SIA „BŪKS” valdes locekļa amatā apstiprināts Edgars Mencis

SIA „BŪKS” valdes locekļa amatā apstiprināts Edgars Mencis. Atklātu konkursu uz vakanto amatu Ķekavas novada pašvaldība izsludināja šā gada 13. jūlijā SIA „BŪKS” oficiālajā mājaslapā, Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekava.lv un Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā. Kandidātu pieteikšanās termiņš bija līdz šā gada 25. jūlijam. Uz valdes locekļa amatu tika saņemts viens kandidāta pieteikums.

Kandidāta vērtēšanu divās kārtās veica Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektora un Ķekavas novada domes priekšsēdētāja izveidotā nominācijas komisija saskaņā ar kapitāla daļu turētāja izvirzītajām prasībām, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma un Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 20 „Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai” prasībām, kā arī ievērojot Pārresoru koordinācijas centra vadlīnijas.

Konkursa pirmajā kārtā tika veikta kandidāta izglītības, zināšanu un profesionālās pieredzes atbilstība obligātajām minimālajām prasībām, pamatojoties uz pretendenta iesniegto informāciju, kā arī tika veikta pretendenta iesniegtās informācijas padziļināta analīze.

Konkursa otrā kārta notika, izmantojot strukturētu interviju. Tās laikā komisija izvērtēja kandidāta profesionālo zināšanu atbilstību valdes locekļa amatam izvirzītajiem kritērijiem, profesionālās pieredzes atbilstību izvirzītajām prasībām, kā arī kompetences. Būtiskākās no tām valdes locekļa amatam bija orientācija uz attīstību un spēja vadīt pārmaiņas.

Komisijas sastāvā strādāja Ķekavas novada pašvaldības Īpašumu pārvaldes vadītāja vietnieces Tatjana Tihoņenko un Andra Vanaga, Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Inese Jēkabsone, Sociālo lietu komitejas priekšsēdētāja vietnieks Edgars Brigmanis un Administratīvās pārvaldes Personāla vadītāja Jana Malaha.

Sabiedrības informēšanas un mārketinga nodaļa

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

5 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Izstāde “Mēs krāsās”

5 notikumi,

5 notikumi,

4 notikumi,

-

PASTKARTE NO ROMAS

6 notikumi,

Tauriņa stāsts

Danču vakars

5 notikumi,

3 notikumi,

5 notikumi,

7 notikumi,

Pansija pilī

7 notikumi,

Baltais klusums

KUR PAZUDIS VILKS?

Bez mīlestības nedzīvojiet

6 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

-

Sirsniņdienas darbnīca

8 notikumi,

-

Vai esi drošs internetā?

7 notikumi,

-

Danču vakars

7 notikumi,

PASAKAS KOKLĒM UN BALSĪM

7 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

10 notikumi,

Pansija pilī

9 notikumi,

MĪTI UN LEĢENDAS

7 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

-

Uzvārdu un vārdu stāsti

5 notikumi,

9 notikumi,

Gandrīz vecpuisis

10 notikumi,

Sirds Likums

7 notikumi,