“Ēnu diena” Ķekavas novada pašvaldībā

6.aprīlī visā Latvijā notika organizācijas “Junior Achievement” rīkotā karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu. Šogad “Ēnu dienas” norisē piedalījās arī Ķekavas novada pašvaldība

Ķekavas novada pašvaldībā bija ieradušās 5 brašas “ēnas” no novada vispārējās izglītības iestādēm. Uzsākot darba dienu pie novada domes priekšsēdētāja Jura Žilko, skolēni piedalījās Attīstības komitejas sēdē, kurā tika analizēti darba kārtībā izskatāmie jautājumi. Pēc sēdes priekšsēdētājs iepazīstināja ar sava darba specifiku un ikdienas darba grafiku. Priekšsēdētājs kopā ar jauniešiem paviesojās pašvaldības struktūrvienības – reģionālā pašvaldības policija – jaunajās darba telpās un iepazina policijas darbu.

Dienas otrajā pusē jauniešiem bija iespēja piedalīties diskusijā par domes un pašvaldības darba niansēm, iepazīt politiskā korpusa darba specifiku, vietnieku, komisiju, komiteju darba organizāciju un lēmumu pieņemšanas procesu.

Lai no teorētiskām zināšanām pārietu pie praktiskiem darbiem, jauniešiem tika uzdots arī uzdevums, kura izpildes laikā vajadzēja demonstrēt savas diplomātijas un kompromisa spējas.

Vēlam jauniešiem sasniegt iecerēto un pateicamies par izrādīto interesi saistībā ar pašvaldības darbu!

 

Administratīvā pārvalde

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

9 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Dabas pieskāriens aplim

Lieldienu Jampadracis

-

Lieldienu Jampadracis

5 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

4 notikumi,

5 notikumi,

9 notikumi,

TAURIŅU MAĢIJA | Izstāde

Tauriņš Seniors

12 notikumi,

9 notikumi,

7 notikumi,

9 notikumi,

PIDŽAMA SEŠIEM

11 notikumi,

Pavasara ziedu valsis

10 notikumi,

7 notikumi,

15 notikumi,

8 notikumi,

8 notikumi,

10 notikumi,

10 notikumi,

-

Grāmatu tārpiņa nodarbība

10 notikumi,

10 notikumi,

Melnais samts

12 notikumi,

Baisule

9 notikumi,

-

AIDĀ, PIKNIKĀ!, komēdija

7 notikumi,

Marijas klusums

7 notikumi,