Kā šķirot bioloģiski noārdāmos atkritumus?

Ķekavas novada pašvaldības Īpašumu pārvaldes ieteiktie risinājumi bioloģiski noārdāmo atkritumu (sagrābto lapu vai zāles, nozāģēto zaru) apsaimniekošanai iedzīvotājiem.

Sakopjot savu teritoriju, bioloģiski noārdāmos atkritumus var kompostēt savā teritorijā, veikt zaru šķeldošanu vai pieteikt šo pakalpojumu savam atkritumu apsaimniekotājam. Piesakot šo pakalpojumu savam atkritumu apsaimniekotājam – SIA “Clean R” vai SIA “Marss”, var uzstādīt savā īpašumā speciālo konteineru (vai iegādāties priekšapmaksas maisus bioloģiski noārdāmiem atkritumiem no atkritumu apsaimniekotāja (SIA “Clean R” klientiem)).

Bioloģiski noārdāmi atkritumi, kurus drīkst ievietot speciālajā konteinerā, ir koku lapas un sīki zari (līdz 2 cm diametrā), nopļauta zāle, dārzeņi un augļi, to mizas un serdes, olu čaumalas, siers, biezpiens, gaļa, zivis, tējas un kafijas biezumi, griezti ziedi, dārza augi, saknes, nezāles.

Bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas un kontaktinformācija:

Ķekavas pagasts, Baložu pilsēta, Daugmales pagasts 24,82
euro/m³ ar PVN
SIA “Clean R”
t.67111001
e-pasts: kc@cleanr.lv
Baldones pilsēta un pagasts 24,82
euro/m³ ar PVN
SIA “Marss”
t.65022645, 26140399,
e-pasts: ogres.sia.marss@gmail.com

Aicinām iedzīvotājus savā īpašumā radītos bioloģiski noārdāmos atkritumus – zaru un lapu kaudzes nenovietot ārpus sava īpašuma teritorijas, uz ielām un citās vietās, kur atkritumu izmešana nav atļauta.

Atbilstoši ierīkotā ugunskura vietā sava īpašuma teritorijā, ievērojot ugunsdrošības noteikumus un vēja virzienu, lai pasargātu cilvēkus, ēkas un kaimiņu īpašumus, nelielos daudzumos ir pieļaujama zaru un malkas dedzināšana. Jāņem vērā, ka ugunskuru dedzināt nebūtu pieļaujams aizsargājamās dabas teritorijās, vietās ar kūdrainu grunti un spēcīga vēja laikā, kā arī daudzdzīvokļu māju pagalmos un sabiedriskās vietās, izņemot šim nolūkam speciāli labiekārtotas atpūtas vietas. Tāpat nevajadzētu dedzināt sagrābto zāli un lapas, jo tās spēcīgi dūmo.

Noteikti jāņem vērā tas, ka ir aizliegts dedzināt sadzīves atkritumus. Nebioloģiskas izcelsmes materiālu, piemēram, plastikāta pudeļu, tekstilu, gumijas dedzināšana ir kaitīga apkārtējai videi un cilvēka veselībai, to dedzināšanas aizliegums noteikts arī normatīvajos aktos.

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

6 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

8 notikumi,

Vasarssvētku meistarklase

7 notikumi,

5 notikumi,

-

PAVASARA TIRGUS BALOŽOS

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

4 notikumi,

4 notikumi,

3 notikumi,

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

4 notikumi,

4 notikumi,