Tuvojas noslēgumam ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādes process

Pašvaldība vēlreiz izsaka pateicību aktīvajiem iedzīvotājiem un sabiedriskajām organizācijām par iesaisti Stratēģijas un Attīstības programmas izstrādes procesā.

Iepriekš  informējām, ka no 2022.gada 26.aprīļa līdz 2022.gada 25.maijam norisinājās Ķekavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam aktualizācijas (turpmāk – Stratēģija) , Ķekavas novada Attīstības programmas 2021. – 2027. gadam projekta (turpmāk – Attīstības programma) un Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata (turpmāk – Vides pārskats) precizēto projektu otrā publiskā apspriešana, kuras laikā notika divas iedzīvotāju sanāksmes 10. un 16. maijā tiešsaistes platformā Zoom, kas  paralēli tika pārraidītas Ķekavas novada pašvaldības facebook kontā.

Jūnijā Stratēģijas un Attīstības programmas izstrādes vadības darba grupa, pašvaldības speciālisti un attīstības plānošanas dokumentu izstrādātāji izvērtē saņemtos priekšlikumus un institūciju atzinumus, kas tiks iekļauti ziņojumā par Stratēģijas un Attīstības programmas otrās publiskās apspriešanas rezultātiem. Ar ziņojumu varēs iepazīties, pēc tā publicēšanas:

  • pašvaldības tīmekļa vietnē kekavasnovads.lv sadaļā “Attīstība”, “Attīstības stratēģija un programma”;
  • Ģeotelpiskās informācija portālā GeoLatvija , sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Informējam, ka Stratēģijas, Attīstības programmas un Vides pārskata precizēto redakciju apstiprināšana plānota jūlijā.

Atgādinām, ka 2021. gada sākumā tika uzsākta Ķekavas novada Ilgtpējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam aktualizācija un jaunas Attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrāde. Publiskā iepirkuma rezultātā Ķekavas novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar SIA “Ķemers Business and Law Company” par  Ķekavas novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādi. Vides pārskata izstrādātāja ir Vides eksperte Inga Gavena.

Attīstības un būvniecības pārvalde

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

4 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

6 notikumi,

-

CIGUN NODARBĪBAS

6 notikumi,

6 notikumi,

5 notikumi,

-

Senioru diena

3 notikumi,

4 notikumi,

7 notikumi,

-

Aptiekārs Melhiors

3 notikumi,

5 notikumi,

-

Dejas fitness

4 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

-

Pūra lāde

5 notikumi,

-

Lielās ražas tirgus

Pasakainā planēta

3 notikumi,

5 notikumi,

-

Satikt Čaku

Kino vakars-KALEV

4 notikumi,

3 notikumi,