Ķekavas novada pašvaldība aicina uzņēmējus piedāvāt darba vietas skolēniem

Ķekavas novada pašvaldība aicina uzņēmējus piedāvāt darbavietas novadā deklarētajiem skolēniem vecumā no 13 līdz 18 gadiem, kas mācās Ķekavas novada vispārējās izglītības iestādēs, saņemot atbalstu no Nodarbinātības valsts aģentūras un Ķekavas novada pašvaldības.

Ķekavas novada pašvaldība arī šogad turpinās atbalstīt uzņēmumus, kuri vasaras brīvlaikā sniegs darba iespējas skolēniem, sedzot pusi no darba algas par bērniem un pusaudžiem vecumā no 13 (pilni 13 gadi, stājoties darbā) līdz 18 gadiem (pilni 18 gadi kalendārajā gadā), kuri ir Ķekavas novada vispārējās izglītības iestāžu audzēkņi un ir deklarēti Ķekavas novada administratīvajā teritorijā, vai viens no bērna vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem ir deklarēts Ķekavas novada administratīvajā teritorijā.

Ja uzņēmēji darba vietas skolēnu nodarbinātībai vasaras brīvlaikā pieteiks arī Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA), tad, pieņemot darbā skolēnu, kurš atbilst nolikuma “Kārtība, kādā tiek organizēts un finansēts skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā” nosacījumiem, skolēna alga tiks segta 100% apmērā- 50% no NVA, 50% no Ķekavas novada pašvaldības budžeta. Par paveikto darbu skolēns saņems atalgojumu valstī noteiktās minimālās algas apmērā par pilnu nostrādātu darba laiku.

Uzņēmēji tiek aicināti iesniegt informāciju par piedāvātajām vakancēm NVA līdz 8. aprīlim, savukārt Ķekavas novada pašvaldībā līdz 15. maijam, aizpildot pieteikuma anketu – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVwOjPbxp7QLwItuOoUIzaiPSSZVV8g6kvqHSXx5ZAPgVEHg/viewform?usp=sf_link.

Skolēniem jau drīzumā būs pieejams saraksts ar uzņēmēju iesniegtajām vakancēm, sniedzot iespēju atrast piemērotāko vasaras darbu. Viens no iniciatīvas uzdevumiem ir sagatavot jauniešus darba tirgum. Lai pieteiktos izraudzītajai vakancei, skolēniem ir jāsagatavo savs CV un motivācijas vēstule, kas būs jānosūta uz e-pasta adresi darbs.vasara@kekava.lv.

Pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes darbinieki šajā procesā ir kā starpnieki – saņemot CV un motivācijas vēstules, pieteikumi tālāk tiek nosūtīti darba devējam, kurš izvēlas skolēnus darbam vasarā.

Projekta mērķis ir veicināt aktīvu sadarbību starp pašvaldību un uzņēmējiem, kā arī motivēt skolēnus gūt pirmo darba pieredzi un pilnveidot savas prasmes. Šī ir jauniešu iespēja paplašināt savu redzesloku un gūt lielāku izpratni par profesiju daudzveidību, nepieciešamajām prasmēm, iemaņām un zināšanām. Tas ir arī lielisks veids, kā gūt praktisku pieredzi, tādējādi veicinot skolēnu konkurētspēju nākotnes darba tirgū.

Projektā iesaistīties aicināti Latvijas Republikā reģistrēti uzņēmumi, pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības, biedrības un nevalstiskās organizācijas, kuras noslēgušas vienošanos ar pašvaldību par nodarbinātības pasākumu organizēšanu un nodrošināšanu vasaras brīvlaikā atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Papildu informāciju var saņemt Ķekavas novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldē pa tālruni 29323110.

PIETEIKUMA ANKETA UZŅĒMĒJIEM

Kārtība, kādā tiek organizēts un finansēts skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā

Izglītības, kultūras un sporta pārvalde

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

3 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

2 notikumi,

3 notikumi,

2 notikumi,

2 notikumi,

1 notikums,

2 notikumi,