstenošanai (neformālā izglītība);
  • aktīva dzīvesveida veicināšanas pasākumu īstenošanai;
  • kultūras un mākslas popularizēšanas veicināšanas pasākumu īstenošanai.

Noteikumi projektu iesniegšanai, vērtēšanas kritēriji un projektu pieteikumu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība
Domes lēmums 

Veidlapas:
PIETEIKUMA VEIDLAPA, pielikums Nr. 1
Projekta IZMAKSU TĀME, pielikums Nr.2
ATSKAITE PAR PIEŠĶIRTĀ FINANSĒJUMA IZLIETOJUMU, pielikums Nr.4

Administratīvā pārvalde

08.09.2022.